• ثبت تغییرات شرکت در سیستان و بلوچستان :

با اخذ شماره ثبت و شناسه ملی شرکت شما این اختیار را دارد که با شرکت خود فعالیت های قانونی را آغاز نماید. ممکن است نیازمند تغییراتی در آن باشید که برای انجام کلیه این امور در قانون تجارت مواردی پیش بینی شده است که می بایست از آن پیروی نمایند. باید بدانید تنها در محدوده اختیارات مندرج در اساسنامه خود می توانید تصمیم گیری نمایید.کلیه ثبت تغییرات شرکت در سیستان و بلوچستان می بایست در مجامع مختلف تصمیم گیری گردد که اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • تغییراتی که در سرمایه شرکت ممکن است ایجاد شود از جمله کاهش و یا افزایش سرمایه
 • تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت
 • نقل و انتقال سهام شرکت

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 • تعیین مدیران و بازرسین شرکت
 • تعیین سمت مدیران شرکت و دارندگان حق امضاء
 • تصویب ترازنامه مالی شرکت با احتساب سود و زیان

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در سیستان و بلوچستان :

تمامی مدارک ثبت شرکت و آگهی و روزنامه تاسیس را باید همراه داشته باشید. همچنین در صورتی که شرکت دارای تغییرات باشد می بایست آخرین آگهی و روزنامه آن را نیز ارائه دهید چنانچه این تغییرات شامل نقل و انتقال سهام باشد لیستی از آخرین شرکا را نیز باید ارائه دهید. عام ترین مدرک برای کلیه تغییرات مدارک شناسایی شرکا و اعضاء هیئت مدیره می باشد.

ثبت تغییرات شرکت در سیستان و بلوچستان :

با اخذ شماره ثبت و شناسه ملی شرکت ، شما این اختیار را دارید که با شرکت خود فعالیت های قانونی را آغاز نمایید ممکن است نیازمند تغییراتی در آن باشید که برای انجام کلیه این امور در قانون تجارت مواردی پیش بینی شده است که می بایست از آن پیروی نمایند. باید بدانید تنها در محدوده اختیارات مندرج در اساسنامه خود می توانید تصمیم گیری نمایید.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در سیستان و بلوچستان :

چنانچه شرکتها اقدام به نقل مکان به محلی جدید نماید می بایست از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع اداره ثبت شرکت در سیستان و بلوچستان برسانند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در سیستان و بلوچستان :

تغییر در موضوع فعالیت عموما به این خاطر می باشد اعضا به دلایلی قادر به انجام موضوع به ثبت رسیده نیستند در این شرایط این اجازه در قانون تجارت به آنها داده شده است که اقدام به تغییرموضوع فعالیت خود نمایند.

ثبت صورتجلسه الحاق به زموضوع فعالیت در سیستان و بلوچستان :

شما میتوانید در هر زمانی بعد از ثبت شرکت خود با در دست داشتن مجوزهای لازم اقدام به الحاق موضوع جدید به موضوع فعالیت خودنمایید و بدین واسطه کار خود را گسترش دهید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در سیستان و بلوچستان :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه در سیستان و بلوچستان :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت ( به عنوان مثال در صورت طرف قراردادشدن با سازمانهای دولتی،سهامداران/شرکا ) میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه در سیستان و بلوچستان :

کاهش سرمایه اولیه به یکی از سه دلیلی که در پی می آید انجام میشود: چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در سیستان و بلوچستان :

به منظور خروج شریک یا صاحبان سهام با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام کرده و در عین حال میتوان سهامداریا شریکی را نیز جایگزین نمود.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در سیستان و بلوچستان :

در زمان خروج شرکا یا سهامداران از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع شرکت یا موسسه متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در سیستان و بلوچستان :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تعیین تصدی آنها و یا انتخاب افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر خواهد بود.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در سیستان و بلوچستان :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند سمت خود را تمدید نمایند. انتخاب و تمدید سمت بازرسین نیازمند تنظیم صورتجلسه می باشد.

اصلاح مواد اساسنامه در سیستان و بلوچستان :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه منعکس شده و به اداره ثبت اعلام گردد .کارشناسان ثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات تخصصی در این زمینه می باشند.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در سیستان و بلوچستان :

با به وجود آمدن شرایط ویژه مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت قابل انجام است و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در سیستان و بلوچستان :

قانون گذار در قانون تجارت مقرر کرده است تمامی تغییرات شرکت نیازمند ثبت صورتجلسه و ارسال آن به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری می باشد این تغییرات عبارتند از :

 • تعیین مدیران و بازرسین شرکت
 • تصویب ترازنامه شرکت
 • اصلاح مواد اساسنامه
 • انحلال شرکت و انتصاب مدیران تصفیه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در سیستان و بلوچستان :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در سیستان و بلوچستان

 • اوراق و اسناد ثبتی و آگهی تاسیس و روزنامه شرکت
 • آخرین آگهی تغییرات همراه با روزنامه رسمی
 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در سیستان و بلوچستان

 • روزنامه ثبت شرکت به همراه اوراق ثبتی
 • آخرین آگهی تغییرات به همراه آن
 • اظهارنامه
 • ارائه لیستی از آخرین نقل و انتقالات
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سیستان و بلوچستان و شهرستان آن
 • ثبت تغییرات شرکت در زاهدان
 • ثبت تغییرات شرکت در ایرانشهر
 • ثبت تغییرات شرکت در چابهار
 • ثبت تغییرات شر��ت در زابل
 • ثبت تغییرات شرکت در خاش
 • ثبت تغییرات شرکت در سراوان
 • ثبت تغییرات شرکت در کنارک
 • ثبت تغییرات شرکت در سرباز
 • ثبت تغییرات شرکت در نیک شهر
 • ثبت تغییرات شرکت در زابل