جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد کارگزاری

قرارداد کارگزاری

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی و سرمایه یکی از نمونه قراردادهایی ات که بانک ها در این نوع قرارداد ها تنظیم می کنند و دارای مفاد زیر است. برای دریافت مشاوره رایگان حقوقی می توانید با مجتمع حقوقی ایلیا در ارتباط باشید.

قرارداد کارگزاری

این قرارداد با مواد 10 و 190 قانون مدنی و در تاریخ…………..به شماره………با توافق کامل طرفین وبه صورت قطعی، ضمن عقد خارج و لازم( که به اقرار عقد مزبور به طور شفاهی قبلا بین طرفین ذیل انعقاد یافته است)فیمابین امضاء کنندگان تنظیم گردیده و طرفین متعهد و ملزم به اجراء تمامی مفاد آن می باشند.

  • طرفین اول قرارداد کارگزاری

این قرارداد فی مابین آقای/شرکت…………به شماره شناسنامه/شماره ثبت……………..فرزند ……….صادره …………..به نشانی:……………..شماره تماس………. به عنوان کارگزار وطرف اول قرارداد.

  • طرف دوم قرارداد کارگزاری

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی و سرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

شرکت……….سهامی عام به شماره ثبت……………به نشانی: …..شماره تماس………….به عنوان کارفرما وطرف دوم قرارداد.

تبصره1. نشانی طرفین در این قرارداد اقامتگاه قانونی طرفین محسوب می گردد و لذا مقرر گردید در صورت تغییر مکان یکدیگر را ظرف 10 روز به صورت کتبی مطلع نمایند.

موضوع قرارداد کارگزاری

2-1. افتتاح حساب شرکت نزد بانک صادرات توسط کارگزار

2-2. گرفتن معرفی نامه و انجام کلیه امور مربوط به ضمانت نامه بانکی

2-3. معرفی سرمایه گذار(فایناسور) و امضاء قرارداد با سرمایه گذار

ماده3. حق الزحمه کارگزار

حق الزحمه کارگزار طبق توافق …………….% مبلغ ضمانت نامه می باشد که برعهده کارفرما می باشد و تا زمان اخذ تسهیلات به رسم امانت نزد وی باقی می ماند.

ماده4. مدت قرارداد

قرارداد مذکور از تاریخ تنظیم قرارداد تا………..سال فیمابین طرفین نافذ می باشد.

ماده5. تعهدات طرف اول قرارداد (کارگزار)

5-1. کارگزار مکلف گردید که مورد قرارداد را شخصاً پیگیری نماید.

5-2.طرف اول قرارداد مکلف است ضمانت نامه بانکی را از یکی از بانک های دولتی(ترجیحا بنا به توافقات شفاهی بانک………)را در…………مرحله به فاصله زمانی………ماه اخذ نماید.

5-3. طرف اول قرارداد (کارگزار) متعهد گردید پس از انعقاد قرارداد و تحویل اسناد از طرف کارفرما ظرف مدت 10 روز رضایت نامه بانکی را اخذ نماید.

5-4. کارگزار متعهد گردید پس از اخذ اسناد دریافتی و ضمانت نامه بانکی و پس از اخذ تائیدیه کتبی از مراجع ذی صلاح تا تاریخ……………قرارداد با سرمایه گذار (فایناسور) را منعقد و اولین مرحله پرداخت وام تا زمان مذکور انجام پذیرد.

5-5. چنانچه کارگزار ظرف مهلت های مقرر در دو بند فوق به تعهدات خود اقدام ننماید،یا در هر مرحله از کار کوتالهی ورزد به نحوی که مانع اجراء قرارداد گردد بدون هیچ قید وشرط و عذری ملزم و متعهد به بازپرداخت کل مبلغ حق الزحمه کارفرما به انضمام پرداخت مبلغ………….ریال به عنوان خسارت می باشد و حق هرگونه شکایت و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

5-6. مقرر گردید مبلق…………ریال به صورت تنخواه جهت پیکیری مقدماتی امور در وجه کارگزار پرداخت گردد که مبلغ مذکور از اولین حق الزحمه مشارالیه کسرخواهد گردید.

5-7. از آنجایی که ضمانت نامه بانکی برای………..صادر می گردد تمدید مجدد ضمانت نامه بانکی به مدت………..سال به عهده کارگزار می باشد و مشارالیه مکلف است یک ماه قبل از پایان ضمانت نامه نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

5-8. کلیه مخارج جهت اخذ ضمانت نامه از جمله هزینه کارشناسی و غیره به عهده کارگزار می باشد .همچنین هزینه کارشناسی افزایش سرمایه و تمدید ضمانت نامه ها در طول مدت کارگزاری به عهده کارگزار می باشد.

5-9. افتتاح حساب شرکت که از وظایف کارگزار می باشد می بایست با سود متعارف بانکی صورت گیرد.

5-10. 10% مبلغ کارمزد برای هر مرحله به عنوان حسن انجام کار نزد کارفرما باقی می ماند و پس از تمدید آخرین ضمانت نامه بانکی به وی مسترد می گردد.

5-11. کارگزار حق فسخ را از خود به هردلیل سلب و اسقاط نمود.

5-12. در صورت وجود کسورات قانونی کلیه آن به عهده کارگزار می باشد.

5-13. عواقب ناشی از صدور ضمانت نامه به عهده کارفرما می باشد.

قرارداد کارگزاری

ماده6. تعهدات طرف دوم قرارداد

6-1. کارفرما متعهد است اسناد مورد نیاز کارگزار را در اولین فرصت در اختیار کارگزار قراردهد.

6-2.طرف دوم قرارداد مکلف است به محض اعلام کارفرما 10%مبلغ ضمانت نامه را در هر مرحله تهیه و به حساب بانک صادر کننده ضمانت نامه به حساب خود شرکت واریز نماید.

6-3.ارائه درخواست جهت صدور ضمانت نامه به بانک از طرف کارفرما

6-4. مقرر گردید طرف دوم قرارداد مبلغ مندرج در بند6/5 را در قبال اخذ وثیقه مطمئن در اختیار کارگزار قرار دهد.

6-5. طرف دوم قرارداد حق الزحمه کارگزار را در هر مرحله پس از واریز وام به حساب شرکت نقدا پرداخت خواهد نمود.

6-6.کارفرما بعد از صدور ضمانت نامه و واریز وام حق فسخ را از خود نسبت به مراحل انجام شده سلب و اسقاط خواهد نمود.

6-7. در مواردی که در قرارداد مذکور به آن اشاره ای نشده است قانون مدنی وسایر قوانین موضوعه کشور حکمفرما می باشد.

6-8. در صورت وجود اختلاف فیمابین طرفین قرارداد ابتدا ازطریق مذاکرات دوستانه والنهایه از طریق محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار می گیرد.

این قرارداد مشتمل بر……………..ماده و…………….تبصره و……………..بند ودر………….نسخه متحدالمتن ودر حکم واحد تهیه و تنظیم وطرفین در کمال صحت و سلامت امضاء می نمایند.

کارفرما کارگزار

2.8/5 - (5 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها