مشخصات شماره ثبت شرکت

_ مثل شناسنامه از راه های استعلام هویت و شناسایی شرکت میباشد.
_ همیشگی و ثابت است.
_ نداشتن شماره ثبت،به منزله غیرقانونی بودن شرکت محسوب میشود.
_ از طریق آن میتوان شناسنامه شرکتها را مطالعه کرد.
_ تا زمانی که شرکت دایر باشد،از طریق شماره قابل شناسایی است.
_ مهمترین راهکار در استعلام ثبت شرکتهاست.
_ به وسیله این شماره ، هویت اشخاص حقوقی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اتاق بازرگانی، سازمان اوقاف وامور خیریه و حوزه های علمیه قابل شناسایی میشود.

مزیتهای استعلام شماره ثبت شرکت عبارت اند از:

_ بررسی نوع فعالیت شرکت
_بررسی محل شرکت
_بررسی هویت شرکت

روش استعلام شناسه ملی شرکت:

از راه های مطمئن جهت استعلام شناسه ملی شرکت ،مراجعه به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به نشانی http://www.ilenc.ir میباشد .متقاضیان می توانند با ثبت حداقل یکی از سه مورد ذیل در سامانه ،جهت استعلام اقدام نمایند.
_شناسه ملی
_شماره ثبت
_نام شخص

نکات لازم برای جستجوی شناسه ملی اشخاص حقوقی:

_ اسامی و اطلاعات شرکتهای غیرقانونی و غیررسمی نیز در این سامانه موجود است.
_ بروز رسانی این سایت،بسیار زود انجام میشود.
_ یافتن اطلاعات شخص حقوقی با سه گزینه نام، شماره ثبت،یا شناسه ملی انجام میگیرد.
_ برای جستجوی شرکت باید از انتخاب محل جغرافیایی و تاریخ ثبت خودداری کرد.
_ اگر قصد دریافت شناسه ملی را دارید شماره ثبت یا نام شخصیت حقوقی را وارد نموده و جستجو را بزنید تا شناسه ملی، نام شخصیت و سازمان ثبت کننده نمایش داده شود.
_ برای نمایش جزییات روی شماره شناسه ملی کلیک کنید.
_ جستجوی مشخصات اشخاص حقوقی به تفکیک سازمانهای ثبت کننده آنها نیز امکان پذیر است.

مجتمع ثبتی ایلیا مفتخر است تا شما را در کلیه امور ثبتی و استعلام های برند و شرکت مربوطه همراهی نماید.