درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

✔️نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 14 مرداد 1400


لایحه اصلاحی در ماده 29 ق.ت حداکثر قیمت اسمی سهم را در شرکت سهامی عام 10 هزار ریال تعیین کرده اما برای شرکت سهامی خاص اقل و اکثری مشخص نشده است. دارنده سهم نسبت به سهم مالک دارایی شرکت نمی باشد بلکه نسبت به سهم خود از شرکت دارای حق می باشد که به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در مجمع عمومی رای می دهد و در صورت انحلال از دارایی شرکت سهم خواهد برد. در ورقه سهم حتما باید نکات مندرج در ماده 26 ل.ا.ق.ت قید گردد.ذبا توجه به ماده 24 ل.ا.ق.ت می توان گفت از نظر این قانون سهام به سهام با نام، بی نام و ممتاز تقسیم می شوند که به این تقسیم بندی می توان سهام انتفاعی و موسس را نیز افزود.

برای مطالعه بیشتر در خصوص تغییرات شرکت به صفحه لینک شده مراجعه نمایید.

 

بسمه تعالی

نام شرکت: .............................. شماره ثبت شرکت: .............................. شماره ثبت سرمایه ثبت شده: ...................
جلسه هیئت مدیره شرکت .................. .......... سهامی خاص ثبت شده به شماره ............... با حضور کلیه / اکثریت اعضا در تاریخ ......... ساعت ......... در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ
گردید.
هیئت مدیره موافقت نمود که خانم / آقای .....................................................................با واگذاری .............................................. کلیه سهام خود به خانم / آقای .............................................. فرزند ................................... متولد ..................................... به شماره شناسنامه.......................................... صادره از .................................................... به آدرس خیابان ........................................ کوچه....................................................... پلاک.............................................. کدپستی............................................. از شرکت خارج شد.
و یا: خانم / آقای ................................................ با واگذاری........................................... سهم از سهام خود به خانم / آقای............................................................. فرزند.............................................. متولد.......................... به شماره شناسنامه .......................................................... صادره از .......................................... به آدرس ................................................ خیابان ......... کوچه ............... پلاک............... کدپستی..... تعداد سهام خود را به
........... سهم کاهش داد. امضای اعضای هیئت مدیره:
1....................

2.............................

3......................................

4........................................

امضای خریدار امضای فروشنده :

1..................................

2..................................

۱. صورت جلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه نسخ و صفحات آن به امضای هیئت مدیره و خریدار و فروشنده برسد.

.2 یک نسخه از صورت جلسه به دارایی مربوطه جهت تعیین مالیات نقل وانتقال سهام تحویل و پس از پرداخت مالیات مربوطه برگ مفاصاحساب به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
٣. فتوکپی شناسنامه سهامدار یا سهامداران جدید به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۴. صورت جلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید