درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نحوه محاسبه سهم اتاق بازرگانی در اظهارنامه

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 7 مرداد 1400


بر طبق ماده تایید شده در قانون اصلاحی مورخ 99/11/19 سه در هزار سهم اتاق بازرگانی در نحوه پرداخت این سهم اشاره شده که در ادامه این متن برای تاکیید و لزوم این محاسبات می پردازیم . بهتر است در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با مجتمع حقوقی ایلیا در تماس باشید . 

اتاق بازرگانی و نحوه محاسبه سهم

مطابق ماده قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی ایران، موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.

این تشکل، جهت ایجاد هماهنگی و همکاری میان بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن، در مراکز تجاری مهم مملکتی، مطابق تقاضای  بازرگانان محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت ایجاد می شود.

نحوه محاسبه سهم اتاق بازرگانی در اظهارنامه

فرمول محاسبه یک در هزار و نحوه محاسبه و پرداخت سه هزارم سهم اتاق بازرگانی به منظور تمدید کارت بازرگانی از مبلغ مندرج در برگه درآمد مشمول مالیاتی فرد مالیات دهنده ، مقدار سه هزارم از آن به عنوان سهم سه در هزار اتاق بازرگانی محاسبه می شود و دریافت می گردد.

به علاوه چنانچه شرکتها و اشخاص در دوره مالی مربوطه فعالیت تجاری نداشته باشند و حوزه مالیاتی ذیربط ، مراتب عدم فعالیت آنان را تایید کرده باشد، از پرداخت سهم سه در هزار مستثنی خواهند بود .

ملاک محاسبه سه درهزار بر اساس سه درهزار درآمد مشمول مالیات محاسبه می شود و ملاک محاسبه یک درهزار بر اساس یک در هزار فروش کالا و خدمات می باشد. نکته: 60% مبلغ یک در هزار سال 91و 92 بخشوده شده است .

به استناد بند ۲۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، یک در هزار فروش به عنوان حق عضویت پذیرفته می شود که هزینه قابل قبول می باشد.

اما به استناد بند ۷ ماده ۱۴۸، سه در هزار فروش، هزینه قابل قبولی نبوده و در هنگام ارایه اظهارنامه عملکرد موضوع ماده ۱۱۰ ق م م به عنوان ماخذ درامد مشمول مالیات محاسبه می شود ( توسط پر کننده اظهارنامه) که مبلغ نهایی نیست و ممکن است پس از رسیدگی، این مبلغ که تابع درآمد مشمول مالیات می باشد تغییر کند و کمتر یا بیشتر شود.

 

نحوه محاسبه سهم اتاق بازرگانی

 

سهم اتاق بازرگانی

سهم اتاق بازرگانی، سه هزارم درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص و یا قطعی مودی بعنوان سهم سه در هزار اتاق محاسبه و اخذ می گردد ضمنا شرکتها و اشخاصی که در دوره مالی مورد نظر فعالیت نداشته و مراتب عدم فعالیت آنان توسط حوزه مالیاتی مربوطه اعلام گردیده باشد از پرداخت سهم سه در هزار معاف خواهند بود .

نحوه محاسبه یک در هزار محاسبه سه درهزار، سه درهزار درآمد مشمول مالیات و مبنای محاسبه یک درهزار، یک در هزار فروش کالا و خدمات می باشد ضمنا 60% مبلغ یک در هزار سال 91و92 بخشوده شده است.

بند ۱۳ در خصوص سهم سه در هزار اتاق بازرگانی به استناد بند ۲۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم یک در هزار فروش که نوعی حق عضویت می باشد هزینه قابل قبول می باشد،اما سه در هزار فروش به استناد بند ۷ ماده ۱۴۸ هزینه قابل قبول نیست و در هنگام ارایه اظهارنامه عملکرد موضوع ماده ۱۱۰ ق م م به ماخذ درامد مشمول مالیات محاسبه می گردد ( توسط پر کننده اظهارنامه) که مبلغی قطعی نیست و پس از رسیدگی این عدد که تابع درامد مشمول مالیات می باشد ممکن است بیشتر گردد.

سه در هزار یعنی چه؟

سه هزارم درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص و یا قطعی مودی بعنوان سهم سه در هزار اتاق محاسبه و اخذ میگردد ضمنا شرکتها و اشخاصی که در دوره مالی مورد نظر فعالیت نداشته و مراتب عدم فعالیت آنان توسط حوزه مالیاتی مربوطه اعلام گردیده باشد از پرداخت سهم سه در هزار معاف خواهند بود.

پرداخت سه در هزار اتاق بازرگانی

مبنای محاسبه سه درهزار اتاق بازرگانی، سه درهزار درآمد مشمول مالیات و مبنای محاسبه یک درهزار، یک در هزار فروش کالا و خدمات می باشد ضمنا 60% مبلغ یک در هزار سال 91و92 بخشوده شده است.

به استناد بند ۲۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم یک در هزار فروش که نوعی حق عضویت می باشد هزینه قابل قبول می باشد.

اما سه در هزار فروش به استناد بند ۷ ماده ۱۴۸ هزینه قابل قبول نیست و در هنگام ارایه اظهارنامه عملکرد موضوع ماده ۱۱۰ ق م م به ماخذ درامد مشمول مالیات محاسبه می گردد ( توسط پر کننده اظهارنامه) که مبلغی قطعی نیست و پس از رسیدگی این عدد که تابع درامد مشمول مالیات می باشد ممکن است بیشتر گردد.

 

شرایط صدور کارت بازرگانی

 

شرایط صدور کارت بازرگانی

شرایط صدور کارت بازرگانی به شرح زیر است:

  • دارا بودن لااقل 24 سال تمام.
  • در اختیار داشتن محل کسب.
  • دارا بودن لااقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا دارا بودن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبت که به گواهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
  • احراز صلاحیت مالی،اخلاقی و اجتماعی با ارائه گواهی یکی از بانک های طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء سابقه.
  • آگاهی از ضوابط و مقررات گمرکی،پولی،مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی.
  • در اختیار داشتن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی.
  • در اختیار داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی.
  • ارائه تعهد نامه مبنی بر پیروی از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل مقررات اعلام شده از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی در شرایط ویژه مشتمل بر تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا می باشد..
  • ارائه رسید اظهارنامه مفاصا حساب مالیاتی سال گذشته برای کسانی که درخواست تمدید کارت بازرگانی کرده اند.
  • ارائه تعهد نامه مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی.

نحوه محاسبه سهم اتاق بازرگانی در اظهارنامه

فرمول محاسبه یک در هزار و نحوه محاسبه و پرداخت سه هزارم سهم اتاق بازرگانی به منظور تمدید کارت بازرگانی از مبلغ مندرج در برگه درآمد مشمول مالیاتی فرد مالیات دهنده ، مقدار سه هزارم از آن به عنوان سهم سه در هزار اتاق بازرگانی محاسبه می شود و دریافت میگردد.

بعلاوه چنانچه شرکتها و اشخاص در دوره مالی مربوطه فعالیت تجاری نداشته باشند و حوزه مالیاتی ذیربط ، مراتب عدم فعالیت آنان را تایید کرده باشد، از پرداخت سهم سه در هزار مستثنی خواهند بود .

ملاک محاسبه سه درهزار بر اساس سه درهزار درآمد مشمول مالیات محاسبه می شود و ملاک محاسبه یک درهزار بر اساس یک در هزار فروش کالا و خدمات می باشد.

نکته: 60% مبلغ یک در هزار سال 91و92 بخشوده شده است.

به استناد بند ۲۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، یک در هزار فروش به عنوان حق عضویت پذیرفته می شود که، هزینه قابل قبول می باشد.

اما به استناد بند ۷ ماده ۱۴۸، سه در هزار فروش ، هزینه قابل قبولی نبوده و در هنگام ارایه اظهارنامه عملکرد موضوع ماده ۱۱۰ ق م م به عنوان ماخذ درامد مشمول مالیات محاسبه می شود ( توسط پر کننده اظهارنامه) که مبلغ نهایی نیست و ممکن است پس از رسیدگی، این مبلغ که تابع درامد مشمول مالیات می باشد تغییر کند و کمتر یا بیشتر شود.

درانتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبور شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید از تجربیات مشاوران و کارشناسان ما در این مجموعه ثبتی بهره مند شوید.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید