لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

حقوق ایران در ضمینه ثبت شرکت تجاری


حقوق ایران

حقوق ایران در ضمینه ثبت شرکت تجاری

ثبت» در لغت به معنی دلیل و برهان و بینه است. معنای اصطلاحی «ثبت» در حقوق از ریشه لغوی خود دور نیفتاده است، زیرا ثبت در واقع دلیل و برهانی است برای روابط و اعمال حقوقی مردم. بر این اساس، امروزه در حقوق، «ثبت» به مجموعه ای از امور شکلی (نوشتن اعمال حقوقی، احوال شخصیه، تشکیل، تغییرات و انحلال اشخاص حقوقی، علائم تجاری، نام تجاری و ... در دفاتر مخصوص) اطلاق می شود که هدف آن حمایت از دارندگان حقوق و حمایت از حقوق اشخاص ثالث و افراد ذيفنع است.

در حقوق سنتی و فقه، ثبت به شکل امروزی وجود نداشته و شاخه حقوق ثبت از حقوق اروپایی و به دنبال گسترش نهضت شکل گرایی به حقوق ما راه پیدا کرده است. در زبان انگلیسی غالب در این زمینه از اصطلاح «Register» یا «Registeration» استفاده می شود که ممکن است موضوع ثبت شرکت ها باشد یا اموال. در حقوق فرانسه از اصطلاح «Enregistrement» برای ثبت رسمی و قانونی هر عمل یا واقعه ای استفاده می شود.
در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ که اولین قانون تجارت ایران است از شرکت های تجاری صحبت شده است. قانون تجارت ۱۳۰۶ نیز به اختصار مقررات حاکم بر شرکت های سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی را بیان کرده، اما در هیچکدام از این قوانین از ثبت اختیاری یا اجباری شرکت صحبت به میان نیامده و مرجع خاصی نیز به این منظور ایجاد نشده است قانون ثبت شرکتها در1310/3/11 ، یعنی در زمان حاکمیت قانون تجارت مصوب ۱۳۰۶ به تصویب رسید و بر اساس مواد ۲ و ۱۱ آن ثبت کلیه شرکتهای موجود تا زمان تصویب قانون و شرکت هایی را که پس از آن تشکیل می گردد، الزامی دانسته است. نظام نامه اجرای این قانون نیز در تاریخ 1310/3/16به تصویب رسید که متعاقبا اصلاحاتی در آن به عمل آمده است. از مقررات دیگری که در این حوزه به تصویب رسیده می توان موارد زیر را نام برد: قانون حق الثبت شرکت های بیمه مصوب1310/9/6 ، نظام نامه مربوط به قانون ثبت شرکتها مصوب 1310/6/23
، قانون راجع به ماده ۸ قانون ثبت شرکتها مصوب 1311/2/1نظام نامه راجع به مواد 196، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب1340 ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/2/2، قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1376/7/21و آیین نامه اجرایی آن مصوب1378/1/11..
در ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ۱۳۱۰ شرکتنامه» جزو اسنادی برشمرده شده که بنا به صلاحدید وزارت عدلیه ثبت آن می تواند اجباری باشد و ضمانت اجرای آن پذیرفته نشدن در محاکم و ادارات دانسته شده است. فصل دوم قانون تجارت مصوب 1311/2/13( مواد ۱۹۵ تا ۲۰۱) راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه ها است. در ماده ۱۹۰ ثبت کلیه شرکت های موضوع قانون تجارت و در ماده ۲۰۰ ثبت تغییرات مهم شرکت الزامی اعلام شده است، هر چند که در مورد ضمانت اجرای این تکلیف صراحت کافی را ندارد. ماده 16 آن قانون نیز کليه اشخاص مشغول به تجارت (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) را مکلف به ثبت اسم خود در دفتر ثبت تجارتی در مدت مقرر نموده و برای خودداری از انجام این تکلیف جزای نقدی پیش بینی شده است.

موادی از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24مربوط به لزوم و چگونگی ثبت شرکت های سهامی عام و خاص است. از مواد ۱۸ تا ۲۳ این قانون الزامی بودن ثبت شرکت استنباط می شود. همچنین در مواد ۲۰۹ و ۲۱۰ بر لزوم ثبت انحلال شرکت تأکید شده است.
در خصوص مرجع صالح برای ثبت شرکت ماده 1 آیین نامه قانون ثبت شرکت ها اعلام داشته است: «برای ثبت کلیه شرکت های خارجی و همچنین ثبت شرکتهای ایرانی که باید در تهران ثبت شود، دایره مخصوصی در اداره ثبت اسناد تهران به اسم دایره ثبت شرکت ها تشکیل خواهد شد». ماده ۵ طرح اصلاحی آیین نامه مذکور هم مقرر می دارد: «اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستانها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفتر خانه های رسمی می باشند. در سال ۱۳۲۷ در تهران اداره ای به نام «اداره کل ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات» راه اندازی گردید که ثبت شرکت های ایرانی و مؤسسات غیر تجارتی در حوزه تهران و ثبت شرکت های خارجی فعال در ایران از جمله وظایف آن بود. در سال ۱۳۶۰ تشکیلات مذکور به «اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی» تغییر نام داد. ادارات ثبت شرکت های تهران و شهرستانها زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند که در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تشکیل گردیده است. در ماده ۱ اصلاحیه طرح آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1386/2/24ریاست قوه قضاییه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ۲ «اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری» و «اداره کل مالکیت صنعتی» تبدیل گردید. در ماده ۲ این اصلاحیه مذکور وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به شرح زیر احصاء شده است:

 • الف - ثبت شرکتهای تجارتی و مؤسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن؛
 • ب - ثبت دفتر تجارتی و تغییرات بعدی آن؛
 • ج - پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران؛
 • د - ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن؛
 • ه - ثبت موسسات خارجی در ایران؛
 • و - تعیین نام شرکتهای خارجی و مؤسسات غیر تجارتی در شرف ثبت سراسر کشور». «وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به استثناء بندهای «د» «ه «و» ماده ۲ آئین نامه فوق، در کلیه واحدهای ثبتی خارج از حوزه تهران، توسط متصدی مخصوصی که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می شود، انجام خواهد شد» (ماده ۱۰ اصلاحیه)

لازم به ذکر است که ثبت شرکت ها در محدوده مناطق آزاد تجاری و صنعتی در صلاحیت «واحدهای ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی این مناطق است که زیر مجموعه قوه مجریه است. برابر ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲: «ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتیها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه، توسط سازمان آن منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می شود». در اجرای این ماده ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1374/2/4به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد رسیده است. در ماده ۲ این تصویبنامه مقرر شده است که: «سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت ها و مالكيت های صنعتی و معنوی در آن منطقه واحدی را به نام واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی تاسیس می کند». واحد ثبتی مذکور در سازمان هر منطقه مستقر بوده و زیر نظر آن عمل می کند و وظایف آن در ماده 3 آن تصویب نامه برشمرده شده است. بر این اساس، انواع شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند، مشروط به این که موضوع فعالیت شان قانونی باشد. از سوی دیگر، تمام اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت دارند، موظف به تطبيق وضعیت خود با تصویب نامه مورد بحث هستند، در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری می کند(مواد 5 و 6 تصویب نامه(
روش ثبت شرکت های تجارتی با روش ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی متفاوت است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هویت، اهليت و قصد طرفین معامله را مستقیما احراز نموده و آنگاه خواسته مورد نظر متعاملین را که ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی ابراز شود، پس از مطابقت با قانون در دفتر مخصوص ثبت نمایند. اما، مرجع ثبت شرکت ها صرفا آنچه را که طی اسناد عادی به این مرجع اعلام می گردد ثبت می نماید. به این ترتیب، هویت، اهلیت و قصد شرکاء مستقیما احراز نمی گردد، بلکه اعلامات نماینده معرفی شده از سوی شرکاء که آن هم مبتنی بر سند عادی است، پس از احراز مطابقت ظاهری آنها با قانون به ثبت می رسد.

در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ماده 195قانون تجارت مبنی بر لزوم ثبت شرکت تجاری، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای گفته اند عمل نکردن به این تکلیف منجر به بطلان شرکت خواهد شد. استدلالی که می توان برای این ضمانت اجرا بیان کرد مربوط به نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث است که در صورت ثبت شرکت امکان اطلاع از میزان مسئولیت شرکاء، نوع شرکت، اقامتگاه و ... را پیدا می کنند. برخی دیگر بر این باورند که بطلان قراردادها امری استثنایی و نیازمند وجود نص است. وانگهی، مادۀ ۲ قانون راجع به ثبت شرکتها که در مقام بیان بوده تنها دو ضمانت اجرای جریمه و انحلال برای عدم ثبت مقرر کرده و از بطلان صحبت نکرده است. در مورد شرکت های خارجی نیز مواد 4 و 5 قانون مذکور حكم مشابهی دارد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

 • شعبه کرج: 137 32 – 026
 • شعبه تهران :119 55 266 – 021
 • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
 • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
 • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ) ثبت شرکت ایلیا ( در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت موسسه و تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی - ثبت اختراع .

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تجارت در دوره جدید

تجارت در دوره جدید - از اواخر قرن ۱۵ میلادی و با کشف قاره آمریکا، سوداگران بدنبال تحصيل طلا و ثروت های باد آورده به قاره جدید وارد می شوند و با اختراع قطب نما کشتیرانی رونق بیشتری می گیرد و وسایل سریع السیر مانند هواپیما و قطار اختراع شدند و کارخانجات به صورت تأسیسات عظیم ماشینی در آمده و با جذب

صفر تا صد اسناد در وجه حامل

صفر تا صد اسناد در وجه حامل -سند در وجه حامل»، سندی است که مشخصات دارنده روی آن نوشته نشده و قابل پرداخت به حامل آن است، مگر در موارد زیر: در صورت توقيف وجه از طرف مقامات قضایی و یا در صورت امتناع حامل از تسلیم سند و یا در صورتی که عدم مالکیت دارنده سند، در دادگاه محرز شود.

مندرجات اجباری و نحوه تکمیل سفته

مندرجات اجباری و نحوه تکمیل سفته - 1- امضاء یا مهر متعهد.2- تاریخ صدور به روز و ماه و سال و گرنه سفته بی اعتبار است. ٣- مبلغ سفته: نوشتن مبلغ با حروف را قانون ضروری دانسته ولی ننوشتن آن به صورت حروف سفته را بی اعتبار نمی کند.۴- نام گیرنده وجه: می توان نام گیرنده را ننوشت و سفته را در وجه...

مفقود شدن اسناد در وجه حامل

مفقود شدن اسناد در وجه حامل -1- اسناد در وجه حامل که دارای کوپن هستند. ٢- مفقود شدن سند حامل بدون کوپن -هر گاه این سند گم شود دارنده آن حق دارد درخواست ابطال آن را بدهد و اگر مقام صلاحیت داری به مدیون سند دستور عدم پرداخت وجه سند گم شده را بدهد ولی مدیون وجه آن را پرداخت کند،

شرایط صادر کننده چک

شرایط صادر کننده چک -چک باید بروی محال عليه صادر شود و چک بر روی خود منع قانونی دارد.چکی که برای پرداخت به خود صادر کننده صادر شده در صورتی قابل پرداخت است که ظهرنویس نشده باشد.ظهرنویسی چکی که گیرنده، صادر کننده نیز می باشد بلااشکال است.

حمایت از منابع ژنتیک در رژیم بین المللی ثبت اختراع

حمایت از منابع ژنتیک در رژیم بین المللی ثبت اختراع - اگرچه اصل دسترسی آزاد علمی به منابع ژنتیکی جهان تحت عنوان میراث بشریت، مدتها محور اصلی غالب مذاکرات و معاهدات بین المللی به ویژه معاهده بین المللی فائو در خصوص منابع ژنتیکی گیاه در سال ۱۹۸۳ بوده است، ولی با پیشرفت های سریع فنی در بیوتکنولوژی

استثنائات حق ثبت اختراع در نظام بین الملی

استثنائات حق ثبت اختراع در نظام بین الملی حق اختراع - در سطح بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری بطور برجسته ای با انعقاد موافقت نامه تریپس متحول شد. تا قبل از موافقت نامه تریپس کشورها در پذیرش و اعمال سیاست های مربوط به استثنائات حق اختراع و تعیین حدود و ثغور آن آزاد بودند چراکه کنوانسیون پاریس

مندرجات برات

تغییر مندرجات برات - تکمیل سند ناقص - شرایط اختیاری صدور برات - شرایط ماهوی برات -به این صورت است که براتکش فرضا براتی صادر می کند به مبلغ هزار ریال، ظهرنویسان بعدی این مبلغ را تا ده هزار ریال تغییر می دهند و تعهد می کنند یا در زمان آن تغییراتی ایجاد می کنند، این مسأله در قانون تجارت ایران پیش بینی

منافع تفویت شده دارنده مالکیت فکری در اثر نقض

منافع تفویت شده دارنده مالکیت فکری در اثر نقض - براساس این ضابطه، دارنده حق در صورت اثبات توان تولید و فروش محصول نقض شده؛ اثبات میزان سود، فقدان کالای جانشین و وجود تقاضا در بازار (شروط پاندوئیت) می تواند منافع از دست رفته خود را مطالبه کند.

حمایت از نام تجارتی در حقوق ایران

حمایت از نام تجارتی در حقوق ایران - نام تجاری از جمله مالکیتهای فکری، محصول ابتکار و خلاقیت تاجر در روند فعالیتهای تجارتی و معرف توانمندیهای او در عرصه تجارت است. این نوع از اموال ناملموس در حالی که به انحاء مختلف در حمایت از خود تاجر ونیز مصرف کنندگان محصولات و خدمات مورد عرضه نقش بسزا و منحصر به

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید