• ثبت تغییرات شرکت در خرم آباد

موسسین شرکتها این اختیار را دارند که پس از اتمام ثبت شرکت خود با توجه به مواد مندرج در اساسنامه تغییراتی را در شرکت اعمال نمایند این تغییرات بنا به صلاحدید اعضاء هیئت مدیره و سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده مطرح می گردد و در صورت تایید این مجمع صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در خرم آباد تنظیم و تدوین می گردد. در ادامه وظایف مجامع مختلف در شرکتها را برای شما به اختصار توضیح میدهیم:

 • اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

کلیه تغییراتی که منجر به اصلاح مواد اساسنامه گردد در مجمع عمومی فوق العاده تصویب و تصمیم گیری می شود از مهم ترین این تغییرات : افزایش و کاهش سرمایه ثبت شده شرکت ، تغییر موضوع فعالیت و...

 • اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

از مهمترین وظایف این مجمع تصویب ترازنامه مالی شرکت با احتساب سود و زیان آن می باشد اما تنها وظیفه این مجمع نمی باشد. انتخاب و تعیین سمت مدیران و بازرسین شرکت ها و انتصاب دارندگان حق امضاء مجاز شرکت نیز از دیگر وظایف این مجمع می باشد.

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در خرم آباد :

در ابتدا کلیه مدارکثبت شرکت در خرم آباد به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت خود را باید به همراه داشته باشید، آخرین آگهی تغییرات رسمی شرکت و در انتها ارائه مدارک شناسایی تمامی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران از مدارک مدارک لازم می باشد.

ثبت تغییرات شرکت در خرم آباد

موسسین شرکتها این اختیار را دارند که پس از اتمام ثبت شرکت خود با توجه به مواد مندرج در اساسنامه تغییراتی را در شرکت اعمال نمایند این تغییرات بنا به صلاحدید اعضاء هیئت مدیره سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده مطرح می گردد و در صورت تایید این مجمع صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در خرم آباد تنظیم و تدوین می گردد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

تغییرآدرس دفتر مرکزی در خرم آباد :

در صورتی که اعضای شرکت اقدام جا به جایی دفتر شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت مرتبط با حوزه فعالیت خود اعلام نمایند.

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در خرم آباد :

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل اجرا نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

الحاق به موضوعات فعالیت شرکت در خرم آباد :

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

تغییر نام ثبت شده شرکت در خرم آباد :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدم کنند.

افزایش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در خرم آباد :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

کاهش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در خرم آباد :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ورود و خروج شریک یا سهامدار در خرم آباد :

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در خرم آباد :

هنگام خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در خرم آباد :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در خرم آباد :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند در سمت خود تمدید شوند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در خرم آباد :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.

انحلال شرکت در خرم آباد:

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.کارشناسان ثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات تخصصی به شما عزیزان می باشند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت در خرم آباد :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در خرم آباد

 • مدارک ثبت شرکت به همراه آگهی تاسیس و روزنامه رسمی
 • ارائه آخرین تغییرات شرکت الزامی می باشد .
 • کپی برابر اصل مدارک شناسایی کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در خرم آباد

 • آگهی تاسیس و روزنامه رسمی
 • ارائه آخرین تغییرات رسمی شرکت
 • اظهارنامه شرکت
 • در صورتی که شرکت دارای نقل و انتقال باشد ارائه لیستی ار آخرین شرکاء شرکت الزامی می باشد.
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در لرستان و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در خرم آباد
 • ثبت تغییرات شرکت در پل دختر
 • ثبت تغییرات شرکت در کوهدشت
 • ثبت تغییرات شرکت در درود
 • ثبت تغییرات شرکت در الیگودرز
 • ثبت تغییرات شرکت در ازنا
 • ثبت تغییرات شرکت در بروجرد