• شرایط ثبت شرکت در اسلام شهر

تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به منظور استفاده از سود و فایده میتوانند از توانمندی های خود از قبیل سرمایه ، تخصص و ارتباط استفاده نمایند این توانمندی ها می بایست سازماندهی شده در قالب قراردادی ما بین اشخاص صورت بگیرد که ثبت شرکت نوع خاصی از این قراردادها به شمار می رود. شرکتها به قالبهای متعددی از قبیل مسئولیت محدود ، سهامی خاص و سهامی عام ،تضامنی ، تعاونی و شرکتهای نسبی می باشد. هرکدام از این قالبهای ثبتی تشریفات خاصی از ارتباط را میان اعضاء و سهامداران را دارا می باشند. به عنوان مثال برای ثبت یک شرکت با سئولیت محدود نیازمند دونفر شریک بالای 18سال می باشید و میزان سرمایه در این نوع قالب به صورت لفظی می باشد و شرکا یه میزان آورده نقدی خود در شرکت مسئول می باشند اما در مقابل برای ثبت شرکت سهامی خاص نیازمند 3نفر شریک بالای 18 سال می باشید و سهامداران به میزان سهام خود در مقابل اشخاص ثالث مسئول می باشند و می بایست 35% از سرمایه اولیه شرکت را در بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس در اسلامشهر واریز نمایید.

مراحل ثبت شرکت در اسلام شهر

در ابتدا موضوع شرکت خود را با نوجه به فعالیت درخواستی خود تنظیم و تدوین می نمایید باید بدانید این امر کاملا تخصصی و نیازمند تجربه در این زمینه می باشد میتوانید از تجربیات کارشناسان متخصص مجتمع ثبتی ایلیا در این زمینه بهره مند شوید حال نوبت به آن می رسد که سرمایه مناسبی را شرکت در شرف تاسیس خود در نظر بگیرید این سرمایه از1.000.000 ریال کمتر نمیتواند باشد توجه داشته باشید نام شرکت شما می بایست از 3سیلاب با ریشه کاملا فارسی انتخاب گردد در غیر این صورت موجب رد نام اسم شرکت شما می گردد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در اسلامشهر

مدارک اولیه برای ثبت یک شرکت در اسلامشهر مدارک شناسایی(کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی) کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران می باشد و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضاء هیئت مدیره و در صورتی که موضوع فعالیت درخواستی شرکت شما نیازمند مجور باشد اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح الزامی می باشد.

زمان و هزینه ثبت شرکت در اسلامشهر

زمان تاسیس یک شرکت تجاری تقریبا 25 الی 30 روز کاری از زمان ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری حوزه ثبتی شرکت به طول می انجامدو اما در خصوص هزینه ها نمیتوان به طور قیمتی را اعلام داشت شما متقاضیان محترم میتوانید برای کسب اطلاع بیشتر در زمینه هزینه و مدت زمان ثبت میتوانید با کارشناسان متخصص مجتمع ثبتی ایلیا در تماس باشید.

ثبت شرکتهای تجاری در اسلام شهر

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اسلام شهر
ثبت شرکت سهامی خاص در اسلام شهر
ثیت شرکت تعاونی در اسلام شهر
ثبت موسسات غیرتجاری در اسلام شهر
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اسلام شهر