لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد اجاره اسکله اختصاصی در بندر


نمونه قرارداد تخصصی اجاره اسکله اختصاصی در بندر ................ به مساحت ...................... به مختصات ................... جهت دپو و بارگیری دریایی

نمونه قرارداد اجاره اسکله اختصاصی در بندر

قرارداد اجاره اسکله اختصاصی در بندر ................ به مساحت ...................... به مختصات ................... جهت دپو و بارگیری دریایی

  • 1. طرف اول قرارداد

شرکت ............... (سهامی خاص) به نمایندگی و مدیریت عاملی آقای ......... به نشانی ذیل این برگ که در قرارداد «کارفرما» نامیده می شود.

  • 2.طرف دوم قرارداد

شرکت .................. به نمایندگی و مدیریت عاملی آقای ............ دارای شناسنامه شماره ................ صادره از ................ دفتر پیمانکاری............... که در این قرارداد « پیمانکار » نامیده می شود.

  • 3. موضوع قرارداد

اجاره اسکله اختصاصی از شرکت ....... .. در بندر شهید ............ به مساحت x و مختصات x جهت دپو، بارگیری دریایی محصولات موردنظر شرکت ........................

4. مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ فوق به مدت ............. سال شمسی که برای سال های آینده قابل تمدید می باشد.

5.تخلیه و دپو

5-1. دریافت مجوز های لازم جهت ورود کامیون های حامل ............. ( از هر کدام از ورودی های بندر ها مورد توافق شرکت ........... باشد و محدودیتی وجود ندارد.)

5-2. دریافت و کنترل حواله صادر شده توسط معدن بررسی هر کامیون ( با نظارت نماینده طرفین)

5-3. درج شماره حواله، شماره کامیون، تاریخ و ساعت بارگیری، میزان تناژ بارگیری شده(قبض باسکول معدن) در تاریخ و ساعت تخلیه (نمایندگان دو شرکت)

5-4. نظارت بر تخلیه کامیون ها(نمایندگان دو شرکت)

5-5. ارسال گزارشات تخلیه روزانه در شروع روز اداری بعدی شامل اطلاعات مندرج در 3-5

5-6. ارسال گزارش میزان کالای تخلیه شده به صورت روزانه که شامل کل وزن تخلیه شده محموله در روز و جمع کل وزن محموله تخلیه شده تا رو ارسال گزارش به نرخ فرم (c)

5-7. در پایان هر مرحله بارگیری دریایی، میزان کل محموله بارگیری شده بر مبنای وزن حاصل از draft servey که همان وزن جواز صادر شده می باشد باید در گزارش میزان کالای تخلیه شده اعلام گردد.

6. بارگیری دریایی

6-1. تهیه « درخواست اجازه بارگیری » و ثبت آن در اداره گمرک، پس از دریافت اعلام آمادگی وسیله حمل دریایی که توسط شرکت کشتیرانی ارسال خواهد شد.

6-2. ارائه فرم ثبت شده درخواست بارگیری به نماینده کشتیرانی جهت دریافت اجازه پهلو گیری شناور

6-3. اخذ کپی اجازه، بارگیری از شرکت کشتیرانی

6-4. تعیین و هماهنگی لازم با شرکت بازرسی کننده جهت تهیه گزارش درافت خالی بلافاصله پس از پهلو گیری شناور.

6-5. انجام عملیات بارگیری شناور

6-6. تعیین و هماهنگی لازم با شرکت بازرسی کننده جهت تهیه گزارش درافت پر بلافاصله پس از اتمام بارگیری شناور.

6-7. تهیه نالی مربوطه از سازمان بنادر

6-8.تهیه برگه نظارت گمرکی از گمرک.

6-9. ارائه اطلاعات لازم جهت صدور جواز صادراتی.

6-10. پرداخت هزینه ریماند گمرکی و عوارض بندری کالا و سایر هزینه های لازم جهت صدور جواز گمرکی.

6-11. ارائه اسناد مربوطه به کالا به نماینده شرکت کشتیرانی جهت دریافت مجوز حرکت شناور.

6-11-1. اسناد لازم عبارت است از:

- برگه تأیید شده نظارت گمرکی

- برگه تأیید شده تالی

-جواز صادراتی

- در صورت نیاز ارائه رسید پرداخت عوارض بندری و ریماند گمرک مربوط به کالا

6-12-. ارائه اطلاعات لازم ( پس از تأیید شرکت ..............) به شرکت کشتیرانی جهت صدور بارنامه حمل

6-13. پیگیری و دریافت بارنامه حمل و ارسال آن به مقصد پس از دریافت تأیید ............

6-14. تهیه صورتحساب مربوط به هزینه های عملیات ارسال آن به شرکت ................. حداکثر ............. ساعت پس از اتمام بارگیری( و یا دریافت کپی بارنامه حمل)

6-14-1. مدارک لازم عبارتند از:

- اصل جواز گمرکی

- کپی اجازه بارگیری (1)

- کپی گزارش شرکت بازرسی برای درافت خالی و پر

- برگه نظارت

- برگه تالی

- کپی بارنامه حمل

- رسید پرداخت ریماند گمرکی و عوارض بندری

* شرکت .................. نماینده تام الاختیاری جهت انجام امور گمرکی و نظارت کلی بر عملیات معرفی می نماید.

نماینده شرکت تنها بر عملیات نظارت خواهد داشت و به عنوان نماینده قانونی جهت انجام امور گمرکی می باشد ولی هزینه های مربوطه که پرداخت ریماند گمرکی و عوارض بندری و سایر هزینه ها جهت صدور جواز می باشد، توسط شرکت.......... انجام خواهد گرفت.(طبق شرح وظایف تهیه شده توسط ................)

7. شرایط تحویل

قرارداد اجاره اسکله اختصاصی در بندر

7-1. از معدن تا محل دپو به عهده شرکت ................ می باشد.

7-2.در محل دپو براساس بارنامه و برگ باسکول تحویل شرکت.....به شرح فرم پیوستA 7-3. از محل دپو تا بارگیری وتا لحظه حرکت وسیله حمل دریایی کلیه هزینه ها و عملیات به عهده شرکت ............. می باشد.

7-4-1. وسیله حمل دریایی به عهده شرکت ............. می باشد.

زمان انجام عملیات برای بارج ................ تن، ......... ساعت پس از پهلو گیری بارج نحوه اعلام سفارش توسط شرکت ................. از طریق فرم B، در صورت موجود بودن دپوی کافی برای سفارش مورد نظر

7-5-2.اگر تامین وسیله حمل توسط شرکت ..... ....... صورت پذیرد دریافت بارنامه و تحویل آن به شرکت ............. به عهده نماینده شرکت ....... می باشد. که هزینه های آن به عهده شرکت..................... باشد میزان ضایعات......ودر غیر این صورت به عهده شرکت....می باشد، شرح وظایف نماینده ونماینده آن توسط شرکت ........... مشخص و در اختیار شرکت ................ قرار گیرد.

- کلیه مسایل زیست محیطی و یا کلیه مسایل موجود در اثز این دپو و این فعل و انتقالات شرکت ..... ........ حداکثر پس از ....... روز مسئول جوابگویی می باشد.

- بیمه ها به عهده پیمانکار می باشد.

- عوارض و مالیات و تجمع عوارض

- حداقل میزان بارگیری

- زمان تحویل ................ جولای اگر زودتر آماده و سفارش بود که آغاز شود.

- حداقل بارگیری برای .............. تن

- نحوه بارگیری به مقصد و نوع سفارش متغیر می باشد.

- حمل پالت، حمل فله، حمل کانتینر، حمل کیسه .............. کیلویی یا ...... کیلویی یا ............. کیلویی با big bag با کانتینر تبدیل شود.

محل امضاء طرف اول قرارداد امضاء طرف دوم قرارداد

مدیر عامل شرکت مدیر عامل شرکت

قرارداد اجاره اسکله اختصاصی در بندر

نمونه قرارداد اجاره اسکله اختصاصی در بندر

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد اجاره اسکله اختصاصی در بندر

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

قرارداد تولیدی خیاطی و نمونه قرارداد خیاطی

توضیحات کامل درباره قرارداد تولیدی خیاطی به همراه نمونه قرارداد خیاطی.کلیه امور خود را به ثبت شرکت ایلیا بسپارید.

قرارداد جعاله و نمونه قرارداد جعاله

توضیحاتی به صورت کامل و جامع در خصوص قرارداد جعاله همراه با نمونه قرارداد جعاله و نمونه قراردادجعاله انجام امور اداری و ثبتی

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین

نمونه قرارداد تبلیغاتی

نمونه قرارداد تبلیغاتی

نمونه قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد مشاوره دریافت وام و تسهیلات بانکی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی(ارزی وریالی) قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک

نمونه قرارداد حجمی شهرداریها

نمونه قرارداد حجمی شهرداریها

نمونه قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی پیمانکاری نقشه برداری GPS -خدمات قابل ارائه مجموعه ایلیا تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

تفاهم نامه همکاری تجاری

توضیحات کامل درباره تفاهم نامه همکاری تجاری به همراه نمونه تفاهم نامه همکاری تجاری

نمونه قرارداد حق العمل کاری

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد حق العمل کاری همراه با قرارداد حق العمل کاری.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید