• ثبت تغییرات شرکت در سمنان

سهامداران و اعضاء هیئت مدیره محق هستند که بتوانند تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایند. باید بدانید هر تغییری که اعمال شود باعث نمی شود شناسه ملی شرکت شما تغییر نماید.

انجام تغییرات نیازمند تشریفات و آداب خاص خود می باشد که در قانون تجارت به تفضیل توضیح داده شده است.ما سعی کرده ایم این اطلاعات را به صورت مختصر در اختیار شما متقاضیان محترم ثبت تغییرات شرکت در سمنان قرار دهیم:

 • وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

اگر تغییرات درخواستی شما منجر به اصلاح مواد اساسنامه گردد در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود این تغییرات شامل : تغییرآدرس شرکتها ، نقل و انتقال سهام شرکت و یا سهم الشرکه و....

 • وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

این مجمع دارای اختیاراتی متفاوت با مجمع عمومی فوق العاده می باشد که به شرح ذیل می باشد :

تعیین مدیران و بازرسین شرکت ، انتصاب سمت مدیران و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت و از مهم ترین تصمیمات این مجمع تصویب ترازنامه مالی شرکت می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در سمنان :

مدارک ثبت شرکت ( تقاضانامه ، شرکتنامه ، اساسنامه به همراه آگهی تاسیس )و آگهی آخرین تغییرات به همراه روزنامه رسمی ، ، ، مدارک هویتی (کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه ) کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران را می بایست ارائه دهند.

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سمنان :

به این امر توجه داشته باشید که محدوده اعمال تغییرات در شرکت باید در حدود اختیارات مندرج در قانون تجارت باشد و این تغییرات را از طریق صورتجلسه تنظیم شده مجامع به اطلاع اداره ثبت شرکت در سمنان برسانید تا مورد بررسی کارشناس این اداره قرار گیرد و در صورت تایید آگهی تغییرات آن صادرشود.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در سمنان :

در صورتی که مالکین اقدام جا به جایی محل شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در سمنان اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت در سمنان :

در صورتی که بعد از اتمام پروسه ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل فعالیت نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع در سمنان :

این امکان وجود دارد در صورتیکه در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را الحاق نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در سمنان :

این امکان وجود دارد که شرکتها به اشخاص جدیدی انتقال یابند در این صورت مالکین جدید قادر خواهند بود نام انتخاب شده را تغییر دهند این امر از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه در سمنان:

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند میزان سرمایه شرکت خود را افزایش دهند. این امر با توجه به نوع شخصیت حقوقی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه در سمنان:

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود میتوانند با توجه به موارد مندرج در قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در سمنان :

در شرایطی که برخی از سهامداران قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز به شرکت وارد نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در سمنان :

در برخی از مواقع شرکایی که قصد خارج شدن از شرکت را دارند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت واگذار مینمایند این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت‌ مدیره در سمنان :

این امکان وجود دارد که اعضاء هیئت مدیره سمت های انتصابی خود را تغییر دهند این موضوع با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در سمنان :

در صورتی که مواد اساسنامه تنظیم شده شما تغییر نمایند می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد. ثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات تخصصی به شما عزیزان می باشد.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در سمنان :

با به وجود آمدن شرایط خاص برای شخصیت های حقوقی و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده این امر امکان دارد.

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سمنان :

سهامداران و اعضاء هیئت مدیره این حق را دارا هستند که بتوانند تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایند باید بدانید هر تغییری که اعمال شود باعث نمی شود شناسه ملی شرکت شما تغییر نماید. با گذشت مدت زمان مقرر شده آگهی آن صادر می گردد. این تغییرات عبارتند از :

 • تعیین سمت و انتصاب مدیر و مدیران و بازرسین
 • تصویب ترازنامه مالی
 • اصلاح مفاد اساسنامه
 • انحلال شرکت و انتصاب مدیران تصفیه

مدارک مورد نیاز جهت انجام تغییرات در سمنان :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در سمنان

 • آگهی تاسیس شرکت به همراه روزنامه رسمی
 • آگهی آخرین تغییرات شرکت همراه با روزنامه رسمی
 • اوراق ثبت شرکت
 • مدارک شناسایی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در سمنان

 • آگهی تاسیس شرکت به همراه روزنامه رسمی
 • آگهی آخرین تغییرات شرکت همراه با روزنامه رسمی
 • اظهارنامه ثبت شرکت کلیه صفحات
 • لیستی از آخرین شرکاء
 • مدارک شناسایی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سمنان و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در سمنان
 • ثبت تغییرات شرکت در دامغان
 • ثبت تغییرات شرکت در شاهرود
 • ثبت تغییرات شرکت در گرمسار
 • ثبت تغییرات شرکت در سرخه
 • ثبت تغییرات شرکت در آرادان