شرکتهای مهندسین مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند و در سایت ساجات مشاوران نیز این رتبه بندی انجام می شود . مرجع تشخیص صلاحیت احراز رتبه ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد.

 تعریف رتبه مشاور

 رتبه بندی مهندسین مشاور مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه مربوط به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاوره صادر می گردد.

رتبه مشاور شامل پانزده مورد می باشد.

1- مطالعات امکان سنجی طرح شامل معرفی طرح ، توجیه فنی، مالی (بازار و برگشت سرمایه) ، اجتماعی و زیست محیطی و بطور کلی شاخص هایی که منجربه پذیرش و یا رد طرح می گردند.

2- مطالعات بنیادی، عملی و مبتنی بر توسعه

 3- مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی

 4- تهیه و تدوین استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی

5- طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی

6- کنترل مهندسی

7- کنترل اجرای پروژه، نصب و بهره برداری

8- برنامه ریزی و کنترل طرح

9- خدمات مهندسی ارزش

10- طراحی و اجراء سیستم های کیفیت

11- خدمات مدیریت و مدیریت پروژه

12- خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی

13- سنجش و ارزشیابی طرح ها

14- خدمات مطالعات آماری

 

rating-advisers

رتبه مشاور در رشته های زیر نیز می تواند فعالیت نماید:

 • معماری و شهرسازی
 • راه و ترابری
 • آب
 • کشاورزی
 • انرژی
 • پست و مخابرات
 • صنعت
 • معدن
 • نفت و گاز
 • مطالعات آماری
 • میراث فرهنگی
 • خدمات مدیریتی
 • خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

رتبه مشاور پایه های مربوط به  رشته شهرسازی و معماری

 • مقاوم سازی ساختمان
 • 2-حوزه طراحی و شهری
 • ساماندهی و نوسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی
 • معماری داخلی
 • ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
 • ساختمانهای آموزشی، ورزشی بهداشتی و درمانی
 • شهرسازی

رتبه مشاور پایه های مربوط به راه و ترابری

 • مقاوم سازی راهها
 • ترافیک و حمل و نقل
 • بندرسازی و سازه های دریایی
 • فرودگاهها
 • راه آهن
 • راهسازی

رتبه مشاور V پایه های مربوط به  رشته آب

 • 1-مقاوم سازی
 • 2- حفاظت و مهندسی رودخانه
 • 3- تاسیسات آب و فاضلاب
 • 4- شبکه های آبیاری و زهکشی
 • 5- سدسازی

رتبه مشاورپایه مربوط به مطالعات کشاورزی

 • گلخانه و مجتمع های گلخانه ای
 • فضای سبز
 • شیلات و آبزیان
 • کشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری

رتبه مشاورپایه مربوط به گروه  رشته انرژی

 • انرژی تجدید پذیر
 • بهینه سازی انرژی
 • مقاوم سازی
 • انرژی هسته ای
 • دیسپچینگ و مخابرات نیرو
 • تولید و توزیع و انتقال نیرو

رتبه مشاورپایه مربوط به گروه پست و مخابرات

 • 1-مقاوم سازی
 • 2- انتقال
 • 3- سوییپنگ مخابراتی
 • 4- بررسی طرح های مخابراتی
 • 5- تجهیزات پستی خودکار

رتبه مشاورپایه مربوط به صنعت

 • مقاوم سازی
 • صنایع کانیهای غیر فلزی
 • صنایع فلزات اساسی
 • صنایع حمل و نقل
 • صنایع سلولزی
 • صنایع برق

رتبه مشاورپایه مربوط به گروه  رشته معدن

 • کانه آرایی و فرآوری مواد
 • آماده سازی و بهره برداری معادن
 • پی چوبی و اکتشاف معادن

رتبه مشاورپایه مربوط به گروه نفت و گاز

 • مقاوم سازی
 • شبکه توزیع ایستگاههای کاهش فشار گاز
 • تاسیسات بالادستی روزمینی
 • خطوط انتقال نفت و گاز
 • واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
 • مطالعات اکتشاف و استخراج نفت و گاز

رتبه مشاورپایه مربوط به گروه مطالعات آماری

 • خدمات
 • کشاورزی
 • اقتصادی

رتبه مشاورپایه مربوط به گروه میراث فرهنگی

 • مقاوم سازی
 • مرمت و احیاء
 • معرفی
 • پژوهشهای فرهنگی

رتبه مشاورپایه مربوط به گروه خدمات مدیریت

 • مدیریت تولید
 • مدیریت منابع انسانی
 • 3-مدیریت بازاریابی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت عمومی

رتبه مشاورپایه مربوط به گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

 • خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
 • خدمات اقتصادی

 نکته:  در شرکتهای رتبه بندی مشاوران علاوه بر اعضاء هیئت مدیره، سهامداران یا کارمندان شرکت به شرط سابقه کار  2 سال یا بیشتر  امتیاز آور خواهند بود.

در شرکتهای مشاور تجربه کارهای انجام شده به ازای هر 10 میلیون ریال 1 امتیاز است.

در شرکتهای مشاور ساختار مدیریتی امتیازآور است.

در شرکتهای مشاور امکانات پشتیبانی امتیاز می آورد.

rating-advisers

 دستورالعمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران کشاورزی و منابع طبیعی

ماده ۱-کلیات و تعاریف :

۱مشاور : اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط برای انجام خدمات مشاوره ای که تشخیص صلاحیت و رتبه بندی میشوند .

الف –مهندس مشاور حقیقی : شخص حقیقی با تحصیلات دانشگاهی حداقل لیسانس .

ب – مهندسین مشاور حقوقی : شخصیت حقوقی است که برای انجام خدمات مشاوره ای طبق قوانین و مقررات مربوطه بصورت شرکــت در داخل کشور به ثبت رسیده باشد .

۲تشخیص صلاحیت : فرآیندی است که طی آن توان تخصصی مشاور براساس این دستورالعمل بررسی و تعیین میگردد .

۳شاخص رتبه بندی : معیار کمی است که توان فنی و اجرائی هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقایسه با سایر مشاوران تعیین و مشخص مینماید .

۴کمیته رتبه بندی استان : کمیته مندرج در ماده ۲ آئین نامه

۵هیئت عالی رتبه بندی: هیئت مندرج در ماده ۴ آئین نامه

۶سازمان: سازمـان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

۷سازمان استان : سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

۸شورای مرکزی : شورای مرکـزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

۹شورای استان : شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

۱۰رتبه : شاخصی است که توان فنی و اجرائی مشاور را در هر تخصصی تعیین مینماید.

۱۱امتیاز : نمراتی است که به هر یک از عوامل لازم برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی تعلق میگیرد و به آنها ضوابط تشخیص صلاحیت و رتبه بندی گفته میشود .

۱۲حد نصاب : حداقل امتیاز از مجموعامتیـازاتی است که هـر مشاور حقیقـی یـا حقوقی باید از عوامل لازم برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی کسب نمایند .

۱۳پایه: طبقات یک رتبه میباشد و براساس حد نصاب امتیازاتی که شرکتهای مهندسین مشاور از افراد فنی لازم برای کسب رتبه تحصیل میکنند تعیین میگردد.

۱۴خدمات مهندسین مشاور: عبارت است از انجام مطالعات، طراحی، ارزیابی و نظارت بر اجرای طرح توسط مشاوران عضو سازمان استان طبق مفاد مواد ۹ و ۱۰ این  دستورالعمل .

۱۵تخصص: عبارت است از یک یا چند شاخه از علوم و فنون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست که به لحاظ علمی و اجرایی در یک زمینه کاری قرار گرفته باشند.

۱۶گروه: عبارت است از چند تخصص مرتبط با هم که در یک گروه تخصصی قرار میگیرند.

۱۷گواهینامه: مدرکی است که براساس مقررات این دستورالعمل بمنظور اعلام صلاحیت مشاور بعنوان گواهینامه صلاحیت و رتبه بندی از سوی سازمان استان برای ارائه خدمات مشاوره صادر میگردد.

۱۸تعداد کار مجاز : حداکثر تعداد کار مجازی است که دارنده هر پایه از یک رتبه و از هر تخصص بصورت همزمان میتواند اجرا نماید.

۱۹حداکثر کار مناسب : حداکثر مبلغ برآورد یک کار ( یا حق الزحمه در مورد تخصصهایی که

حق الزحمه در آنها ملاک است ) که مشاور مجاز است در هر پایه از یک رتبه و از هر تخصص اجرا نماید.

ماده ۲-شرائط عمومی احراز صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی :

۱تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲دارابودن تحصیلات دانشگاهی ( حداقل لیسانس ) در رشته تخصصی مورد درخواست

۳عضویت در سازمان

۴قرار نداشتن در دوران محرومیت، محکومیت یا ممنوعیت از کارهای مهندسین مشاور

۵تعهد به اینکه در هیچ شرکت پیمانکاری، مدیریت طرح و یا شرکتها و مؤسسات مهندسان مشاور و سازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام میدهند جزو افراد الزامی امتیازآور نباشد.

ماده ۳- شرائط عمومی احراز صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقوقی:

۱ثبت شرکت در مراجع ذیصلاح و قید موضوع فعالیت در اساسنامه شرکت

۲کسب امتیاز و شرایط لازم برای احراز صلاحیت و رتبه بندی مطابق ماده ۲۱ این شیوه نامه.

۳قرار نداشتن در دوران محرومیت، محکومیت یا ممنوعیت از کارهای مهندسین مشاور.

۴عضویت در سازمان

۵تعهد به اینکه از امتیاز افراد فنی الزامی شرکت، در شرکتهای پیمانکاری و یا شرکتهای مدیریت طرح و مؤسسات، شرکتهای مهندسان مشاور و دیگر شرکتها و یا سازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام میدهند استفاده نشده باشد.

۶الزام اشتغال به کار تمام وقت افراد فنی الزامی امتیازآور در شرکت به استثناء اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی.

۷دارا بودن تحصیلات تخصصی ( حداقل کارشناسی ) برای هر یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و افراد امتیازآور (استعلام افراد امتیاز آور شرکتها )  این گونه شرکتها الزامی است.

۸تطبیق امتیاز مدیر عامل ، با امتیاز مورد نیاز سر گروه در احراز یکی از تخصصهای مشاور الزامی است.

تبصره ۱- شرکتها می توانند یک نفر با تخصص امور اقتصادی، برنامه ریزی یا مدیریت در ترکیب هیئت مدیره داشته باشد.

تبصره ۲- شرکاء و مدیران و کلیه افراد امتیازآور شرکتهای غیر دولتی و غیر عمومی نباید مشمول ممنوعیت قانونی معامله با دولت باشند.

تبصره ۳- تعهدات مندرج در بندهای فوق براساس فرم خوداظهاری با امضای مجاز تعهدآور شرکت ارایه میگردد.

ماده ۴- شاخص رتبه بندی مشاوران حقیقی :

۱کارشناس ممتاز : به کارشناسی اطلاق می گردد که موفق به کسب حداقل۲۴۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .

۲کارشناس خبره : به کارشناسی اطلاق میگردد که موفق به کسب حداقل۲۰۰ امتیازاز عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .

۳کارشناس رتبه ۱ : به کارشناسی اطلاق میگردد که موفق به کسب حداقل۱۶۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .

۴کارشناس رتبه ۲ : به کارشناسی اطلاق میگردد که موفق به کسب حداقل ۱۲۰ امتیازاز عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .

۵کارشناس رتبه ۳ : به کارشناسی اطلاق می گردد که موفق به کسب حداقل ۸۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۲ این شیوه نامه گردد .

ماده ۵- شاخص رتبه بندی مشاوران حقوقی:

۱رتبه ۱ پایه ۱ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۱۲۶۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

۲رتبه ۱ پایه ۲ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۱۰۸۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

۳رتبه ۱ پایه ۳ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل۹۰۰ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

۴رتبه ۲ پایه ۱ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۷۷۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

۵رتبه ۲ پایه ۲ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۶۶۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

۶رتبه ۲ پایه ۳ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۵۵۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

۷رتبه ۳ پایه ۱ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۴۳۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

۸رتبه ۳ پایه ۲ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۳۳۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

۹رتبه ۳ پایه ۳ : به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد که موفق به کسب حداقل ۲۳۵ امتیاز از عوامل موضوع ماده ۱۶ این شیوه نامه گردد .

ماده ۶- کمیته رتبه بندی استان :

ترکیب و وظایف کمیته رتبه بندی استان مطابق مواد ۲ و ۳ آئین نامه اجرائی نحوه رتبه بندی مصوب ۳۰/۷/۹۱ هیئت محترم وزیران خواهد بود.

تبصره : در صورت نیاز، کمیته می تواند از افراد متخصص صاحبنظر در زمینه ذیربط برای حضور در جلسات بدون حق رأی دعوت نماید .

ماده ۷– هیئت عالی رتبه بندی :

ترکیب و وظایف هیئت عالی رتبه بندی مطابق مواد ۴ و ۵ آئین نامه اجرائی نحوه رتبه بندی مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران خواهد بود.

ماده۸– صدور گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی و حقوقی با امضاء رئیس سازمان استان میباشد .

تبصره – گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مورد تقاضای رئیس وقت سازمان استان با امضاء رئیس سازمان میباشد.

ماده ۹–حدود خدمات مشاوران حقیقی:

۱انجام خدمات مطالعاتی، طراحی و نظارت بر اجراو بهره برداری طبق گرایش تحصیلی یا رشته تخصصی رتبه بندی شده

۲برآورد، تهـیه صورت وضعیت و رسیدگی به صورت وضعیت، تهیه مشخصات فنی و نقشه های اجرائی .

۳تهیه اسناد و مدارک مناقصه و همکاری در برگزاری مناقصه .

۴انجام خدمات تحقیقاتی طبق گرایش تحصیلی یا رشته تخصصی رتبه بندی شده

۵بررسی و اعلام نظر در مورد مسائل قراردادی و حل اختلاف در مورد خدمات مـشاوره ای و پیمانکاری فیمابین کارفرما و مجری .

۶عیب یابی پروژه های اجرا شده و پیشنهاد ترمیم آنها .

۷بررسی واظهار نظر نسبت به خدمات و کارهای انجام شده و یا در دست انجام و نحوه بهره برداری از آنها .

۸توجیه فنی و اقتصادی طرحها .

۹ارایه خدمات مهندسی ارزش با توجه به گرایش تحصیلی یا رشته تخصصی رتبه بندی شده

۱۰همکاری با شرکت ها و مؤسسات مهندسین مشاور کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در زمینه مطالعه، طراحی و نظارت در طرحها و پروژه ها

ماده ۱۰- حدود خدمات مشاوران حقوقی

۱مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه (فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) و بطور کلی فعالیتهایی که منجر به پذیرش یا رد طرح (به معنای توجیه سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح ) می شود.

۲مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای

۳مطالعات موضوعی، جامع، بخشی و میان بخشی

۴تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی

۵طراحی مفهومی ، پایه، تفصیلی و اجرایی

۶کنترل و تضمین کیفیت مهندسی

۷نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری

۸برنامه ریزی و کنترل پروژه

۹خدمات مهندسی ارزش

۱۰طراحی و پیاده سازی نظامهای کیفیت

۱۱خدمات مدیریت و مدیریت طرح

۱۲خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی

۱۳پایش و ارزشیابی طرحها

۱۴خدمات مطالعات آماری

۱۵تهیه اسناد و مدارک مناقصه و همکاری در برگزاری مناقصه

۱۶عیب یابی پروژه های اجرا شده و پیشنهاد ترمیم آنها

۱۷اظهار نظر نسبت به خدمات و کارهای انجام شده، در دست انجام و نحوه بهره برداری از آنها

۱۸خدمات جنبی

ماده ۱۱- مدارک مورد نیاز تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی و حقوقی:

۱تکمیل فرم تقاضا و تعهدات

۲تکمیل فرمهای ضمیمه تقاضا ( مشاوران حقیقی ۱ الی ۴ و مشاوران حقوقی ۱ الی ۶ )

۳ارائه مدارک مورد درخواست

۴ارائه مستندات سوابق کاری

تبصره ۱- مدارک مورد نیاز شامل :

– دو قطعه عکس ۴×۳ ( برای مشاوران حقیقی )

– تصاویر شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی ( برای مشاوران حقیقی و کلیه عوامل انسانی مشاوران حقوقی )

– فیش بانکی مربوط به پرداخت هزینه رتبه بندی

– تصاویر سوابق کاری مطابق با موارد ذکر شده در فرمهای مربوطه که می بایست مرتبط با بخش کشاورزی بوده و مورد تائید کمیته رتبه بندی استان نیز قرار گیرد.

تبصره ۲- در صورت نیاز، کمیته رتبه بندی استان می تواند نسبت به استعلام شرکت ثبت شده و صحت مدارک ارائه شده از مراجع ذیربط اقدام نماید.

تبصره ۳- در صورتیکه متقاضی مدارک مورد نیاز را بصورت مخدوش یا خلاف واقع ارائه نماید، کمیته رتبه بندی استان میتواند از طریق سازمان استان موضوع را جهت پیگیری قانونی به هیئت بدوی انتظامی استان ارجاع نماید .

ماده ۱۲– ضوابط و نحوه محاسبه امتیاز برای تعیین رتبه مشاوران حقیقی:

۱مقطع تحصیلی

الف – لیسانس ۴۰ امتیاز

ب – فوق لیسانس ۶۰ امتیاز

ج – دکتری۸۰ امتیاز ( دکتری تخصصی )

۲تجارب مفید و موثر بشرح جدول شماره ۱

تبصره – چنانچه فاصله بین لیسانس و فوق لیسانس بیشتر از دو سال باشد. اختلاف امتیاز سنوات مازاد بر دو سال محاسبه و به امتیاز وی اضافه میشود و همچنین اگر فاصله بین فوق لیسانس و دکتری بیشتر از چهار سال باشد اختلاف امتیاز سنوات مازاد بر چهار سال، محاسبه و به امتیاز وی اضافه میشود.

۳آزمون ادواری حداکثر ۱۰ امتیاز گواهی قبولی هر آزمون ۵ امتیاز مشروط به اینکه توسط سازمان برگزار شده باشد.

تبصره – احتساب حداکثر امتیازات آزمون ادواری برای درندگان مدرک تحصیلی دکتری و اعضاء هیئت علمی دانشگاه، مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی منوط به چاپ یک مقاله علمی و پژوهشی در فصلنامه سازمان خواهد بود.

۴سوابق قراردادهای انجام شده در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور حداکثر ۴۰ امتیاز ( به آزاء هر سی میلیون ریال یک امتیاز)

۵سوابق مدیریت حداکثر ۴۰ امتیاز بشرح زیر ( بعد از اخذ مدرک کارشناسی )

الف – سوابق مدیریت در سطح کارشناس مسئول به ازاء هر سال ۱ امتیاز

ب – سوابق مدیریت از سطح رییس اداره تا مدیر کل و پستهای هم ردیف با آنان به ازاء هر سال دو امتیاز

ج – سوابق مدیریت از سطح مدیر کل به بالا و پستهای هم ردیف با آن به ازاء هر سال ۳ امتیاز

د – سوابق مدیریت در سطح شرکتهای مهندسین مشاور رتبه ۳ مثل ثبت شرکت در کرج  به ازاء هر سال ۱ امتیاز – شرکتهای رتبه۲ به ازاء هر سال ۱ امتیاز – شرکتهای رتبه یک به ازاء هر سال دو امتیاز

۶طی دوره های آموزشی پس از اخذ مدرک کارشناسی ( بازآموزی و نوآموزی علمی وعملی بمدت ۴۰۰ ساعت ) حداکثر ۴۰ امتیاز (هر ۱۰ ساعت یک امتیاز )

تبصره – احتساب حداکثر امتیازات دوره آموزشی برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و اعضاء هیئت علمی دانشگاه، مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی منوط به چاپ چهار مقاله علمی و پژوهشی در فصلنامه سازمان خواهد بود.

۷مقالات علمی حداکثر۴۰ امتیاز بشرح زیر:

الف – امتیاز مقاله علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی و خارجی به ازاء هر مقاله ۵ امتیاز

ب – امتیاز مقاله علمی ترویجی چاپ شده در مجلات علمی ترویجی داخلی و خارجی هر مقاله ۳ امتیاز

ج – امتیاز مقاله کامل ارائه شده در کنفرانس ها و همایش های علمی معتبر داخلی و خارجی هر مقاله ۲ امتیاز

د – امتیاز مقاله علمی چاپ شده در مجلات علمی خبری داخلی مؤسسات تحقیقاتی دستگاههای اجرایی به ازاء هر مقاله ۱ امتیاز

ه – خلاصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاله های کنفرانس ها و همایش های علمی معتبر داخلی و خارجی هر مقاله یک امتیاز

و – امتیاز مقاله صددرصد مستخرج از رساله ( پایان نامه ) هر مقاله یک امتیاز

تبصره – احتساب امتیازات بندهای مذکور به تشخیص کمتیه رتبه بندی استان می باشد .

۸تحقیقات، تألیفات ، ترجمه ها و طرحهای ارزنده قابل اجرا حداکثر۳۰ امتیاز بشرح زیر :

الف – امتیاز ترجمه متون تخصصی و علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی معتبر به ازاء هر ترجمه ۲ امتیاز

ب – امتیاز ترجمه متون تخصصی و علمی چاپ شده در مجلات تخصصی داخل کشور به ازاء هر ترجمه ۱ امتیاز

ج – امتیاز ترجمه متون تخصصی و علمی چاپ شده در مجلات علمی خبری داخلی مؤسسات تحقیقاتی دستگاههای اجرایی به ازاء هر ترجمه ۵/۰ امتیاز

د – امتیاز طرحهای ارزنده که بصورت ابتکار نوآوری و کار جدید برای اولین بار در کشور انجام گرفته باشد بر حسب اهمیت هر طرح ۵ امتیاز با ارائه مدارک ثبت اختراع یا گواهی مؤسسات تحقیقاتی ذیربط.

هـ – امتیاز تألیف کتاب چاپ شده که حاوی قسمتی از تجربیات نویسنده باشد بر حسب نوع، موضوع و کیفیت نگارش هر تألیف ۵ امتیاز

و – امتیاز تحقیقات مبتنی بر کار پژوهش در ابعاد پایه ای، کاربردی و توسعه ای بازائ هر مورد پنج امتیاز

ز – امتیاز ترجمه چاپ شده یک کتاب مرتبط با تخصص فرد ۲ امتیاز

ح – امتیاز گزارش طرحهای تحقیقاتی به ازاء هر گزارش ۵ امتیاز با تأئید مؤسسه تحقیقاتی معتبر.

تبصره – احتساب امتیاز بندهای فوق به تشخیص کمیته رتبه بندی استان می باشند .

۹سوابق شرکت در کنفرانسها، سمینارها حداکثر ۵ امتیاز بشرح زیر است :

الف –امتیاز حضور در کنفرانسها و سمینارهای ملیبه ازاء هر مورد حضور ۵/۰ امتیاز با ارائه گواهی از دبیرخانه کنفرانس یا سمینار.

ب – امتیاز حضور در کنفرانسها و سمینارهای بین المللی به ازاء هر مورد حضور ۱ امتیاز با ارائه گواهی از دبیرخانه کنفرانس یا سمینار.

۱۰محاسبه امتیاز معدل دوره تحصیلی بشرح زیر تعیین میگردد .

الف – معدل ۱۴ تا ۱۶ ۵ امتیاز

ب – معدل بالای ۱۶ تا ۱۸ ۱۰ امتیاز

ج – معدل بالای ۱۸ تا ۲۰ ۱۵ امتیاز

تبصره– امتیازات فوق برای آخرین مقطع تحصیلی محاسبه و به کلیه فارغ التحصیلان دوره دکتری که فاقد معدل هستند حداکثر امتیاز تعلق می گیرد.

۱۱محاسبه امتیاز برای نفرات اول تا سوم المپیادهای معتبر جهانی و بین المللی دانشجویی براساس تأییدیه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری بشرح زیر تعیین می گردد.

الف – نفر اول ۱۵ امتیاز

ب – نفر دوم ۱۰ امتیاز

ج – نفر سوم ۵ امتیاز

۱۲احتساب ۱۰ امتیاز برای برگزیدگان مسابقات و جشنواره های علمی معتبر داخلی و خارجی

(جشنواره بین المللی خوارزمی، جشنواره جوان خوارزمی و …) با تأیید و معرفی وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری.

۱۳طی دوره آموزشی حداقل بمدت ۳۰ ساعت برای مشاوران حقیقی، با سابقه کار تجربی کمتر از ۳ سال الزامی می باشد .

ماده ۱۳-چنانچه مشاور حقیقی، متقاضی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی در سایر رشته ها یا

گرایش های تحصیلی بغیر از رشته یا گرایش مندرج در مدرک تحصیلی خود باشد با داشتن مجموع شرایط زیر می تواند برای رشته یا گرایش تحصیلی مورد نظر درخواست خود را ارائه کند:

۱ارائه گواهی قبولی در آزمون ادواری در رشته یا گرایش تحصیلی مورد تقاضا.

۲ارائه گواهی آموزشی غیر تکراری ( از نظر محتوی و عنوان آموزش ) در زمینه رشته یا گرایش مورد تقاضا به میزان ۳۰۰ ساعت.

۳ارائه گواهی مستند در خصوص اشتغال به کار عملی در عرصه ها و واحدهای تولیدی فعال و دستگاههای اجرائی مرتبط با رشته یا گرایش مورد تقاضا حداقل بمدت ۱۰ سال.

ماده ۱۴- مشاوران حقیقی فقط برای عناوین رشته ها و گرایش های تحصیلی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری می توانند درخواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی ارائه کنند.

ماده ۱۵- هر مشاور حقیقی فقط برای یک رشته یا گرایش تحصیلی می تواند درخواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی ارائه کند.

ماده ۱۶ – ضوابط و نحوه محاسبه امتیاز برای تعیین رتبه مشاوران حقوقی بشرح زیرمیباشد :

۱وضعیت تحصیلات مدیر عامل واعضاء هیئت مدیره و افراد فنی مشاوران حقوقی براساس بند ۱ ماده ۱۲ .

۲تجارب مفید ومؤثر مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره و افراد فنی در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور براساس جدول شماره ۱ با لحاظ نمودن ضرائب مربوط به جدول شماره ۲

۳امتیاز سوابق قراردادهای انجام شده در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور توسط شرکت حداکثر ۲۰۰ امتیاز ( به ازاء هر سی میلیون ریال یک امتیاز ) به تشخیص کمیته رتبه بندی استان .

۴میزان امتیاز امکانات و تجهیزات شرکت حداکثر ۱۰۰ امتیاز به تشخیص کمیته رتبه بندی استان به شرح جدول شماره ۳٫

تبصره ۱- مشاوران حقوقی رتبه ۳ حداقل باید دارای یک مشاور حقیقی عضو با رتبه ۲ مشاوران حقیقی موضوع ماده ۴ این شیوه نامه باشند .

تبصره ۲–  امتیاز اخذ رتبه به شاغلین نیمه وقت تعلق نمی گیرد . ، لذا افراد فنی امتیازآور مشاوران حقوقی لازم است بطور تمام وقت در شرکت یا مؤسسه مهندسین مشاور حضور داشته باشند.

تبصره ۳- ارقام مطروحه در بند ۳ سالانه برابر با نرخ رسمی افزایش حقوق و دستمزد افزایش می یابند.

ماده ۱۷ –مشاوران حقوقی مکلف هستند  هر نوع تغییر دراعضا ، کارمندان و شرایط واحد خود را بلافاصله به سازمان استان اعلام نمایند . چنانچه تغییرات اعلام شده در رتبـه و صلاحیت شرکت مربوطه تغییری ایجاد نماید  سازمان موارد را به شرکت مهندسین مشاوراعلام خواهد نمود .

تبصره -در حالتی که واحد مزبور کار در دست اجرا داشته باشد موظف است ظرف مدت سه ماه وضعیـت صلاحیت و رتبه خـودرا با صلاحیت و رتبه ای که با توجه به شرایط و افراد قبلی اخذ  نموده بود تطابق دهد.

ماده ۱۸- مشاوران حقیقی و حقوقی باید موارد این شیوه نامه و آیین نامه هائی که  به تبع این شیوه نامه توسط سازمان مرکزی صادر می گردند  را رعایت نمایند .

تبصره –در صورت عدم رعایت  مفاد این ماده مراتب  تـوسـط سـازمـان استان برای رسیدگی به هیئت بدوی انتظامی استان ارجاع می گردد .

ماده ۱۹ – مشاوران حقیقی و حقوقی مکلفند اطلاعات خواسته شده شامل شرایط کار در دست اجرا، گزارشهای پیشرفت کار مورد قرارداد و نتایج حاصل از انجام خدمات و نیز وضعیت خود ( اطلاعات مطرح در ماده ۱۷ این شیوه نامه) را در مهلت های معین به سازمان استان ارسال دارند . در صورت عدم ارسال اطلاعات به موقع و یا عدم رعایت مقررات مذکور، موضوع توسط سازمان استان جهت رسیدگی به هیئت بدوی انتظامی استان ارجاع خواهد شد .

ماده ۲۰ – سازمان مرکزی و سازمان استان عملکرد مشاوران حقیقی و حقوقی را در برش های زمانی معین مورد ارزشیابی قرار میدهند.نحوه ارزشیابی مطابق دستورالعملی است که با نظر سازمان مرکزی و تصویب هیئت عالی تهیه  میگیرد.

تبصره– نتایج حاصل از ارزشیابی در تعیین میزان صلاحیت و ارجاع کار به مشاوران حقیقی و حقوقی مورد استـفــاده قرار میگیرد .

ماده ۲۱- مشاوران حقوقی در گروههای تخصصی به شرح زیر رتبه بندی می گردند :

۱دام و طیور

۲جنگل ، مرتع و آبخیزداری

۳شیلات و آبزیان

۴محیط زیست

۵زراعت و باغبانی

۶آب و خاک وامور زیربنائی و مکانیزاسیون

۷-علوم وصنایع کشاورزی

۸-آموزش ، ترویج ، پژوهش و فن آوری

۹پارک و فضای سبز

۱۰گیاه پزشکی

۱۱گلخانه و واحدهای پرورش قارچ خوراکی

تبصره 1- حداقل افراد فنی لازم باید  طوری گزینش شوند  که از هر رشته تحصیلی یک نفر در گروه افراد فنی  موردنیاز حضور داشته باشد . (با احتساب کارشناس حقیقی عضو برای مشاوران حقوقی رتبه ۳)

تبصره 2- کمیته های رتبه بندی استان در صورت لزوم ، موضوع تشخیص و تعیین رشته یا  گرایش های تحصیلی هم عرض و مشابه بخش کشاورزی را با کسب نظر سازمان مرکزی مورد اقدام قرار خواهند داد.

ماده ۲۲–  میزان ریالی بیشینه و کمینه  هر کار  و تعداد کار برای هر رتبه و پایه و حداکثر و حداقل ریالی حق الزحمه متعلـقه به مشاوران حقیقی و حقوقی سالانه توسط شورای مرکزی  مشخص خواهد شد.

ماده ۲۳-این شیوه نامه  در۲۳ ماده ۱۰۹ بند و ۳۱ جزءو۲۴ تبصره در جلسه مورخ ۲/۷/۹۲ به تصویب هیئت عالی رتبه بندی رسیده است .ب/۳۱/۶/۹۲

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با ثبت شرکت ایلیا به عنوان بهترین ثبت شرکت و خدمات اداری و حقوقی تماس حاصل نمایید.

rating-advisers