درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد نمایندگی فروش بار در پروازهای هواپیمایی

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 14 مرداد 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه نمایندگی فروش بار در پروازهای هواپیمایی

نمونه قرارداد نمایندگی فروش بار در پروازهای هواپیمایی

قرارداد نمایندگی فروش بار در پروازهای هواپیمایی

این قرارداد در تاریخ...........فی مابین

الف) شرکت هواپیمایی ...........دارنده هواپیما به آدرس.......

وبه مدیریت عاملی آقای.........که در این قرارداد(هواپیمایی) نامیده می شود وشرکت خدمات هوایی ........به آدرس...................وبه.................مدیریت عاملی آقای..................که در این قرارداد شرکت نماینده.............نامیده می شود با شرایط ذیل منعقد می گردد.

1. موضوع قرارداد

عبارت است از اعطای نمایندگی فروش بار در پروازهای هواپیمایی در مسیر ...........به ظرفیت حداکثر.......تن در هر پرواز و کلیه پروازهای داخلی تعیین و حمل بار توسط ............براساس شرایط قرارداد انجام خواهد پذیرفت.

1-2. به شرکت نماینده ...........اختیار کامل داده می شود تا براساس تعرفه های شرکت هواپیمایی در مسیرهای مذکور بازاریابی و نسبت فروش و حمل بار روی بارنامه هواپیمایی اقدام نماید.

2-2. در صورتی که در شرایط خاص بازار عدول از تعرفه های شرکت هواپیمایی اجتناب ناپذیر باشد، شرکت نماینده .............می تواند با هماهنگی هواپیمایی بار را براساس نرخ های متفاوت از تعرفه های قرارداد به فروش برساند.

مبلغ تسویه:تعرفه های اعلام شده توسط شرکت هواپیمایی جهت کلیه مسیرها ..........که پیوست قرارداد می باشد.

4. تعهدات طرفین

1-4. تعهدات هواپیمایی:هواپیمایی متعهد می شود تعداد............عدد بارنامه خام بین المللی و داخلی خود را همراه با شماره سریال جهت شرکت نماینده...........ارسال و رسید دریافت نماید.

2-4. هواپیمایی متعهد می شود که برنامه پروازهای برنامه ای خودر را به........ساعت اعلام ودر صورت هرگونه تغییری حداقل.........ساعت قبل شرکت نماینده..........را مطلع نمایند.

3-4. هواپیمایی متعهد می شود بیمه حمل کالا را برابر با مقررات بین المللی هوایی تقبل نموده ودر صورت تاخیر پرواز یا مفقود شدن ویا صدمه دیدن نسبت به جبران خسارت وارده به کالا اقدام مبذول و کلا جوابگوی هرگونه خسارت به عهده هواپیمایی می باشد.

4-4. هواپیمایی متعهد و ملزم می گردد که در مسیرهای اعلام شده برابر پروازهای برنامه ای پرواز را انجام و نسبت به تعهدات انجام شده ...........اقدام نماید.

5-4. هواپیمایی موظف است یک Credit noteکه موید فروش ............می باشد ارسال تا............جهت تسویه حساب به صورت............%ظرف.....روز از تاریخ صدور بارنامه منجر به انجام پرواز و الباقی تا.........ماه تسویه حساب کامل گردد.

6-4. هواپیمایی موظف است بارهای صادراتی و وارداتی .........را که طبق ضوابط وشرایط بار قابل حمل با هواپیمایی.............می باش که مشخصات آن کتبا توسط شرکت هواپیمایی اعلام خواهد گردید را حمل نماید. ضمنا اسناد بار را نیز می بایستی تحویل صاحب بار درمقصد نماید ودر صورت عدم حمل، خسارت وارده را به صاحب کالا بپردازد.

7-4. هزینه جابه جایی و هندلینگ فرودگاهی، جمع آوری و نگهداری در انبار کلیه گمرکات هوایی و تحویل کالا در مقاصد به عهده هواپیمایی می باشد.

8-4. هواپیمایی به عنوان حمل کننده بار مسئولیت مدنی خسارت ناشی از حمل و نقل هوایی محموله هایی که بارنامه آن توسط .........صادر گردیده باشد را به عهده خواهد داشت.

5. تعهدات شرکت نمایندگی بار

1-5. شرکت نماینده..........موظف به بازاریابی و تامین فضای خالی درحد امکان در مورد هواپیماهای در مسیرهای اعلام شده مندرج در این قرارداد را که هرکدام متناسب با ظرفیت های اعلام شده می باشد، انجام دهد و در صوت عدم تامین ظرفیت............ساعت قبل مراتب را به اطلاغ شرکت هواپیمایی برساند.

2-5. هماهنگی جهت ارسال بار توسط صادرکنندگان ،تماس با آن ها، صدور بارنامه و اخذ مبالغ بارنامه به عهده شرکت نماینده.........می باشد.

3-5. ................متقبل می گردد به عنوان تضمین حسن اجرای این قرارداد یک فقره...............به مبلغ..............ریال در وجه شرکت هواپیمایی ..............به شماره........عهده بانمک...........به ضمانت نزد هواپیمایی قراردهد.

6.سایر تعهدات

قرارداد نمایندگی فروش بار در پروازهای هواپیمایی

1-6. طرفین قرارداد هرگونه مالیات و عوارض متعلق ناشی از فعالیت های بازرگانی مربوط به این قرارداد را خود راساً پرداخت می نماید.

7. فسخ قرارداد

قرارداد نمایندگی فروش بار در پروازهای هواپیمایی

1-7. در موارد زیر طرفین حق فسخ قرارداد را مشروط به ارائه دلایل با پیش آگهی .........ماهانه کتبی خواهد داشت و در ظرف مدت فوق نسبت به اجرای تعهدات قبلی و تسویه حساب اقدام می نمایند.

1. تاخیر در انجام هر یک از امور پیش بینی شده طرفین قرارداد

2. عدم رضایت هریک ازطرفین قرارداد از نحوه عملکرد طرف دیگر

3. عدم انجام تعهدات توسظ طرفین قرارداد

4. احراز عدم توانایی طرفین جهت ارائه خدمات موضوع قرارداد

8. زمان اجرا و مدت قرارداد

1-8. این قرارداد از تاریخ امضای آن توسط طرفین لازم الاجرا می باشد.

2-8. مدت اعتبار این قرارداد تا تاریخ.......بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

9. عوامل ناخواسته(فورس ماژور)

در صورت بروز هر گونه حوادث غیر قابل پیش بینی و پیشگیری که از قدرت انسانی نیز خارج می باشد و طرفین دخالتی در بروز آن نداشته باشند مسئولیتی متوجه طرفین قرارداد نبوده وموضوع این قرارداد تا رفع موانع یاد شده به حالت تعلیق درخواهد آمد.

10. حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف احتمالی ، موضوع مورد اختلاف به طریق اولی به صورت مسالمت آمیز حل و فصل گردیده در غیراین صورت در محاکم ذیصلاح مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

11. اصلاح قرارداد

طرفین قرارداد می توانند درهر زمان با توافق کتبی یکدیگر نسبت به اصلاح مفاد این قرارداد وضمایم مربوطه اقدام نمایند ودر این صورت الحاقیه اصلاحیه مذکور ازتاریخ امضای طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد.

12. نسخ قرارداد

این قرارداد در ...........ماده و........نسخه تنظیم ودر تاریخ........به امضای طرفین رسیده و همه نسخ دارای حکم و اعتبار قانونی می باشد.

محل امضاء شرکت هواپیمایی محل امضاء شرکت نمایندگی بار

مدیرعامل مدیرعامل

نمونه قرارداد نمایندگی فروش بار در پروازهای هواپیمایی

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد نمایندگی فروش بار در پروازهای هواپیمایی

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید