• طرح توجیهی

طرح توجیهی به بیان ساده به معنای بررسی و تجزیه و تحلیل احتمال موفقیت یک طرح یا کسب‌وکار می باشد. به بیان دیگر،مقصود از بررسی، سنجش احتمال ، تعیین اندازه ی ممکن بودن ونحوه ی اجراشدن یک طرح و میزان مفید واقع شدن آن طرح می‌باشد. ‏‌این بررسی ها معمولا توسط شخصیتی بی طرف و بیرون از مجموعه سرمایه‌گذاران و شرکا انجام می پذیرد.چراکه در برخورد با زمان های مناسب سرمایه گذاری ، اکثر صاحبان سرمایه یا علاقه‌مندان به فر آیند سرمایه‌گذاری امکان دارد که با عینکی خوشبینانه ، تنها روی مزایا و اتفاقات مثبت تمرکز نمایند. بررسی های صورت گرفته در راستای سنجش امکان و تدوین ثبت طرح توجیهی، بالاخص با بهره مندی از مشاور خارج از سازمان یا سیستم سرمایه‌گذار(شخص ثالث) ‌این موقعیت را ایجاد می کند که تمام جوانب ‏مثبت و منفی امر یا موقعیت سرمایه‌گذاری مورد سنجش قرار گیرد. یعنی تمامی‌ اتفاقاتی که بر طرح تاثیر گذار می باشد با ریزبینی بررسی می شود .

با توجه به تعریف فوق ، می‌توان اظهار داشت که بررسی های امکان‌سنجی، پروسه ای تحت کنترل جهت تعیین کردن همزمان ‏ نقاط مثبت ومنفی اجرای یک طرح برای ورودی نو به مرحله ی سرمایه گذاری می باشد و هم گام با بازنگری کامل شرایط و برآورد ‏آثار و هزینه‌های ‏ یک طرح صورت می پذیرد. این بررسی ها در وهله ی اول در اجرای تصمیم‌گیری صاحبان سرمایه یا ‏مدیران مفید واقع می شوند.‌این بدان معنا است که ‌این مطالعات باید در نگاه نخست به شکل موضوعی به عنوان پیشنهاد ‏سرمایه‌گذاری یا عملی ساختن طرح انجام گردد. به همین علت ، بررسی ها در حیطه ی سنجش امکان می بایست به صورتی عملی شود که به عنوان اسباب ‏تجزیه و تحلیل ، حاوی محدودیت‌ها، پیشنهاداتی جهت بهبود و پیشنهادهای عینی در جهت رسیدن به اهداف باشد .

مطالعات امکان سنجی را می‌توان نقطه ی عطفی برای تصمیم‌گیری در اجرای طرح یا سرمایه گذاری دانست.لازم به ذکر است که از منظر نویسندگان ، بررسی های امکان‌سنجی برای سرمایه‌گذاری با بررسی های سنجش امکان سیستم بانکی دو مبحث مجزا است که متاسفانه در کشور ما در بسیاری موارد با یکدیگر یکی پنداشته می شوند.همین موضوع سبب می گردد تا ‏مشاوران فعال در عرصه بررسی های سنجش امکان در بیان پاسخ منفی به پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری کمی محتاطانه تر عمل بنمایند.‏

نتیجه اینکه آنچه با عنوان گزارش بررسی تدوین می‌شود ‏باید به شکلی کامل ، شامل همه ی جوانب و عوامل موثر بر طرح یا موقعیت سرمایه‌گذاری باشد .

گزارش بررسی امکان یا امکان سنجی دارای نکات ذیل می باشد :

بخش اقتصادی : ‏ قسمت اقتصادی اطلاعات مربوط به مکان پروژه، دستیابی به نیروی انسانی متخصص یا ساده، امکانات عمومی ‌مورد نیاز مانند آب، برق و ‏انرژی، راه‌های دسترسی به محل اجرای پروژه و تاثیرات اقتصادی اجرای پروژه در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در ‏‏‌این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد .

قسمت بازار :‏بخش بازار اطلاعات مربوط به مدیریت و سازمان فروش، ابعاد و شرایط بازار، برنامه بازار برای فروش محصول یا خروجی پروژه، ابعاد ‏رقابت در بازار و میزان تعهد به مشتریان و ذی‌نفعان سازمان در‌این بخش از گزارش درج می‌شود .

‏قسمت فنی: بخش فنی در هر گزارش مطالعات امکان سنجی باید توسط افراد یا گروه‌هایی نوشته شود که پیش از آن در طراحی، اجرا ‏یا تجزیه و تحلیل فرآیندها در پروژه‌های مشابه دارای تجربه و سابقه باشند. در‌این بخش باید در ابتدا مناسب بودن محل ‏اجرای پروژه با در نظر گرفتن الزامات طرح و همچنین تبعات ناشی از اجرا در مکان و منطقه مورد نظر، بررسی شود. بدیهی ‏است که کلیه بخش‌های گزارش و از جمله بخش فنی باید مبتنی بر داده‌های معتبر و اطلاعات کافی و مستند به منظور ‏دستیابی به تجزیه و تحلیل و نتیجه معتبر باشد.‌ این بخش همچنین باید کلیه محدودیت‌های موجود در اجرای پروژه را ‏مشخص نموده، هر عاملی که بر پیشبرد و موفقیت طرح تاثیرگذار می‌باشد را بیان نماید. هزینه‌های اجرا و توسعه پروژه نیز ‏باید برآورد شده و مشخص گردد میزان دقت برآورد صورت گرفته تا چه حد بوده و در انجام تخمین مذکور چه فرضیاتی ‏لحاظ شده‌اند. سایر مشخصات و الزامات فنی پروژه مانند محاسبات مهندسی، طراحی‌های صورت گرفته، فرآیندهای ‏موجود در پروژه و در بخش فنی باید به دقت تشریح شود .

‏قسمت مالی: این بخش از گزارش شامل انجام محاسبات مالی مربوط به هزینه‌ها و درآمدهای پروژه و بررسی میزان توانمندی پروژه در ‏جبران هزینه‌ها، تخمین گردش مالی پروژه، میزان اعتبار اولیه موجود نزد صاحبان سرمایه ‌به‌منظور راه‌اندازی و اداره پروژه ‏قبل از درآمدزایی (که شامل تامین هزینه‌های مربوط به تامین مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه‌های جاری پروژه و... ‏می‌باشد) محاسبه نقطه سر به سر، نرخ بازگشت سرمایه ‌و سایر اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاران است. ‏

بخش مدیریت: این بخش شامل بررسی سوابق تحصیلی، کاری و تجربی مدیران پروژه به منظور بررسی میزان شایستگی و توانمندی آنها ‏در مدیریت پروژه مدنظر می‌باشد. بدیهی است که در مورد هر پروژه، بنا به شرایط مدنظر سرمایه‌گذار یا مرجع بررسی ‏کننده، ترتیب قرارگیری بخش‌های گفته شده دچار تغییر خواهد شد. لازم به یادآوری است که عناوین ذکر شده در حکم ‏سرفصل‌های کلی و در برگیرنده حداقل موارد برای تهیه یک گزارش کامل و جامع از نتایج مطالعات امکان سنجی می‌باشد .

میان بررسی های سنجش امکان جهت سرمایه‌گذاری وبا نیت اخذ ‏تسهیلات از سیستم بانکی باید تفاوت قائل شد. در صورت پذیرش ‌این تفاوت، آنگاه می‌توان چنین گفت که اگر نتیجه ‏حاصل از مطالعات امکان‌سنجی برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منفی بود، لزوما به معنای توجیه‌ناپذیر بودن طرح نخواهد بود.‌این ادعا از آنجا نشات می‌گیرد که تقاضای دریافت تسهیلات از بانک یا هر ‏سرمایه‌گذار ثانویه غیر از مجموعه شرکای اولیه در پروژه، نوعی پیشنهاد شراکت به آنهاست و در‌این حالت باید ریسک ‏مترتب بر چنین شراکتی نیز در محاسبات و مطالعات امکان‌سنجی لحاظ شود .

ممکن است به دلیل اطمینان سرمایه‌گذار از‌ آینده محصول ‏تولید شده و همچنین استراتژی بازار، زمان مذکور برای سرمایه‌گذار منطقی و معقول بوده، حاضر به صرف سرمایه‌شخصی خود ‏در چنین پروژه‌ای باشد، اما در زمانی که پای یک سرمایه‌گذار ثانویه یا شریک مانند بانک در امر تامین سرمایه‌پروژه به میان ‏کشیده می‌شود، به دلیل مسائلی همچون الزامات قانونی و محدودیت‌های اعمالی از سوی شریک، زمان بازگشت ‏سرمایه‌مثلا بالاتر از پنج سال، طرح را از منظر شریک خارجی، فاقد توجیه نشان خواهد داد. شکی نیست که در‌این حالت، ‏اگر زمان بازگشت سرمایه، در مطالعات امکان‌سنجی ۷ سال تخمین زده شود، طرح از دید سرمایه‌گذار اولیه دارای توجیه ‏می‌باشد، اما شریک خارجی یا سرمایه‌گذار ثانویه تمایلی به سرمایه‌گذاری در پروژه نخواهد داشت. متاسفانه، آنچه در عمل، ‏در پروژه‌های صنعتی یا طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور ما در برخورد با مقوله مطالعات امکان سنجی رخ می‌دهد، نوعی ‏برخورد کلیشه‌ای و تشریفاتی با‌این موضوع را به ذهن متبادر می‌سازد. به منظور ریشه‌یابی‌این امر، باید در ابتدا زمان انجام ‏مطالعات امکان سنجی در پروژه‌ها و طرح‌ها در‌ایران را مورد مداقه قرار داد. لازم به یادآوری است که مقصود نظر‌این نوشته، ‏پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ در ابعاد ملی که سرمایه‌گذار اصلی آن بخش دولتی است نبوده، نوع رویکرد بخش خصوصی یا ‏بخش دولتی در پروژه‌های با رقم‌های سرمایه‌گذاری در محدوده چند صد میلیارد ریالی، مد نظر است. در بخش پروژه‌ها و طرح های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که نیاز به اخذ مجوز از مراجع دولتی نداشته باشند یا ‏سرمایه‌گذار در اندیشه اخذ تسهیلات از سیستم بانکی کشور نباشد، در اکثر مواقع انجام مطالعات امکان سنجی کمتر مورد ‏توجه قرار گرفته و سرمایه‌گذار نیازی به انجام مطالعات امکان سنجی احساس نمی‌کند و حتی گاهی آن را فرآیندی زائد و ‏غیرضروری و وقت گیر می‌پندارد. به عبارت ساده تر در بیشتر موارد، آنجا که سرمایه‌گذار به هر دلیل، مجبور به تهیه گزارش ‏مطالعات امکان‌سنجی نباشد به هیچ عنوان اقدام به انجام‌ این مطالعات نمی‌کند. ‌این امر، نشان دهنده عدم وجود دانش و ‏آگاهی نسبت به اهمیت مطالعات امکان سنجی به شکل علمی‌ و در یک چارچوب استاندارد در میان بخش عمده‌ای از فعالان ‏اقتصادی در کشور ما است. به‌رغم تاثیر عواملی مانند شرایط نابسامان اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، سوء مدیریت و سیاست‌گذاری‌های ناصواب ‏مدیریت کلان اقتصادی در کشور، واردات بی‌رویه و... در نافرجام ماندن سرمایه‌گذاری‌ها در‌ایران، شاید اغراق نباشد اگر ‏ادعا کنیم یکی از مهم‌ترین عوامل در نافرجام ماندن سرمایه‌گذاری‌ها در ‌ایران، عدم توجه به انجام مطالعات امکان سنجی ‏به شکل دقیق و علمی، پیش از آغاز فرآیند سرمایه‌گذاری یا اجرای پروژه می‌باشد. ‌اینکه‌ این بی‌توجهی در اثر چه مسائلی ‏رخ می‌دهد، نیاز به بحثی مفصل و مبسوط دارد، اما به اجمال می‌توان دلایل زیر را در‌این باره مطرح کرد: ‏۱- نبود رویکرد علمی‌در فرآیند سرمایه‌گذاری یا مدیریت پروژه‌ها ‏۲- ناآشنایی اکثر سرمایه‌گذاران با مبانی و اصول بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ‏۳- رویکرد اشتباه بخش‌های مسئول دولتی در نحوه مطالبه مطالعات امکان‌سنجی از متقاضیان سرمایه‌گذاری یا اجرای ‏طرح‌ها و پروژه‌ها ‏۴- بانک- محور شدن مطالعات امکان‌سنجی ‏۵- تصمیم‌گیری‌های یک شبه و فاقد استراتژی‌های بلندمدت در سطح مدیریت کلان اقتصادی. همانطور که اشاره شد، موارد مذکور را می‌توان به اجمال به عنوان پاره‌ای از عوامل موثر بر بی‌توجهی به موضوع انجام ‏مطالعات امکان سنجی بیان کرد و در زمان مناسب به تشریح و کالبد شکافی هر یک از آنها پرداخت. ‏

پیشنهادهایی برای بهبود :نگارندگان بر‌این باورند که نخستین گام در بحث تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران یا متقاضیان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها به مقوله ‏مطالعات امکان سنجی، تبیین اهمیت آن در‌ آینده هر طرح یا پروژه و همچنین آشنا کردن آنها با چارچوب‌های ‌این نوع ‏مطالعات می‌باشد. همزمان باید رویکرد بخش‌های مسئول دولتی به نحوه درخواست گزارش مطالعات امکان‌سنجی از ‏متقاضیان سرمایه‌گذاری یا اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها تغییر کند در عین حال برای اقناع سیاستگذاران اقتصاد کلان برای ‏پرهیز از شوک درمانی در حوزه اقتصاد و دوری‌گزینی از تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و بدون مطالعه و خارج از چارچوب‌های مدیریت استراتژیک در کشور، تلاش شود. در حال حاضر، الزامات قانونی در کشور به گونه‌ای است که متقاضیان در دو مقطع مجبور به تن دادن به تهیه گزارش ‏مطالعات امکان‌سنجی می‌شوند. نخست در زمان ارائه درخواست برای اخذ جواز تاسیس واحد صنعتی از وزارت صنایع (لازم ‏به ذکر است به‌رغم ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی، بعید به نظر می‌رسد لااقل در کوتاه مدت ‌این امر ‏دستخوش تغییر شود) و دوم در زمان ارائه درخواست دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کشور. آنچه که در زمان ارائه درخواست اخذ جواز تاسیس واحد صنعتی از متقاضیان طلب می‌شود، دربرگیرنده فرم‌هایی است که ‏متقاضی باید نسبت به تکمیل آنها اقدام نماید. اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل‌ این فرم‌ها دربرگیرنده کلیاتی در باب طرح ‏مورد تقاضا، نحوه تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه طرح، نیروی انسانی مورد نیاز و ... است. در بحث شاخص‌های مالی نیز به ‏شکل کاملا موجز و مختصر، مواردی همچون نرخ بازگشت سرمایه، دوره بازگشت سرمایه، نقطه سر به سر و امثالهم مورد ‏پرسش قرار می‌گیرد. چنانکه مشاهده می‌شود، ‌این نوع پرسشنامه، بیش از آنکه به عنوان گزارش مطالعات امکان‌سنجی ‏مورد تایید باشد، در حکم شاخصی برای سنجش اطلاعات کلی و برداشت اولیه متقاضی از کسب‌وکاری است که در اندیشه ‏راه‌اندازی آن می‌باشد. قالب پرسشنامه مذکور به نحوی است که در اکثر مواقع، متقاضیان قادر به تکمیل آن با استفاده از ‏پرسشنامه‌های طرح‌های مشابه می‌باشند و آماده کردن‌ این فرم‌ها نوعی رفع تکلیف را به ذهن متبادر می‌کند. شرایط تهیه گزارش مطالعات امکان‌سنجی برای متقاضیان دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کشور، تا حدودی متفاوت با ‏مقطع اولیه است. در‌این بخش هر یک از بانک‌های کشور اقدام به اعلام قالب خاصی برای گزارش مطالعات امکان سنجی ‏مورد تایید خود کرده‌اند که اگر چه در مواردی دارای تفاوت‌هایی با سایر بانک‌ها می‌باشد، اما با اندکی تساهل و تسامح ‏می‌توان چنین گفت که هسته اصلی همه قالب‌های اعلام شده، بر مبنای چارچوب مورد تایید بانک صنعت و معدن شکل ‏گرفته است. به‌رغم ‌اینکه پس از شکل گیری کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی ‌ایران، تلاش‌هایی جهت ‌ایجاد ‏وحدت رویه در چارچوب کلی گزارش‌های مطالعات امکان‌سنجی انجام گرفته است، اما نباید فراموش کرد که گرچه می‌توان ‏سرفصل‌های کلی یک گزارش مطالعه امکان سنجی را تعیین و در سیستم بانکی کشور مورد استفاده قرار داد اما واقعیت‌این ‏است که محتوای هر طرح با توجه به ماهیت آن باید تعیین شود. بنابراین نمی‌توان یک چارچوب کلی را به همه متقاضیان ‏سرمایه‌گذاری یا اجرای طرح‌ها و مشاوران آنها ابلاغ و بسان وحی منزل، اجرای موبه‌موی آن را خواستار شد. از همین رو، از منظر نگارندگان، اشکالی که در پاره‌ای موارد از سوی کارشناسان سیستم بانکی ‏به گزارش‌های تهیه شده از سوی مشاوران وارد می‌شود و با‌این جمله کلیشه‌ای که طرح در چارچوب مورد نظر بانک نیست، ‏بیان می‌گردد، در اکثر اوقات واجد هیچ توجیه فنی و منطقی نیست و از نوعی مطلق انگاری کارشناسان سیستم بانکی در قبال ‏چارچوب‌های اعلام شده از سوی بانک نشات می‌گیرد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد در اکثر اوقات، در سیستم بانکی، ‏بررسی شکل و ظاهر گزارش‌های مطالعات امکان‌سنجی بر بازخوانی محتوای آن اولویت می‌یابد. روی دیگر سکه تهیه گزارش مطالعات امکان سنجی در مقطع تلاش برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی، نوع نگرش ‏متقاضیان تسهیلات به عملکرد و وظیفه مشاوران تهیه‌کننده گزارش است. در اکثر موارد، از دید متقاضیان، مشاوران تهیه ‏کننده گزارش مطالعات امکان‌سنجی، عهده دار وظیفه‌ای سهل و بی‌دردسر هستند که پنداری در قبال کاری که هیچ ‏پیچیدگی خاصی ندارد، قصد دریافت وجه از متقاضیان را دارند.‌این نوع نگاه به مشاوران در بحث تهیه گزارش‌های مطالعات ‏امکان‌سنجی، قاعدتا در نحوه تعامل متقاضی با مشاور نیز خود را نشان داده و در نتیجه، نوع مطالبه گزارش از مشاور را ‏تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در نتیجه ‌این نگرش، مشاور در اکثر اوقات برای عدول از چارچوب‌های استاندارد یک گزارش ‏مطالعات امکان سنجی از سوی متقاضی تحت فشار قرار گرفته، در نتیجه، حاصل کار، گزارشی می‌شود که نه در درازمدت ‏برای متقاضی مفید خواهد بود و نه مشاور را ارضا می‌کند و نه چندان می‌توان به قوام علمی‌ و حرفه‌ای محتوای آن دل بست. در مجموع، به نظر می‌رسد برای گریز از سردرگمی‌موجود نزد سرمایه‌گذاران، متقاضیان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، مشاوران ‏و بخش دولتی در قبال مطالعات امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌ها باید نگرش موجود به‌این مقوله تغییر کند. ‏بر‌این اساس، نگارندگان، پیشنهادهای زیر را به عنوان گامی‌در جهت تصحیح ‌این رویه مطرح می‌نمایند: ‏۱- سرمایه‌گذاران و متقاضیان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها یا علاقه‌مندان به راه‌اندازی کسب‌وکار، نسبت به اهمیت مطالعات ‏امکان سنجی و چارچوب‌های صحیح تهیه گزارش آگاه شوند.‌ این فرآیند اطلاع‌رسانی قاعدتا باید با همکاری نهادهای ‏صادرکننده مجوز سرمایه‌گذاری یا راه‌اندازی واحدهای کسب‌وکار همچون وزارت تجارت و صنایع و انجمن‌ها و تشکل‌های ‏حرفه‌ای فعال در حوزه مشاوره‌های سرمایه‌گذاری همچون کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی، جامعه مهندسان ‏مشاور، انجمن مشاوران مدیریت‌ایران و امثالهم صورت پذیرد. ‏۲- رویکرد بخش‌های دولتی به مقوله مطالعات امکان‌سنجی باید اصلاح شود. ‌این امر به ویژه در مورد طرح‌هایی که توسط ‏بخش خصوصی انجام می‌شود، بیشتر اهمیت می‌یابد. در حال حاضر، نحوه درخواست گزارش مطالعات امکان‌سنجی از ‏سرمایه‌گذاران یا متقاضیان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در بخش خصوصی به گونه‌ای است که القاکننده نوعی کارشکنی ‏و‌ایجاد مانع در برابر ‌این گروه است. نگارندگان معتقدند که به ویژه در‌اینگونه موارد، بهتر است تصمیم‌گیری و قضاوت ‏درباره انجام پروژه یا سرمایه‌گذاری بر عهده شخص متقاضی گذاشته شود؛ چرا که در عمل مسوولیت عواقب کار بر ‏عهده‌ایشان خواهد بود و عقل و منطق چنین حکم می‌کند که سرمایه‌گذار خصوصی، بیش و پیش از هر شخص و مقام ‏دیگری نگران سرمایه‌ خود است. از ‌این رو به احتمال زیاد می‌توان حدس زد که در صورت بالا رفتن سطح آگاهی عمومی ‏‏‌این بخش درباره اهمیت انجام صحیح و اصولی مطالعات امکان‌سنجی، بدون نیاز به قید و بند قانونی، سرمایه‌گذاران یا ‏مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها به صورت داوطلبانه اقدام به تهیه چنین گزارشی با هدف حصول اطمینان از نتیجه خواهند کرد. ‏۳- نوع نگاه سیستم بانکی به گزارش‌های مطالعات امکان سنجی و همچنین نحوه تعامل آنها با مشاوران تهیه‌کننده ‏گزارش‌ها باید تغییر نماید. در پاره‌ای موارد مشاوران معتقدند که نحوه برخورد برخی از کارشناسان سیستم بان����ی با ‏گزارش‌های مشاوران، خارج از چارچوب‌های تخصصی است و ناخودآگاه این شبهه را‌ ایجاد می‌کند که از دید کارشناسان ‏بانکی، مشاوران رقبایی هستند که عرصه فعالیت را بر همکاران بانکی تنگ کرده اند. در ‌این راستا برای رفع سوءتفاهم‌های ‏احتمالی و در عین حال دریافت درک بهتر از مشکلات و خواسته‌های‌ این دو گروه (سیستم بانکی و مشاوران) مناسب است ‏که مدیران نظام بانکی و سران تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای مشاوران، چاره اندیشی کنند و اقدامات مقتضی صورت پذیرد .

عناوین لازم جهت عنوان طرح های توجیهی

طرح های توجیهی صنایع غذایی

1-الکل از ملاس چغندر قند
2-پودر تخم مرغ
3. طرح توجیهی روغن زیتون
4. طرح توجیهی نان صنعتی
5. طرح توجیهی شیره خرما و فرآوری آن
6. طرح توجیهی پروتئین سویا
7. طرح توجیهی غلات حجیم شده
8. طرح توجیهی آب معدنی
9. طرح توجیهی تولید شیره خرما
10. طرح توجیهی مالت و ماءالشعیر
11. طرح توجیهی بسته بندی محصولات گردو
12. طرح توجیهی محصولات باغی (کمپوت، آبمیوه، کنسانتره و نکتار)
13 طرح توجیهی تولید بستنی چوبی
14. طرح توجیهی تولید بيسكويت ساده، ميشكا و نان
15. طرح توجیهی تولید پلاسما در خوراک دام
16. طرح توجیهی تولید پودر گوجه فرنگی
17. طرح توجیهی تولید پودر گوشت و روغن صنعتی
18. طرح توجیهی تولید پودر ماهی
19. طرح توجیهی تولید پودر ماهی 2
20. طرح توجیهی تولید پودر میوه
21. طرح توجیهی تولید پودر و مایع تخم مرغ
22. طرح توجیهی تولید اتانول از ملاس
23. طرح توجیهی توليد الكل ازخرما
24 طرح توجیهی توليد پودر گوشت و استخوان
25 .طرح توجیهیتوليد رب و كنسانتره انار
26. طرح توجیهی توليد رشته آشي و پلويي
27. طرح توجیهی توليد سويا
28. طرح توجیهی توليد شكلات و تافي
29. طرح توجیهی توليد شير، ماست و خامه پاستوريزه
30. طرح توجیهی توليد شيره انگور به روش صنعتي
31. طرح توجیهی توليد لواشك از خرما
32. طرح توجیهی توليد ماءالشعير
33. طرح توجیهی توليد ماكاروني
34. طرح توجیهی توليد مربا ، شربت ، شور ، ترشي
35 .طرح توجیهی تولید نان فانتزی
36. طرح توجیهی توليد نشاسته از گندم
37. طرح توجیهی تولید نمک تصفیه شده
38. طرح توجیهی تولید چای صنعتی
39. طرح توجیهی تولید چيپس
40. طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات
41. طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی
42. طرح توجیهی تولید خشکبار
43. طرح توجیهی تولید خوراك دام
44. طرح توجیهی تولید خوراك طيور و دام
45. طرح توجیهی تولید خوراک دام 2
46. طرح توجیهی تولید خوراک دام از پساب کارخانه های الکل سازی

48. طرح توجیهی تولید خيارشور ، ترشي و مربا
49. طرح توجیهی تولید دودي کردن و شورکردن ماهی
50. طرح توجیهی تولید روغن دانه انگور
51. طرح توجیهی تولید روغن زیتون
52. طرح توجیهی تولید روغن زیتون 2
53. طرح توجیهی تولید روغن كشي از دانه هاي گلزا
54. طرح توجیهی تولید سس های غذائی
55. طرح توجیهی تولید سسهای غذائی 2
56. طرح توجیهی تولید سورت بندی مرکبات
57. طرح توجیهی تولید سورت و بسته بندي كشمش
58. طرح توجیهی تولید سوهان جهت صادرات
59. طرح توجیهی تولید شور ماهی
61. طرح توجیهی تولید شیره خرما 2
62. طرح توجیهی تولید شیره و سرکه و الکل از انگور
63.طرح توجیهی تولید شیره و سرکه و الکل از انگور 2
64. طرح توجیهی توليد كنسرو فراورده هاي غير گوشتي
65. طرح توجیهی تولید غذاي كودك
66. طرح توجیهی تولید غذاي كودك 2
67. طرح توجیهی تولید فراورده هاي توت فرنگي
68. طرح توجیهی تولید فرآوری ماهی و میگو
69. طرح توجیهی تولید قارچ
70. طرح توجیهی تولید قند کبریتی
71. طرح توجیهی تولید كمپوت كنسانتره
72. طرح توجیهی تولید کارامل
73. طرح توجیهی تولید کشمش (سورت و بسته بندي)
74. طرح توجیهی تولید کمپوت و کنسرو
75. طرح توجیهی تولید کنسانتره زرشک
76. طرح توجیهی تولید کود آلی
77. طرح توجیهی تولید کیک غلات
78. طرح توجیهی تولید مکمل غذائی طیور
79. طرح توجیهی تولید نان باگت
80. طرح توجیهی تولید نان ماشینی

121. طرح توجیهی پودر و خلال پیاز
122. طرح توجیهی تولید مربا و مارمالاد از محصولات سردرختی
123.طرح توجیهی تولید لواشک از محصولات سردرختی
124. طرح توجیهی تولید شکلات مرکب با پایه فندق
125. طرح توجیهی محصولات و مشتقات گوجه فرنگی
126. طرح توجیهی آب معدنی ویتامینه
127. طرح توجیهی بسته بندی آب هویج
128. طرح توجیهی ماست طعمدار
129.طرح توجیهی تولید شیره انگور به روش صنعتی
130. طرح توجیهی تولید محصولات لبنی مغذی
131. طرح توجیهی تولید پودر میوه جات
132. طرح توجیهی تولید غذای آماده
133. طرح توجیهی شربتهای گیاهی و صمغ گیاهی
134. طرح توجیهی پودر ذغال از سبوس گندم و برنج
135. طرح توجیهی تولید جوانه حبوبات ( خوراکی )
136. طرح توجیهی تولید روغنهای گیاهی
137. طرح توجیهی پودر سیر ، پیاز و سیب زمینی
138. طرح توجیهی کنسرو انواع غذاهای دریایی
139. طرح توجیهی تولید روغن هسته خرما
140. طرح توجیهی تولید مکمل خوراک دام و طیور
141. طرح توجیهی تولید گندم و جو پوست کنده
142. طرح توجیهی سورتینگ و بسته بندی پر مرغ
143. طرح توجیهی نگهداری میوه و سبزی به روش IQF
144. طرح توجیهی تولید کنسرو های رژیمی
145. طرح توجیهی تولید بستنی رژیمی
146. طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز برای تجزیه سلولز دور ریز صنایع سلولزی برای پرورش دام و طیور
147. طرح توجیهی تولید گرانول آماده طبخ گندم بمنظور جایگزین برنج
148. طرح توجیهی پرورش و بسته بندی قارچ
149.طرح توجیهی سورت و بسته بندی کشمش
150. طرح توجیهی بسته بندی خرما و قند مایع

151. طرح توجیهی تولید نبات و آب نبات
152. طرح توجیهی تولید نودل
153. طرح توجیهی پکتین مرکبات و پوست
154. طرح توجیهی پودرسیردامی
155.طرح توجیهی تولید اسانسها
156. طرح توجیهی تولید انواع کمپوت
157. طرح توجیهی تولیدنان حجیم
158. طرح توجیهی تولید پنیرپیتزا
159. طرح توجیهی تولید خمیرپیتزا
160. طرح توجیهی سبزیجات خشک
161.طرح توجیهی سوسیس وکالباس
162. طرح توجیهی عرقیات معطر
163. طرح توجیهی فراورده لبنی
164.طرح توجیهی کنسروتن ماهی
165. طرح توجیهی تولید کورن فلکس
166. طرح توجیهی تولید گلوکز و نشاسته
167. طرح توجیهی تولید یخ خشک
168. طرح توجیهی تولید چای کیسه ای دارویی
169. طرح توجیهی تولید خمیر مایه
200. طرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس
201.طرح توجیهی تولید روغن از سبوس برنج
202. طرح توجیهی تولید روغن از هسته خرما
203.طرح توجیهی تولید روغنکشی از دانه های نباتی
204. طرح توجیهی تولید زیتون
205. طرح توجیهی تولیدچای سبز
206. تولید توجیهی شربت خرما
207. طرح توجیهی عمل اوری ماهی
208.طرح توجیهی عمل اوری سبزیجات ومیوه
209.طرح توجیهی فتیر صنعتی
210. طرح توجیهی کنسانتره میوه
211. طرح توجیهی گلوتن
212. طرح توجیهی ناگت از مرغ وماهی
213. طرح توجیهی نان ساجی
214. طرح توجیهی نشاسته ذرت
215. طرح توجیهی تولید خوراک دام غنی سازی شده
216. طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین استرلوز برای شفاف سازی آبمیوه
217.طرح توجیهی تولید گرانول آماده طبخ گندم بمنظور جایگزین برنج
218. طرح توجیهی سبزی خشک کنی ( پرکی و غده ای )
219. طرح توجیهی انواع سالاد های آماده ماندگار

220.طرح توجیهی تولید ماء الشعیر
221. طرح توجیهی بسته بندی میوه
222.طرح توجیهی تولید غذای آبزیان
223. طرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس
224.طرح توجیهی خوراک دام از باگاس
225. طرح توجیهی تولید الکل خرما
226.طرح توجیهی پکتین از پوست مرکبات و سیب
227. طرح توجیهی فرآورده های گوشتی از آبزیان
228.طرح توجیهی تولید نشاسته از ذرت
229.طرح توجیهی تولید آرد سمولینا
230. طرح توجیهی تولید پودر خون
231.طرح توجیهی تولید ژلاتین
232.طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد
233.طرح توجیهی کیک غلات حجیم شده
234.طرح توجیهی فرآوری زرشک
235.طرح توجیهی قرص قهوه
236.طرح توجیهی روغن کنجد
237.طرح توجیهی فرآوری صیفی جات ( خربزه و هندوانه )
238.طرح توجیهی زعفران فرآوری شده
239.طرح توجیهی روغن زیره
240.طرح توجیهی کنسانتره و پودر هویج
241.طرح توجیهی نمکهای فسفاته و بیکینگ پودر
242.طرح توجیهی آرد سوخاری
243. طرح توجیهی غذاهای آماده و نیمه آماده
244.طرح توجیهی تولید سرکه از خرما
245. طرح توجیهی دانه و کنجاله سویا
246. طرح توجیهی گلوکز مایع
247. طرح توجیهی رب انار و کنسانتره میوه
248.طرح توجیهی سوهان ( تولید و بسته بندی )
249.طرح توجیهی بسته بندی خشکبار
250. طرح توجیهی میوه دارای پوشش شکلاتی
251.طرح توجیهی تولید پنیر با افزودنی میوه
252. طرح توجیهی فرآوری سیب زمینی ( پوره - پرک - پودر )
253.طرح توجیهی پرورش و بسته بندی کبک
254.طرح توجیهی تولید خوراک دام از پوست تازه پسته و ضایعات کشاورزی
255.طرح توجیهی درجه بندی و بسته بندی مرکبات
256. طرح توجیهی تولید آبمیوه با قطعات میوه
257.طرح توجیهی تولید نشاسته از سیب زمینی
258. طرح توجیهی فرآوری ذرت (کورن فلکس )
259. طرح توجیهی درجه ب��دی و بسته بندی سیب زمینی
260. طرح توجیهی تولید چکیده های گیاهی
261.طرح توجیهی دوغ گازدار
262.طرح توجیهی تولید و تصفیه روغن ماهی خوراکی
263. طرح توجیهی تولید غذای میگو
264. طرح توجیهی کنسانتره اسانس از مرکبات
265. طرح توجیهی تولید غذاهای جدید شیلاتی
266.طرح توجیهی تولید محصولات تبدیلی سیب و هلو
267.طرح توجیهی تولید روغن غیر اشباع دامی از سویا
268. طرح توجیهی چیپس میوه بسته بندی شده
269.طرح توجیهی تولید آب معدنی طعمدار
270. طرح توجیهی تولید کنسانتره انار در سیاب کوهدشت
271.طرح توجیهی شیر غنی شده
272. طرح توجیهی تولید نان ساجی از آرد سبوس دار
273.طرح توجیهی تولید شیره انگور در بروجرد
274. طرح توجیهی تولید تانن از بلوط
275. طرح توجیهی کشتارگاه صنعتی شترمرغ
276.طرح توجیهی تولید روغن از سبوس برنج
277. طرح توجیهی تولید فرآورده های زیتون
278.طرح توجیهی تولید اسنک برنج
279.طرح توجیهی تولید الکل برنج
280.طرح توجیهی تولید سرکه برنج
281. طرح توجیهی تولید امگا
282.طرح توجیهی کنسانتره میوه های جنگلی
283.طرح توجیهی کنسرو خاویار
284. طرح توجیهی تولید پیاز خشک آماده طبخ
285.طرح توجیهی تولید پوره میوه جات و مرکبات
286.طرح توجیهی تولید کمپوت و مربای کیوی
287. طرح توجیهی تولید کنسرو ، مربا و ترشی قارچ
288. طرح توجیهی تولید کنسرو ذرت و نخود فرنگی
289. طرح توجیهی تولید شیر سویا
290.طرح توجیهی تولید سس از سویا
291.طرح توجیهی درجه بندی ،بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Freez Dry
292.طرح توجیهی تولید پکتین از ضایعات میوه و مرکبات
293.طرح توجیهی تولید الکل از ملاس

طرح های توجيهی صنايع مختلف

1.طرح اقتصادی تهیه ضد یخ گازوئیل

2. طرح اقتصادی تهیه سوخت جایگزین گازوئیل از منابع طبیعی
3. طرح اقتصادی تهیه افزودنی تحمل فشار ( EP )
4. طرح اقتصادی تهیه روغن ترمز سنتتیک
5. طرح اقتصادی تولید کو پلیمر الفینی یا OCP
6. طرح اقتصادی تولید عایق صدا
7. طرح اقتصادی تولید باند ارتوپدی
8. طرح اقتصادی تولید داروهای دامی ( قرص و پودر نئومایسین سولفات )
9. طرح اقتصادی تولید هگزان نرمال گرید خوراکی
10. طرح اقتصادی تولید مقره چینی
11. طرح اقتصادی تولید ایزویون
12. طرح اقتصادی تولید کود سوپر فسفات
13. طرح اقتصادی تولید رزین های نفتی C آلیفاتیک
14. طرح اقتصادی تولید بیوگازوئیل
15. طرح اقتصادی تولید فریم ( قاب ) عینک
16. طرح اقتصادی تولید پنلهای پیش ساخته سبک گازی
17. طرح اقتصادی تولید انواع آجرهای ساختمانی با تکنولوژی روز
18. طرح اقتصادی تولید فلز منیزیم و منیزیت از دولومیت
19. طرح اقتصادی تولید پیاز خشک آماده طبخ
20. طرح اقتصادی تولید پوره میوه جات و مرکبات
21. طرح اقتصادی تولید کمپوت و مربای کیوی
22. طرح اقتصادی تولید کنسرو ، مربا و ترشی قارچ
23. طرح اقتصادی تولید کنسرو ذرت و نخود فرنگی
24. طرح اقتصادی تولید شیر سویا
25. طرح اقتصادی تولید سس از سویا
26. طرح اقتصادی طرح درجه بندی ،بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez
27. طرح اقتصادی تولید لوله خرطومی ، پلیکا و شیلنگ آب
28. طرح اقتصادی تولید پکتین از ضایعات میوه و مرکبات
29. طرح اقتصادی تولید آنزیم های صنعتی
30. طرح اقتصادی تولید اسید فسفریک
31. طرح اقتصادی تولید پودر و گاز کلر
32. طرح اقتصادی بسته بندی و فرآوری زیتون
33. طرح اقتصادی تولید روکش HPL LPL
34. طرح اقتصادی تولید سولفات پتاسیم جامد
35. طرح اقتصادی تولید فورفورال از ضایعات کشاورزی
36. طرح اقتصادی تولید واکسن طیور
37. طرح اقتصادی تولید بریکت از ذغال سنگ جهت استفاده در تامین سوخت و تولید انرژی
38. طرح اقتصادی تولید دارو بر پایه ید
39. طرح اقتصادی تولید ماشین آلات مربوط به آبیاری تحت فشار و سیستم های جلوگیری از هدر رفتن آب
40. طرح اقتصادی تولید مولد های ترکیبی برق خانگی و صنعتی
41. طرح اقتصادی تولید پودر کیک
42. طرح اقتصادی تولید ترشی ماهی
43. طرح اقتصادی تولید انواع چاشنی
44. طرح اقتصادی تولید دسرهای آماده میوه
45. طرح اقتصادی تولید غذای کمکی کودک از میوه ها و سبزیجات
46. طرح اقتصادی تولید کره گیاهی
47. طرح اقتصادی تولید روغن از سبوس برنج
48. طرح اقتصادی تولید کربن فعال از سبوس برنج
49. طرح اقتصادی تولیدپنل گچی سلولزی از سبوس برنج
50. طرح اقتصادی تولید فرآورده های زیتون
51. طرح اقتصادی تولید فرآورده های چای سبز ( سبز چای )
52. طرح اقتصادی تولید اسنک برنج
53. طرح اقتصادی تولید پتاس ( کود پتاسه )
54. طرح اقتصادی تولید الکل برنج
55. طرح اقتصادی تولید سرکه برنج
56. طرح اقتصادی تولید امگا
57. طرح اقتصادی تولید کنسانتره میوه های جنگلی
58. طرح اقتصادی تولید نخ ابریشم
59. طرح اقتصادی تولید آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی
60. طرح اقتصادی تولید الیاف PET
61. طرح اقتصادی تولید کنسرو خاویار
62. طرح اقتصادی تولید بلودومیتل
63. طرح اقتصادی تولید آمینورکسی
64. طرح اقتصادی تولید شیشه اسفنجی
65. طرح اقتصادی تولید آنزیمهای صنعتی پکتیناز ، لیپاز، سلولاز، آمیلاز و کیموزین میکروبی
66. طرح اقتصادی تولید مواد موثر دارویی شامل کربنات کلسیم ، گاپافترین متیل دوپا ، آمین سدیم فلوراید، تروکسن
67. طرح اقتصادی تولید آنتی بیوتیکهای ضد سرطان شامل دانوروپسن ، ابی رویسین و سیلکوسپورین A
68. طرح اقتصادی جداسازی گازهای آلاینده با استفاده از غذاهای سیلیکا
69. طرح اقتصادی تولید جوراب معطر با استفاده از نانو فناوری
70. طرح اقتصادی تولید کیسه هوا ( airbag )
71. طرح اقتصادی تولید لباسهای محافظ در برابر اشعه ماورای بنفش
72. طرح اقتصادی تولید اسکوتر برقی
73. طرح اقتصادی تولید چای سبز سرد
74. طرح اقتصادی تولید الیاف از چای
75. طرح اقتصادی تولید فوم بسته بندی
76. طرح اقتصادی تولید یخ بسته بندی شده
77. طرح اقتصادی تولید نانو رس
78. طرح اقتصادی تولید آبمعدنی طعمدار
79. طرح اقتصادی تولید کنسانتره انار در سیاب کوهدشت
80. طرح اقتصادی تولید شیر غنی شده
81. طرح اقتصادی تولید اسلب از پودر سنگ
82. طرح اقتصادی تولید قطعات ریلی
83. طرح اقتصادی تولید نان ساجی از آرد سبوس دار
84. طرح اقتصادی تولید شیره انگور در بروجرد
85. طرح اقتصادی تولید تانن از بلوط
86. طرح اقتصادی تولید سپر خودرو به روش thin wall
87. طرح اقتصادی تولید آهن اسفنجی ( در مقیاس کوچک )
88. طرح اقتصادی کشتارگاه صنعتی شترمرغ
89. طرح اقتصادی تولید تراپازل سیلیس کربن
90. طرح اقتصادی تولید شیشه دوجداره
91. طرح اقتصادی تولید الکل سوختی
92. طرح اقتصادی تولید قطعات آهنگری
93. طرح اقتصادی تولید پودر لاستیک
94. طرح اقتصادی تولید چرم سبک و سنگین
95. طرح اقتصادی تولید سنگ مصنوعی از ضایعات سنگ
96. طرح اقتصادی تولید بلوکهای سقفی و دیواری پیش ساخته با روش ICF
97. طرح اقتصادی تولید ماستهای ویژه ( غنی شده )
98. طرح اقتصادی تولید تخته MDF
99. طرح اقتصادی تولید کارتن پشت طوسی
100. طرح اقتصادی تولید سردخانه دومداره
101. طرح اقتصادی تولید کوره های ذوب القایی ثابت
102. طرح اقتصادی تولید روغن غیر اشباع دامی از سویا
103. طرح اقتصادی تولید الکتروموتورآسنکرون
104. طرح اقتصادی تولید چیپس میوه بسته بندی شده
105. طرح اقتصادی تولید اکرولئین
106. طرح اقتصادی تولید سیلکو هگزان
107. طرح اقتصادی تولید فرمیک اسید
108. طرح اقتصادی تولید متیل آمین
109. طرح اقتصادی تولید آدیپیک اسید
110. طرح اقتصادی تولید فتیر سنتی اراک به صورت مکانیزه
111. طرح اقتصادی تولید آلیاژهای مختلف آلومینیوم
112. طرح اقتصادی تولید ماشین برداشت سیب زمینی
113. طرح اقتصادی تولید پروفیل ها و گریتینگ پلیمری
114. طرح اقتصادی تولید سوپر فسفات ها
115. طرح اقتصادی تولید محصولات تبدیلی سیب و هلو
116. طرح اقتصادی تولید فین تیوپ برای مبدل های حرارتی
117. طرح اقتصادی تولید آیتم های دکوری
118. طرح اقتصادی تولید وان های مورد استفاده در صنعت گالوانیزه
119. طرح اقتصادی ایجاد واحد آبکاری کروماته ، براق و سیلیکون فولاد
120. طرح اقتصادی تولید ماده اولیه الیاف شیشه ( تیشو )
121. طرح اقتصادی تولید انواع قالب های فلزی ( اعم از برشی کششی و تنشی)
122. طرح اقتصادی تولید بوژی ریخته گری
123. طرح اقتصادی تولید تزئینات داخلی واگن مسافربری بصورت پکیج
124. طرح اقتصادی تولید پروفیل های دریایی
125. طرح اقتصادی تولید کربوکسی متیل سلولز در استان
126. طرح اقتصادی تولید دستگاههای نوآور آتش نشانی
127. طرح اقتصادی تولید سیلوهای فلزی جهت نگهداری گندم
128. طرح اقتصادی تولید و تصفیه روغن ماهی خوراکی
129. طرح اقتصادی ریخته گری و تولید قطعات فلزی شناورهای دریایی
130. طرح اقتصادی تولید غذای میگو
131. طرح اقتصادی تولید رنگ دریایی
132. طرح اقتصادی تولید وسایل بازی و تفریحی پلاستیکی
133. طرح اقتصادی تولید الکترود دریایی
134. طرح اقتصادی تولید کنسانتره اسانس از مرکبات
135. طرح اقتصادی تولید غذاهای جدید شیلاتی
136. طرح اقتصادی تولید لوله های GRP جهت انتقال نفت ، گاز و آب و فاضلاب
137. طرح اقتصادی تولید کانتینر و کانکس یخچال دار
138. طرح اقتصادی تولید لوله و شیرآلات صنعتی فولادی
139. طرح اقتصادتولید پلی وینیل الکل PVA
140. طرح اقتصادی گریپ ( ساچمه سند بلاست )
141. طرح اقتصادی تولید سقف کاذب از ورق آلومینیوم
142. طرح اقتصادی تولید ابزارهای صیادی
143. طرح اقتصادی تولید کولرهای جذبی گازسوز مناسب با آب و هوای بندرعباس
144. طرح اقتصادی تولید انواع باطری ، پیل و سلول های خورشیدی
145. طرح اقتصادی تولید محصولات پزشکی ، دارویی و بهداشتی از احشاء بدن کوسه و سایر آبزیان
146. طرح اقتصادی تولید مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی آبزی و غیر آبزی استان
147. طرح اقتصادی روغن کشی از گردو و هسته های میوه
148. طرح اقتصادی تولید گرانول با پایه نشاسته
149. طرح اقتصادی تولید نان صنعتی
150. طرح اقتصادی ریخته گری قطعات چدن خاکستری و داکتیل
151. طرح اقتصادی تولید دوغاب میکرونیزه
152. طرح اقتصادی تولید انواع یخچال و فریزرهای فروشگاهی و خانگی
153. طرح اقتصادی تولید دوغ گازدار
154. طرح اقتصادی تولید انواع ورق های گالوانیزه سینوسی و طرحدار
155. طرح اقتصادی تولید پودرهای صنعتی و معدنی
156. طرح اقتصادی تولید فسفات ساده و تریپل کود کامل
157. طرح اقتصادی تولید لعاب های با پخت بالا و تولید فریت سفال
158. طرح اقتصادی واحد تخصصی بسته بندی قطعات لاستیکی
159. طرح اقتصادی فرم دهی انواع فلزات به روش کشیدن
160. طرح اقتصادی تولید انواع پمپ و متعلقات چاه عمیق
161. طرح اقتصادی تولید ظروف چینی
162. طرح اقتصادی تولید کفی تریلر و بالابر ساختمان
163. طرح اقتصادی تولید مجموعه شیشه پاکن اتوموبیل
164. طرح اقتصادی بسته بندی سیمان ، گچ ، آهک و سایر مصالح
165. طرح اقتصادی تولید جعبه الکترونیکی خودرو ECU
166. طرح اقتصادی تولید لعاب سرامیکی
167. طرح اقتصادی تولید آب باطری
168. طرح اقتصادی تولید انواع هود با فناوری نانو
169. طرح اقتصادی تولید کود ماکرو و میکرو
170. طرح اقتصادی موزائیک سازی پلی اورتان ( رنگی و طرحدار)
171. طرح اقتصادی ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی گازی با ظرفیت مگا وات
172. طرح اقتصادی تولید سیم لحیم و الکترود جوشکاری
173. طرح اقتصادی تولید انواع آرد با درجات مختلف
174. طرح اقتصادی تولید گاز کربنیک خشک ( یخ خشک )
175. طرح اقتصادی تولید الیاف اکریلیک
176. طرح اقتصادی تولید و مونتاژ تراکتورهای سبک و سنگین
177. طرح اقتصادی تولید مصنوعات بتنی (جداول کفپوشهای خیابانی )
178. طرح اقتصادی تولید تابلوهای طرح چوب از جنس PVC
179. طرح اقتصادی تولید کولر بدون پوشال ( سرامیکی )
180. طرح اقتصادی سنگبری سخت بر
181. طرح اقتصادی تولید حوله و پارچه حوله ای
182. طرح اقتصادی بسته بندی عسل
183. طرح اقتصادی تولید اکسید کروم
184. طرح اقتصادی تولید پمپ ترمز خودرو
185. طرح اقتصادی تولید صندلی برقی خودرو پزشکی
186. طرح اقتصادی تولید پروفیل پلاستیکی
187. طرح اقتصادی تولید آب اکسیژنه
188. طرح اقتصادی خشک کردن ذرت تر
189. طرح اقتصادی تولید دستگاههای آبیاری تحت فشار بارانی
190. طرح اقتصادی تولید کاغذ تست ، لاینر ، وایت تاپ
191. طرح اقتصادی تولید سردخانه دو مداره بالا و زیر صفر
192. طرح اقتصادی تولید روغنهای صنعتی ( فناوری پیشرفته )
193. طرح اقتصادی تولید و فرآوری روده گوسفند صادراتی
194. طرح اقتصادی تولید کارامل
195. طرح اقتصادی تولید کارتن بسته بندی و چاپ مقوا
196. طرح اقتصادی تولید و بسته بندی آبلیمو و سرکه
197. طرح اقتصادی تولید مصنوعات از جنس پی وی سی میز و کابینت
198. طرح اقتصادی تولید ایزوگام
199. طرح اقتصادی تولید و بسته بندی انواع سبزی خشک شده
200. طرح اقتصادی تولید پنیر UF

طرح توجيهی صنایع شیمیایی

1 طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه
2 طرح توجیهی تولید آزبست
3 طرح توجیهی تولید اسانس هاي گیاهی
4 طرح توجیهی تولید استرهای اسید استیک
5 طرح توجیهی تولید استئارات کلسین
6 طرح توجیهی تولید اسید آدیپیک
7 طرح توجیهی تولید اسید سولفوریک
8 طرح توجیهی تولید اسید فرمیک
9 طرح توجیهی تولید اكسيد كروم
10 طرح توجیهی تولید اکسید روی
11 طرح توجیهی تولید اکسیژن، آرگون و نیتروژن
12 طرح توجیهی تولید الیاف پروپیلن
13 طرح توجیهی تولید الیاف پلی اتیلن
14 طرح توجیهی تولید آنتیموان
15 طرح توجیهی تولید بويه هاي صيادي
16 طرح توجیهی تولید بويه هاي صيادي 2
17 طرح توجیهی تولید بی کربنات آمونیوم
18 طرح توجیهی تولید پلی استر
19 طرح توجیهی تولید پلی امید
20 طرح توجیهی تولید پودر سفیدکننده
21 طرح توجیهی تولید پودر کربنات کلسیم
22 طرح توجیهی تولید پودر و قرص ماشين لباسشويي
23 طرح توجیهی تولید ترموس و یخدان
24 طرح توجیهی تولید تری کلسیم فسفات
25 طرح توجیهی تولید تولید اسید های چرب
26 طرح توجیهی توليد اكسيژن طبي و صنعتي
27 طرح توجیهی تولید الكترود
28 طرح توجیهی تولید پتاس
29 طرح توجیهی تولید پرلیت
30 طرح توجیهی توليد چسب صحافي
31 طرح توجیهی توليد سود سوزآور جامد
32 طرح توجیهی تولید سولفات روی
33 طرح توجیهی تولید سولفات سدیم
34 طرح توجیهی تولید سولفید سدیم
35 طرح توجیهی تولید فلدسپات
36 طرح توجیهی تولید فلورین
37 طرح توجیهی توليد و نصب ايزوگام
38 طرح توجیهی تیغ بولدوزر
39 طرح توجیهی تولید چربی گیرهاي صنعتی
40 طرح توجیهی تولید چسب عايق بندي خودرو
41 طرح توجیهی تولید درزگیرهاي سیلیکونی
42 طرح توجیهی تولید رزین الکید
43 طرح توجیهی تولید رزین پلی استر غیر اشباع
44 طرح توجیهی تولید رزین های پلی استار غیر اشباع
45 طرح توجیهی تولید رنگهاي سرامیکی
46 طرح توجیهی تولید رنگهاي صنعتي
47 طرح توجیهی تولید رنگهای صنعتی و ساختمانی
48 طرح توجیهی تولید روغن موتور و گریس
49 طرح توجیهی تولید روغن موتور و گریس 2
50 طرح توجیهی تولید سود سوز آور جامد

51 طرح توجیهی تولید سولفات آهن
52 طرح توجیهی تولید سولفات آهن 2
53 طرح توجیهی تولید سولفات روی
54 طرح توجیهی تولید سولفات سدیم
55 طرح توجیهی تولید سولفيت سديم
56 طرح توجیهی تولید سولفید سدیم 2
57 طرح توجیهی تولید سیکلو هگزان
58 طرح توجیهی تولید شمع
59 طرح توجیهی تولید ضد یخ
60 طرح توجیهی تولید ضد یخ گازوئیل
61 طرح توجیهی تولید توليد آب اكسيژنه
62 طرح توجیهی تولید فلدسپات
63 طرح توجیهی تولید فلورین
64 طرح توجیهی تولید فوم پلی اتیلن
65 طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن
66 طرح توجیهی تولید فيلم و محلول هاي ظهور فيلم عكاسي و راديولوژي
67 طرح توجیهی تولید قطعات باکلیتی
68 طرح توجیهی تولید كامپوزيتهاي الياف كربن
69 طرح توجیهی تولید كلريد پتاسيم
70 طرح توجیهی تولید كود كامل به صورت جامد
71 طرح توجیهی تولید کامپوزیت های پلی آمید
72 طرح توجیهی تولید کربن فعال
73 طرح توجیهی تولید کربن بلاک
74 طرح توجیهی تولید کربنات باریم
75 طرح توجیهی تولید کربنات کلسیم
76 طرح توجیهی تولید کلرید آمونیوم
77 طرح توجیهی تولید کلرید پتاسیم
78 طرح توجیهی تولید کود سوپر فسفات تریپل
79 طرح توجیهی تولید مایعات شوینده
80 طرح توجیهی تولید متيل اتيل كتون
81 طرح توجیهی تولید متیل آمین
82 طرح توجیهی تولید متيل متاكريلات
83 طرح توجیهی تولید مستربچ
84 طرح توجیهی تولید مولدهای گاز (استيلن، اکسيژن)
85 طرح توجیهی تولید نمک (کلریدسدیم )
86 طرح توجیهی تولید نوار چسب سلوفانی
87 طرح توجیهی تولید ورق کمپوزیت
88 طرح توجیهی تولید اکرولین
89 طرح توجیهی تولید انیلین
90 طرح توجیهی اتانول
91 طرح توجیهی اسپری حشره کش
92 طرح توجیهی استرهای اسید استیک
93 طرح توجیهی استرهای الدریک
94 طرح توجیهی اسید بنزوئیک
95 طرح توجیهی افزودنی پلیمر
96 طرح توجیهی الکل از ملاس
97 طرح توجیهی ایزوپرن
98 طرح توجیهی پارافین صنعتی
99 طرح توجیهی پارافین کلره
100 طرح توجیهی پلی اتر

101 طرح توجیهی پلی استایرن انبساطی ومقاوم
102 طرح توجیهی پلی اکریلیک اسید
103 طرح توجیهی پوشش دهی الکترواستات
104 طرح توجیهی پوشش دهی تخت خلا
105 طرح توجیهی تولید انزیم پانکراتیک جهت تولیدچرم
106 طرح توجیهی تولید انزیم صنعتی
107 توجیهی تولید الکل از ملاس چغندرقند
108 طرح توجیهی تولید دی اکسید کربن
109 طرح توجیهی تولید رنگهای پودری
110 طرح توجیهی تولید سدیم تری پلی فسفات
111 طرح توجیهی تولید تهیه افزودنی تحت فشار
112 طرح توجیهی تولید تیتان
113 طرح توجیهی چسب پی وی سی
114 طرح توجیهی چسب طبی
115 طرح توجیهی تولید رزین نفتی
116 طرح توجیهی تولید رزین وچسب اوره فرمالدهید
117 طرح توجیهی تولید رنگهای الکتروفورژ
118 طرح توجیهی تولید رنگ برپایه اب
119 طرح توجیهی تولید رنگ پودری الکترواستاتیک
120 طرح توجیهی تولید رنگ متان کمپلکس
121 طرح توجیهی تولید رنگدانه اکسید اهن
122 طرح توجیهی زئوتیت
123 طرح توجیهی زئوکرید پلیمری
124 طرح توجیهی تولید سوپر جاذب اکریلیک
125 طرح توجیهی تولید سولفات مس ابدار
126 طرح توجیهی تولید سیگوهگزان
127 طرح توجیهی تولید سیلیکات سدیم
128 طرح توجیهی تولید سیلیکاژل پرک
129 طرح توجیهی تولید ضدیخ
130 طرح توجیهی تولید ضدیخ گازوئیل
131 طرح توجیهی تولید رنگ دریایی
132 طرح توجیهی تولیدفسفات
133 طرح توجیهی تولید فلدسپات
134 طرح توجیهی تولید فوم پلی اورتان
135 طرح توجیهی تولید فوم دیواری پلی استایرن مش دار
136 طرح توجیهی تولید فوم سرامیکی
137 طرح توجیهی تولید فیلم خام عکاسی
138 طرح توجیهی تولید قطعات سبک بنتولیتی
139 طرح توجیهی تولید کائولین
140 طرح توجیهی تولید کامپوزیتهای الیاف شیشه
141 طرح توجیهی تولیدکربن فعال از سبوس برنج
142 طرح توجیهی تولیدکلروپتاسیم
143 طرح توجیهی تولید لاک غلط گیر
144 طرح توجیهی تولید لاک قوطی
145 طرح توجیهی تولید مغز خودکار
146 طرح توجیهی تولید مواد استری وپوشش عایق لوله گاز
147 طرح توجیهی تولید نانو فیلتر
148 طرح توجیهی تولید نوار چسب مخصوص برق
149 طرح توجیهی تولید هگزانمال خوراکی
150 طرح توجیهی تهیه ضد یخ گازوئیل

151 طرح توجیهی الکل سوختی
152 طرح توجیهی الیاف بازالت
153 طرح توجیهی انواع رنگ ( اتوموبیل )
154 طرح توجیهی بلودومیتل
155 طرح توجیهی پتاس ( کود پتاسه )
156 طرح توجیهی پلی وینیل الکل PVA
157 طرح توجیهی پودر و قرص ماشین لباسشوئی
158 طرح توجیهی پودرهای میکرونیزه
159 طرح توجیهی تراپازل سیلیس کربن
160 طرح توجیهی تهیه افزودنی تحمل فشار ( EP )
161 طرح توجیهی تهیه روغن ترمز سنتتیک
162 طرح توجیهی تهیه سوخت جایگزین گازوئیل از منابع طبیعی
163 طرح توجیهی تولید اسانس های صنعتی
164 طرح توجیهی تولید اسانس های مصرفی در تولید سیگار
165 طرح توجیهی تولید اسید بوریک
166 طرح توجیهی تولید اسید سیتریک
167 طرح توجیهی تولید اسید فسفریک
168 طرح توجیهی تولید افزودنی پلیمری از نوع پایدارکننده های حرارتی بر پایه اپوکسی و مواد کاهنده ویسکوزیت
169 طرح توجیهی تولید اکرولئین
170 طرح توجیهی تولید ایزویون
171 طرح توجیهی تولید آب باطری
172 تولید آدیپیک اسید
173 تولید آلاگیک اسید از ضایعات انار با کاربرد پزشکی
174 تولید باک سوخت پلیمری
175 تولید بویه های صیادی
176 تولید بیوگازوئیل
177 تولید پلی وینیل الکل PVA
178 تولید پیگمنت ها و رنگدانه ها
179 تولید چسب PVA مخصوص بری چسباندن کاغذ سیگار
180 تولید چسب ضد سرقت
181 تولید دندریمرها ( درخت سان ) مورد مصرف در صنایع آرایشی بهداشتی و رنگرزی منسوجات
182 تولید رزین های نفتی C آلیفاتیک
183 تولید رنگ دریایی
184 تولید رنگهای طبیعی از ضایعات کارخانه کنسانتره انار جهت رنگ آمیزی چرمهای طبیعی
185 تولید روغن های صنعتی پایه
186 تولید سوپر فسفات ها
187 طرح توجیهی تولید سولفیت سدیم
188 طرح توجیهی تولید سیلکو هگزان
189 طرح توجیهی تولید فرمیک اسید
190 طرح توجیهی تولید فسفات ساده و تریپل کود کامل
191 طرح توجیهی تولید فئورین
192 طرح توجیهی تولید کربن فعال از سبوس برنج
193 طرح توجیهی تولید کود سوپر فسفات
194 طرح توجیهی تولید کود کمپوست
195 طرح توجیهی تولید کودهای آلی و هورمونهای رشد گیاهی
196 طرح توجیهی تولید متیل آمین
197 طرح توجیهی تولید مواد افزودنی رنگ بر پایه رزین های اکریلیک
198 طرح توجیهی تولید هگزان نرمال گرید خوراکی
199 طرح توجیهی چسب حرارتی
200 طرح توجیهی چسب درزگیر آکریلیک
201 طرح توجیهی چسب سنگ
202 طرح توجیهی چسب صحافی
203 طرح توجیهی دی کلسیم فسفات
204طرح توجیهی رنگ مستریچ و مستریچ پلی اتیلن و پروپیلن
205 طرح توجیهی رنگ های متال کمپلکس
206 طرح توجیهی روکش کفش
207 طرح توجیهی سود سوزآور جامد
208 طرح توجیهی سیلیکات سدیم
209 طرح توجیهی سیلیکاژل پرک
210 طرح توجیهی عوامل تعلیق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی PVC
211 طرح توجیهی کو پلیمر الفینی یا OCP
212 طرح توجیهی کود شیمیائی از پساب کارخانجات الکل سازی
213 طرح توجیهی گاز پاک کن و شوینده های غیر اسیدی
214 طرح توجیهی گریس گرافیتی
215 طرح توجیهی لاک غلط گیر
216 طرح توجیهی لاک مورد مصرف در قوطی صنایع غذایی
217 طرح توجیهی مواد پوششی حفاظتی و رنگ ضد آب
218 طرح توجیهی مولکولارسیو
219 طرح توجیهی واکس میوه
220 طرح توجیهی تولید آنزیمهای پانکراتیک جهت تولید چرم
221 طرح توجیهی تولید فیلترهای از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری
222 طرح توجیهی تولید فیلترهای تصفیه آب خانگی مبتنی بر کاتالیست
223 طرح توجیهی تولید پودر سفید کننده
224 طرح توجیهی کود از زباله ( کمپوست )
225 طرح توجیهی فیلم خام عکاسی

طرح توجيهي صنايع مختلف 2

1.طرح توجیهی سبزی خشک کنی ( پرکی و غده ای )

2. طرح توجیهی انواع سالاد های آماده ماندگار
3. طرح توجیهی پودر و خلال پیاز
4. طرح توجیهی کلید خام
5. طرح توجیهی پودرهای میکرونیزه
6. طرح توجیهی تولید مربا و مارمالاد از محصولات سردرختی
7. طرح توجیهی تولید لواشک از محصولات سردرختی
8. طرح توجیهی تولید شکلات مرکب با پایه فندق
9. طرح توجیهی محصولات و مشتقات گوجه فرنگی
10. طرح توجیهی تولید قطعات یدکی مورد نیاز صنایع پتروشیمی
11. طرح توجیهی تولید قطعات یدکی مورد نیاز صنایع مس و سیمان
12. طرح توجیهی تولید کیک و کلوچه با جایگزینی قند مایع خرما به جای شکر
13. طرح توجیهی تولید بیسکویت و ویفر با جایگزینی قند مایع خرما به جای شکر
14. طرح توجیهی تولید نوشابه های غیر الکلی انرژی زا با قند مایع خرما
15. طرح توجیهی تولید مشعلهای گازی با برچسب انرژی ( مخصوص صنایع پر مصرف )
16. طرح توجیهی تولید سیم و مفتول های مسی
17. طرح توجیهی تولید مشتقات هویچ ( بتا کارتن )
18. طرح توجیهی تولید رب فلفل
19. طرح توجیهی تولید البسه چرمی
20. طرح توجیهی تولید تکسون از ضایعات چرم
21.طرح توجیهی آبمعدنی ویتامینه
22. طرح توجیهی بسته بندی آب هویج
23.طرح توجیهی ماست طعمدار
24. طرح توجیهی تولید شیره انگور به روش صنعتی
25. طرح توجیهی رنگرزی و چاپ و تکمیل انواع پارچه
26.طرح توجیهی انواع رنگ ( اتوموبیل )
27. طرح توجیهی فرآوری منگنز و آلیاژ منگنز
28.طرح توجیهی طراحی و تولید انواع تریکو ( با کیفیت صادراتی )
29. طرح توجیهی فرآوری فروسیلیس
30. طرح توجیهی تولید محصولات لبنی مغذی
31.طرح توجیهی تولید ورق های پلی آلوفین
32. طرح توجیهی تولید پودر میوه جات
33.طرح توجیهی خدمات سردخانه کانتینری اتمسفریک
34. طرح توجیهی تولید غذای آماده
35. طرح توجیهی تولید پوشش های کامپوزیت صنعتی
36. طرح توجیهی شربتهای گیاهی و صمغ گیاهی
37.طرح توجیهی پودر ذغال از سبوس گندم و برنج
38.طرح توجیهی پنبه هیدروفیل
39. طرح توجیهی لاک غلط گیر
40.طرح توجیهی کنتور گاز دیافراگمی
41. طرح توجیهی بلوری سازی از خرده شیشه
42. طرح توجیهی پارچه ضد آب ( شمعی )
43. طرح توجیهی آیینه ، پوکه آمپول و شیشه آزمایشگاهی
44. طرح توجیهی تولید جوانه حبوبات ( خوراکی )
45. طرح توجیهی تولید کودهای آلی و هورمونهای رشد گیاهی
46.طرح توجیهی تولید روغنهای گیاهی
47. طرح توجیهی پودر سیر ، پیاز و سیب زمینی
48.طرح توجیهی کریستال ، بطری و جار شیشه ای
49. طرح توجیهی پشم شویی
50. طرح توجیهی تولید جدول و سنگفرش
51.طرح توجیهی تولید کاشی سنگی و سنگ آنتیک
52. طرح توجیهی تولید پودر شیشه
53. طرح توجیهی تولید کاور ضد اشعه تلفن همراه
54. طرح توجیهی سیستم حریق پودر و گاز سقفی
55. طرح توجیهی پمپ بتن چرخشی
56.طرح توجیهی پمپ مکانیکی کولر آبی
57. طرح توجیهی مواد پوششی حفاظتی و رنگ ضد آب
58. طرح توجیهی واکس میوه
59. طرح توجیهی تولید نئوپان و MDF از شاخ و برگ درخت خرما
60.طرح توجیهی روغن کشی از دانه های روغنی گلزار
61. طرح توجیهی کود از زباله ( کمپوست )
62.طرح توجیهی کنسرو انواع غذاهای دریایی
63. طرح توجیهی دانه بندی و فرآوری پرلیت
64. طرح توجیهی تولید اسید فسفریک
65. طرح توجیهی تولید روغن هسته خرما
66. طرح توجیهی تولید مخاذن و سازه های فلزی
67. طرح توجیهی تولید قطعات شناورهای دریایی و ارائه خدمات فنی
68. طرح توجیهی تولید بویه های صیادی
69. طرح توجیهی تولید پلاستوفوم
70. طرح توجیهی تولید شیره خرما
71.طرح توجیهی تولید طناب های پلاستیکی
72. طرح توجیهی فرآوری ماهی و میگو
73. طرح توجیهی تولید فیلترهای روغن و هوا
74. طرح توجیهی تولید لوله های PVC
75.طرح توجیهی تولید عایق های رطوبتی
76. طرح توجیهی تولید الکترود دریایی
77. طرح توجیهی تولید شیشه شیر بچه
78.طرح توجیهی تولید سوپ میگو
79. طرح توجیهی تولید ریل ساچمه ای دو تیکه و سه تیکه
80. طرح توجیهی تولید نوشیدنی ژل و پودر آلوئورا
81.طرح توجیهی تولید خوراک دام غنی سازی شده
82. طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز برای تجزیه سلولز دور ریز صنایع سلولزی برای تولید دام و طیور
83. طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین استرلوز برای شفاف سازی آبمیوه
84. طرح توجیهی تولید گرانول آماده طبخ گندم بمنظور جایگزین برنج
85. طرح توجیهی تولید کیسه یکبار مصرف جهت بسته بندی گیاهان داروئی نیمه فرآوری شده
86. طرح توجیهی تولید مواد موثر داروئی با استفاده ازتکنیک آلتراسوند
87. طرح توجیهی تولید رنگهای طبیعی از ضایعات کارخانه کنسانتره انار جهت رنگ آمیزی چرمهای طبیعی
88. طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل
89.طرح توجیهی تولید ماسک در اشل نانو
90. طرح توجیهی بازیافت پارچه های ضایعاتی و پوشاک مستعمل
91.طرح توجیهی تولید پوشاک ضد آب با استفاده از محصولات نانو
92.طرح توجیهی تولید پوشاک خودتمیز شونده
93. طرح توجیهی تولید پوشاک ضد تعریق
94. طرح توجیهی ابزارهای سایشی و برشی با پوشش های الماس میکرونی و نانو الماس
95. طرح توجیهی تولید نانو ذرات پوشش روی سطوح دیوارهای شهری یا تصفیه آلودگی هوا
96. طرح توجیهی عوامل تعلیق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی PVC
97. طرح توجیهی تولید نخ از الیاف کوتاه پلی استر
98.طرح توجیهی تولید پلیمرهای رنگ پذیر با نانو افزودنی
99.طرح توجیهی تولید مواد ترمیم کننده بتن با نانو ذرات
100. طرح توجیهی تولید نانو ذرات اکسید روی جایگزین اکسید روی وارداتی در صنعت آرایشی و بهداشتی
101. طرح توجیهی تولید آلاگیک اسید از ضایعات انار با کاربرد پزشکی
102. طرح توجیهی تولید فیلترهای از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری
103.طرح توجیهی تولید فیلترهای تصفیه آب خانگی مبتنی بر کاتالیست
104. طرح توجیهی تولید گچ آلفا
105. طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربرد های ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی
106. طرح توجیهی تولید البسه معطر با استفاده از نانو فناوری
107. طرح توجیهی تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالای آلودگی در نانو حفره های دستمال
108. طرح توجیهی تولید نانو دی اکسید تیتانیوم
109. طرح توجیهی تولید نانو ذرات نقره برای ضد باکتری کردن سطوح
110.طرح توجیهی تولید کربن نانو تیوپ
111.طرح توجیهی تولید بیولوژیک پنی سیلین جی
112.طرح توجیهی تولید چسب PVA مخصوص بری چسباندن کاغذ سیگار
113. طرح توجیهی تولید اسانس های مصرفی در تولید سیگار
114. طرح توجیهی تولید افزودنی های بتون برای افزایش سرعت گیرشی و حفظ کیفیت
115. طرح توجیهی تولید پنجره ها و نورگیرهای کریستال مایع با قابلیت کنترل پذیری نور
116. طرح توجیهی تولید سیستم های تولید همزمان برق و حرارت بر مبنای میکروتوربین های گازی
117.طرح توجیهی تولید پلی پروپیلن یا پلی اتیلن ضد نفوذ گاز به ویژه اکسیژن برای ارتقاء بسته بندی صنایع غذایی
118. طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر توخالی
119.طرح توجیهی پوشش زخم باغشای نانو الیاف
120. طرح توجیهی تولید صافی پرلیتی
121.طرح توجیهی تولید داربست های نانو ساختار پلیمری
122. طرح توجیهی تولید باطری شارژی خورشیدی تلفن همراه
123. طرح توجیهی تولید پلی اورتان ترموپلاستیک نسوز با کاربرد در روکش سیم و کابل
124. طرح توجیهی نگهداری میوه و سبزی به روش IQF
125. طرح توجیهی قطعه سازی برای ماشین آلات نساجی و فرش بافی
126. طرح توجیهی تولید دستگاه شستشوی موتور خودرو ، نمای ساختمان و کلیه تجهیزات جرم گرفته با استفاده از یخ خشک
127. طرح توجیهی تولید کنتور برق الکترونیکی
128.طرح توجیهی تولید لانولین از ضایعات پشم گوسفندی ( موارد آرایشی )
129. طرح توجیهی تولید پله و نرده آماده ساختمان
130. طرح توجیهی تولید اسانس های صنعتی
131. طرح توجیهی تولید کنسرو های رژیمی
132. طرح توجیهی تولید اسید سیتریک
133. طرح توجیهی تولید بستنی رژیمی
134.طرح توجیهی سنگ مصنوعي
135. طرح توجیهی فراوري زرشك
136.طرح توجیهی كنسانتره زرشك
137.طرح توجیهی قطعات سراميك برقي
138.طرح توجیهی رنگهاي متال كمپلكس
139. طرح توجیهی دستگاه پخت نوري
140. طرح توجیهی كيك غلات حجيم شده
141.طرح توجیهی خوراك دام از پساب كارخانجات الكل سازي
142.طرح توجیهی پارچه خودتميزكن و ضدباكتري
143. طرح توجیهی انواع پودر ميوه
144.طرح توجیهی شيشه خود تميز كن
145. طرح توجیهی توليد نودل
146.طرح توجیهی كاغذ تيشو
147.طرح توجیهی كيت سي ان جي
148.طرح توجیهی بالاست الكترونيكي
149. طرح توجیهی ورق كامپوزيتي
150. طرح توجیهی ياتاقان مگنتي
151.طرح توجیهی طرح بازيافت روي و آلومينيم از ظروف آبميوه
152.طرح توجیهی وسايل تصويربرداري پزشكي
153.طرح توجیهی بسته بندي ميوه و سبزيجات به روش انجماد
154.طرح توجیهی توليد كود از پساب كارخانجات الكل
155.طرح توجیهی سيستم موقعيت ياب جهاني
156.طرح توجیهی توليد آنزيم های پانکراتيک جهت توليد چرم
157.طرح توجیهی توليد آنزيم های خوراک دام و طيور
158. طرح توجیهی كيسه خون
159.طرح توجیهی موتورسيكلت CNG مخزن
160. طرح توجیهی فيلم خام عكاسي
161.طرح توجیهی SLC پیستون خودرو به روش ریخته گری
162.طرح توجیهی پمپهای انتقال بتون
163.طرح توجیهی دستگاه سانتريفيوژدر صنايع غذايي
164.طرح توجیهی زعفران فراوري شده به روش فريز درايز
165.طرح توجیهی روغن زيره
166. طرح توجیهی كنسانتره آب هويج
167. طرح توجیهی دستگاه ورزشي تردميل
168. طرح توجیهی قطعات پمپ انژكتور
169.طرح توجیهی قفل درب شيشه سكوريت
170. طرح توجیهی تجهيزات آسانسور
171.طرح توجیهی نمك فسفات
172. طرح توجیهی پيگمنت اكسيد آهن
173. طرح توجیهی پلاستيك خودچسب
174.طرح توجیهی نخ بخيه
175. طرح توجیهی سيستم اعلام حريق
176. طرح توجیهی قرص قهوه
177. طرح توجیهی پيگمنت كبالت
178. طرح توجیهی واگن باري
179. طرح توجیهی فراوري صيفي جات
180.طرح توجیهی لامپ LED فوق كم مصرف
181. طرح توجیهی آسفالت گوگردي
182. طرح توجیهی استخراج كافئين از ضايعات چاي
183.طرح توجیهی توربو موتور
184.طرح توجیهی چاي از برگ زيتون
185.طرح توجیهی دريچه منهول
186. طرح توجیهی دستگاه گاورنر
187.طرح توجیهی بكارگيري لاستيك در ساختمان
188. طرح توجیهی توليد و بكارگيري بيوگاز
189.طرح توجیهی توليد و شارژ گاز CNG
190. طرح توجیهی توليد قير از زباله
191. طرح توجیهی قرينه تراش
192. طرح توجیهی لپينگ پرتابل
193.طرح توجیهی مالچ مصنوعي
194.طرح توجیهی ميني لودر
195.طرح توجیهی عصای نا بینایان
196.طرح توجیهی تولید بدلیجات سنگی
197. طرح توجیهی پیگمنت کبالت
198. طرح توجیهی دی کلسیم فسفات
199. طرح توجیهی پودر سوخاری
200.طرح توجیهی روغن کنجد

عناوین طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی صنایع غذایی، بسته بندی، دارویی و بهداشتی

طرح توجیهی آب معدني
‏‏2.طرح توجیهی آرد گندم
‏‏3. طرح توجیهی پودر گوجه فرنگی
4 . ‏‏طرح توجیهی الكل از ملاس چغندر
5. ‏طرح توجیهی ‏ آب ميوه (غيرمركبات)
6. طرح توجیهی ‏‏ انواع شكلات و شيرة خرما
‏‏7. طرح توجیهی انواع پودر ماهي و ضايعات ماهي
8. طرح توجیهی ‏بسته بندي ادويه جات
9. طرح توجیهی ‏بسته بندي پسته

10. طرح توجیهی ‏بسته بندي حبوبات
‏11.طرح توجیهی بسته بندي خرما
‏12.طرح توجیهی بسته بندي كشمش
‏13. طرح توجیهی بسته بندي ميوه
‏14. طرح توجیهی بسته‌بندي اسانس از گياهان دارويي
‏15. طرح توجیهی بسته‌بندي آب معدني
‏16.طرح توجیهی بسته‌بندي چاي و قهوة فوري
‏17.طرح توجیهی بسته‌بندي گوشت و مرغ و ماهي
‏18. طرح توجیهی بسته‌بندي و فرآوري زيتون و روغن زيتون
‏‏19. طرح توجیهی بستني (چوبي، ليواني، قيفي)
‏20.طرح توجیهی بسته بندي ميوه و سبزيجات به روش انجماد
‏21. طرح توجیهی بسته بندي خرما و ‏ قند مايع
‏‏ 22. طرح توجیهی بيسكويت
‏‏ 23. طرح توجیهی بيسکويت ويفر
‏24. ‏ طرح توجیهی بلغور ذرت
‏‏ 25. طرح توجیهی سبزي خشك شده
‏‏ 26.طرح توجیهی سردخانه بالاي صفر
‏‏27.طرح توجیهی سس سويا
‏‏28.طرح توجیهی سس گوجه فرنگي
‏29. ‏طرح توجیهی سس هاي غذايي
‏30 .طرح توجیهی ‏سوسيس و كالباس
‏‏31. طرح توجیهی سورت و بسته بندي كشمش
‏‏ 32.طرح توجیهی پروتئين سويا
‏33.طرح توجیهی پرورش و ‏ قارچ خوراکي
‏‏34. طرح توجیهی پنير از شير تازه
35. ‏‏طرح توجیهی پنير پيتزا
‏‏ 36.طرح توجیهی پودر سير
‏‏ 37. طرح توجیهی پودر گوشت و روغن صنعتي
‏‏ 38.طرح توجیهی پودر ماهي
‏‏ 39.طرح توجیهی پودر گوشت و روغن صنعتي
‏‏ 40.طرح توجیهی پودر و پليت يونجه با تكنولوژي بالا
‏41.طرح توجیهی كشتارگاه طيور
‏‏ 42.طرح توجیهی كمپوت
‏‏ 43.طرح توجیهی كنسرو قارچ
‏‏ 44. طرح توجیهی كنسرو گوشتي
‏‏ 45.طرح توجیهی كنسرو لوبيا چيتي و بادمجان
‏‏ 46.طرح توجیهی كنسرو ماهي
‏‏ 47.طرح توجیهی كنسرو ميوه جات
‏‏ 48.طرح توجیهی كورن فلكس
‏‏ 49. طرح توجیهی كيك و كلوچه
‏‏ 50.طرح توجیهی كشتارگاه دام
‏‏ 51.طرح توجیهی كشمش (سورت و بسته‌بندي)
‏‏ 52.طرح توجیهی چيپس از ميوه‌جات
‏‏ 53. طرح توجیهی روغن دانة انگور
‏‏54. طرح توجیهی سركه و علوفة دامي از ملاس چغندر
‏‏55. طرح توجیهی شيره، سركه و الكل از انگور
‏56. ‏ طرح توجیهی نمك تصفيه‌شده
‏‏57. طرح توجیهی انواع پودر ميوه
58. ‏‏ طرح توجیهی پودر ماهي
‏‏59.طرح توجیهی شير ، ماست و خامه پاستوريزه
‏60. طرح توجیهی تهيه و بسته بندي عسل
61. طرح توجیهی ‏خالص سازي و بسته بندي نمك طعام
62. ‏‏طرح توجیهی خرما و قند مايع
‏63. ‏طرح توجیهی خوراك دام از ضايعات كشاورزي
64. ‏‏طرح توجیهی عرقيات معطر
‏65. ‏طرح توجیهی عصاره‌گيري از گياهان دارويي
‏66. ‏طرح توجیهی عصاره مالت
‏67.طرح توجیهی عمل آوري ماهي
‏68. طرح توجیهی ‏ غذاهای حاصل از سيب زميني
‏69. ‏طرح توجیهی غذاي ماهي
‏70. ‏طرح توجیهی غذاي كودك
‏71 . ‏طرح توجیهی غلات حجيم‌شده
‏72. ‏طرح توجیهی رب گوجه فرنگي
‏73. ‏طرح توجیهی رشته آرد
‏‏74. طرح توجیهی روغن زيتون
75.طرح توجیهی ‏روغن كشي از دانه هاي نباتي
‏76. ‏طرح توجیهی شير، ماست و خامة بسته‌بندي
77. طرح توجیهی ‏شيرة خرما و فرآوري آن
‏‏78.طرح توجیهی لبنيات پاستوريزه
‏79. طرح توجیهی ماء‌الشعير
‏80. ‏طرح توجیهی مربا، ترشي و خيار شور
‏81. ‏طرح توجیهی نان فانتزي
82. ‏طرح توجیهی ‏نشاسته از گندم
‏‏83.طرح توجیهی نمك يددار
‏84. ‏طرح توجیهی نبات و آب نبات
‏‏85. طرح توجیهی گلوگز (نشاسته)
86. طرح توجیهی ‏دودي و شور كردن ماهي
‏‏87. طرح توجیهی همبرگر
‏88. ‏طرح توجیهی جوانه دانه هاي مختلف
‏‏89.طرح توجیهی ويفر شكلاتي
‏‏90. طرح توجیهی يخ
‏‏91.طرح توجیهی چيپس سيب‌زميني
‏92.طرح توجیهی بسته بندي عسل
‏93. طرح توجیهی بسته بندي گياهان دارويي
94. طرح توجیهی ‏عصاره مالت
‏95.طرح توجیهی ماء الشعير
‏96.طرح توجیهی انواع كمپوت ميوه
97.طرح توجیهی ‏كنسر و قارچ
98.طرح توجیهی ‏كنسرو ماهي تن
99. ‏طرح توجیهی كورن فلكس
100 .طرح توجیهی ‏انواع مرباجات
101. ‏طرح توجیهی سوسيس و كالباس
102. طرح توجیهی ‏پودر ماهي
‏103.طرح توجیهی اسانسهاي طبيعي و صنعتي
104.طرح توجیهی ‏روغن كشي از دانه هاي نباتي
105. طرح توجیهی ‏سبزيجات خشك
‏106.طرح توجیهی عرقيات معطر
107. ‏طرح توجیهی نشاسته از گندم
108. طرح توجیهی ‏گلوكز از نشاسته
‏109.طرح توجیهی عمل آوري ماهي
110.طرح توجیهی ‏الكل از ملاس چغندر قند
111.طرح توجیهی ‏پنير پيتزا
‏112.طرح توجیهی كودكمپوست
113.طرح توجیهی ‏چيپس و خلال سيب زميني
114. ‏طرح توجیهی پودر سيب زميني و سير
‏115.طرح توجیهی روغن از هسته انگور
116.طرح توجیهی ‏نشاسته سيب زميني
117.طرح توجیهی ‏پودر گوجه فرنگي
‏118.طرح توجیهی خمير پيتزا
‏‏119.طرح توجیهی پودر ميوه
120. ‏‏طرح توجیهی فرآورده هاي لبني
‏121. طرح توجیهی ‏ آنزم هاي صنعتي
122.طرح توجیهی ‏ژل كتيرا
123.طرح توجیهی ‏كشتارگاه صنعتي دام

124.طرح توجیهی غذاهاي آماده و نيمه آماده ( انواع ناكت ) از مرغ و ماهي
125.طرح توجیهی توليد پودر گوجه فرنگي
126.طرح توجیهی توليد چاي كيسه اي با منشائ گياهان داروئي
127. طرح توجیهی توليد پودر و مايع پاستوريزه تخم مرغ
128.طرح توجیهی توليد گلوتن
129.طرح توجیهی توليد كنسانتره ميوه ها
130.طرح توجیهی توليد پودر سير با گريد دامي
131.طرح توجیهی احداث كارخانه بسته بندي پودر زعفران در كپسول
132.طرح توجیهی توليد پودر پلاسما جهت استفاده در خوراك دام
133.طرح توجیهی توليد فرنچ فرايز ( سيب زميني )
134.طرح توجیهی توليد روغن پالم ( روغن هسته خرما )
135.طرح توجیهی بسته بندي ميوه ، سبزيجات ( خشك ، تازه و خرد شده )
136. طرح توجیهی توليد خوراك آبزيان با روش اكسترودر
137.طرح توجیهی تولید خوراک دام غنی سازی شده
138.طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز برای تجزیه سلولز دور ریز صنایع سلولزی برای تولید دام و طیور
139.طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین استرلوز برای شفاف سازی آبمیوه
140. طرح توجیهی تولید گرانول آماده طبخ گندم بمنظور جایگزین برنج
141.طرح توجیهی سبزی خشک کنی ( پرکی و غده ای )
142.طرح توجیهی انواع سالاد های آماده ماندگار

143. طرح توجیهی پودر و خلال پیاز
144.طرح توجیهی تولید مربا و مارمالاد از محصولات سردرختی
145.طرح توجیهی تولید لواشک از محصولات سردرختی
146.طرح توجیهی تولید شکلات مرکب با پایه فندق
147.طرح توجیهی محصولات و مشتقات گوجه فرنگی
148.طرح توجیهی آبمعدنی ویتامینه
149.طرح توجیهی بسته بندی آب هویج
150.طرح توجیهی ماست طعمدار
151.طرح توجیهی تولید شیره انگور به روش صنعتی
152.طرح توجیهی تولید محصولات لبنی مغذی
153.طرح توجیهی تولید پودر میوه جات
154.طرح توجیهی تولید غذای آماده
155.طرح توجیهی شربتهای گیاهی و صمغ گیاهی
156.طرح توجیهی پودر ذغال از سبوس گندم و برنج
157.طرح توجیهی تولید جوانه حبوبات ( خوراکی )
158.طرح توجیهی تولید روغنهای گیاهی
159.طرح توجیهی پودر سیر ، پیاز و سیب زمینی
160.طرح توجیهی روغن کشی از دانه های روغنی گلزار
161.طرح توجیهی کنسرو انواع غذاهای دریایی
162.طرح توجیهی تولید روغن هسته خرما
167.طرح توجیهی تولید شیره خرما
168.طرح توجیهی فرآوری ماهی و میگو
170.طرح توجیهی تولید مکمل خوراک دام و طیور
171.طرح توجیهی تولید گندم و جو پوست کنده
172.طرح توجیهی سورتینگ و بسته بندی پر مرغ
173.طرح توجیهی طرح نگهداری میوه و سبزی به روش IQF
174.طرح توجیحی تولید کنسرو های رژیمی
175.طرح توجیهی تولید بستنی رژیمی
176.طرح توجیهی تولید خوراک دام غنی سازی شده
177.طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز برای تجزیه سلولز دور ریز صنایع سلولزی برای تولید دام و طیور
178.طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین استرلوز برای شفاف سازی آبمیوه
179.طرح توجیهی تولید گرانول آماده طبخ گندم بمنظور جایگزین برنج
180.طرح توجیهی پرورش و بسته بندی قارچ
181.طرح توجیهی سورت و بسته بندی کشمش
182.طرح توجیهی بسته بندی خرما و قند مایع
183.طرح توجیهی تولید ماء الشعیر
184.طرح توجیهی بسته بندی میوه
185.طرح توجیهی تولید پودر ماهی
186.طرح توجیهی تولید شیر ، ماست و خامه پاستوریزه
187.طرح توجیهی تولید شیره خرما
188.طرح توجیهی طرح دودی و شور کردن ماهی

189- طرح توجیهی تولید خوراک دام و طیور
190.طرح توجیهی تولید پودر تخم مرغ
191.طرح توجیهی تولید غذای آبزیان
192.طرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس
193.طرح توجیهی خوراک دام از باگاس
194.طرح توجیهی عمل آوری میوه و سبزیجات به روش انجماد سریع
195.طرح توجیهی تولید الکل خرما
196.طرح توجیهی پکتین از پوست مرکبات و سیب
197.طرح توجیهی تولید شربت خرما
198.طرح توجیهی تولید لواشک خرما
199.طرح توجیهی فرآورده های گوشتی از آبزیان
200.طرح توجیهی تولید نشاسته از ذرت
201.طرح توجیهی تولید آرد سمولینا
202.طرح توجیهی تولید پودر گوشت و روغن صنعتی
203.طرح توجیهی تولید پودر خون
204.طرح توجیهی تولید ژلاتین
205.طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد
206.طرح توجیهی تولید انواع پودر میوه
207.طرح توجیهی تولید نودل
208.طرح توجیهی کیک غلات حجیم شده
209.طرح توجیهی پنكه روميزي
210.طرح توجیهی پنكه سقفي ( مونتاژ )
211.طرح توجیهی جارو برقي ( مونتاژ)
212.طرح توجیهی چرخ گوشت ( مونتاژ)
213.طرح توجیهی سشوار
214.طرح توجیهی سماور
215.طرح توجیهی ظروف تفلون
216.طرح توجیهی فلاسك چاي
217.طرح توجیهی فلاسك چاي ( مونتاژ)
218.طرح توجیهی ماشين لباسشوئي ( مونتاژ)
219.طرح توجیهی يخچال خانگي ( مونتاژ)