درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد حمل از بندر مبداء

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     سه شنبه، 12 مرداد 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حمل از بندر مبداء

نمونه قرارداد حمل از بندر مبداء

قرارداد حمل از بندر مبداء

این قرارداد فی مابین شرکت................که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقای...............به نشانی............. وشرکت مشاوره ای حمل و نقل........به نمایندگی آقای...............به نشانی تهران،خیابان...........تقاطع..........طبقه............واحد...............تلفن.........از طرف دیگر منعقد می گردد.

ماده1. موضوع قرارداد

حمل هیترهای صنعتی از شرکت.........از مبدا گمرک بندر شهید ...........به مقصد پالایشگاه..........(طرح.......)

1-.1محمولات فوق براساس توافق انجام شده برروی وسیله مناسب بارگیری و مهاربندی و حمل خواهد شد.

1-2. حمل محموله با توجه به حمل به صورت توافقی با اسکورت مناسب وبه تعداد خاص حمل می گردد.

ماده2. مبلغ قرارداد

قرارداد حمل از بندر مبداء

مبلغ قرارداد ............ریال می باشد که شامل هزینه گرایه حمل و یا ایجاد احتمالی مسیرهای کنارگذرها و قطع سیم های برق وسایر هزینه های جانبی در طول مسیر می گردد.

2-1. هزینه متعلقه مربوط به پروانه عبور، هزینه اسکورت و هزینه های بارنامه های دولتی و حق پایانه و غیره به عهده پیمانکار می باشد.

ماده3. تعهد کارفرما

قرارداد حمل از بندر مبداء

کارفرما متعهد می گردد........% کل قرارداد را بعد از عقد قرارداد و..........% الباقی را بعد از دریافت صورت حساب و اصل برنامه حمل داخلی که توسط نماینده کارفرما در مقصد رسیده باشد به پیمانکار پرداخت نماید.

ماده4. مدت قرارداد

قرارداد حمل از بندر مبداء

مدت قرارداد حمل حداکثر ظرف مدت.................روز کاری می باشد وبا توجه به نیاز فوری به محمولات فوق پیمانکار موظف است حداکثر .............هفته پس از ابلاغ کتبی کار توسط کارفرما نسبت به اعزام وسیله مناسب جهت بارگیری اقدام نماید.

ماده 5. بیمه

بیمه محصولات مورد حمل راساً توسط کارفرما در طول مدت قرارداد تحت پوشش کامل بیمه گردیده است و در صورت بروز هر گونه حادثه ای که منجر به ایجاد خسارت گردد پیمانکار موظف است طبق مقررات وفق صدور بارنامه های دولتی نسبت به پوشش بیمه باربری عمومی محوله وفق ارزش کالا اقدام نماید.

1-5. مسئولیت عبور از کنار گذرهای مسیر و همچنین محدودیت های احتمالی مسیر عبور به عهده پیمانکار می باشد.

2-5. وسیله نقلیه ای که پیمانکار برای ایجاد عملیات موضوع قرارداد به کار می رود بایستی طبق قوانین جاری کشور بیمه اجباری شخص ثالث باشد و مدارک مربوط به آن باید با وسیله نقلیه همراه تا در صورت مطالبه مقامات ذیصلاح یا نمایندگان کارفرما ارائه گردد.

ماده6. حوادث قهریه

به مواردی اطلاق می گردد که قابل پیش بینی، غیرعادی و خارج از کنترل طرفین قراردادباشد. مانند وقوع (اعم از اعلام شده یا نشده) انقلاب،شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصابات، وقوع بیماری های واگیردار، زمین لرزه ها،سیل ، آتش سوزی که ناشی از عمد و قصور طرفین نباشد که در نتیجه موجب می گردد تعهدات قراردادی جزء یا کلا اجرا نگردد. در این حالت پیمانکار موظف می باشد ظرف مدت..........روز کتباً کارفرما را از وضعیت موجود مطلع بنماید.در این صورت طرفین برای حصول توافق در خصوص نحوه ادامه یا خاتمه قرارداد مذکور اقدام خواهند نمود.

ماده7. موارد فسخ قرارداد

در موارد ذیل قرارداد پس از اخطار .............روز کلا یا جزا قابل فسخ توسط کارفرما می باشد.

1. تاخیر عمدی در حمل تجهیزات بیش از......هفته از تاریخ ذکر شده در جدول زمان بندی قرارداد

2. انتقال قرارداد به شخص ثالث بدون مجوز کتبی از صاحب کالا

3. انحلال شرکت پیمانکار

4.ورشکستگی پیمانکار

ماده8. عدم واگذاری به غیر

پیمانکاری حمل بدون موافقت واجازه کتبی کارفرما حق واگذاری یا انتقال تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به دیگری ندارد ودر صورت تخلف پیمانکار، کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نماید و نسبت به ضبط ضمانت نامه تعهد انجام کار و جبران ضرر وزیان وارده از محل مطالبات پیمانکار تامین نماید.

ماده9.جریمه و تاخیر

قرارداد حمل از بندر مبداء

چنانچه طرفین در انجام تعهدات موضوع و مفاد قرارداد وبرنامه ریزی ها تاخیری نمایند با توجه به توافق طبق عرف رایج کشور و قوانین حمل و نقل کشوری نسبت به پرداخت خسارت موظف خواهد بود.

نکته مهم: در صورت خسارت ناشی از مفقود شدن یا در اثر حوادث و موارد مشابه تمامی خسارت طبق قانون تجارت در سراسر کشور اعمال خواهد گردید.

ماده10. سایر تعهدات پیمانکار

10-1. تهیه اسکورت

10-2. تهیه کلیه لوازم حمل

10-3. اخذ مجوز ترافیک و پروانه عبور از مراجع ذیصلاح

10-4. رعایت اصول ایمنی

شرکت............ شرکت مهندسی مشاور

پیمانکار کارفرما

تاریخ تنظیم سند:........................

این قرارداد در ..........نسخه تهیه و امضا می گردد.

قرارداد حمل از بندر مبداء

نمونه قرارداد حمل از بندر مبداء

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد حمل از بندر مبداء

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید