لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد اجاره اسکله اختصاصی در بندر


نمونه قرارداد تخصصی اجاره اسکله اختصاصی در بندر ................ به مساحت ...................... به مختصات ................... جهت دپو و بارگیری دریایی

نمونه قرارداد اجاره اسکله اختصاصی در بندر

قرارداد اجاره اسکله اختصاصی در بندر ................ به مساحت ...................... به مختصات ................... جهت دپو و بارگیری دریایی

  • 1. طرف اول قرارداد

شرکت ............... (سهامی خاص) به نمایندگی و مدیریت عاملی آقای ......... به نشانی ذیل این برگ که در قرارداد «کارفرما» نامیده می شود.

  • 2.طرف دوم قرارداد

شرکت .................. به نمایندگی و مدیریت عاملی آقای ............ دارای شناسنامه شماره ................ صادره از ................ دفتر پیمانکاری............... که در این قرارداد « پیمانکار » نامیده می شود.

  • 3. موضوع قرارداد

اجاره اسکله اختصاصی از شرکت ....... .. در بندر شهید ............ به مساحت x و مختصات x جهت دپو، بارگیری دریایی محصولات موردنظر شرکت ........................

4. مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ فوق به مدت ............. سال شمسی که برای سال های آینده قابل تمدید می باشد.

5.تخلیه و دپو

5-1. دریافت مجوز های لازم جهت ورود کامیون های حامل ............. ( از هر کدام از ورودی های بندر ها مورد توافق شرکت ........... باشد و محدودیتی وجود ندارد.)

5-2. دریافت و کنترل حواله صادر شده توسط معدن بررسی هر کامیون ( با نظارت نماینده طرفین)

5-3. درج شماره حواله، شماره کامیون، تاریخ و ساعت بارگیری، میزان تناژ بارگیری شده(قبض باسکول معدن) در تاریخ و ساعت تخلیه (نمایندگان دو شرکت)

5-4. نظارت بر تخلیه کامیون ها(نمایندگان دو شرکت)

5-5. ارسال گزارشات تخلیه روزانه در شروع روز اداری بعدی شامل اطلاعات مندرج در 3-5

5-6. ارسال گزارش میزان کالای تخلیه شده به صورت روزانه که شامل کل وزن تخلیه شده محموله در روز و جمع کل وزن محموله تخلیه شده تا رو ارسال گزارش به نرخ فرم (c)

5-7. در پایان هر مرحله بارگیری دریایی، میزان کل محموله بارگیری شده بر مبنای وزن حاصل از draft servey که همان وزن جواز صادر شده می باشد باید در گزارش میزان کالای تخلیه شده اعلام گردد.

6. بارگیری دریایی

6-1. تهیه « درخواست اجازه بارگیری » و ثبت آن در اداره گمرک، پس از دریافت اعلام آمادگی وسیله حمل دریایی که توسط شرکت کشتیرانی ارسال خواهد شد.

6-2. ارائه فرم ثبت شده درخواست بارگیری به نماینده کشتیرانی جهت دریافت اجازه پهلو گیری شناور

6-3. اخذ کپی اجازه، بارگیری از شرکت کشتیرانی

6-4. تعیین و هماهنگی لازم با شرکت بازرسی کننده جهت تهیه گزارش درافت خالی بلافاصله پس از پهلو گیری شناور.

6-5. انجام عملیات بارگیری شناور

6-6. تعیین و هماهنگی لازم با شرکت بازرسی کننده جهت تهیه گزارش درافت پر بلافاصله پس از اتمام بارگیری شناور.

6-7. تهیه نالی مربوطه از سازمان بنادر

6-8.تهیه برگه نظارت گمرکی از گمرک.

6-9. ارائه اطلاعات لازم جهت صدور جواز صادراتی.

6-10. پرداخت هزینه ریماند گمرکی و عوارض بندری کالا و سایر هزینه های لازم جهت صدور جواز گمرکی.

6-11. ارائه اسناد مربوطه به کالا به نماینده شرکت کشتیرانی جهت دریافت مجوز حرکت شناور.

6-11-1. اسناد لازم عبارت است از:

- برگه تأیید شده نظارت گمرکی

- برگه تأیید شده تالی

-جواز صادراتی

- در صورت نیاز ارائه رسید پرداخت عوارض بندری و ریماند گمرک مربوط به کالا

6-12-. ارائه اطلاعات لازم ( پس از تأیید شرکت ..............) به شرکت کشتیرانی جهت صدور بارنامه حمل

6-13. پیگیری و دریافت بارنامه حمل و ارسال آن به مقصد پس از دریافت تأیید ............

6-14. تهیه صورتحساب مربوط به هزینه های عملیات ارسال آن به شرکت ................. حداکثر ............. ساعت پس از اتمام بارگیری( و یا دریافت کپی بارنامه حمل)

6-14-1. مدارک لازم عبارتند از:

- اصل جواز گمرکی

- کپی اجازه بارگیری (1)

- کپی گزارش شرکت بازرسی برای درافت خالی و پر

- برگه نظارت

- برگه تالی

- کپی بارنامه حمل

- رسید پرداخت ریماند گمرکی و عوارض بندری

* شرکت .................. نماینده تام الاختیاری جهت انجام امور گمرکی و نظارت کلی بر عملیات معرفی می نماید.

نماینده شرکت تنها بر عملیات نظارت خواهد داشت و به عنوان نماینده قانونی جهت انجام امور گمرکی می باشد ولی هزینه های مربوطه که پرداخت ریماند گمرکی و عوارض بندری و سایر هزینه ها جهت صدور جواز می باشد، توسط شرکت.......... انجام خواهد گرفت.(طبق شرح وظایف تهیه شده توسط ................)

7. شرایط تحویل

قرارداد اجاره اسکله اختصاصی در بندر

7-1. از معدن تا محل دپو به عهده شرکت ................ می باشد.

7-2.در محل دپو براساس بارنامه و برگ باسکول تحویل شرکت.....به شرح فرم پیوستA 7-3. از محل دپو تا بارگیری وتا لحظه حرکت وسیله حمل دریایی کلیه هزینه ها و عملیات به عهده شرکت ............. می باشد.

7-4-1. وسیله حمل دریایی به عهده شرکت ............. می باشد.

زمان انجام عملیات برای بارج ................ تن، ......... ساعت پس از پهلو گیری بارج نحوه اعلام سفارش توسط شرکت ................. از طریق فرم B، در صورت موجود بودن دپوی کافی برای سفارش مورد نظر

7-5-2.اگر تامین وسیله حمل توسط شرکت ..... ....... صورت پذیرد دریافت بارنامه و تحویل آن به شرکت ............. به عهده نماینده شرکت ....... می باشد. که هزینه های آن به عهده شرکت..................... باشد میزان ضایعات......ودر غیر این صورت به عهده شرکت....می باشد، شرح وظایف نماینده ونماینده آن توسط شرکت ........... مشخص و در اختیار شرکت ................ قرار گیرد.

- کلیه مسایل زیست محیطی و یا کلیه مسایل موجود در اثز این دپو و این فعل و انتقالات شرکت ..... ........ حداکثر پس از ....... روز مسئول جوابگویی می باشد.

- بیمه ها به عهده پیمانکار می باشد.

- عوارض و مالیات و تجمع عوارض

- حداقل میزان بارگیری

- زمان تحویل ................ جولای اگر زودتر آماده و سفارش بود که آغاز شود.

- حداقل بارگیری برای .............. تن

- نحوه بارگیری به مقصد و نوع سفارش متغیر می باشد.

- حمل پالت، حمل فله، حمل کانتینر، حمل کیسه .............. کیلویی یا ...... کیلویی یا ............. کیلویی با big bag با کانتینر تبدیل شود.

محل امضاء طرف اول قرارداد امضاء طرف دوم قرارداد

مدیر عامل شرکت مدیر عامل شرکت

قرارداد اجاره اسکله اختصاصی در بندر

نمونه قرارداد اجاره اسکله اختصاصی در بندر

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد اجاره اسکله اختصاصی در بندر

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری)

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد حق الوکاله و هزینه دعوی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حق الوکاله و هزینه دعوی - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد نصب و راه اندازی دستگاه خود پرداز

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه فروش، نصب و راه اندازی باآموزش و پشتیبانی و خدمات پس از فروش دستگاه خود پرداز با دوره گارانتی معین - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد اخذ وام

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه اخذ وام - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

نمونه قرارداد اجاره پایانه های فروش(POS)

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه اجاره پایانه های فروش(POS) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی پیمانکاری نقشه برداری GPS -خدمات قابل ارائه مجموعه ایلیا تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد صلح حقوق رستوران در حال فعالیت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه صلح حقوق رستوران در حال فعالیت - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قراداد واردات کالای بازرگانی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه واردات کالای بازرگانی (موضوع پروفرم های .................) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری تجهیزات واجرای تغذیه پست برق

قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی - ..که در این قرارداد«پیمانکار»نامیده می شود ازطرف دیگر به شرح زیر..

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید