رتبه بندی شرکت ها چیست ؟

گرید و رتبه بندی نوعی عیار سنجش شرکت هاست و زمانی قابلیت ارتقا می یابد که شرکت به حجم قابل توجهی از مبادلات رسیده باشد . گرید موجب اعتبار شرکت است چرا که طرف معامله را به این باور می رساند که باشرکتی مراوده دارد که آن شرکت گذشته از راستی آزمایی مالیاتی با تایید معاونت فنی و عمران استاندارای ، به اخذ صلاحیت نیز نائل آمده است.

رتبه های پیمانکاری از پایه ، به ترتیب به رتبه های 4،5، 3، 2، 1 ارزش گذاری شده اند . به این ترتیب که رتبه 5 گرید پیمانکاری حداقل رتبه و رتبه 1 پیمانکارحائز بالاترین تراز اخذ گرید می باشد.

در شرکت های پیمانکار، ارتقا هریک از رتبه ها به واسطه امتیازات و معیار هایی است که از حاصل جمع میزان قراردادهای شرکت و پرداخت مالیات آن و نیز تعداد مهندسین هم رشته ، به دست می آید. نفرات امتیازآور شرکتها بسته به سابقه کاری ، بین 1 یا دونفر می باشند و مدیر عامل حتما" باید جز نفرات امتیاز آور شرکت ها باشد .برای رشته های دیگر مثل انفورماتیک ، مشاوره و طرح و ساخت نیز گرید یا رتبه بندی وجود دارد.

مدرک تحصیلی جهت رتبه بندی باید مدرک مهندسی مرتبط با رشته مورد درخواست باشد. مهندسین با مدرک تحصیلی مرتیط و سابقه کر مکفی نفرات امتیاز آور شرکت محسوب میشوند که مدیرعامل نیز جز این افراد محسوب میشود . علاوه بر این سقف قرارداد رتبه نیز معیار مهمی است که جهت ارتقا رتبه ضریب امتیاز آن محاسبه می گردد.

شرایط ارتقا رتبه از 5 به 4 این است که شرکت می بایست امتیاز نفرات و میزان تجربه کاری تعیین شده برای هر رشته و پایه و مقدار توانایی مالی معین شده برای هر رشته و پایه را به صورت مجزا داشته باشد.

رتبه شرکت

فواید رتبه بندی یا گرید

1 - هر شرکتی بعد از ثبت شرکت برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد. به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.
2 - سرمایه گذار با آگاهی از رتبه بندی شرکت ها و توان فنی و مالی آنها می تواند در انتخاب نام شرکت مناسب برای انجام پروژه خود تصمیم بهتری اخذ نماید .
3 – شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی می بایست دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باشند.
4 - رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت های مختلف نسبت به هم و نقاط ضعف و قوت آنها باشد.
برای شرکت های مشاور رتبه های 1و2 و3 تعریف می شود که بالاترین رتبه ،رتبه ی 1 و پایین ترین رتبه ، رتبه ی 3 می باشد. برای شرکت های پیمانکاری ،رتبه بندی شرکتها در 11 رشته معرفی شده و در پایه های 1و2و3و4و5 تعریف می شود که بالاترین رتبه ، رتبه ی 1و پایین ترین رتبه ، رتبه ی 5 می باشد .فواید رتبه بندی یا گرید :

اخذ رتبه بندی شرکت‌ها در چه صورت ممکن است؟

1. هیچ یک از مدیران نباید کارمند دولت باشند . ( زیرا این موضوع می تواند موجبات استفاده از موقعیت آنها برای عقد قرارداد را فراهم آورد )

2. شركت در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت رسیده باشد .

3. هیچ محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام كارهای مربوطه توسط شرکت وجود نداشته باشد. (برخورداری از حسن انجام کارو عدم سو پیشینه در این زمینه )

4. وجود سابقه كار مفید و مرتبط مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره مکلف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری است .

5. شركت دارای شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر با توجه به آیین نامه و دستورالعمل‌های لازم باشد .

6. امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و کارمندان فنی امتیاز آور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاور یا طرح ساخت سنجش گردد .

7. وفق آیین نامه، شاخص هایی برای تعیین صلاحیت تعیین گردیده است که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی با توجه به این شاخص ها ، امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را مشخص می‌نماید. در صورتی‌که شرکت موفق به کسب حدنصاب امتیاز گردید، گواهی رتبه صادر می‌گردد .

رتبه شرکت

مدارک لازم جهت اخذ رتبه بندی پیمانکاری

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه 1 الی5 پیمانکاری :

1- فتوکپی برابر اصل شده مدارک ثبتی :

الف ) شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روزنامه رسمی – تاسیس و تغییرات

ب ) شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه – تقاضانامه – شرکت نامه – روزنامه رسمی - تاسیس و تغییرات

2- رونوشت شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها

3- رونوشت برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت

4- مهندس و یا مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک زیر را تهیه فرمایند :

الف ) نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند .

ب ) گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در گواهی بیمه لیست شده اند جهت اخذ رتبه پیمانکاری با کارشناسان ثبت شرکت ایلیا به عنوان بهترین موسسه ثبت شرکت و خدمات رتبه بندی در تماس بوده و ار تجربیات آنها بهره مند گردید.

5- سربرگ رسمی شرکت در 3 نخسه

6- فتوکپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام :

الف ) تصاویر کلیه ی پیمانهای شرکت (موافقتنامه)

ب ) تصاویر آخرین صورت وضعیت مصدق و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاههای اجرایی (به تایید بالاترین مقام کارفرما ) برای کارهای نیمه تمام و مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده

7- اظهار نامه مالیاتی شرکت برای آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد .

نکته : مدیر عامل و دو سوم اعضای هیات مدیره می بایست دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالا تر باشند .

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی تائید صلاحیت پیمانکاران ( گرید )

کلیه مدارک فوق به همراه مفاصا حساب دارائی و مفاصا بیمه تامین اجتماعی و لیست پرداختی حقوق و دستمزد کارکنان

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه ی ساجات :

کلیه مدارک باید به ترتیب زیر تحویل داده شده و چیدمانش به همین شکل باشد :

1. برگه رتبه بندی های قبلی

2. فرم 100

3. اساسنامه

4. اظهارنامه ثبتی ( ثبت شرکتهای سهامی خاص) یا تقاضانامه و شرکت نامه ( ثبت شرکتهای بامسئولیت محدود) و تعاونی)

5. آگهی تاسیس

6. آخرین صورت جلسات مربوط به آخرین تغییرات و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام

7. آگهی تغییرات و یا تصمیمات انجام شده (تمام تغییرات مربوط به ثبت و روزنامه رسمی از بدو تاسیس)

8. فرم 200 (به ترتیب سمت های مدیر عامل، نائب رئیس، عضو، سهامدار)

9. کپی مدارک تحصیلی، شناسنامه (صفحه توضیحات در صورت داشتن توضیحات)، کارت ملی، کارت پایان خدمت به ترتیب سمت های مدیر عامل، رئیس هیات مدیره، نائب رئیس، عضو، سهامدار

10. قراردادن سوابق کاری و بیمه هر یک از اعضای هیات مدیره

11. فرم و قراردادهای شرکت (ابلاغیه و موافقت نامه که در آن موضوع، مبلغ و مدت پیمان و مفاصاحساب تامین اجتماعی) و فرم قرارداد و مفاصاحساب تامین اجتماعی

12. کپی آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده باشد شامل مشخصات، ترازنامه، حساب سود و زیان، جداول شماره های 4، 5،6، 9، 10، 13، 14، 15، 16

نکته: کپی تمام موارد ذکر شده در بالا باید واضح باشد .

پیوست ها را به فرمت زیر به طور کامل اسکن فرمایید :

1. مدارک اسکن شده حتما باید با فرمت jpg و بصورت سیاه و سفید با تراکم بین 200 dpi الی 300 dpi ذخیره شوند .

2. مدارک باید جداگانه مهر و امضا و جمله " کپی برابر اصل است" حتما اسکن شود .

3. مدارک مربوط به افراد در فولدرجداگانه اسکن شود .

4. مدارک مربوط به شرکت در فولدر جداگانه اسکن شود .

5. تصاویری که به روش زیر برابر اصل شده باشد مورد تایید است :

_ جمله "کپی برابر اصل است" در آن درج شود .

_ به امضای مدیر عامل یا کسی که حق امضا دارد برسد .

_ به مهر شرکت ممهور گردد .

1. توجه به موارد فوق الزامی است و در صورت عدم رعایت موارد فوق ضمایم مورد قبول واقع نخواهند شد .

 • مدارک اعضای هیات مدیره و سهامداران :

مدارک افراد اعم از سهامدار، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و کارکنان امتیاز آور دستورالعمل ارسال پیوست ها به شرح زیر است :

1. کپی: شناسنامه، پشت و روی کارت ملی، پشت و روی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای افراد مشمول متولد 1338 بعد از آن ، عکس پرسنلی، نمونه امضا

2. کپی آخرین مدارک تحصیلی ضروری برای امتیاز برای مقاطع مختلف

3. کپی سوابق اجرایی برای اثبات حضور فرد در شرکت و نیز سمت وی. (خداکثر باید سه سال باشد )

4. کپی بیمه تامین اجتماعی مدت دار مرتبط

5. کپی حکم باز نشستگی برای افراد بازنشسته

6. کپی قراردادهای همکاری شرکت با افراد بازنشسته که استمرار قرارداد مجددا در تاریخ ارایه مدرک به تایید بازنشسته رسیده باشد .

7. کپی گواهی نامه اتمام همکاری از کلیه افراد دولتی و عمومی که قبلا در آن موسسه شاغل بوده اند .

 • مدارک مربوط به شرکت :

1. کپی آخرین اظهارنامه ثبت شرکت

2. کپی آخرین اساسنامه شرکت شامل صفحه موضوع فعالیت، صفحه تعداد اعضای هیات مدیره، صفحه سهامداران، صفحه صاحبان امضا

3. کپی آگهی تاسیس و تغییرات و روزنامه های رسمی شامل روزنامه آگهی تاسیس و همه روزنامه های تغییرات مربوط به پانزده سال اخیر

4. کپی آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که بیانگر 100% صاحبان سهام باشد

5. کپی آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده، شامل مشخصات ترازنامه، حساب سود و زیان، جداول شماره 4، 5، 6، 9، 10، 13، 14، 15، 16

6. کپی گواهینامه قبلی

7. کپی قراردادهای شرکت (ابلاغیه و موافقت نامه، که در آن موضوع، مبلغ و مدت پیمان) و مفاصاحساب تامین اجتماعی

رتبه شرکت

اخذ رتبه بندی مشاوران

شرکتهای مهندسین مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند و در سایت ساجات نیز این رتبه بندی انجام می شود . مرجع امرجع تشخیص صلاحیت احراز رتبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد.

 • تعریف رتبه مشاور

اخذ رتبه بندی مشاوران مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه مربوط به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاوره صادر می گردد .

 • رتبه مشاور شامل پانزده مورد می باشد عبارتند از :

1- مطالعات امکان سنجی طرح شامل معرفی طرح ، توجیه فنی، مالی (بازار و برگشت سرمایه) ، اجتماعی و زیست محیطی و بطور کلی شاخص هایی که منجربه پذیرش و یا رد طرح می گردند.

2- مطالعات بنیادی، عملی و مبتنی بر توسعه

3- مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی

4- تهیه و تدوین استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی

5- طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی

6- کنترل مهندسی

7- کنترل اجرای پروژه، نصب و بهره برداری

8- برنامه ریزی و کنترل طرح

9- خدمات مهندسی ارزش

10- طراحی و اجراء سیستم های کیفیت

11- خدمات مدیریت و مدیریت پروژه

12- خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی

13- سنجش و ارزشیابی طرح ها

14- خدمات مطالعات آماری

رتبه مشاور در رشته های زیر نیز می تواند فعالیت نماید:

 • معماری و شهرسازی
 • راه و ترابری
 • آب
 • کشاورزی
 • انرژی
 • پست و مخابرات
 • صنعت
 • معدن
 • نفت و گاز
 • مطالعات آماری
 • میراث فرهنگی
 • خدمات مدیریتی
 • خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

رتبه مشاور ان شهرسازی و معماری

 • مقاوم سازی ساختمان
 • 2- حوزه طراح و شهری
 • ساماندهی و نوسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی
 • معماری داخلی
 • ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
 • ساختمانهای آموزشی، ورزشی بهداشتی و درمانی
 • شهرسازی

رتبه مشاوران راه و ترابری

 • مقاوم سازی راهها
 • ترافیک و حمل و نقل
 • بندرسازی و سازه های دریایی
 • فرودگاهها
 • راه آهن
 • راهسازی

رتبه مشاوران آب

 • 1- مقاوم سازی
 • 2- حفاظت و مهندسی رودخانه
 • 3- تاسیسات آب و فاضلاب
 • 4- شبکه های آبیاری و زهکشی
 • 5- سدسازی

رتبه مشاوران کشاورزی

 • گلخانه و مجتمع های گلخانه ای
 • فضای سبز
 • شیلات و آبزیان
 • کشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری

رتبه مشاوران انرژی

 • انرژی تجدید پذیر
 • بهینه سازی انرژی
 • مقاوم سازی
 • انرژی هسته ای
 • دیسپچ رنگ و مخابرات نیرو
 • تولید و توزیع و انتقال نیرو

رتبه مشاوران پست و مخابرات

 • 1- مقاوم سازی
 • 2- انتقال
 • 3- سوییپنگ مخابراتی
 • 4- بررسی طرح های مخابراتی
 • 5- تجهیزات پستی خودکار

رتبه مشاوران صنعت

 • مقاوم سازی
 • صنایع کانیهای غیر فلزی
 • صنایع فلزات اساسی
 • صنایع حمل و نقل
 • صنایع سلولزی
 • صنایع برق

رتبه مشاوران معدن

 • کانه آرایی و فرآوری مواد
 • آماده سازی و بهره برداری معادن
 • پی چوبی و اکتشاف معادن

رتبه مشاوران نفت و گاز

 • مقاوم سازی
 • شبکه توزیع ایستگاههای کاهش فشار گاز
 • تاسیسات بالادستی روزمینی
 • خطوط انتقال نفت و گاز
 • واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
 • مطالعات اکتشاف و استخراج نفت و گاز

رتبه مشاوران آماری

 • خدمات
 • کشاورزی
 • اقتصادی

رتبه مشاوران میراث فرهنگی

 • مقاوم سازی
 • مرمت و احیاء
 • معرفی
 • پژوهشهای فرهنگی

رتبه مشاوران مدیریت

 • مدیریت تولید
 • مدیریت منابع انسانی
 • 3- مدیریت بازاریابی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت عمومی

رتبه مشاوران برنامه ریزی و اقتصاد

 • خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
 • خدمات اقتصادی

نکته : در شرکتهای مشاور رتبه بندی علاوه بر اعضاء هیئت مدیره، سهامداران یا کارمندان شرکت به شرط سابقه کار 2 سال یا بیشتر امتیاز آور خواهند بود .

* در شرکتهای مشاور تجربه کارهای انجام شده به ازای هر 10 میلیون ریال 1 امتیاز است .

* در شرکتهای مشاور ساختار مدیریتی امتیازآور است .

* در شرکتهای مشاور امکانات پشتیبانی امتیاز می آورد .

رتبه شرکت

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران کشاورزی و منابع طبیعی

 • ماده ۱-کلیات و تعاریف :

۱ - مشاور : اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط برای انجام خدمات مشاوره ای که تشخیص صلاحیت و رتبه بندی میشوند .

الف –مهندس مشاور حقیقی : شخص حقیقی با تحصیلات دانشگاهی حداقل لیسانس .

ب – مهندسین مشاور حقوقی : شخصیت حقوقی است که برای انجام خدمات مشاوره ای طبق قوانین و مقررات مربوطه بصورت شرکــت در داخل کشور به ثبت رسیده باشد .

۲ - تشخیص صلاحیت : فرآیندی است که طی آن توان تخصصی مشاور براساس این دستورالعمل بررسی و تعیین میگردد .

۳ - شاخص رتبه بندی : معیار کمی است که توان فنی و اجرائی هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقایسه با سایر مشاوران تعیین و مشخص مینماید .

۴ - کمیته رتبه بندی استان : کمیته مندرج در ماده ۲ آئین نامه

۵ - هیئت عالی رتبه بندی: هیئت مندرج در ماده ۴ آئین نامه

۶ - سازمان: سازمـان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

۷ - سازمان استان : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

۸ - شورای مرکزی : شورای مرکـزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

۹ - شورای استان : شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

۱۰ - رتبه : شاخصی است که توان فنی و اجرائی مشاور را در هر تخصصی تعیین مینماید .

۱۱ - امتیاز : نمراتی است که به هر یک از عوامل لازم برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی تعلق میگیرد و به آنها ضوابط تشخیص صلاحیت و رتبه بندی گفته میشود .

۱۲ - حد نصاب : حداقل امتیاز از مجموعامتیـازاتی است که هـر مشاور حقیقـی یـا حقوقی باید از عوامل لازم برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی کسب نمایند .

۱۳ - پایه: طبقات یک رتبه میباشد و براساس حد نصاب امتیازاتی که شرکتهای مهندسین مشاور از افراد فنی لازم برای کسب رتبه تحصیل میکنند تعیین میگردد .

۱۴ - خدمات مهندسین مشاور: عبارت است از انجام مطالعات، طراحی، ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح توسط مشاوران عضو سازمان استان طبق مفاد مواد ۹ و ۱۰ این دستورالعمل .

۱۵ - تخصص: عبارت است از یک یا چند شاخه از علوم و فنون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست که به لحاظ علمی و اجرایی در یک زمینه کاری قرار گرفته باشند .

۱۶ - گروه: عبارت است از چند تخصص مرتبط با هم که در یک گروه تخصصی قرار میگیرند .

۱۷ - گواهینامه: مدرکی است که براساس مقررات این دستورالعمل بمنظور اعلام صلاحیت مشاور بعنوان گواهینامه صلاحیت و رتبه بندی از سوی سازمان استان برای ارائه خدمات مشاوره صادر میگردد .

۱۸ - تعداد کار مجاز : حداکثر تعداد کار مجازی است که دارنده هر پایه از یک رتبه و از هر تخصص بصورت همزمان میتواند اجرا نماید .

۱۹ - حداکثر کار مناسب : حداکثر مبلغ برآورد یک کار ( یا حق الزحمه در مورد تخصصهایی که

حق الزحمه در آنها ملاک است ) که مشاور مجاز است در هر پایه از یک رتبه و از هر تخصص اجرا نماید .

 • ماده ۲-شرائط عمومی احراز صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی :

۱ - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲ - دارابودن تحصیلات دانشگاهی ( حداقل لیسانس ) در رشته تخصصی مورد درخواست

۳ - عضویت در سازمان

۴ - قرار نداشتن در دوران محرومیت، محکومیت یا ممنوعیت از کارهای مهندسین مشاور

۵ - تعهد به اینکه در هیچ شرکت پیمانکاری، مدیریت طرح و یا شرکتها و مؤسسات مهندسان مشاور و سازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام میدهند جزو افراد الزامی امتیازآور نباشد .

 • ماده ۳- شرائط عمومی احراز صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقوقی :

۱ - ثبت در مراجع ذیصلاح و قید موضوع فعالیت در اساسنامه شرکت

۲ - کسب امتیاز و شرایط لازم برای احراز صلاحیت و رتبه بندی مطابق ماده ۲۱ این شیوه نامه .

۳ - قرار نداشتن در دوران محرومیت، محکومیت یا ممنوعیت از کارهای مهندسین مشاور .

۴ - عضویت در سازمان

۵ - تعهد به اینکه از امتیاز افراد فنی الزامی شرکت، در شرکتهای پیمانکاری و یا شرکتهای مدیریت طرح و مؤسسات، شرکتهای مهندسان مشاور و دیگر شرکتها و یا سازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام میدهند استفاده نشده باشد .

۶ - الزام اشتغال به کار تمام وقت افراد فنی الزامی امتیازآور در شرکت به استثناء اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی .

۷ - دارا بودن تحصیلات تخصصی ( حداقل کارشناسی ) برای هر یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و افراد امتیازآور این گونه شرکتها الزامی است .

۸ - تطبیق امتیاز مدیر عامل ، با امتیاز مورد نیاز سر گروه در احراز یکی از تخصصهای مشاور الزامی است .

تبصره ۱- شرکتها می توانند یک نفر با تخصص امور اقتصادی، برنامه ریزی یا مدیریت در ترکیب هیئت مدیره داشته باشد .

تبصره ۲- شرکاء و مدیران و کلیه افراد امتیازآور شرکتهای غیر دولتی و غیر عمومی نباید مشمول ممنوعیت قانونی معامله با دولت باشند .

تبصره ۳- تعهدات مندرج در بندهای فوق براساس فرم خوداظهاری با امضای مجاز تعهدآور شرکت ارایه میگردد .

 • ماده ۴- شاخص رتبه بندی مشاوران حقیقی :

۱ - کارشناس ممتاز : به کارشناسی اطلاق می گردد که موفق به کسب حداقل۲۴۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .

۲ - کارشناس خبره : به کارشناسی اطلاق میگردد که موفق به کسب حداقل۲۰۰ امتیازاز عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .

۳ - کارشناس رتبه ۱ : به کارشناسی اطلاق میگردد که موفق به کسب حداقل۱۶۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .

۴ - کارشناس رتبه ۲ : به کارشناسی اطلاق میگردد که موفق به کسب حداقل ۱۲۰ امتیازاز عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .

۵ - کارشناس رتبه ۳ : به کارشناسی اطلاق می گردد که موفق به کسب حداقل ۸۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .

ماده ۵- شاخص رتبه بندی مشاوران حقوقی :

 • ۱ - رتبه ۱ پایه ۱ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۱۲۶۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .
 • ۲ - رتبه ۱ پایه ۲ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۱۰۸۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .
 • ۳ - رتبه ۱ پایه ۳ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل۹۰۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .
 • ۴ - رتبه ۲ پایه ۱ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۷۷۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .
 • ۵ - رتبه ۲ پایه ۲ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۶۶۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .
 • ۶ - رتبه ۲ پایه ۳ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۵۵۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .
 • ۷ - رتبه ۳ پایه ۱ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۴۳۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .
 • ۸ - رتبه ۳ پایه ۲ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۳۳۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .
 • ۹ - رتبه ۳ پایه ۳ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۲۳۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

ماده ۶- کمیته رتبه بندی استان :

 • ترکیب و وظایف کمیته رتبه بندی استان مطابق مواد ۲ و ۳ آئین نامه اجرائی نحوه رتبه بندی مصوب ۳۰/۷/۹۱ هیئت محترم وزیران خواهد بود .

تبصره : در صورت نیاز، کمیته می تواند از افراد متخصص صاحبنظر در زمینه ذیربط برای حضور در جلسات بدون حق رأی دعوت نماید .

ماده ۷– هیئت عالی رتبه بندی :

 • ترکیب و وظایف هیئت عالی رتبه بندی مطابق مواد ۴ و ۵ آئین نامه اجرائی نحوه رتبه بندی مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران خواهد بود .

ماده۸– صدور گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی و حقوقی با امضاء رئیس سازمان استان میباشد .

تبصره – گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مورد تقاضای رئیس وقت سازمان استان با امضاء رئیس سازمان میباشد .

ماده ۹–حدود خدمات مشاوران حقیقی :

 • ۱ - انجام خدمات مطالعاتی، طراحی و نظارت بر اجراو بهره برداری طبق گرایش تحصیلی یا رشته تخصصی رتبه بندی شده
 • ۲ - برآورد، تهـیه صورت وضعیت و رسیدگی به صورت وضعیت، تهیه مشخصات فنی و نقشه های اجرائی .
 • ۳ - تهیه اسناد و مدارک مناقصه و همکاری در برگزاری مناقصه .
 • ۴ - انجام خدمات تحقیقاتی طبق گرایش تحصیلی یا رشته تخصصی رتبه بندی شده
 • ۵ - بررسی و اعلام نظر در مورد مسائل قراردادی و حل اختلاف در مورد خدمات مـشاوره ای و پیمانکاری فیمابین کارفرما و مجری .
 • ۶ - عیب یابی پروژه های اجرا شده و پیشنهاد ترمیم آنها .
 • ۷ - بررسی واظهار نظر نسبت به خدمات و کارهای انجام شده و یا در دست انجام و نحوه بهره برداری از آنها .
 • ۸ - توجیه فنی و اقتصادی طرحها .
 • ۹ - ارایه خدمات مهندسی ارزش با توجه به گرایش تحصیلی یا رشته تخصصی رتبه بندی شده
 • ۱۰ - همکاری با شرکت ها و مؤسسات مهندسین مشاور کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در زمینه مطالعه، طراحی و نظارت در طرحها و پروژه ها

ماده ۱۰- حدود خدمات مشاوران حقوقی

 • ۱ - مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه (فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) و بطور کلی فعالیتهایی که منجر به پذیرش یا رد طرح (به معنای توجیه سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح ) می شود .
 • ۲ - مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای
 • ۳ - مطالعات موضوعی، جامع، بخشی و میان بخشی
 • ۴ - تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی
 • ۵ - طراحی مفهومی ، پایه، تفصیلی و اجرایی
 • ۶ - کنترل و تضمین کیفیت مهندسی
 • ۷ - نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری
 • ۸ - برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • ۹ - خدمات مهندسی ارزش
 • ۱۰ - طراحی و پیاده سازی نظامهای کیفیت
 • ۱۱ - خدمات مدیریت و مدیریت طرح
 • ۱۲ - خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
 • ۱۳ - پایش و ارزشیابی طرحها
 • ۱۴ - خدمات مطالعات آماری
 • ۱۵ - تهیه اسناد و مدارک مناقصه و همکاری در برگزاری مناقصه
 • ۱۶ - عیب یابی پروژه های اجرا شده و پیشنهاد ترمیم آنها
 • ۱۷ - اظهار نظر نسبت به خدمات و کارهای انجام شده، در دست انجام و نحوه بهره برداری از آنها
 • ۱۸ - خدمات جنبی

ماده ۱۱- مدارک مورد نیاز تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی و حقوقی :

 • ۱ - تکمیل فرم تقاضا و تعهدات
 • ۲ - تکمیل فرمهای ضمیمه تقاضا ( مشاوران حقیقی ۱ الی ۴ و مشاوران حقوقی ۱ الی ۶ )
 • ۳ - ارائه مدارک مورد درخواست
 • ۴ - ارائه مستندات سوابق کاری

تبصره ۱- مدارک مورد نیاز شامل :

– دو قطعه عکس ۴×۳ ( برای مشاوران حقیقی )

– تصاویر شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی ( برای مشاوران حقیقی و کلیه عوامل انسانی مشاوران حقوقی )

– فیش بانکی مربوط به پرداخت هزینه رتبه بندی

– تصاویر سوابق کاری مطابق با موارد ذکر شده در فرمهای مربوطه که می بایست مرتبط با بخش کشاورزی بوده و مورد تائید کمیته رتبه بندی استان نیز قرار گیرد .

تبصره ۲- در صورت نیاز، کمیته رتبه بندی استان می تواند نسبت به استعلام ثبت شرکت و صحت مدارک ارائه شده از مراجع ذیربط اقدام نماید .

تبصره ۳- در صورتیکه متقاضی مدارک مورد نیاز را بصورت مخدوش یا خلاف واقع ارائه نماید، کمیته رتبه بندی استان میتواند از طریق سازمان استان موضوع را جهت پیگیری قانونی به هیئت بدوی انتظامی استان ارجاع نماید .

ماده ۱۲– ضوابط و نحوه محاسبه امتیاز برای تعیین رتبه مشاوران حقیقی :

 • ۱ - مقطع تحصیلی

الف – لیسانس ۴۰ امتیاز

ب – فوق لیسانس ۶۰ امتیاز

ج – دکتری۸۰ امتیاز ( دکتری تخصصی )

 • ۲ - تجارب مفید و موثر بشرح جدول شماره ۱

تبصره – چنانچه فاصله بین لیسانس و فوق لیسانس بیشتر از دو سال باشد. اختلاف امتیاز سنوات مازاد بر دو سال محاسبه و به امتیاز وی اضافه میشود و همچنین اگر فاصله بین فوق لیسانس و دکتری بیشتر از چهار سال باشد اختلاف امتیاز سنوات مازاد بر چهار سال، محاسبه و به امتیاز وی اضافه میشود .

 • ۳ - آزمون ادواری حداکثر ۱۰ امتیاز گواهی قبولی هر آزمون ۵ امتیاز مشروط به اینکه توسط سازمان برگزار شده باشد .

تبصره – احتساب حداکثر امتیازات آزمون ادواری برای درندگان مدرک تحصیلی دکتری و اعضاء هیئت علمی دانشگاه، مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی منوط به چاپ یک مقاله علمی و پژوهشی در فصلنامه سازمان خواهد بود .

 • ۴ - سوابق قراردادهای انجام شده در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور حداکثر ۴۰ امتیاز ( به آزاء هر سی میلیون ریال یک امتیاز)
 • ۵ - سوابق مدیریت حداکثر ۴۰ امتیاز بشرح زیر ( بعد از اخذ مدرک کارشناسی (

الف – سوابق مدیریت در سطح کارشناس مسئول به ازاء هر سال ۱ امتیاز

ب – سوابق مدیریت از سطح رییس اداره تا مدیر کل و پستهای هم ردیف با آنان به ازاء هر سال دو امتیاز

ج – سوابق مدیریت از سطح مدیر کل به بالا و پستهای هم ردیف با آن به ازاء هر سال ۳ امتیاز

د – سوابق مدیر��ت در سطح شرکتهای مهندسین مشاور رتبه ۳ به ازاء هر سال ۱ امتیاز – شرکتهای رتبه۲ به ازاء هر سال ۱ امتیاز – شرکتهای رتبه یک به ازاء هر سال دو امتیاز

 • ۶ - طی دوره های آموزشی پس از اخذ مدرک کارشناسی ( بازآموزی و نوآموزی علمی وعملی بمدت ۴۰۰ ساعت ) حداکثر ۴۰ امتیاز (هر ۱۰ ساعت یک امتیاز (

تبصره – احتساب حداکثر امتیازات دوره آموزشی برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و اعضاء هیئت علمی دانشگاه، مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی منوط به چاپ چهار مقاله علمی و پژوهشی در فصلنامه سازمان خواهد بود .

 • ۷ - مقالات علمی حداکثر۴۰ امتیاز بشرح زیر :

الف – امتیاز مقاله علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی و خارجی به ازاء هر مقاله ۵ امتیاز

ب – امتیاز مقاله علمی ترویجی چاپ شده در مجلات علمی ترویجی داخلی و خارجی هر مقاله ۳ امتیاز

ج – امتیاز مقاله کامل ارائه شده در کنفرانس ها و همایش های علمی معتبر داخلی و خارجی هر مقاله ۲ امتیاز

د – امتیاز مقاله علمی چاپ شده در مجلات علمی خبری داخلی مؤسسات تحقیقاتی دستگاههای اجرایی به ازاء هر مقاله ۱ امتیاز

ه – خلاصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاله های کنفرانس ها و همایش های علمی معتبر داخلی و خارجی هر مقاله یک امتیاز

و – امتیاز مقاله صددرصد مستخرج از رساله ( پایان نامه ) هر مقاله یک امتیاز

تبصره – احتساب امتیازات بندهای مذکور به تشخیص کمتیه رتبه بندی استان می باشد .

 • ۸ - تحقیقات، تألیفات ، ترجمه ها و طرحهای ارزنده قابل اجرا حداکثر۳۰ امتیاز بشرح زیر :

الف – امتیاز ترجمه متون تخصصی و علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی معتبر به ازاء هر ترجمه ۲ امتیاز

ب – امتیاز ترجمه متون تخصصی و علمی چاپ شده در مجلات تخصصی داخل کشور به ازاء هر ترجمه ۱ امتیاز

ج – امتیاز ترجمه متون تخصصی و علمی چاپ شده در مجلات علمی خبری داخلی مؤسسات تحقیقاتی دستگاههای اجرایی به ازاء هر ترجمه ۵/۰ امتیاز

د – امتیاز طرحهای ارزنده که بصورت ابتکار نوآوری و کار جدید برای اولین بار در کشور انجام گرفته باشد بر حسب اهمیت هر طرح ۵ امتیاز با ارائه مدارک ثبت اختراع یا گواهی مؤسسات تحقیقاتی ذیربط .

هـ – امتیاز تألیف کتاب چاپ شده که حاوی قسمتی از تجربیات نویسنده باشد بر حسب نوع، موضوع و کیفیت نگارش هر تألیف ۵ امتیاز

و – امتیاز تحقیقات مبتنی بر کار پژوهش در ابعاد پایه ای، کاربردی و توسعه ای بازائ هر مورد پنج امتیاز

ز – امتیاز ترجمه چاپ شده یک کتاب مرتبط با تخصص فرد ۲ امتیاز

ح – امتیاز گزارش طرحهای تحقیقاتی به ازاء هر گزارش ۵ امتیاز با تأئید مؤسسه تحقیقاتی معتبر .

تبصره – احتساب امتیاز بندهای فوق به تشخیص کمیته رتبه بندی استان می باشند .

 • ۹ - سوابق شرکت در کنفرانسها، سمینارها حداکثر ۵ امتیاز بشرح زیر است :

الف –امتیاز حضور در کنفرانسها و سمینارهای ملیبه ازاء هر مورد حضور ۵/۰ امتیاز با ارائه گواهی از دبیرخانه کنفرانس یا سمینار .

ب – امتیاز حضور در کنفرانسها و سمینارهای بین المللی به ازاء هر مورد حضور ۱ امتیاز با ارائه گواهی از دبیرخانه کنفرانس یا سمینار .

 • ۱۰ - محاسبه امتیاز معدل دوره تحصیلی بشرح زیر تعیین میگردد .

الف – معدل ۱۴ تا ۱۶ ۵ امتیاز

ب – معدل بالای ۱۶ تا ۱۸ ۱۰ امتیاز

ج – معدل بالای ۱۸ تا ۲۰ ۱۵ امتیاز

تبصره– امتیازات فوق برای آخرین مقطع تحصیلی محاسبه و به کلیه فارغ التحصیلان دوره دکتری که فاقد معدل هستند حداکثر امتیاز تعلق می گیرد .

 • ۱۱ - محاسبه امتیاز برای نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر جهانی و بین المللی دانشجویی براساس تأییدیه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری بشرح زیر تعیین می گردد .

الف – نفر اول ۱۵ امتیاز

ب – نفر دوم ۱۰ امتیاز

ج – نفر سوم ۵ امتیاز

 • ۱۲ - احتساب ۱۰ امتیاز برای برگزیدگان مسابقات و جشنواره های علمی معتبر داخلی و خارجی

(جشنواره بین المللی خوارزمی، جشنواره جوان خوارزمی و …) با تأیید و معرفی وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری .

 • ۱۳ - طی دوره آموزشی حداقل بمدت ۳۰ ساعت برای مشاوران حقیقی، با سابقه کار تجربی کمتر از ۳ سال الزامی می باشد .

ماده ۱۳-متقاضی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی در سایر رشته ها

گرایش های تحصیلی بغییر از رشته یا گرایش مندرج در مدرک تحصیلی خود باشد با داشتن مجموع شرایط زیر می تواند برای رشته یا گرایش تحصیلی مورد نظر درخواست خود را ارائه کند :

۱ - ارائه گواهی قبولی در آزمون ادواری در رشته یا گرایش تحصیلی مورد تقاضا .

۲ - ارائه گواهی آموزشی غیر تکراری ( از نظر محتوی و عنوان آموزش ) در زمینه رشته یا گرایش مورد تقاضا به میزان ۳۰۰ ساعت .

۳ - ارائه گواهی مستند در خصوص اشتغال به کار عملی در عرصه ها و واحدهای تولیدی فعال و دستگاههای اجرائی مرتبط با رشته یا گرایش مورد تقاضا حداقل بمدت ۱۰ سال .

ماده ۱۴-

مشاوران حقیقی فقط برای عناوین رشته ها و گرایش های تحصیلی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری می توانند درخواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی ارائه کنند .

ماده ۱۵-

هر مشاور حقیقی فقط برای یک رشته یا گرایش تحصیلی می تواند درخواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی ارائه کند .

ماده ۱۶ – ضوابط و نحوه محاسبه امتیاز برای تعیین رتبه مشاوران حقوقی بشرح زیرمیباشد :

۱ - وضعیت تحصیلات مدیر عامل واعضاء هیئت مدیره و افراد فنی مشاوران حقوقی براساس بند ۱ ماده ۱۲ .

۲ - تجارب مفید ومؤثر مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره و افراد فنی در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور براساس جدول شماره ۱ با لحاظ نمودن ضرائب مربوط به جدول شماره ۲

۳ - امتیاز سوابق قراردادهای انجام شده در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور توسط شرکت حداکثر ۲۰۰ امتیاز ( به ازاء هر سی میلیون ریال یک امتیاز ) به تشخیص کمیته رتبه بندی استان .

۴ - میزان امتیاز امکانات و تجهیزات شرکت حداکثر ۱۰۰ امتیاز به تشخیص کمیته رتبه بندی استان به شرح جدول شماره ۳٫

تبصره ۱- مشاوران حقوقی رتبه ۳ حداقل باید دارای یک مشاور حقیقی عضو با رتبه ۲ مشاوران حقیقی موضوع ماده ۴ این شیوه نامه باشند .

تبصره ۲– امتیاز اخذ رتبه به شاغلین نیمه وقت تعلق نمی گیرد . ، لذا افراد فنی امتیازآور مشاوران حقوقی لازم است بطور تمام وقت در شرکت یا مؤسسه مهندسین مشاور حضور داشته باشند.

تبصره ۳- ارقام مطروحه در بند ۳ سالانه برابر با نرخ رسمی افزایش حقوق و دستمزد افزایش می یابند .

ماده ۱۷ –

مشاوران حقوقی مکلف هست��د هر نوع تغییر دراعضا ، کارمندان و شرایط واحد خود را بلافاصله به سازمان استان اعلام نمایند . چنانچه صورتجلسه ثبت تغییرات اعلام شده در رتبـه و صلاحیت شرکت مربوطه تغییری ایجاد نماید سازمان موارد را به شرکت مهندسین مشاوراعلام خواهد نمود .

تبصره -در حالتی که واحد مزبور کار در دست اجرا داشته باشد موظف است ظرف مدت سه ماه وضعیـت صلاحیت و رتبه خـودرا با صلاحیت و رتبه ای که با توجه به شرایط و افراد قبلی اخذ نموده بود تطابق دهد.

ماده ۱۸-

مشاوران حقیقی و حقوقی باید موارد این شیوه نامه و آیین نامه هائی که به تبع این شیوه نامه توسط سازمان مرکزی صادر می گردند را رعایت نمایند .

تبصره –در صورت عدم رعایت مفاد این ماده مراتب تـوسـط سـازمـان استان برای رسیدگی به هیئت بدوی انتظامی استان ارجاع می گردد .

ماده ۱۹ –

مشاوران حقیقی و حقوقی مکلفند اطلاعات خواسته شده شامل شرایط کار در دست اجرا، گزارشهای پیشرفت کار مورد قرارداد و نتایج حاصل از انجام خدمات و نیز وضعیت خود ( اطلاعات مطرح در ماده ۱۷ این شیوه نامه) را در مهلت های معین به سازمان استان ارسال دارند . در صورت عدم ارسال اطلاعات به موقع و یا عدم رعایت مقررات مذکور، موضوع توسط سازمان استان جهت رسیدگی به هیئت بدوی انتظامی استان ارجاع خواهد شد .

ماده ۲۰ –

سازمان مرکزی و سازمان استان عملکرد مشاوران حقیقی و حقوقی را در برش های زمانی معین مورد ارزشیابی قرار میدهند.نحوه ارزشیابی مطابق دستورالعملی است که با نظر سازمان مرکزی و تصویب هیئت عالی تهیه میگیرد .

ماده ۲۱- مشاوران حقوقی در گروههای تخصصی به شرح زیر رتبه بندی می گردند :

۱ - دام و طیور

۲ - جنگل ، مرتع و آبخیزداری

۳ - شیلات و آبزیان

۴ - محیط زیست

۵ - زراعت و باغبانی

۶ - آب و خاک وامور زیربنائی و مکانیزاسیون

۷ - علوم وصنایع کشاورزی

۸ - آموزش ، ترویج ، پژوهش و فن آوری

۹ - پارک و فضای سبز

۱۰ - گیاه پزشکی

۱۱ - گلخانه و واحدهای پرورش قارچ خوراکی

تبصره 1- حداقل افراد فنی لازم باید طوری گزینش شوند که از هر رشته تحصیلی یک نفر در گروه افراد فنی موردنیاز حضور داشته باشد . (با احتساب کارشناس حقیقی عضو برای مشاوران حقوقی رتبه ۳)

تبصره 2- کمیته های رتبه بندی استان در صورت لزوم ، موضوع تشخیص و تعیین رشته یا گرایش های تحصیلی هم عرض و مشابه بخش کشاورزی را با کسب نظر سازمان مرکزی مورد اقدام قرار خواهند داد .

ماده ۲۲– میزان ریالی بیشینه و کمینه هر کار و تعداد کار برای هر رتبه و پایه و حداکثر و حداقل ریالی حق الزحمه متعلـقه به مشاوران حقیقی و حقوقی سالانه توسط شورای مرکزی مشخص خواهد شد .

ماده ۲۳-این شیوه نامه در۲۳ ماده ۱۰۹ بند و ۳۱ جزءو۲۴ تبصره در جلسه مورخ ۲/۷/۹۲ به تصویب هیئت عالی رتبه بندی رسیده است .ب/۳۱/۶/۹۲

رتبه شرکت

اخذ رتبه بندی انفورماتیک

رضایت مشتری یکی از موارد حائز اهمیت در رتبه‌بندی و احرازصلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی است . دبیرخانه شورا باید شیوه‌های تبدیل رضایت مشتری به ملاک‌های کمی را تعیین کند .

تعیین شیوه تبدیل رضایتمندی مشتری به معیارهای کمی ازاولویت‌های فعلی شورا است زیرا به محض اینکه شرکتی رتبه یک را می‌گیرد نسبت به رضایتمندی مشتری بی‌توجه می‌شود دستورالعمل جدید رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی در سال 83 به تصویب رسیده است .

براساس دستورالعمل مصوب شرکت‌هایی به‌عنوان شرکت‌های انفورماتیکی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌شوند که در اساسنامه‌ آنها مستقیما" به فعالیت‌های انفورماتیکی اشاره شده باشد، و نیز با مدیر عامل تمام وقت با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته‌های مرتبط اداره شود و نیز حداقل دو نفر کارشناس تمام وقت داشته باشند.

در اجرای آیین‌نامه ،نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان سه فاکتور مهم ارزش گذاری شرکت‌ها هستند و سهم عامل نیروی انسانی 80 درصد و عامل درآمد 20 درصد از امتیاز کل شرکت است .

به شرکت‌های تازه تاسیس که هنوز یک سال مالی از زمان تاسیس و یا فعالیت آن‌ها سپری نشده باشد و نتوانند اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند ، برگه اخذ صلاحیت موقت با دوره اعتباریک ساله داده خواهد شد .

از دیگر مشخصات این آیین‌نامه آن است که رتبه‌بندی شامل 7 رتبه می‌شود؛ رتبه هفت مربوط به شرکت‌هایی است که تاکنون اظهارنامه مالیاتی نداشتند و به اصطلاح نوپا هستند و رتبه‌های 6 تا 1 مربوط به شرکت‌هایی است که سابقه کار دارند .

اخذ رتبه انفورماتیک شامل 13 رشته ذیل است : رشته ارایه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe ، تولید و ارایه رایانه‌های غیر Mainframe ، تولید و ارایه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارشی مشتری، تولید و ارایه دستگاه‌های جانبی، ارایه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری تولید داخل، ارایه و پشتیبانی نرم‌افزارهای خارجی، خدمات شبکه‌های اطلاع‌ رسانی Providers ، شبکه داده‌ها (ارایه، اجرا و پشتیبانی)، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، خدمات پشتیبانی، آموزش و پژوهش و سیستم‌های ویژه.

هدف از تهیه این آیین نامه تخصصی‌تر کردن فعالیت شرکت‌های انفورماتیکی است و لازم است کارفرما که شرکت‌های دولتی هستند، در زمان ارجاع کار به رشته خاصی که شورا در آن زمینه رتبه داده است، توجه داشته باشند .

شرکت های انفورماتیکی عنوان شرکتهایی است که فعالیت آنها صرفا در زمینه انفورماتیک باشد و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده باشند . این شرکت ها برای بستن قراردادهای دولتی و کسب صلاحیت نیاز به گواهی رتبه بندی دارند که از طریق شورای عالی انفورماتیک کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) صادر می گردد. در ارزیابی رتبه بندی شرکت های انفورماتیک معیارهای نیروی انسانی، درآمد و پارامتر رضایت مشتری (به عنوان ضریب کاهنده امتیاز) تاثیرگذارهستند .

رتبه بندی یا گرید شرکت های انفورماتیک به صورت 1 تا 7 بوده که در آن رتبه 7 پایین ترین و رتبه 1 بالاترین درجه را دارد. شرکت های تازه تاسیس و یا شرکت هایی که فاقد اظهارنامه مالیاتی باشند در صورتی که واجد شرایط لازم باشند می توانند در حداکثر دو رشته رتبه 7 را اخذ نمایند. گواهی رتبه بندی شرکت های انفورماتیک به مدت یک سال معتبر است و پس از آن با ارائه اظهارنامه مالیاتی جدید، شرکت ها می توانند امتیاز بیشتری کسب کرده و رتبه بالاتری اخذ نمایند .

رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در 15 شاخه زیر انجام می گیرد :

 • 1- ارائه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe
 • 2- تولید و ارائه رایانه‌های غیر Mainframe
 • 3- تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی
 • 4- تولید و ارائه قطعات و ملزومات
 • 5- تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری
 • 6- ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا
 • 7- ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
 • 8- خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers
 • 9- شبکه داده‌های رایانه ای و مخابراتی
 • 10- امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
 • 11- مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی
 • 12- آموزش و پژوهش
 • 13- خدمات پشتیبانی
 • 14- سیستم‌های ویژه
 • 15- سیستم های اتوماسیون صنعتی

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

برای اخذ رتبه انفورماتیک مدارک تحصیلی مدیر عامل و کارشناسان لازم است مدیرعامل می بایست در یکی از رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار و کلیه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، ریاضی، فیزیک و آمار دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر باشد و به طور تمام وقت در شرکت حضور داشته باشد. تمام وقت بودن کارمندان براساس فهرست بیمه شرکت است. در صورتی که مدیر عامل مدرک دیپلم یا فوق دیپلم داشته باشد با ارائه سابقه کار تخصصی در زمینه انفورماتیک و عضویت در هیئت مدیره یا مدیرعاملی شرکت های دارای گواهی رتبه بندی انفورماتیک (دیپلم: 10 سال-فوق دیپلم کامپیوتر: 4 سال-فوق دیپلم در رشته های مرتبط: 6 سال-فوق دیپلم در سایر رشته ها: 8 سال سابقه کار ) می تواند نسبت به اخذ رتبه اقدام نماید. همچنین شرکت مذکور می بایست حداقل دارای دو کارشناس تمام وقت (با ارائه سه فهرست بیمه متوالی) با حداقل مدرک کارشناسی در رشته های نامبرده باشد .

 • عامل نیروی انسانی :

در رابطه با فاکتور نیروی انسانی میزان حقوق دریافتی و دستمزد اظهار شده در جدا��ل مربوط به حقوق و دستمزد اظهارنامه مالیاتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که شرکت دارای اظهارنامه مالیاتی نباشد، میزان حقوق و دستمزد مندرج در لیست بیمه مورد بررسی قرار می گیرد .

این پارامتر در محاسبه امتیاز کل سهم 70 درصدی دارد.

 • عامل درآمد :

در برآورد این عامل دررتبه بندی، میزان درآمد مشمول مالیات کلیه معافیت های مالیاتی مندرج در اظهارنامه مالیاتی و برگ مالیات قطعی شرکت ها معیاراصلی است که در واقع میانگین دو سال آخر مالی فعالیت شرکت مد نظر قرار گرفته می شود .

این پارامتر در محاسبه امتیاز کل 30 درصد سهم دارد .

 • ضریب کاهنده میزان رضایتمندی مشتری :

هر حکمی علیه شرکت که از سوی دادگاه های صالحه در قوه قضاییه و نظام صنفی رایانه ای (شورای انتظامی استان و شورای انتظامی کل) صادر شده باشد، دراولین سال اقدام به رتبه بندی، موثر واقع می شود و تاثیر آن به مدت 4 سال پس از صدور حکم باقی خواهد ماند .

رتبه شرکت

اخذ رتبه بندی انبوه سازان

دستورالعمل تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان

دستور العمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان به شرح زیر می باشد :

ماده 1- سازنده انبوه مسکن وساختمان به شخص حقیقی و حقوقی گفته می شود که بتواند مسئولیت آفرینش طرح ها و اداره آنها ، تامین وجذب سرمایه لازم،مدیریت ساخت وعرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از تکنولوژی جدید درصنعت ساختمان و در چارچوب مقررات ملی ساختمان برعهده داشته و پروانه اشتغال به کار مطابق ضوابط این دستورالعمل را از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ کرده باشند .

ماده2 -شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه شخصیتهای حقوقی انبوه ساز مسکن وساختمان

2-1- شرایط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی با توجه به فاکتورهای زیر تعیین می گردد :

2-1-1- تحصیلات مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و شرکای شرکت انبوه ساز.

2-1-2- سوابق کاری شخص حقوقی و اعضاء هیات مدیره .

2-1-3- توان مالی،و توانایی مدیریت مطلوب تامین و جذب سرمایه .

2-1-4- موفقیت کارهای مدیریت شده وعملکرد بهینه در سوابق کاری.

2-1-5- ثبت شرکت انبوه سازی مسکن در اداره ثبت شرکتها و اداره مالکیت صنعتی ،ارائه آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور وداشتن اساسنامه که انجام یکی یا برخی یا تمامی خدمات مصرح در ماده 1 دستوالعمل حاضر در آن ذکرشده باشد .

امتیاز تحصیلی برای دارندگان مدرک تحصیلی در یکی از رشته های هفت گانه مهندسی مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با ضریب دو محاسبه می شود .

- شناسه های ارزیابی توان مالی و توانمندی تامین و جذب سرمایه به قرار زیراست:

- آورده غیر نقدی شرکت ، شرکا یا سهام داران به ازای هر یک میلیارد ریال _ 2نمره _ دریافت تسهیلات واعتبار بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _ 1نمره _ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر یک میلیارد ریال _ 1نمره _ استفاده ازتامین سرمایه جذب یا سرمایه گذاری به ازای هر یک میلیارد ریال _ 1نمره _ ارائه ضمانت نامه بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _1نمره _ میزان سرمایه گذاری های پیشین منوط بر روشن بودن وضعیت استرداد تسهیلات و اعتبار بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _ 3نمره

ارزیابی موفقیت کارهای مدیریت شده و عملکرد مطلوب در سوابق کاری _رعایت مقررات ملی ساختمان بر اساس تایید مراجع نظارت یا دستگاه ذیربط تا 10نمره _ بر حسب مورد تحویل گواهی عدم خلافی یا گواهی پایان کار و یا مدرک مستند مبنی بر انجام تعهدات تا 10 نمره _

اجرای عملیات ساختمانی و انجام تعهدات در موعد پیش بینی شده در 10 نمره .قرار دادهای مرتبط یا تاخیر غیر مجاز کمتر ازیک چهارم مدت تعیین شده _ باز پرداخت به موقع وام های بانکی با ترتیب بازپرداخت آن با توجه به تآخیرات مجاز تا 20 نمره ، بهره گیری ازفناوری های تازه در صنعت ساختمان(رعایت سبک سازی،بهینه سازی مصرف انرژی و...) تا 20 نمره

2-2 تعیین گرید (پایه) حدود صلاحیت شرکتهای انبوه ساز مسکن وساختمان

پایه سازندگان حقوقی ساختمان براساس نتایج حاصله از ارزیابی جدول شماره 1 تعیین و پروانه اشتغال به کار سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان در چهار پایه یا رتبه 1،2،3 و ارشد صادر می گرددد و این اشخاص حقوقی به منظور اخذ این رتبه ها به ترتیب به حداقل امتیاز 45،30 ،65 ،85 امتیاز یا بالاتر احتیاج دارند و اعتبار پروانه های صادره سه سال است. هرگونه تغییر در اعضاء هیات مدیره یا مدیران شرکت می بایست ظرف مدت 15 روز به دبیرخانه به صورت کتبی اعلام گردد. حوزه فعالیت سازندگان حقوقی با پایه 3 استان صادر کننده پروانه رتبه و در پایه های حقوقی 1،2 و ارشد سراسر کشور است .تبصره:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب قوانین مصوب در انجام وظایف قانونی خود نیاز به احراز صلاحیت مطروحه در این ماده ندارد .

ماده 3- شروط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه سازندگان حقیقی انبوه مسکن و ساختمان .

3-1- شرایط احرازصلاحیت با توجه به پروانه اشتغال به کار ،سوابق کاری، توان مالی،مدیریت منابع مالی، موفقیت کارهای مدیریت شده و عملکرد مطلوب مشخص می شود. ساخت و سازحقیقی لزوما"باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ،کاردانی ویا تجربی در یکی از رشته های مندرج در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان باشد.

3-2 سازنده حقیقی برای کسب شروط مورد نیاز برای دریافت پروانه اشتغال موضوع این دستورالعمل باید حداقل 50 درصد امتیازات مربوط به پایه اشخاص حقوقی را اخذ کند ، ودر هر حال به سازنده حقیقی انبوه مسکن و ساختمان پروانه اشتغال رتبه 3 تعلق می گیرد .

3-3- حدود مجاز ساخت و ساز برای سازندگان حقیقی،مدیریت حداکثر 20 واحد مسکونی ویا 3000 مترمربع زیر بنا هرنوع واحد ساختمانی در هر مقطع زمانی بر اساس سایر ضوابط این دستورالعمل می باشد .

3-4- اشخاص حقیقی،استان صادر کننده پروانه است .

ماده 4- صلاحیت وظرفیت طراحی یا اجرا یا طرح وساخت بدین شرح می باشد : انبوه سازان مسکن وساختمان به صورت حقیقی ویا حقوقی برای فعالیت درزمینه طراحی یا اجرا یا طرح وساخت بایستی از اشخاص حقیقی یا حقوقی تعریف شده ذی صلاح براساس قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وآئین نامه اجرایی آن استفاده کنند ودر مواردی که بخواهند شخصا درزمینه های فوق فعالیت نمایند می بایست ، صلاحیت مضاعف را در محدوده ضوابط قانون مذکور دریافت نمایند.لیکن درصورتی که دارندگان پروانه صلاحیت مضاعف بخواهند در یک دوره یا مقطع زمانی بیش از میزان ظرفیتی که برطبق مقررات مربوط تعیین شده،خدمات طراحی یا اجرا یا طرح وساخت ارائه دهند می توانند با اخذ و ارائه ضمانت نامه ویا بیمه نامه مسئولیت وکیفیت خدمات مهندسی به میزانی که توسط موسسات ضمانت کننده یا شرکتهای بیمه گر قابل قبول وتضمین باشد، اقدام کنند .

ماده 5- پروسه گردش کارصدورپروانه اشتغال ، تشخیص صلاحیت و تعیین پایه سازندگان انبوه مسکن وساختمان :

5-1- مراجعه متقاضی به دبیر خانه کمیته و دریافت لیست مدارک مورد نیاز :

5-2- تکمیل وارائه مدارک به دبیرخانه .

5-3- دبیرخانه پس از بررسی مدارک متقاضی مراتب را به کمیته تعیین صلاحیت ابلاغ می نماید .

5-4- کمیته تشخیص صلاحیت موظف است طی مدت 15روز نسبت به بررسی مدارک در خصوص تشخیص صلاحیت وتعیین پایه متقاضی اعلام کند و درهرصورت ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل وارسال مدارک لازم برای صدور پروانه اشتغال به کار به سازمان مسکن وشهرسازی استان اقدام کند .

5-5- دبیرخانه کمیته درمحل انجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان (سازندگان انبوه مسکن و ساختمان) واقع می باشد.

5-6- کمیته تشخیص صلاحیت از افراد ذیل تشکیل می شود: ازرئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان (رئیس کمیته) ،رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان (سازندگان انبوه مسکن وساختمان) ،رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، رئیس کانون کاردانهای فنی وساختمان استان ویک نفرازانجمن صنفی انبوه سازان (به عنوان دبیر کمیته) ودو نفر صاحب نظر به انتخاب کمیته .

5-7- مرجع تجدید نظر شامل افراد زیر می باشد: نمایندگان وزارت مسکن وشهرسازی ،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و هیات مدیره سازندگان انبوه مسکن وساختمان وهیات مدیره سازندگان انبوه مسکن وساخ��مان کشور می باشد .

مدارک لازم جهت تشخیص صلاحیت و اخذ پروانه انبوه سازی

1- مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره ، مدیرعامل و شرکا

2- روزنامه رسمی شرکت و اساسنامه

3- تحویل مدارک مبنی بر میزان سرمایه غیر نقدی شرکت یا سهامداران

4- ارائه مدارک و اسناد مبنی بر تسهیلات و اعتبارات بانکی

5- تحویل مستندات مبتنی بر مشارکت در ساخت پروژه ها

6- تسلیم مستندات مرتبط با تعیین تکلیف وام و تسهیلات بانکی

7- ارائه مستندات مبنی بر کیفیت طرح های اجرا شده توسط دستگاه نظارت شامل رعایت مقررات ملی و استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان (سبک سازی – بهینه سازی مصرف سوخت و ... )

8- تحویل مدارک نشان دهنده اجرای به موقع طرح های س��ختمانی قبلی .

9- ارائه پروانه اشتغال به کار مجریان ساختمانی (اشخاص حقوقی) به منظور دریافت پروانه مضاعف

نکته : لازم است فتوکپی برابر اصل همه مدارک در دادگستری و یا دفتر اسناد رسمی تهیه گردد.

رتبه شرکت

اخذ رتبه طرح و ساخت EPC

به منظور اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت ( رتبه)طبق آیین نامه ارجاع کار مورد ارزیابی قرار گیرد.

قسمتی از روند ارجاع کار به پیمانکاران جهت اجرای طرح های صنعتی به روش طرح و ساخت است بدین ترتیب که در ارتباط با پروژه مورد نظر کار پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی دارنده گواهی صلاحیت بر اساس آیین نامه ارجاع کار به آنها توسط مرجع مربوطه بررسی شده و شرکتهای حائز شرایط برای دعوت به ارائه پیشنهاد اجرای پروژه تعیین می شوند.

این نوع پیمانکاران فعالیت هایی در بخش های مختلف مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی را به انجام می رسانند.

مدت اعتبار این رتبه بالغ بر چهار سال است.

شرایط مهندسین بخش های تدارکات و مهندسی و بخش نصب و راه اندازی و کنترل کیفی باید براساس جدول های شماره ۴ و ۵ آیین نامه تعیین می گردند.

رتبه طرح و ساخت غیر صنعتی

تخصص ها و موضوعات فعالیت پیمانکاران طرح و ساخت بدین شرح می باشد :

۱- رشته ساختمان:

۱- ۱ آموزشی ،ورزشی، بهداشتی۱-۲ مسکونی، تجاری، اداری ۱-۳ معماری داخلی ۱-۴ نوسازی بافت های فرسوده ۱-۵ مقاوم سازی.

۲- رشته آب

۳-رشته راه

۴-رشته کشاورزی

۵-اثار تاریخی و فرهنگی

رتبه طرح و ساخت صنعتی و غیرصنعتی EPC

رتبه طرح و ساخت چیست؟

• در زمان اجرای پروژه ها و طرحهای بزرگ ، اولین قدم طراحی ، مشاوره و امکان سنجی است که بهترین راهکار و کم هزینه ترین روش برای انجام آن است که این امر را مشاوران طرح و ساخت سازماندهی کنند .

• پس از انجام مطالعات امکان سنجی و بررسی های مقدماتی نوبت به اجرای طرح می رسد که مدیریت اجرا و تجهیز کارگاه و گزینش و تامین نیروی انسانی و … برعهده پیمانکاران است .

• رتبه طرح و ساخت یا EPC ” به شرکتی اعطا می شود که توانمندی طراحی مشاوره و اجرا را باهم داشته باشد.

پس طرح و ساخت ترکیبی از اجرا و طراحی می باشد.

برایاخذ رتبه طرح و ساخت EPC ابتدا باید رتبه ۱ یا ۲ مشاور داشته را اخذ نموده سپس رتبه پیمانکاری برای روی همان شرکت را کسب کنید و بعد از اخذ رتبه مشاور و پیمانکار درخواست صلاحیت رتبه طرح و ساخت نموده که خود گواهینامه مجزایی دارد.

1. مدیرعامل یک شرکت طرح و ساخت باید حتما از مدرکش برای اخذ رتبه بندی پیمانکار استفاده نماید.

2. موضوع فعالیت شرکت باید هم طراحی و هم اجرا باشد.

3. چیدمان هیات مدیره باید براساس آیین نامه رتبه بن��ی مشاور انجام گیرد.

4. بدین ترتیب هیات مدیره ��رکت باید در رتبه پیمانکار امتیاز بیاورد و برایاخذ رتبه مشاور لازم است که پرسنل وکارمندان امتیاز آور باشند.

فرآیند و مراحل اخذ رتبه طرح و ساخت

معاونت نظارت راهبردی به عنوان یک سازمان حرفه ای، مستقل و پیشتاز در زمینه رتبه بندی شرکتها، مرجعی است که صلاحیت احراز رتبه شرکتهایی که سابقه یا توان انجام کار در قالب EPC را دارند ، را بررسی می کند.

هدف از این رتبه‌بندی آگاه‌سازی کارفرمایان پروژه های صنعتی از میزان توانمندی شرکت‌های EPC و نیز فراهم نمودن زمینه های بهبود و توسعه این شرکتها با ایجاد انگیزه جهت اخذ رتبه به منظور ایفای نقش راهبری و مدیریت EPC می باشد.

در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف استفاده از حداکثر توان ساخت داخل و توانمندسازی بخش خصوصی، اولویت واگذاری تسهیلات ارزی و ریالی را به طرح های صنعتی و معدنی که از طریق شرکت های طرح و ساخت دارای رتبه سازمان مدیریت صنعتی به انجام برسد، اختصاص خواهد داد.

برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت طبق آیین نامه ارجاع کار مورد ارزیابی قرار گیرد.