• ثبت تغییرات شرکت در بجنورد :

تغییرات شرکت پس از به پایان بردن فرآیند ثبت شرکت امکانپذیر می گردد. این تغییرات می تواند به میل صاحبان شرکت و موسسات بوده و یا ناشی از شرایط پیش آمده باشد. این تغییرات باتوجه به آنچه در اساسنامه ذکر گردیده است قابل انجام بوده و اختیار تصمیم گیری در مورد آنها با مجامع عمومی عادی و فوق العاده می باشد.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به ترتیب زیر است :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • افزایش و کاهش سرمایه همراه با ورود و خروج شریک
 • تغییر نشانی شرکت
 • تغییر سهام بی نام به بانام
 • نقل و انتقال سهام شرکت در بین صاحبان سهام یا خارج از آنها

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 • انتخاب مدیر یا مدیران و بازرس و یا بازرسین شرکت
 • تعیین تصدی مدیران و صاحبین حق امضاء
 • تصویب صورت های مالی شرکت

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در بجنورد:

ارائه یک نسخه از تمامی اسناد مربوط به ثبت شرکت به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در صورتی که تغییرات اعمال شده منجر به تغییر صاحبان سهام باشد. به علاوه تحویل لیستی از آخرین شرکا الزامی می باشد ، برابر اصل شده مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه) کلیه شرکا و اعضاء هیئت مدیره نیز لازم است.

ثبت تغییرات شرکت در بجنورد :

به منظور اجرای تغییرات در شرکتها و موسسات باید اقدام به ثبت آنها نمود و جهت ثبت تغییرات شرکت در بجنورد نیز تنظیم و تدوین صورتجلسات مجامع مختلف الزامی می باشد. چنانچه تغییرات در خواستی منجر به اصلاح مفاد اساسنامه گردد تصمیم گیری راجع به آن در حیطه صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. این نکته را در نظر بگیرید که هرگونه تغییرات در شخصیت های حقوقی می بایست به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اطلاع رسانی گردد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

تغییرآدرس دفتر مرکزی در بجنورد :

چنانچه شرکتها اقدام به جا به جایی دفتر مرکزی خود نمایند می بایست از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده آن را به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در بجنورد برسانند.

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در بجنورد :

تغییر در موضوع فعالیت عموما" به این دلیل می باشد که موضوع به ثبت رسیده دیگر قابل انجام نیست ، در این صورت این اجازه در قانون تجارت به موسسین داده شده است که اقدام به تغییرموضوع فعالیت خود نمایند.

الحاق به زمینه فعالیت شرکت در بجنورد :

شما میتوانید در هر زمانی بعد از ثبت شرکت خود با اخذ مجوز مربوط به موضوع تازه در صورتی که کسب مجوز لازم باشد ، اقدام به الحاق به موضوع نمایید.

تغییر نام شرکت در بجنورد :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی منتقل شود این امکان وجود دارد که مالکین جدید نام جدیدی را برای شرکت در نظر بگیرند، در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

افزایش سرمایه ثبت شده شرکتها و موسسات در بجنورد:

در صورت بروز شرایطی که افزایش سرمایه را ایجاب می کند و یا در صورت تمایل صاحبان شرکت یا موسسه میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه خود مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متفاوت می باشد.

کاهش سرمایه اولیه شخصیت حقوقی در بجنورد :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبتی آنها بیش از حد نیاز است و یا در شرایطی که شرکت متضرر گردد و یا اگر به خاطر خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت با تنظیم صورتجلسه اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ورود و خروج شریک یا سهامدار در بجنورد :

در صورت ورود و خروج شرکا اعضا میتوانند با تحریر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز به جای وی برگزینند.

نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در بجنورد :

در زمان خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از بیرون رفتن سرمایه شرکت و کاهش سرمایه شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت منتقل کنند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متغیر می باشد.

انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در بجنورد :

انتخاب نخستین اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا انتخاب افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در بجنورد :

در شرکتهای سهامی خاص مدت زمان تصدی بازرسین برابر با یک سال است و بعد از پایان این مدت می توانند سمت خود را تمدید نمایند.

اصلاح مواد اساسنامه در بجنورد :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.

انحلال شرکت در بجنورد :

با به وجود آمدن شرایط ویژه همچون ورشکستگی شرکت یا فوت احدی از اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت قابل انجام است و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات:

مدارک مورد نیاز جهت تحریر صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

 • تحویل اوراق ثبتی شرکت و آگهی تاسیس و روزنامه رسمی ثبت شرکت در بجنورد
 • ارائه تصویر آخرین آگهی تغییرات و یا روزنامه رسمی
 • ارائه برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

 • روزنامه تاسیس شرکت
 • آخرین آگهی تغییرات به همراه روزنامه رسمی
 • اظهارنامه ثبت شرکت کلیه صفحات
 • تسلیم لیستی از آخرین نقل و انتقالات سهام شرکت
 • مدارک شناسایی برابر اصل شده تمامی سهامداران و اعضاء هیئت مدیره
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در خراسان شمالی و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در بجنورد
 • ثبت تغییرات شرکت در شیروان
 • ثبت تغییرات شرکت در اسفراین
 • ثبت تغییرات شرکت در آشخانه
 • ثبت تغییرات شرکت در درق
 • ثبت تغییرات شرکت در جاجرم