• ثبت تغییرات شرکت در آذربایجان شرقی

قانون تجارت این اختیار را به موسسین شرکتها داده است تا بتوانند با استناد به مواد مندرج در اساسنامه خود تغییراتی را در شرکت اعمال نمایند که در مورد این تغییرات در مجامع مختلف شرکت تصمیم گیری می گردد. این مجامع عبارتند از مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره . تغییرات شرکت نیازمندتشریفات خاصی می باشد که در قانون تجارت درج گردیده است. کارشناسان مجتمع ثبتی ایلیا میتوانند شمارا در زمینهثبت برند در آذربایجان شرقی و ثبت تغییرات شرکت در آذربایجان شرقی به صورت رایگان راهنمایی نمایند.

 • اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

تمام تغییراتی که به اصلاح مواد اساسنامه منجر گردیده در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می گردد بیشترین تغییراتی که در این مجمع تصمیم گیری می شود عبارتند از : نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه ، افزایش و کاهش سرمایه تصویب شده شرکت ، تغییر نام یا اسم ثبت شده شرکت و ...

 • اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

یکی از مهم ترین فعالیت های مجمع عادی تصویب ترازنامه مالی با احتساب سود و زیان مالی شرکت تا پایان سال مالی می باشد.

این مجمع اختیار دارد مدیران و بازرسین شرکت را انتخاب نماید و به انتصاب سمت و حق امضاء مجاز آنها اقدام نماید .

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در آذربایجان شرقی :

شما می بایست اوراق ثبتی شرکت و آگهی تاسیس به همراه آخرین آگهی تغییرات شرکت را ارائه دهید. به این نکته توجه داشته باشید که در صورتی که شرکت شما دارای نقل و انتقال بوده است می بایست لیستی از آخرین شرکا را داشته باشید . از عام ترین مدارکی که برای هر فعالیتیا تغییریدر شرکت خود به آن نیازمند می باشید کپی کارت ملی و شناسنامه شرکت می باشد.

ثبت تغییرات شرکت در آذربایجان شرقی :

قانون تجارت این اختیار را به موسسین شرکتها داده است تا بتوانند با استناد به مواد مندرج در اساسنامه خود تغییراتی را در شرکت اعمال نمایند که این تصمیمات در مجامع مختلف شرکت تصمیم گیری می گردد. این تغییرات نیازمند.تشریفات خاصی می باشد که در قانون تجارت درج گردیده است.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت تغییرآدرس در آذربایجان شرقی :

در صورتی که اعضای شرکت اقدام به جا به جایی دفتر شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت در آذربایجان غربی اعلام نمایند.

ثبت تغییر موضوع فعالیت در آذربایجان شرقی :

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل اجرا نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت الحاق به موضوع در آذربایجان شرقی :

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط، موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

ثبت تغییر نام شرکت در آذربایجان شرقی :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه در آذربایجان شرقی :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه در آذربایجان شرقی :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در آذربایجان شرقی :

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در آذربایجان شرقی :

هنگام خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در آذربایجان شرقی :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در آذربایجان شرقی :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند در سمت خود تمدید شوند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در آذربایجان شرقی :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد. میتوانید از تجربیات مشاورینثبت شرکت ایلیا در زمینه تغییرات و ثبت برند بهره مند شوید.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در آذربایجان شرقی :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در آذربایجان شرقی :

تمامی تصمیمات شما در مجامع مختلف شرکتها می بایست به اطلاع اداره ثبت شرکتها برسد این امر میسر نمی شود مگر با تنظیم و تصویب صورتجلسه مرتبط. با این کار این تصمیمات به اطلاع این ادارهمی رسد. لطفا " به این نکته توجه داشته باشید که تنظیم وتدوین صورتجلسه نیازمند تجربه و تخصص می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت در آذربایجان شرقی :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در آذربایجان شرقی

 • مدارک ثبتی شرکت ، آگهی تاسیس و روزنامه رسمی
 • آگهی تغییرات شرکت الزامی می باشد .
 • کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در آذربایجان شرقی

 • روزنامه رسمی ثبت شرکت
 • آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • اظهارنامه شرکت تمامی صفحات
 • لیستی از آخرین نقل و انتقالات شرکت و سهامداران
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در آذربایجان شرقی و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در تبریز
 • ثبت تغییرات شرکت در مراغه
 • ثبت تغییرات شرکت در مرند
 • ثبت تغییرات شرکت در اهر
 • ثبت تغییرات شرکت در سراب
 • ثبت تغییرات شرکت در میانه
 • ثبت تغییرات شرکت در جلفا
 • ثبت تغییرات شرکت در شبستر
 • ثبت تغییرات شرکت در آذرشهر
 • ثبت تغییرات شرکت در بناب