شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند، مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام ، به نحوی که در لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر است ، تبعیت نمایند.
- استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس، ممکن نیست ؛ مگر پس از ثبت شرکت یا در موردی که طبق ماده 19 مشخص شده است. یعنی با این شرط که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد.
- موسسین شرکت ، به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند ، مسئولیت تضامنی دارند. تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است ، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف ، امضاء کنندگان آن ها مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
- هر کس قبل از به ثبت رسیدن شرکت به صدور سهام مبادرت کند، به مجازات محکوم خواهد شد.
- هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود ، به درخواست هر ذی نفعی ، دادگاه حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد. در صورتی که موسسین و مدیران و بازرسان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند و در مقابل آن ها مسئول خواهند بود.
- هزینه های تاسیس شرکت باید در گزارشی که موسسین به مجمع عمومی موسسین می دهند ، قید شود.. این هزینه ها در صورتی که ضمن رسیدگی و تصویب گزارش مزبور تصویب شود ، بر عهده شرکت خواهد بود. به تصریح قانون لازم است که هزینه های تاسیس شرکت قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود. در موردی که ، طبق ماده 19 گواهینامه عدم ثبت شرکت صادر شود ، هر گونه هزینه ای که برای ثبت شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد ، به عهده موسسین خواهد بود.

نکات مهم در خصوص ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص همانطور که می دانید سه سهامدار لازم است جهت ثبت این شرکت اما حضور دو بازرس اصل و علی البدل نیز الزامی می باشد که بازرسین نباید از اقوام سهامداران باشند به ویژه اقوام درجه یک . انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص جهت درج آگهی ها و اعلامیه های این شرکت اجباری می باشد . تقویم سرمایه های غیر نقدی در شرکت سهامی خاص توسط کارشناس دادگستری انجام می شود. سهام شرکت سهامی خاص به راحتی و در دفاتر اسناد رسمی قابلیت جابجایی و نقل و انتقال دارند. در شرکت سهامی خاص،مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است. در این نوع شرکت اوراق قرضه قابل انتشار نیست. در نام شرکت باید کلمه ی «خاص» قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود.

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسان آن تنها بخشی از سرمایه شرکت را تادیه کرده و باقیمانده را از طریق فروش سهام به عامه مردم تامین می کنند. اما در سایر شرکتها کل سرمایه را خود اعضا فراهم می کنند. .
کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکتها و موسسات دولتي وغير دولتي مي توانند سهام دار شرکتهاي سهامي عام باشند.شرکت سهامی خاص براي انجام اموري مانند استخراج معادن و تجارت با کشورهاي خارجي، تأسيس کارخانه، ايجاد سدها و بانک‌ها تشکيل مي‌شود که سرمايه فردي کفاف آنها را نمی دهد به ثبت می رسد. .
اينگونه شركتها با تجمیع سرمايه هاي اندك که در قالب سهام عمومي به عامه مردم واگذار مي شود ثبت شرکت ميشود و به همین دلیل است که نام سهامی عام را بر آن گذاشته اند.