اخذ گرید و رتبه پیمانکاران

تعریف روان و سلیس رتبه بندی شرکت ها از زبان کارشناسان مجتمع ثبتی ایلیا :

رتبه بندی در واقع تعیین معیار مقایسه برای تضمین کیفی و کمی کار پیمانکاران ممتاز در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره‌ وران می ‎ باشد .

جهت اجرای هر پروژه باید توانمندی شرکتهای دارای گواهی صلاحیت، طبق شرایط آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران، توسط‌ دستگاه‌های اجرایی ذیربط مورد سنجش قرار گیرد. دریافت گواهی صلاحیت، مرحله نخست واز روند اخذ صلاحیت شرکتهای متقاضی حضور درمناقصات مزایدات دولتی و پروژه‌های بزرگ می‌باشد .

تعریف رتبه بندی شرکت

رتبه بندی نوعی ملاک تعیین صلاحیت است كه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانكاران و شركت ها در نظر گرفته می شود .

شركت های پیمانكاری با توجه به قراردادها و امكانات و افراد امتیازآور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند ولی شركت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی می گردند.

شركت های پیمانكاری بیشتر در زمینه اجرایی فعالیت می کنند و اجرای پروژه های عمرانی و قردادهای اجرایی در زمینه ساخت و نظارت بر عهده پیمانكار است ولی شركت های مشاور در زمینه طراحی و نظارت، و نظارت بر ساخت فعال هستند و واسطه بین پیمانكار و كارفرما محسوب می شوند.

توضیحاتی حقوقی در خصوص اخذ گرید و رتبه بندی

رتبه‌بندی یا گرید ملاک تعیین میزان صلاحیت یک نهاد، شرکت یا سازمان است که به وسیله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعطا می‌شود. در واقع رتبه‌بندی نوعی مقیاس گذاری به منظور ضمانت کار پیمانکاران از لحاظ کمی و کیفی است .

امتیاز دهی در شرکت‌های پیمانکاری از 1 تا 5 و در شرکت‌های مشاور از 1 تا 3 است. در صورتی که امتیاز هر کدام از این شرکت‌ها به حد نصاب برسد و تعیین صلاحیت شوند، یک گواهی رتبه برای آن شرکت صادر می‌شود .

رتبه داده شده به شرکت‌ها به این عوامل بستگی دارد :

  • میزان پرسنل و نیروی انسانی یک شرکت و میزان سابقه کار آنها
  • ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه
  • توانائی مالی محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری
  • نوع و مقدار سوابق حرفه ای شرکت و مبلغ کل قراردادهای انجام شده دولتی و خصوصی (شرط پذیرش قراردادهای خصوصی ارائه مفاصاحساب)

فایده رتبه‌بندی

1. هر شرکت‌ پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی و عقد قرارداد با سازمانهای دولتی باید دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باشد .

2. رتبه بندی شرکت‌ها در صنایع گوناگون می‌تواند نمای کلی از وضعیت شرکت‌های مختلف نسبت به هم را نشان داده و نقاط ضعف و قوت آنها را مشخص سازد .

3. سرمایه گذاران با در نظر گرفتن رتبه بندی شرکت‌ها و توانمندی فنی و مالی آنها می‌توانند در انتخاب شرکت مناسب برای اجرای پروژه خود تصمیم بهتری بگیرند.

دریافت گواهی رتبه شرکت‌ها در چه صورت ممکن است؟

1. هیچ یک از مدیران نباید کارمند دولت باشند . ( زیرا این موضوع می تواند موجبات استفاده از موقعیت آنها برای عقد قرارداد را فراهم آورد)

2. شركت در سازمان ثبت شركت‌ها به ثبت رسیده باشد .

3. هیچ محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام كارهای مربوطه توسط شرکت وجود نداشته باشد. (برخورداری از حسن انجام کارو عدم سو پیشینه در این زمینه )

4. وجود سابقه كار مفید و مرتبط مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره مکلف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری است .

5. شركت دارای شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر با توجه به آیین نامه و دستورالعمل‌های لازم باشد .

6. امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و کارمندان فنی امتیاز آور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاور یا طرح ساخت سنجش گردد .

7. وفق آیین نامه، شاخص هایی برای تعیین صلاحیت تعیین گردیده است که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی با توجه به این شاخص ها ، امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را مشخص می‌نماید. در صورتی‌که شرکت موفق به کسب حدنصاب امتیاز گردید، گواهی رتبه صادر می‌گردد .

اخذ رتبه ی 1 الی 4 پیمانکاری

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه 1 الی 4 پیمانکاری :

1- فتوکپی برابر اصل شده مدارک ثبتی :

الف ) شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روزنامه رسمی – تاسیس و تغییرات

ب ) شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه – تقاضانامه – شرکت نامه – روزنامه رسمی - تاسیس و تغییرات

2- رونوشت شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها

3- رونوشت برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت

4- مهندس و یا مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک زیر را تهیه فرمایند :

الف ) نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند .

ب ) گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و شرکتهایی که در گواهی بیمه لیست شده اند .

5- سربرگ رسمی شرکت در 3 نخسه

6- فتوکپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام :

الف ) تصاویر کلیه ی پیمانهای شرکت (موافقتنامه)

ب ) تصاویر آخرین صورت وضعیت مصدق و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاههای اجرایی (به تایید بالاترین مقام کارفرما ) برای کارهای نیمه تمام و مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده

7- اظهار نامه مالیاتی شرکت برای آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد .

نکته : مدیر عامل و دو سوم اعضای هیات مدیره می بایست دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالا تر باشند .

شرایط اخذ مجوز تائید صلاحیت :

گواهی تائید صلاحیت عموماً به شرکتهای ارائه دهنده خدمات بطورمثال:خدمات پشتیبانی، حفظ و نگهداری فضای سبز،تاسیسات و ... اعطا می شود. درابتدا این شرکتها با توجه به موضوع ثبت شده فعالیت در روزنامه رسمی تاسیس شرکت، درخواست اخذ گواهی را به انجمن صنفی پیمانکاران ارائه میدهند .

مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی تائید صلاحیت از وزارت کار :

1- اصل و تصویر کلیه مدارک ثبتی شرکت

2- اصل و تصویر سند مالکیت در صورت مالک بودن

3- اصل اجاره نامه رسمی و تصویر آن در صورت مستاجر بودن

4- تکمیل فرم بازرسی به همراه مهر و امضای مجاز شرکت

تذکر: آدرس دفتر مرکزی شرکت باید آدرس اداری باشد .

مدارک مورد نیاز جهت تمدید گواهی تائید صلاحیت ( گرید )

کلیه مدارک فوق به همراه مفاصا حساب دارائی و مفاصا بیمه تامین اجتماعی و لیست پرداختی حقوق و دستمزد کارکنان

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه ی ساجات :

کلیه مدارک باید به ترتیب زیر تحویل داده شده و چیدمانش به همین شکل باشد :

1. برگه رتبه بندی های قبلی

2. فرم 100

3. اساسنامه

4. اظهارنامه ثبتی (برای شرکتهای سهامی خاص) یا تقاضانامه و شرکت نامه (برای شرکتهای بامسئولیت محدود و تعاونی)

5. آگهی تاسیس

6. آخرین صورت جلسات مربوط به آخرین تغییرات و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام

7. آگهی تغییرات و یا تصمیمات انجام شده (تمام تغییرات مربوط به ثبت و روزنامه رسمی از بدو تاسیس)

8. فرم 200 (به ترتیب سمت های مدیر عامل، نائب رئیس، عضو، سهامدار)

9. کپی مدارک تحصیلی، شناسنامه (صفحه توضیحات در صورت داشتن توضیحات)، کارت ملی، کارت پایان خدمت به ترتیب سمت های مدیر عامل، رئیس هیات مدیره، نائب رئیس، عضو، سهامدار

10. قراردادن سوابق کاری و بیمه هر یک از اعضای هیات مدیره

11. فرم و قراردادهای شرکت (ابلاغیه و موافقت نامه که در آن موضوع، مبلغ و مدت پیمان و مفاصاحساب تامین اجتماعی) و فرم قرارداد و مفاصاحساب تامین اجتماعی

12. کپی آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده باشد شامل مشخصات، ترازنامه، حساب سود و زیان، جداول شماره های 4، 5،6، 9، 10، 13، 14، 15، 16

نکته: کپی تمام موارد ذکر شده در بالا باید واضح باشد .

پیوست ها را به فرمت زیر به طور کامل اسکن فرمایید :

1. مدارک اسکن شده حتما باید با فرمت jpg و بصورت سیاه و سفید با تراکم بین 200 dpi الی 300 dpi ذخیره شوند .

2. مدارک باید جداگانه مهر و امضا و جمله " کپی برابر اصل است" حتما اسکن شود .

3. مدارک مربوط به افراد در فولدرجداگانه اسکن شود .

4. مدارک مربوط به شرکت در فولدر جداگانه اسکن شود .

5. تصاویری که به روش زیر برابر اصل شده باشد مورد تایید است :

_ جمله "کپی برابر اصل است" در آن درج شود .

_ به امضای مدیر عامل یا کسی که حق امضا دارد برسد .

_ به مهر شرکت ممهور گردد .

1. توجه به موارد فوق الزامی است و در صورت عدم رعایت موارد فوق ضمایم مورد قبول واقع نخواهند شد .

  • مدارک اعضای هیات مدیره و سهامداران :

مدارک افراد اعم از سهامدار، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و کارکنان امتیاز آور دستورالعمل ارسال پیوست ها به شرح زیر است :

1. کپی: شناسنامه، پشت و روی کارت ملی، پشت و روی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای افراد مشمول متولد 1338 بعد از آن ، عکس پرسنلی، نمونه امضا

2. کپی آخرین مدارک تحصیلی ضروری برای امتیاز برای مقاطع مختلف

3. کپی سوابق اجرایی برای اثبات حضور فرد در شرکت و نیز سمت وی. (خداکثر باید سه سال باشد )

4. کپی بیمه تامین اجتماعی مدت دار مرتبط

5. کپی حکم باز نشستگی برای افراد بازنشسته

6. کپی قراردادهای همکاری شرکت با افراد بازنشسته که استمرار قرارداد مجددا در تاریخ ارایه مدرک به تایید بازنشسته رسیده باشد .

7. کپی گواهی نامه اتمام همکاری از کلیه افراد دولتی و عمومی که قبلا در آن موسسه شاغل بوده اند .

  • مدارک مربوط به شرکت :

1. کپی آخرین اظهارنامه ثبتی شرکت

2. کپی آخرین اساسنامه شرکت شامل صفحه موضوع فعالیت، صفحه تعداد اعضای هیات م��یره، صفحه سهامداران، صفحه صاحبان امضا

3. کپی آگهی تاسیس و تغییرات و روزنامه های رسمی شامل روزنامه آگهی تاسیس و همه روزنامه های تغییرات مربوط به پانزده سال اخیر

4. کپی آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که بیانگر 100% صاحبان سهام باشد

5. کپی آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده، شامل مشخصات ترازنامه، حساب سود و زیان، جداول شماره 4، 5، 6، 9، 10، 13، 14، 15، 16

6. کپی گواهینامه قبلی

7. کپی قراردادهای شرکت (ابلاغیه و موافقت نامه، که در آن موضوع، مبلغ و مدت پیمان) و مفاصاحساب تامین اجتماعی

تمدید رتبه پیمانکاران ( گرید )

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران :

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانكاران حداكثر تا ۲ سال صادر می گردد و پس از آن باید برای رتبه بندی مجدد اقدام نمود این تمدید برای پیمانكارانی انجام می شود ،كه دارای گواهینامه مزبور بوده اند و هیچگونه تغییراتی كه منجر به تغییر و تحول در ماهیت حقوقی، نوع فعالیت و توان فنی و مالی شركت شده باشد، نداشته باشند .

شرایط تمدید صلاحیت شركت های پیمانكار :

۱ - سهام شركت طوری تغییر نكرده باشد كه موجب تغییر نوع شركت شده باشد .

۲ - اكثریت هیأت مدیره و مدیرعامل شركت تغییر نكرده باشند (با ارایه روزنامه رسمی مرتبط ). حالت چرخشی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مانعی ندارد .(در صورت تغییرات حداقلی هیأت مدیره باید دو سوم اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل لیسانس و امتیاز نفرات جابجا شده، تامین باشد)

۳ - افراد امتیاز آور (مدیر عامل ، هیأت مدیره و كاركنان ) شركت با افراد امتیاز آور (مدیر عامل ، هیأت مدیره و كاركنان ) شركتهای دیگر (مشاور و پیمانكار) تلاقی نداشته باشند .

۴ - در دو سال گذشته فعال بوده كار خاتمه یافته یا در دست انجام داشته باشند؛ و راكد نبوده باشند .

۵ - پرونده اطلاعات شركت پیمانكاری در سامانه ساجات درج و و تكمیل شده و برای معاونت ارسال گشته باشد.

۶ - سقف ۲ سال تمدید را پر نكرده باشد (مصوبه شماره ۱۸۰۶۱۷ /ت ۴۱۳۸۹ ه مورخ ۷/10/1387 هیأت محترم وزیران)