ثبت شرکت در تهران

اولین گام در قانونی کردن فعالیت و کسب و کار تجاری ثبت شرکت می باشد ، از طریق ثبت شرکت است که افراد می توانند کسب و کارشان را وجهه قانونی بدهند و تا زمانی که شرکت را به ثبت نرسانده اند فعالیتشان قانونی محسوب نمی شود به همین دلیل روند قانونی به ثبت رساندن شرکت بسیار اهمیت دارد.

مراحل ثبت شرکت در تهران

کلیه مراحل ثبت شرکت در تهران از طریق مشاوره کارشناسان متخصص در زمینه ثبت قابل کسب می باشد. به همین جهت می توان از طریق برقراری تماس با مشاوران اطلاعات لازم در این زمینه را به دست آورد. زمان مورد نیاز جهت به ثبت رسیدن و حقوقی کردن شرکت مشخص و از پیش تعیین شده نیست و نمیتوان زمان دقیقی را از پیش اعلام نمود زیرا این امور اموری اداری می باشد و از طریق کارشناسان اداره ثبت انجام می شود و زمان انجامش بستگی به افراد دارد اما انچه تاثیر بسزایی در زمان انجام دارد حوزه ثبتی انجام امور ثبت است ، ولی به طور کلی حدود 1 ماه (30 روز کاری ) انجام ثبت شرکت طول می کشد . در ارتباط با هزینه ثبت شرکت باید گفت این هزینه شامل حق الثبت اداره ثبت ، بسته روزنامه و هزینه های اداری مانند تمبر، پاکت پست مدارک و ... می شود و در موارد مختلف بسته به شرایط شرکت مورد نظر متفاوت می باشد. جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت و ثبت برند یا مجتمع ایلیا در تماس باشید .

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در تهران

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

 1. ارائه دو رونوشت از اظهارنامه تکميل شده.
 2. ارائه دو رونوشت از اساسنامه تکميل شده.
 3. تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادی و هم چنين ارائه فيش واريزی.
 4. ارائه اصل گواهي بانکی مبنی بر پرداخت سرمايه تعهدی(حداقل 35% سرمايه) همراه با فيش واريزی.
 5. ارائه اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردی که ثبت موضوع به مجوز نياز داشته باشد.
 6. ارائه تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت سهامداران، مديران و بازرسان.
 7. ارائه اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل و بازرسان.
 8. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومي موسسين.
 9. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه هيأت مديره تکميل شده.
 10. ارائه اصل وکالتنامه وکيل دادگستری در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام در تهران

مرحله اول : (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )

 1. ارائه دو رونوشت از طرح اعلاميه پذيره نويسی که بايستي به امضاء کليه موسسين رسيده باشد.
 2. ارائه دو رونوشت از اظهارنامه تکميل شده.
 3. ارائه دو رونوشت از طرح اساسنامه تکميل شده.
 4. ارائه تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت موسسين.
 5. ارائه اصل گواهي بانکی مبنی بر پرداخت سرمايه (حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده)
 6. ارائه اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردی که ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.
 7. ارائه اصل مجوز اوليه از سازمان بورس و اوراق بهادار.
 8. تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين ارائه فيش واريزي مربوطه

مرحله دوم : (مرحله ایجاد و ثبت شرکتهای سهامی عام)

 1. ارائه دو رونوشت از اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
 2. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
 3. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه هیات مدیره.
 4. ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت (در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد، ارائه اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری الزامی است)
 5. ارائه اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (مجوز ثانویه)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران

 1. ارائه دو رونوشت از شرکتنامه تکميل شده.
 2. دو رونوشت از تقاضانامه تکميل شده.
 3. دو رونوشت از اساسنامه تکميل شده.
 4. تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و هم چنين ارائه فيش واريزي.
 5. ارائه اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.
 6. ارائه تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند.)
 7. ارائه اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل.
 8. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومي موسسين.
 9. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه هيأت مديره.
 10. ارائه اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تضامنی در تهران

 1. ارائه دو رونوشت از شرکتنامه تکميل شده.
 2. ارائه دو رونوشت از تقاضانامه تکميل شده.
 3. ارائه دو رونوشت از اساسنامه تکميل شده.
 4. تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و ارائه فيش واريزي.
 5. ارائه اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.
 6. ارائه تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند)
 7. ارائه اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل.
 8. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومي موسسين.
 9. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه هيأت مديره.
 10. ارائه اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی در تهران

 1. ارائه دو رونوشت از شرکتنامه تکميل شده.
 2. ارائه دو رونوشت از تقاضانامه تکميل شده
 3. ارائه دو رونوشت از اساسنامه تکميل شده.
 4. تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و ارائه فيش واريزي.
 5. ارائه اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.
 6. ارائه تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند.)
 7. ارائه اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل.
 8. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومي موسسين.
 9. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه هيأت مديره.
 10. ارائه اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی در تهران

 1. ارائه سه رونوشت از اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه.
 2. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه اولين مجمع عمومي.
 3. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه هيأت مديره.
 4. ارائه دو رونوشت از تقاضانامه تعاوني.
 5. ارائه دو رونوشت از شرکتنامه تعاوني.
 6. تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي.
 7. ارائه اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه تعهدي(حداقل 35% سرمايه)
 8. ارائه اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه.
 9. ارائه رونوشت از برابر با اصل مدارک احراز اعضاء هيأت مديره(شناسنامه و کارت ملي)

مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی در تهران

 1. ارائه دو رونوشت از شرکت نامه.
 2. ارائه دو رونوشت از اساسنامه.
 3. اسامی شرکاء یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
 4. ارائه فرم تعیین نام تکمیل شده.
 5. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه.
 6. ارائه رونوشت از شناسنامه و کارت ملی.
 7. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه.
 8. ارائه کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران.
 9. ارائه واخذ مجوز در صورت نیاز.
 10. ارائه معرفی نامه نمایندگان.

مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی در تهران

در ثبت شرکت مختلط سهامی فقط یک سری از مدارک با ثبت شرکت مختلط غیر سهامی تفاوت وجود دارد.

 1. ارائه دو رونوشت از شرکت نامه.
 2. ارائه دو رونوشت از اساسنامه.
 3. ارائه نوشته ای با امضای مدیر برای تعهد پرداخت همه سرمایه و پرداخت یک سوم سرمایه.
 4. ارائه نوشته ای با امضای مدیر برای تمام سرمایه نقدی شرکای ضامن.
 5. ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت 35 درصد سرمایه.
 6. ارائه اسامی مدیر یا مدیران.
 7. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی.
 8. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه هیات مدیره.
 9. ارائه فرم تعیین نام تکمیل شده.
 10. ارائه اصل مجوز در صورت نیاز.
 11. ارائه برابر اصل مدارک شناسایی.
 12. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه.
 13. ارائه معرفی نامه نمایندگان.ثبت شرکت در تهران

مراحل ثبت شرکت توسط متقاضی ثبت و توسط مجتمع ثبتی ایلیا

 • ثبت شرکت توسط متقاضی :

با توجه به سامانه ای شدن سیستم ثبت ،درخواست ثبت تأسیس شرکت ها ابتدا باید از طریق سامانه ثبت شرکت ارائه شود . بعد از تکمیل مدارک از جمله کپی شناسنامه و کارت ملی و در صورت نیاز مجوز یا مدرک تحصیلی و مشخص نمودن سمت ها،میزان سرمایه ،سهام هر فرد،حق امضا مجاز شرکت،آدرس شرکت و محل سکونت اعضا ،اقدام به ثبت در سیستم سامانه می کنیم و در مرحله ثبت باید 5 نام با اولویت را جهت بررسی توسط کارشناس اعلام نماییم. و بعد از انجام مراحل ابتدایی،در مراحل پایانی ثبت نام ،باید اوراق شرکت بارگذاری شود قبل ازاقدام ، از مشاوره های تخصصی با کارشناسان ثبتی ایلیا به طور رایگان بهره مند شوید.

 • ثبت شرکت توسط مجتمع ثبتی ایلیا :

مراحل ثبتی یک شرکت فرآیندی تخصصی است. کارشناسان ثبتی ایلیا مرحله به مرحله راهنمای شما خواهند بود در ابتدا متقاضی مدارک هویتی خود از قبیل اصل و کپی شناسنامه را به کارشناسان مجتمع ایلیا تقدیم می کند و در مرحله دوم با اخذ اطلاعاتی از سوی متقاضی نظیر نام و موضوع شرکت ، صورت کلی شرکت نقش می بندد و این اطلاعات توسط کارشناسان مجتمع ایلیا در سامانه ی مربوط به ثبت می رسد. مرحله بعدی تایید یکی از نام های پیشنهادی شرکت متقاضی توسط اداره ثبت شرکتهاست . همچنینهزینه ثبت شرکت بنا به نوع و قالب ثبتی شرکت و میزان خدماتی که متقاضی دریافت می کند، متفاوت خواهد بود در این مورد می توان با مراجعه حضوری متقاضی به مجتمع ایلیا و شرح علاقه مندی هزینه های ثبت شرکت را دقیق تر تعیین نمود.

نحوه ثبت شرکت در واحد های ثبتی تهران

شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شرکت ها ، اولین گام برای تاسیس و ثبت یک شرکت تلقی می شود.زمانی که قصد تاسیس یک شرکت را دارید، می بایست علاوه بر انتخاب شرکای شرکت،با توجه به اهداف اعضا در آینده ،نوع فعالیت افراد و میزان مسئولیت هر یک از شرکا ،قالب شرکت را نیز مشخص کنید.در ذیل به بارزترین مشخصات عمومی شرکت های تجاری می پردازیم.

ثبت شرکت به صورت آنلاین پس از ورود به سامانه ی http://irsherkat.ssaa.ir به قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت مراجعه کنید.فرمی پیش روی شما ظاهر می شود که باید مرحله به مرحله آن را تکمیل کنید.اطلاعات مربوط به متقاضی نخستین موضوعی است که در این فرم ها باید بنویسید .مشخصات اولیه خودتان را در فرم تکمیل کنید.انتخاب نام شرکت،نشانی شرکت،سرمایه ی شرکت ،معرفی شرکا ،مشخص نمودن سهام شرکا و معرفی شعبه های شرکت از جمله کارهایی است که قبل از رجوع به سایت می بایست راجع به آنها تصمیم گیری نهایی شده باشد.
در سایت، اساسنامه ی شرکت را نیز باید ارایه دهید .شرکت نامه ها و اساسنامه ها ،فرم های پیش فرضی دارند که فقط باید آنها را پر کنید و در نهایت اگر خواستید می توانید قوانین مخصوص شرکت خودتان را نیز به آن اضافه کنید.سپس باید تصویر برابر اصل شده از اساسنامه خود را در سایت اداره ی ثبت شرکت ها بار گذاری کنید.

ثبت شرکت مسئولیت محدود در تهران

شرکت با مسئولیت محدود از دونفر شریک بالای 18سال تشکیل می گرددکه به عنوان سهامدار و عضو هیئت مدیره اعلام می گردد. سرمایه در این نوع شرکت به صورت سهم الشرکه می باشد و سرمایه کاملا اعلامی بوده و احتیاجی به واریز سرمایه به حساب شرکت نمی باشد.

ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

شرکت سهامی خاص شركتي است بازرگاني كه تمام سرمايه آن را فقط مؤسسين تامين میکنند و سرمايه آن باید به سهام تقسيم شود و تعهدات صاحبان سهام محدود به مبلغ مشخص شده سهام آنها است و تعداد سهامداران باید بیش از پنج نفر باشد.

ثبت شرکت تولیدی و خدماتی و پیمانکاری در تهران

کلیه فعالیت هایی که شما متقاضیان محترم قصد دارید که انجام دهید نیازمند طراحی موضوع فعالیتی خاص میباشد که این خود منجر به ثبت شرکتهای مختلفی از جمله شرکت تولیدی ، خدماتی و پیمانکاری می باشد. جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت با کارشناسان مجرب و متخصص ثبت شرکت ایلیا در تماس باشید.

ثبت موسسات غیرتجاری در تهران

یکی از پرکاربرد ترین قالب های ثبتی، ثبت موسسات غیرتجاری می باشد که برای ثبت آن نیازمند دریافت مجوز از ارگانهای مربوطه می باشید این ارگان ها میتواند وزارت فرهنگ و ارشاد ، کانون وکلا و.... باشد. موسسات غیرتجاری حداقل با دو نفر عضو میتواند شروع به فعالیت کند.

1 . موسسات غیر انتفاعی : موسساتی هستند که به منظور استفاده از سود و زیان تشکیل نمیگردند همانند : انجمن های ادبی ، انمن های علمی و انجمن های سلامی

2 . موسسات انتفاعی : این موسسات از کلیه منافع و سود و زیان موسسه استفاده می نمایند همانند: آموزشگاه‌های علمی، فنی، کلاس‌های زبان، مدارس غیرانتفاعی

کارشناسان و مشاوران ثبت شرکت ایلیا با دارا بودن دپارتمانهای تخصصی دراین زمینه میتوانند بهترین یاری رسان شما در این زمینه باشند.

حوزه های ثبت شرکت در تهران و شهرستان های آن
 • ثبت شرکت در تهران
 • ثبت شرکت در ورامین
 • ثبت شرکت در ری
 • ثبت شرکت در اسلامشهر
 • ثبت شرکت در رباط کریم
 • ثبت شرکت در شهریار
 • ثبت شرکت در ملارد
 • ثبت شرکت در فیروزکوه
 • ثبت شرکت در پاکدشت
 • ثبت شرکت در پیشوا
 • ثبت شرکت در دماوند
 • ثبت شرکت در پرند
 • ثبت شرکت در پردیس
 • ثبت شرکت در قدس
 • ثبت شرکت در لواسان
 • ثبت شرکت در رودهن
 • ثبت شرکت در اندیشه
 • ثبت شرکت در قرچبک
 • ثبت شرکت در کرج
 • ثبت برند در کرج
 • جهت انجام امور ثبتی و حقوقی خود می توانید از مجتمع ثبتی ایلیا به عنوان بهترین مجموعه ثبت شرکت در ایران اطلاعات لازم را از وکلای ثبت شرکت ایلیا به صورت رایگان دریافت نمایید.