توضیحاتی در خصوص ثبت شرکت در خوی

ثبت شرکت در غالب های ثبتی مختلف صورت میپذیرد این قالب ها  به 7 دسته تقسیم می شود عبارتند از1- ثبت شرکت با مسئولیت محدود2- ثبت شرکت سهامی خاص3- ثبت شرکت نسبی4- ثبت شرکت مختلط سهامی5-ثبت شرکت مختلط غیر سهامی6- ثبت شرکت تضامنی7- ثبت شرکت تعاونی. غالب ثبتی که امروز بیشتر مورد توجه و کاربرد افراد قرار میگیرد مسئولیت محدود و سهامی خاص می باشد .شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت بازرگانی محسوب می شود  برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خوی ابتدا باید مدارک به تکمیل گردد و  ابتدا اطلاعات در سیستم سامانه ای ثبت شرکت ها ثبت شود و بعد از آن پیگیری ها از اداره ی ثبت خوی آغاز شود.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در خوی

 مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در خوی  شامل مدارک مورد نیاز اعضا  و همچنین گواهی سوء پیشینه ی اعضا از پلیس +10 می باشد. مدارک دیگر به غیر از مدارک شناسایی مدارک ثابتی نمی باشد به این معنی که ممکن است با توجه به موضوعی که برای شرکت در نظر گرفته می باشد  متغییر است اگر موضوع فعالیتی که در اساسنامه گنجانده میشود تخصصی طراحی شود  نیاز به مجوز لازم و ضروری است.

 زمان و هزینه ثبت شرکت در خوی

 مدت زمان در نظر گرفته شده برای ثبت شرکت 30 روز کاری می باشد که این مدت زمان از روز تکمیل مدارک آغاز میگردد و هزینه ی ثبت شرکت هم بسته به یک سری از شرایط از جمله هزینه ی ابطال تمبر متفاوت خواهد بود .به طور کلی پایه ی هزینه ی ثبت شرکت با در نظر حداقل ها275   هزارتومان می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و بهره گیری از مشاوره های تخصصی  در خصوص ثبت شرکت  و کلیه ی امور ثبتی در خوی با مجتمع ثبتی ایلیا تماس حاصل فرمایید