لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

ماده 20از قانون تجارت


ماده 20 قانون تجارت

ماده 20 قانون تجارت ماده ایست که به طور کامل به مبحث شرکتهایی تجارتی ، اقسام آنها و قواعد راجع به آنها می پردازد و یکی از مهمترین بخشهای قانون تجارت است.در اینجا به خلاصه ای از ماده 20 قانون تجارت ارائه میشود:

در ماده 20 قانون مزبور فقط به اقسام آن اکتفا گرديده،ليکن در ساير مواد مربوط به هر يک،تعريف و ديگر مشخصات و خصوصيات آن ها مورد توجه قرار گرفته است که مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

طبق ماده ي 20 قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران ، شرکت هاي ثجاري بر 7 قسم است :

  1. شرکت سهامي.
  2. شرکت با مسئوليت محدود.
  3. شرکت تضامني.
  4. شرکت مختلط غير سهامي.
  5. شرکت مختلط سهامي.
  6. شرکت نسبي .
  7. شرکت تعاوني توليد و مصرف.

شرکت سهامي : شرکت سهامي، شرکتي است که سرمايه ي آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمي سهام آن هااست.ابن شرکت، بازرگاني محسوب مي شود ولو اين که موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد .در شرکت سهامي تعداد شرکا نبايد از سه نفر کمتر باشد.شرکت سهامي خود به 2 نوع تقسيم مي شود: نوع اول: شرکت هايي که موسسين آنها قسمتي از سرمايه ي شرکت را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي کنند . اين گونه شرکت ها ، شرکت سهامي عام ناميده مي شوند. به عبارتي ديگر، شرکت سهامي عام شرکتي است که حداقل 51 درصد سهام آنان از طريق بورس به عموم مردم واگذار شده باشد. شرکت هاي سهامي عام، تنها شرکت هايي هستند که در بورس پذيرفته مي شوند. نوع دوم : شرکت هايي که تمام سرمايه ي آن ها در موقع تاسيس، منحصراً توسط موسسين تامين گرديده است.اين گونه شرکت ها، شرکت سهامي خاص ناميده مي شوند.

تبصره : در شرکت هاي سهامي عام ،عبارت « شرکت سهامي عام » و درشرکت هاي سهامي خاص ،عبارت «شرکت سهامي خاص، » بايد قبل از نام شرکت يا بعد از آن ، بدون فاصله با نام شرکت در کليه ي اوراق و اطلاعيه ها و آگهي هاي شرکت به طور روشن و خوانا قيد شود.در موقع تاسيس ، سرمايه ي شرکت هاي سهامي عام از 5 ميليون ريال و سرمايه ي شرکت هاي سهامي خاص از يک ميليون ريال نبايد کمتر باشد.در شرکت هاي سهامي خاص، کليه ي سهام شرکت در دست سهامداران و اعضاي هيئت مديره که نام آن ها در اساسنامه و مدارک شرکت درج شده است بوده و افراد ديگر فقط در صورتي مي توانند از سهام اين شرکت ها برخوردار گردند که با تنظيم صورتجلسه ي ورود به شرکت و انتقال سهام، بخشي از سهام را تصاحب نمايند. (مواد 5-4-3-2-1 لايحه ي اصلاحي قانون تجارت )

شرکت با مسئوليت محدود : شرکت با مسئوليت محدود شرکتي است که بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشکيل شده وهر يک از شرکا ، بدون اين که سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد، فقط تا ميزان سرمايه ي خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت بايد عبارت (با مسئوليت محدود) قيد شود .در غير اين صورت، آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامني محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.اسم شرکت نبايد متضمن اسم هيچ يک از شرکا باشد، والا شريکي که اسم او در اسم شرکت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شريک ضامن در شرکت تضامني را خواهد داشت .شرکت با مسئوليت محدود وقتي تشکيل مي شود که تمام سرمايه ي نقدي تاديه و سهم الشرکه ي غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.در شرکت نامه بايد صراحتا قيد شده باشد که سهم الشرکه هاي غير نقدي هر کدام به چه ميزان تقويم شده است. (مواد 97-96-95-94 قانون تجارت ، مصوب 13/2/1311) فايده اي که شرکت هاي با مسئوليت محدود دارند، اين است که شرکت هاي سهامي غالبا احتياج به سرمايه هاي مهم

دارند و ناچارند شريک بيشتري داشته باشند. به اين جهت مقررات زيادي درباره ي آن ها وضع شده که رعايت تمام آن ها از عهده ي اشخاصي که مي خواهند شرکاي محدودي داشته باشند خارج است. بر عکس، شرکت هاي با مسئوليت محدود، از اين قيود تا اندازه اي آزاد هستند. ( اين گونه شرکت ها اغلب از اشخاصي تشکيل مي شوند که با يکديگر دوست و يا همکارند و در حقيقت شرکتي فاميلي اند ) در ممالک خارج هم ، گر چه گاهي اتفاق مي افتد که شرکت با مسئوليت محدود داراي شرکاي زيادي باشد ولي اکثرا شرکا محدود و انگشت شمارند.

شرکت تضامني : شرکت تضامني شرکتي است که در تحت اسم مخصوص براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشکيل مي شود.اگر دارايي شرکت براي تاديه ي تمام قروض کافي نباشد ، هر يک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.هر قراردادي که بين شرکا بر خلاف اين ترتيب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص کان لم يکن خواهد بود.در اسم شرکت تضامني، بايد عبارت (شرکت تضامني) و لااقل اسم يک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتي که اسم شرکت ،مشتمل بر اسامي تمام شرکا نباشد بايد بعد از اسم شريک يا شرکايي که ذکر شده است عبارتي از قبيل « و شرکا » و يا « و برادران قيد شود». (مواد 117 و 116 قانون تجارت)

شرکت مختلط غير سهامي : گاهي در عمل ديده مي شود که شرکت هاي سرمايه اي با شرکت هاي ضمانتي با يکديگر مخلوط شده و نوع ديگري از شرکت پيدا مي شود. به اين طريق که يک يا چند شريک ضامن و يک يا چند شريک که مسئوليت آن ها محدود است ، هر دو در شرکت واحدي داراي سهم مي شوند.بيشتر در مواردي که تاجري احتياج به پول دارد و نمي خواهد قرض کند چند شريک در شرکت خود وارد مي کند و مسئوليت آن ها را به ميزان سرمايه محدود مي سازدو خود نام تعهدات شرکت را ضمانت مي نمايد. بنابراين اگر پس از استهلاک سرمايه باز هم چيزي از قروض باقي مانده باشد ،شريک يا شرکاي ضامن متضامنا مسئول پرداخت هستند و به شرکائي که مسئوليت محدودي به ميزان سرمايه دارند ارتباط پيدا نمي کند. لذا شرکت مختلط غير سهامي ،شرکتي است که براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يک يا چند نفر شريک ضامن و يک يا چند نفر شريک با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشکيل مي شود.شريک ضامن ، مسئول کليه ي قروضي است که ممکن است علاوه بر دارايي شرکت پيدا شود.شريک با مسئوليت محدود کسي است که مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه اي است که در شرکت گذارده و يا بايستي بگذارد.در اسم شرکت بايد عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم يکي از شرکاي ضامن قيد شود.(ماده ي 141 قانون تجارت)

شرکت مختلط دو قسم اند:

  1. شرکت هاي مختلط سهامي ترکيبي از شرکت تضامني و شرکت سهامي است که در آن يک يا چند نفر شريک ضامن و داراي سهم الشرکه مي باشند و بقيه ي سرمايه ، به سهام متساوي القيمه تقسيم شده است.در اين مورد احکام شرکت هاي تضامني درباره ي شرکاي ضامن و احکام شرکت هاي سهامي درباره ي صاحبان سهام رعايت مي شود.
  2.  شرکت مختلط غير سهامي : در آن شرکاي ضامن با شرکاي با مسئوليت محدود هر دو جمع مي شوند و شرکاي ضامن به طريق شرکت تضامني و شرکاي ديگر به طريق شرکت با مسئوليت محدود ، رفتار مي نمايند.

شرکت مختلط سهامي :شرکت مختلط سهامي شرکتي است که در تحت اسم مخصوصي بين يک عده شرکاي سهامي و يک يا چند نفر شريک ضامن تشکيل مي شود. شرکاي سهامي کساني هستند که سرمايه ي آن ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آن ها تا ميزان همان سرمايه اي است که در شرکت دارند. شريک ضامن کسي است که سرمايه ي او به صورت سهام درنيامده و مسئول کليه ي قروضي است که ممکن است علاوه بر دارايي شرکت پيدا شود.در صورت تعدد شريک ضامن ، مسئوليت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با يکديگر تابع مقررات شرکت تضامني خواهد بود.در اسم شرکت بايد عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم يکي از شرکاي ضامن قيد شود.مديريت شرکت مختلط سهامي مخصوص به شريک يا شرکاي ضامن است. (ماده ي 164-163-162قانون تجارت)

شرکت نسبي :شرکت نسبي شرکتي است که براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوص بين دو يا چند نفر تشکيل و مسئوليت هر يک از شرکا به نسبت سرمايه اي است که در شرکت گذاشته.در اسم شرکت نسبي عبارت (شرکت نسبي)

و لااقل اسم يک نفر از شرکا بايد ذکر شود.در صورتي که اسم شرکت مشتمل بر اسامي تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شريک يا شرکاي ذکر شده عبارتي از قبيل « وشرکا » «و برادران » ضروري است.اگر دارايي شرکت نسبي براي تاديه ي تمام قروض شرکت کافي نباشد ، هر يک از شرکا به نسبت سرمايه اي که در شرکت داشته ،مسئول تاديه ي قروض شرکت است .مادام که شرکت نسبي منحل نشده، مطالبه ي قروض آن بايد از خود شرکت به عمل آيد.فقط پس از انحلال طلبکاران مي توانند با رعايت ماده ي فوق به فرد فرد شرکا مراجعه کنند.(187-186-184-183 قانون تجارت) شرکت نسبي را بايد نزديک ترين شرکت تجاري به شرکت مدني دانست ،زيرا با اندک مسامحه مي توان گفت تنها وجه امتياز اين دو، فرض شخصيت حقوقي براي شرکت نسبي است.

شرکت تعاوني توليد و مصرف: شرکت تعاوني توليد شرکتي است که بين عده اي از ارباب حرف تشکيل مي شود و شرکاي مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به کار مي برند.(ماده ي 190 قانون تجارت)

نکته قابل ذکر اين است که در شرکت هاي تعاوني،برخلاف شرکت هاي تجارتي که در آن ها اصولاَ حق راي شرکا و سهامداران با ميزان سرمايه آن ها در شرکت ارتباط دارد حق راي امضا،به مقدار سرمايه آن ها بستگي ندارد و هر عضو در مجامع عمومي،بدون توجه به مقدار سرمايه اي که در شرکت تعاوني دارد داراي يک راي است که به آن اصل هر عضو يک راي مي گويند.

از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

قوانین ماهوی و شکلی ثبت شرکت ها

توضیحات تکمیلی در خصوص قوانین ماهوی و شکلی ثبت شرکت ها را از وکلای مجرب و متخصص ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید.

ماده 20از قانون تجارت

ماده 20از قانون تجارت ماده ایست که به طور کامل به مبحث شرکتهایی تجارتی ، اقسام آنها و قواعد راجع به آنها می پردازد.

مراحل اخذ وام برای شرکت های ثبت شده

مراحل اخذ وام برای شرکت های ثبت شده - یکی از ابزار های کمک به شرکت های ثبت شده در جهت رسیدن به اهداف شرکت، اعطای تسهیلات و وام به شرکت ها و موسسات ثبت شده است. البته هر بانکی به فراخور قوانین خود برای اعطای وام به شرکتها و موسسات شرایط خاصی را اعلام می‌کند. اما هنگام اخذ وام برای شرکتها و موسسات..

معافیت سربازی و کسری خدمت با ثبت اختراع

معافیت سربازی و کسری خدمت با ثبت اختراع شما را یک قدم به معافیت و کسرخدمت سربازی و تسهیلات کسری نظام وظیفه نزدیکتر کند. مزایای ثبت اختراع در سربازی و خرید اختراع برای معافیت سربازی

اصول شناسایی تابعیت شرکت های تجارتی

اصول شناسایی تابعیت شرکت های تجارتی - یکی از مهم ترین موضوعات عملی مرتبط با نحوه توصیف روابط اقتصادی و بازرگانی بین المللی وضعیت شرکت هایی است که در جریان

شماره حوزه مالیاتی

شماره حوزه مالیاتی يک شماره شش رقمي است و نشان دهنده حوزه مالياتي شما و نوع واحد آن مي باشد براي شرکت شما تخصيص داده ميشود .

مراحل ثبت تصویب ترازنامه شرکت ها

مراحل ثبت تصویب ترازنامه شرکت ها - ترازنامه شرکت های تجارتی یکی از امور مهم در مباحث اقتصادی و منفعت شرکاء و چگونگی سود وزیان در شرکت می باشد.همچنین تصویب

قانون دو در هزار سرمایه

قانون دو در هزار سرمایه به اصطلاح به مبلغ ابطال تمبر سرمایه در زمان تشکیل پرونده مالیاتی شرکتها گفته میشود که از سوی تبت ایلیا قابل انجام است.

حقوق مکتسبه چیست؟

حقوق مکتسبه چیست؟ و تعریف حقوق مکتسبه - امروزه توجه به وضعیت حقوق مکتسبه اشخاص و شناسایی تدابیری در حمایت حقوق موصوف در هر نظام حقوقی ، به عنوان معیاری جهت ارزیابی کشورها تلقی می گردد به گونه ای که شناسایی تدابیر وسازو کارهایی در آن خصوص، می تواند موجبات برقراری عدالت اجتماعی و پیشرفت علمی و اقتصاد

نمونه رای دادگاه در خصوص استفاده از ثبت برند و علامت تجاری

نمونه رای دادگاه در خصوص استفاده از ثبت برند و علامت تجاری - در این مقاله مطالبی مفید در خصوص رای دادگاه های مختلف بر حمایت از برند و علائم و علامت تجاری را جمع آوری کرده ایم.رای دادگاه: در خصوص دعوی ....بوکالت از شرکت پویا ورزان تجارات سامان به طرفیت.....مبنی برابطال علامت Q3 (تری کیو)

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید