جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

رتبه بندی طرح و ساخت EPC | اخذ رتبه EPC

رتبه بندی طرح و ساخت EPC

انجام رتبه بندی طرح و ساخت EPC به شما این امکان را می دهد تا در شرکت های تجاری شانس موفقیت بیشتری داشته باشید. نحوه دریافت رتبه بندی طرح و ساخت EPC را در ادامه توضیح می دهیم. همچنین می توانید در این زمینه و رتبه بندی شرکتتان با مجتمع حقوقی ایلیا تماس بگیرید.

آیین نامه اجرایی رتبه بندی طرح و ساخت EPC

به منظور اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت (رتبه) طبق آیین نامه ارجاع کار مورد ارزیابی قرار گیرد.

قسمتی از روند ارجاع کار به پیمانکاران جهت اجرای طرح های صنعتی به روش طرح و ساخت است بدین ترتیب که در ارتباط با پروژه مورد نظر کار پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی دارنده گواهی صلاحیت بر اساس آیین نامه ارجاع کار به آنها توسط مرجع مربوطه بررسی شده و شرکتهای حائز شرایط برای دعوت به ارائه پیشنهاد اجرای پروژه تعیین می شوند.

این نوع پیمانکاران فعالیت هایی در بخش های مختلف مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی را به انجام می رسانند.

مدت اعتبار این رتبه بالغ بر چهار سال است.

شرایط مهندسین بخش های تدارکات و مهندسی و بخش نصب و راه اندازی و کنترل کیفی باید براساس جدول های شماره 4 و 5 آیین نامه تعیین می گردند.

رتبه طرح و ساخت غیر صنعتی یا رتبه بندی طرح و ساخت EPC

تخصص ها و موضوعات فعالیت پیمانکاران طرح و ساخت بدین شرح می باشد:

  •  رشته ساختمان:
  •  آموزشی، ورزشی، بهداشتی، مسکونی، تجاری، اداری (معماری داخلی ، نوسازی بافت های فرسوده، مقاوم سازی.)
  •  رشته آب
  •  رشته راه
  •  رشته کشاورزی
  •  اثار تاریخی و فرهنگی

رتبه بندی طرح و ساخت EPC صنعتی و غیرصنعتی

رتبه طرح و ساخت چیست؟

• در زمان اجرای پروژه ها و طرحهای بزرگ، اولین قدم طراحی، مشاوره و امکان سنجی است که بهترین راهکار و کم هزینه ترین روش برای انجام آن است که این امر را مشاوران طرح و ساخت سازماندهی کنند.

• پس از انجام مطالعات امکان سنجی و بررسی های مقدماتی نوبت به اجرای طرح می رسد که مدیریت اجرا و تجهیز کارگاه و گزینش و تامین نیروی انسانی برعهده پیمانکاران است.

• رتبه طرح و ساخت یا EPC ” به شرکتی اعطا می شود که توانمندی طراحی مشاوره و اجرا را باهم داشته باشد.

پس طرح و ساخت ترکیبی از اجرا و طراحی می باشد.

برای اخذ رتبه طرح و ساخت ابتدا باید رتبه ۱ یا ۲ مشاور داشته را اخذ نموده سپس رتبه پیمانکاری برای روی همان شرکت را کسب کنید و بعد از اخذ رتبه مشاور و پیمانکار درخواست صلاحیت رتبه طرح و ساخت نموده که خود گواهینامه مجزایی دارد.

1. مدیرعامل یک شرکت طرح و ساخت باید حتما از مدرک آن برای اخذ رتبه بندی پیمانکار استفاده نماید.

2. موضوع فعالیت شرکت باید هم طراحی و هم اجرا باشد.

3. چیدمان هیات مدیره باید براساس آیین نامه رتبه بندی مشاور انجام گیرد.

4. بدین ترتیب هیات مدیره شرکت باید در رتبه پیمانکار امتیاز بیاورد و برای اخذ رتبه مشاور لازم است که پرسنل و کارمندان امتیاز آور باشند.

فرآیند و مراحل اخذ رتبه طرح و ساخت

معاونت نظارت راهبردی به عنوان یک سازمان حرفه ای، مستقل و پیشتاز در زمینه رتبه بندی شرکتها، مرجعی است که صلاحیت احراز رتبه شرکتهایی که سابقه یا توان انجام کار در قالب EPC را دارند، را بررسی می کند.

هدف از این رتبه‌بندی آگاه‌سازی کارفرمایان پروژه های صنعتی از میزان توانمندی شرکت‌های EPC و نیز فراهم نمودن زمینه های بهبود و توسعه این شرکتها با ایجاد انگیزه جهت اخذ رتبه به منظور ایفای نقش راهبری و مدیریت EPC می باشد.

در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف استفاده از حداکثر توان ساخت داخل و توانمندسازی بخش خصوصی، اولویت واگذاری تسهیلات ارزی و ریالی را به طرح های صنعتی و معدنی که از طریق شرکت های طرح و ساخت دارای رتبه سازمان مدیریت صنعتی به انجام برسد، اختصاص خواهد داد.

برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت طبق آیین نامه ارجاع کار مورد ارزیابی قرار گیرد.

فرآیند و مراحل اخذ رتبه طرح و ساخت
فرآیند و مراحل اخذ رتبه طرح و ساخت

 

شرح خدمات مشاور کارفرما در کارهای طرح و ساخت

‌ماده 1ـ این آیین‌نامه قوانین ارجاع کار به پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت اجرای پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت را مشخص می‌کند.

‌ماده 2ـ اصطلاحات زیر در آیین نامه با معانی مشروح استعمال می شوند:

‌الف- ارزیابی توان اجرای کار: بخشی از روند ارجاع کار به پیمانکاران است که طی آن توانمندی شرکت‌های دارنده گواهی صلاحیت برای اجرای طرح ‌مورد نظر بررسی شده و فهرستی کوتاهی از آن‌ها به منظور دعوت به ارائه پیشنهاد تنظیم می گردد.

ب- فراخوان نخست: فرآیندی است که در آن از پیمانکاران دارای گواهی‌نامه صلاحیت برای بررسی میزان توان اجرای کار ، دعوت به عمل می‌آید.

پ- دعوت‌نامه ارزیابی توان اجرای کار: اسنادی است که جهت سنجش ‌توانمندی اجرای کار پیمانکاران برای آنها ارسال می‌شود.

ت – اظهار نامه ارزیابی توان اجرای کار: سندی است پیوست به دعوت‌ نامه ارزیابی توان اجرای کار که به وسیله پیمانکاران تکمیل و به دستگاه اجرایی‌ تحویل می‌شود.

‌ماده 3ـ هیأت ارزیابی پیمانکار که از این پس هیأت نامیده می‌شود با عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود:

‌الف – مجری طرح.

ب – ذیحساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی.

پ – مدیر امور فنی و مهندسی یا مدیر امور اجرایی دستگاه اجرایی.

ت – نماینده امور پیمان‌های دستگاه‌های اجرایی.

ث – نماینده مشاور کارفرما(‌مشاور یا مدیر طرح).

‌تبصره – در مواردی که عناوین سمت‌های فوق در دستگاه‌های اجرایی، عناوین مشابهی

باشد، افراد شاغل در آن سمت‌ها به عضویت هیأت در خواهند‌ آمد.

‌ماده 4ـ هیأت وظایف زیر را بر عهده دارد:

‌الف – بررسی مکفی بودن اطلاعات و مدارک پروژه برای اجرای به روش طرح و ساخت.

ب- تعیین ارزش وزنی ملاکهای ارزیابی توان کار و تنظیم جدول سنجش امتیازها

پ- ارزیابی کفایت مدارک دعوت‌نامه ارزیابی توان اجرای کار.

ت – بررسی و سنجش توانمندی اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکاران

‌ماده -5 جلسات هیأت با حضور مجری طرح رسمیت می‌یابد. تصمیمات در هیأت با رأی‌گیری و حداقل با اخذ سه رأی مثبت اعتبار می یابد.

‌ماده 6ـ مراحل سنجش و بررسی پیمانکاران برای دعوت به مناقصه محدود به شرح ذیل می‌باشد:

‌الف – اولین فراخوان

ب – دعوت به ارزیابی توان اجرای کار.

پ- سنجش توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکاران به منظور دعوت به ارائه پیشنهاد.

‌ماده 7ـ دستگاه‌های اجرایی برای ارجاع کار به پیمانکاران در مرحله فراخوان نخست موظفند این موارد را رعایت نمایند:

‌الف – مطالعات توجیهی طرح توسط مراجع ذیربط تصویب شده باشد.

ب – اجرای پروژه به تصویب مرجع مربوط رسیده و اعتبار آن تأمین شده باشد.

پ – هیأت شکل گرفته باشد.

‌ماده 8 – برای اولین فراخوان، دستگاه اجرایی به وسیله نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار از پیمانکاران دارای گواهی نامه صلاحیت دعوت می‌کند.

‌تبصره 1 – اولین فراخوان، علاوه بر آگهی در روزنامه، از سوی شبکه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که برای پیمانکاران و‌دستگاه‌های اجرایی قابل دسترسی باشد نیز اعلام می‌شود.

‌تبصره 2 – ارسال دعوت‌نامه، تنها طبق فهرست الکترونیکی منتشره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است. هرگاه در زمان فراخوان‌نخست، فهرست

پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت در کارهای صنعتی به روش طرح و ساخت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتشر‌نشده باشد، فراخوان نخست بدون الزام به داشتن گواهی صلاحیت یاد شده صورت می‌گیرد.

‌ماده 9ـ درنخستین فراخوان، اطلاعات عمومی و کلی طرح شامل موارد زیر اعلام می‌شود:

‌الف – معرفی کارفرما و مشاور کارفرما (‌مشاوره یا مدیر طرح)

ب – شرح مختصر پروژه

پ – شرح کلی خدمات پیمانکار از نظر تکمیل طراحی، تأمین مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب و راه‌اندازی.

ت – نوع گواهی صلاحیت و رسته، رشته و گرایش لازم.

ث – سایر اطلاعات لازم به تشخیص دستگاه اجرایی.

ج – تاریخ و محل دریافت دعوت‌نامه ارزیابی توان اجرای کار و تاریخ و محل تسلیم اظهار نامه.

‌ماده 10 – پس از اعلام اولین فراخوان، دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار به پیمانکارانی که آمادگی خود را برای پذیرش کار اعلام کرده‌اند تسلیم‌می‌شود.

‌به وسیله این دعوت‌نامه، اطلاعات مربوط به پروژه و ارزیابی توان اجرای کار، در اختیار پیمانکاران قرار گرفته و به وسیله اظهارنامه، اطلاعات مورد نیاز برای‌ارزیابی توان

اجرای کار، از آن‌ها دریافت می‌شود.

‌ماده 11ـ اطلاعاتی که در دعوت نامه به طور یکسان به همه پیمانکاران داده می‌شود، حداقل شامل موارد زیر است:

‌الف – اطلاعات کلی پروژه

ب – شرایط عمومی مالی و قراردادی

پ – ملاکهای ارزیابی توان اجرای کار و جدول سنجش امتیازها

ت – روش ارزیابی توان اجرای کار شامل ضریب وزنی و نحوه امتیاز دهی به هر یک از

عوامل ارزیابی

‌ماده -12 اطلاعاتی که از پیمانکار طبق فرم‌ها و جدول‌های اظهار نامه ارزیابی توان

اجرای کار از خواسته می‌شود، شامل موارد زیر است:

‌الف – مشخصات ثبتی یا مجوز قانونی راه اندازی شرکت پیمانکاری و شرکت‌های همکار

ب – مشخصات گواهی صلاحیت پیمانکار(‌گروه مدیریت طرح و ساخت)

پ – مشخصات سازمانی پیمانکار و شرکتهای همکار

ت – مشخصات سازمانی مدیریتی پیمانکار و شرکت‌های همکار

ث- مشخصات مالی و اعتباری پیمانکار و شرکت‌های همکار

چ – توان طراحی و اجرایی پیمانکار و شرکتهای همکار

ح – امکانات و تجهیزات فنی و نرم‌افزاری.

خ – وضعیت ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکار و شرکت‌های همکار

‌تبصره – در صورتی که پیمانکار گروه همکاری از مشارکت شرکت‌های مستقل باشد، بر حسب

مورد، این اطلاعات برای گروه و هر یک از شرکت‌های‌مستقل تهیه شود.

‌ماده 13 – اطلاعات کلی پروژه شامل اطلاعات و داده‌های زیر می‌باشد:

‌الف – خروجی‌ها (‌فرآورده‌ها، محصولات) و ظرفیت‌ها.

ب – ورودی‌ها از قبیل مواد اولیه و انرژی.

پ – اهداف توسعه آتی.

ث – مبانی طراحی، کدها و استانداردها.

ج – اطلاعات مربوط به ساختگاه.

چ – برنامه زمانی کلی پروژه.

ح – سازمان پروژه (‌کارفرما، مشاوره و مدیر طرح).

خ – ضوابط ایمنی طرح.

‌ماده 14ـ شرایط عمومی مالی و قراردادی شامل این اطلاعات است:

‌الف – نوع و میزان ضمانت ارایه پیشنهاد و سایر تضمین‌های قراردادی و در صورت لزوم

تعیین سهم شرکت‌های همکار در تهیه تضمین‌ها.

ب – توان مالی پیمانکار و شرکت‌های همکار برای تأمین سرمایه کار.

پ – نمونه موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان.

ت – امضای قرارداد به وسیله پیمانکار به اتفاق شرکت‌های همکار به صورت مشترک و

تضامنی و اعطای نمایندگی به پیمانکار از سوی شرکت‌های‌همکار برای اجرای پروژه.

ث – نحوه جبران هزینه تهیه پیشنهاد از سوی پیمانکاران که به وسیله دستگاه اجرایی

به منتخب دوم و سوم پرداخت می‌شود.

‌ماده 15 – معیارهای ارزیابی توان اجرای کار عبارتند از:

‌الف – سابقه کار پیمانکار در پروژه‌های مشابه.

ب – سابقه کار شرکت‌های همکار پیمانکار.

پ – مدیریت کارآمد و با تجربه .

ت – کفایت افراد فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه.

ث – قدرت مالی پیمانکار و شرکتهای همکار.

ج – خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در کارهای مشابه.

چ – روش مدیریتی پیمانکار برای اجرای کار شامل نحوه کنترل زمان، هزینه و کیفیت.

ح – ماشین آلات و تجهیزات آماده به کار و یا در دسترس پیمانکار و شرکتهای همکار.

خ – سایر موارد لازم به تشخیص دستگاههای اجرایی.

‌ماده 16ـ هیأت مکلف است بر اساس اولویت‌های اجرایی پروژه، جدول امتیازها و ضریب

وزنی هر یک از معیارها را به همراه دعوتنامه ارزیابی توان‌اجرای کار به پیمانکاران

تحویل دهد. این جدول حاوی اطلاعات زیر می‌باشد:

‌الف – معیارهای ارزیابی

ب – اهمیت وزنی هر یک از معیارها

پ – روش محاسبه تعینی امتیاز برای هر یک از معیارها

ت – اعلام حد نصاب امتیاز

‌ماده 17 – هیأت موظف است پس از دریافت اظهارنامه توان اجرای کار و محاسبه امتیازهای پیمانکارانی که اظهار نامه خود را در مهلت مقرر تحویل‌داده‌اند، آن‌ها را سنجیده و حداقل پنج پیمانکار را برای دعوت به ارائه پیشنهاد به دستگاه اجرایی معرفی کند.

‌تبصره 1 – در صورتی که تعداد پیمانکاران فهرست کوتاه از پنج نفر کمتر باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند آگهی فراخوان نخست را تمدید کند.

در صورتی‌که دستگاه اجرایی این تمدید را صلاح نداند، می‌تواند پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت را برای رساندن دعوت شدگان به حد نصاب پنج پیمانکار، به وسیله‌ ارسال دعوت‌نامه دعوت کند و دعوت نامه‌ها حداکثر 48 ساعت پس از تأیید هیأت، برای پیمانکاران ارسال می‌شود.

‌تبصره 2ـ چنانچه تعداد پیمانکاران حایز شرایط به پنج نرسد، دستگاه اجرایی بر حسب تشخیص هیأت و آیین‌ نامه داخلی خود عمل می‌نماید.

‌ماده 18 – دستگاه اجرایی حداکثر یک هفته پس از ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران و تنظیم فهرست کوتاه، گزارش انتخاب پیمانکاران منتخب شامل‌ اسناد ارزیابی توان اجرای کار، روش و نتیجه تعیین امتیازها را به همراه اسامی پیمانکاران منتخب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش‌ می‌دهد.

سازمان یاد شده مکلف است هر ساله فهرست پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت را به همراه اسامی پیمانکاران ممتاز، تعداد کارهای‌در دست اجرا و کل قراردادهای در دست اجرای پیمانکاران را منتشر سازد.

‌ماده 19 – در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه، پیمانکاری که کار به او واگذار می‌شود، باید گواهی صلاحیت اجرای پروژه صنعتی به‌ روش طراحی و ساخت را دارا باشد.

درهرحالت باید توان پیمانکار اجرایی پروژه مورد نظر، از سوی هیأت مورد تأیید قرار گیرد.

‌ماده 20 – بعد از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه حاضر را از جمله راهنمای تهیه ‌اظهارنامه صلاحیت تهیه و ابلاغ می‌کند.

‌ماده 21 – سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه را برعهده دارد.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها