• شرایط ثبت شرکت در بوئین زهرا

امروزه ثبت شرکت به طرق مختلف صورت می پذیرد این طرق عبارتند از ثبت به وسیله ی خود شخص و مورد دیگر وکالت به موسسه ی های حقوقی که این کار را به طور کامل برایشان انجام دهند. ثبت شرکت در غالب های مختلفی انجام می شود که این غالب ها عبارتند از1- مسولیت محدود2- سهامی خاص3- نسبی4-تضامنی5- مختلط سهامی6- مختلط غیر سهامی 7- تعاونی که اشخاص می توانند با در نظر گرفتن شرایط کاری و تعداد اعضا یک از این غالب ها را انتخاب نمایند و شرکت خود را در آن به ثبت برسانند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در بوئین زهرا

قطعه عکس 3*4 برای الصاق بر روی معرفی نامه ی سوءئ پیشینه

و مدرک تحصیلی بنا به نیاز متقاضی ثبت و با توجه به موضوع فعالیت و مجوز در صورت نیاز. که این مجوز شامل جواز کسب. مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در شبستر عبارتند از 1- مدارک شناسایی کلیه ی اعضا(کپی برابر اصل شده) 2 یک جواز از وزرات صنایع و معادن . یا پروانه ی بهره برداری و در صورت نداشتن یک نامه از اتحادیه و صنف مربوطه که شخص با داشتن این شرایط می توانند اقدام به ثبت شرکت نماید.

زمان و هزینه ثبت شرکت در بوئین زهرا

مدت زمان برای ثبت شرکت 30 روز کاری در نظر گرفته می شود که این زمان بعد از تکمیل شدن کامل مدارک در نظر گرفته می شود. هزینه ی ثبت شرکت ها بسته به میزان سرمایه ی شرکت متفاوت می باشد هر چقدر سرمایه بالا تر در نظر گرفته شود هزینه ای که بابت ابطال تمبر باید پرداخت شود هم به مراتب بیشتر خواهد شد.البته پایه ی هزینه ی ثبت شرکت با حداقل سرمایه 275 در نظر گرفته می شود.

ثبت شرکتهای تجاری در بوئین‌زهرا

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بوئین‌زهرا
ثبت شرکت سهامی خاص در بوئین‌زهرا
ثیت شرکت تعاونی در بوئین‌زهرا
ثبت موسسات غیرتجاری در بوئین‌زهرا
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در بوئین‌زهرا