لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

ماده 20 قانون تجارت


ماده 20 قانون تجارت

ماده 20 قانون تجارت ماده ایست که به طور کامل به مبحث شرکتهایی تجارتی ، اقسام آنها و قواعد راجع به آنها می پردازد و یکی از مهمترین بخشهای قانون تجارت است.در اینجا به خلاصه ای از ماده 20 قانون تجارت ارائه می شود:

در ماده 20 قانون مزبور فقط به اقسام آن اکتفا گرديده،ليکن در ساير مواد مربوط به هر يک،تعريف و ديگر مشخصات و خصوصيات آن ها مورد توجه قرار گرفته است که مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

ماده 20قانون تجارت

 

طبق ماده ي 20 قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران ، شرکت هاي ثجاري بر 7 قسم است:

  1. شرکت سهامي.
  2. شرکت با مسئوليت محدود.
  3. شرکت تضامني.
  4. شرکت مختلط غير سهامي.
  5. شرکت مختلط سهامي.
  6. شرکت نسبي.
  7. شرکت تعاوني توليد و مصرف.

شرکت سهامي : شرکت سهامي، شرکتي است که سرمايه ي آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمي سهام آن هااست.ابن شرکت، بازرگاني محسوب مي شود ولو اين که موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد .در شرکت سهامي تعداد شرکا نبايد از سه نفر کمتر باشد.شرکت سهامي خود به 2 نوع تقسيم مي شود: نوع اول: شرکت هايي که موسسين آنها قسمتي از سرمايه ي شرکت را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي کنند . اين گونه شرکت ها ، شرکت سهامي عام ناميده مي شوند. به عبارتي ديگر، شرکت سهامي عام شرکتي است که حداقل 51 درصد سهام آنان از طريق بورس به عموم مردم واگذار شده باشد. شرکت هاي سهامي عام، تنها شرکت هايي هستند که در بورس پذيرفته مي شوند. نوع دوم : شرکت هايي که تمام سرمايه ي آن ها در موقع تاسيس، منحصراً توسط موسسين تامين گرديده است.اين گونه شرکت ها، شرکت سهامي خاص ناميده مي شوند.

تبصره : در شرکت هاي سهامي عام ،عبارت « شرکت سهامي عام » و درشرکت هاي سهامي خاص ،عبارت «شرکت سهامي خاص، » بايد قبل از نام شرکت يا بعد از آن ، بدون فاصله با نام شرکت در کليه ي اوراق و اطلاعيه ها و آگهي هاي شرکت به طور روشن و خوانا قيد شود.در موقع تاسيس ، سرمايه ي شرکت هاي سهامي عام از 5 ميليون ريال و سرمايه ي شرکت هاي سهامي خاص از يک ميليون ريال نبايد کمتر باشد.در شرکت هاي سهامي خاص، کليه ي سهام شرکت در دست سهامداران و اعضاي هيئت مديره که نام آن ها در اساسنامه و مدارک شرکت درج شده است بوده و افراد ديگر فقط در صورتي مي توانند از سهام اين شرکت ها برخوردار گردند که با تنظيم صورتجلسه ي ورود به شرکت و انتقال سهام، بخشي از سهام را تصاحب نمايند. (مواد 5-4-3-2-1 لايحه ي اصلاحي قانون تجارت)

شرکت با مسئوليت محدود : شرکت با مسئوليت محدود شرکتي است که بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشکيل شده وهر يک از شرکا ، بدون اين که سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد، فقط تا ميزان سرمايه ي خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت بايد عبارت (با مسئوليت محدود) قيد شود .در غير اين صورت، آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامني محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.اسم شرکت نبايد متضمن اسم هيچ يک از شرکا باشد، والا شريکي که اسم او در اسم شرکت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شريک ضامن در شرکت تضامني را خواهد داشت .شرکت با مسئوليت محدود وقتي تشکيل مي شود که تمام سرمايه ي نقدي تاديه و سهم الشرکه ي غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.در شرکت نامه بايد صراحتا قيد شده باشد که سهم الشرکه هاي غير نقدي هر کدام به چه ميزان تقويم شده است. (مواد 97-96-95-94 قانون تجارت ، مصوب 13/2/1311) فايده اي که شرکت هاي با مسئوليت محدود دارند، اين است که شرکت هاي سهامي غالبا احتياج به سرمايه هاي مهم دارند و ناچارند شريک بيشتري داشته باشند. به اين جهت مقررات زيادي درباره ي آن ها وضع شده که رعايت تمام آن ها از عهده ي اشخاصي که مي خواهند شرکاي محدودي داشته باشند خارج است. بر عکس، شرکت هاي با مسئوليت محدود، از اين قيود تا اندازه اي آزاد هستند. ( اين گونه شرکت ها اغلب از اشخاصي تشکيل مي شوند که با يکديگر دوست و يا همکارند و در حقيقت شرکتي فاميلي اند ) در ممالک خارج هم ، گر چه گاهي اتفاق مي افتد که شرکت با مسئوليت محدود داراي شرکاي زيادي باشد ولي اکثرا شرکا محدود و انگشت شمارند.

 

ثبت شرکت وبرند ایلیا

 

شرکت تضامني : شرکت تضامني شرکتي است که در تحت اسم مخصوص براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشکيل مي شود.اگر دارايي شرکت براي تاديه ي تمام قروض کافي نباشد ، هر يک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.هر قراردادي که بين شرکا بر خلاف اين ترتيب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص کان لم يکن خواهد بود.در اسم شرکت تضامني، بايد عبارت (شرکت تضامني) و لااقل اسم يک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتي که اسم شرکت ،مشتمل بر اسامي تمام شرکا نباشد بايد بعد از اسم شريک يا شرکايي که ذکر شده است عبارتي از قبيل « و شرکا » و يا « و برادران قيد شود». (مواد 117 و 116 قانون تجارت)

شرکت مختلط غير سهامي : گاهي در عمل ديده مي شود که شرکت هاي سرمايه اي با شرکت هاي ضمانتي با يکديگر مخلوط شده و نوع ديگري از شرکت پيدا مي شود. به اين طريق که يک يا چند شريک ضامن و يک يا چند شريک که مسئوليت آن ها محدود است ، هر دو در شرکت واحدي داراي سهم مي شوند.بيشتر در مواردي که تاجري احتياج به پول دارد و نمي خواهد قرض کند چند شريک در شرکت خود وارد مي کند و مسئوليت آن ها را به ميزان سرمايه محدود مي سازدو خود نام تعهدات شرکت را ضمانت مي نمايد. بنابراين اگر پس از استهلاک سرمايه باز هم چيزي از قروض باقي مانده باشد ،شريک يا شرکاي ضامن متضامنا مسئول پرداخت هستند و به شرکائي که مسئوليت محدودي به ميزان سرمايه دارند ارتباط پيدا نمي کند. لذا شرکت مختلط غير سهامي ،شرکتي است که براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يک يا چند نفر شريک ضامن و يک يا چند نفر شريک با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشکيل مي شود.شريک ضامن ، مسئول کليه ي قروضي است که ممکن است علاوه بر دارايي شرکت پيدا شود.شريک با مسئوليت محدود کسي است که مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه اي است که در شرکت گذارده و يا بايستي بگذارد.در اسم شرکت بايد عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم يکي از شرکاي ضامن قيد شود.(ماده ي 141 قانون تجارت)

شرکت مختلط دو قسم اند:

  1. شرکت هاي مختلط سهامي ترکيبي از شرکت تضامني و شرکت سهامي است که در آن يک يا چند نفر شريک ضامن و داراي سهم الشرکه مي باشند و بقيه ي سرمايه ، به سهام متساوي القيمه تقسيم شده است.در اين مورد احکام شرکت هاي تضامني درباره ي شرکاي ضامن و احکام شرکت هاي سهامي درباره ي صاحبان سهام رعايت مي شود.
  2. شرکت مختلط غير سهامي : در آن شرکاي ضامن با شرکاي با مسئوليت محدود هر دو جمع مي شوند و شرکاي ضامن به طريق شرکت تضامني و شرکاي ديگر به طريق شرکت با مسئوليت محدود ، رفتار مي نمايند.

شرکت مختلط سهامي :شرکت مختلط سهامي شرکتي است که در تحت اسم مخصوصي بين يک عده شرکاي سهامي و يک يا چند نفر شريک ضامن تشکيل مي شود. شرکاي سهامي کساني هستند که سرمايه ي آن ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آن ها تا ميزان همان سرمايه اي است که در شرکت دارند. شريک ضامن کسي است که سرمايه ي او به صورت سهام درنيامده و مسئول کليه ي قروضي است که ممکن است علاوه بر دارايي شرکت پيدا شود.در صورت تعدد شريک ضامن ، مسئوليت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با يکديگر تابع مقررات شرکت تضامني خواهد بود.در اسم شرکت بايد عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم يکي از شرکاي ضامن قيد شود.مديريت شرکت مختلط سهامي مخصوص به شريک يا شرکاي ضامن است. (ماده ي 164-163-162قانون تجارت)

شرکت نسبي :شرکت نسبي شرکتي است که براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوص بين دو يا چند نفر تشکيل و مسئوليت هر يک از شرکا به نسبت سرمايه اي است که در شرکت گذاشته.در اسم شرکت نسبي عبارت (شرکت نسبي)

و لااقل اسم يک نفر از شرکا بايد ذکر شود.در صورتي که اسم شرکت مشتمل بر اسامي تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شريک يا شرکاي ذکر شده عبارتي از قبيل « وشرکا » «و برادران » ضروري است.اگر دارايي شرکت نسبي براي تاديه ي تمام قروض شرکت کافي نباشد ، هر يک از شرکا به نسبت سرمايه اي که در شرکت داشته ،مسئول تاديه ي قروض شرکت است .مادام که شرکت نسبي منحل نشده، مطالبه ي قروض آن بايد از خود شرکت به عمل آيد.فقط پس از انحلال طلبکاران مي توانند با رعايت ماده ي فوق به فرد فرد شرکا مراجعه کنند.(187-186-184-183 قانون تجارت) شرکت نسبي را بايد نزديک ترين شرکت تجاري به شرکت مدني دانست ،زيرا با اندک مسامحه مي توان گفت تنها وجه امتياز اين دو، فرض شخصيت حقوقي براي شرکت نسبي است.

شرکت تعاوني توليد و مصرف: شرکت تعاوني توليد شرکتي است که بين عده اي از ارباب حرف تشکيل مي شود و شرکاي مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به کار مي برند.(ماده ي 190 قانون تجارت)

نکته قابل ذکر اين است که در شرکت هاي تعاوني،برخلاف شرکت هاي تجارتي که در آن ها اصولاَ حق راي شرکا و سهامداران با ميزان سرمايه آن ها در شرکت ارتباط دارد حق راي امضا،به مقدار سرمايه آن ها بستگي ندارد و هر عضو در مجامع عمومي،بدون توجه به مقدار سرمايه اي که در شرکت تعاوني دارد داراي يک راي است که به آن اصل هر عضو يک راي مي گويند.

از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

اشخاص ثالث چه کسانی هستند؟

اشخاص ثالث چه کسانی هستند؟ شخصی است که طرف قرارداد یک شخصیت حقوقی یا قرارداد قرار می گیرد و قوانین حقوقی مواردی را برای حفظ حقوق ایشان پیش بینی نموده است

قوانین ماهوی و شکلی ثبت شرکت ها

توضیحات تکمیلی در خصوص قوانین ماهوی و شکلی ثبت شرکت ها را از وکلای مجرب و متخصص ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید.

شرایط اخذ نمایندگی برند شرکتهای خارجی در ایران

شرایط اخذ نمایندگی برند شرکتهای خارجی در ایران - شرایط اخذ نمایندگی پوشاک از جمله ترکیه - دستورالعمل شرط اول این است که شرکت صاحب برند، حکم اعطای نمایندگی

قانون دو در هزار سرمایه

قانون دو در هزار سرمایه به اصطلاح به مبلغ ابطال تمبر سرمایه در زمان تشکیل پرونده مالیاتی شرکتها گفته میشود که از سوی تبت ایلیا قابل انجام است.

چگونگی انتشار آگهی دعوت

چگونگی انتشار آگهی دعوت از کارشناسان و مشاورین مجرب و متخصص مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید

محجورین چه کسانی هستند؟

محجورین چه کسانی هستند؟ محجور یعنی شخصی که به دلایلی قادر به انجام امورحقوقی خود نیست و دولت حمایتهای قانونی برایش در نظر می گیرد.

ادغام شرکت های تجاری

توضیحات تکمیلی در خصوص ادغام شرکت های تجاری را از مشاورین و کارشناسان متخصص و مجرب مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید با ما تماس بگیرید

سرویس خواب

سرویس خواب یکی از اصلی‌ترین لوازم برای هر اتاق خوابی است.از اتاق خواب معمولی تا اتاق خواب عروس و یا کودک همه نیاز دارند. انواع سرویس خواب های مدرن ما در تهران و کر ج و استان البرز:سرویس خواب اسپرت، مدرن، تک نفره و دو نفره، سرویس عروس شیک و ارزان، سرویس خواب ترک و سلطنتی همراه با تخت خواب ،

الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار از طریق وکلای مجرب و کارآزموده ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید

افزایش سرمایه شرکت از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی

افزایش سرمایه شرکت از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی - اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهت تشریح موضوع، آخرین روش اقدام و ممیزی جهت افزایش سرمایه

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
سماواتیان
وظایف مدیر عامل در شرکتهای تعاونی
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
مدیر عامل امور اجرایی شرکت رو بر عهده دارد
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید