درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

توضیحاتی حقوقی در خصوص نام و اسم شرکت ها

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     شنبه، 27 شهریور 1400


توضیحاتی حقوقی در خصوص نام و اسم شرکت ها

بعد از آنکه روشن شد شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشند (ماده ۵۸۳ ق.ت)، این امر نتایجی را به دنبال دارد که در این قسمت به آنها اشاره می شود .

نام شرکت

کلیه شرکتهای تجاری به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و اعمال آنها برخوردار می شوند. به منظور اعمال حقوق خود که از جمله آنها انجام معاملات مرتبط با موضوع شرکت است باید دارای نام مخصوص به خود باشند تا در جامعه از اشخاص دیگر و همچنین شرکای شرکت متمایز گردند. قانونگذار در مواد متعددی از قانون تجارت به لزوم برخورداری شرکت از نام مخصوص تصریح کرده است از جمله ماده ۹۴در شرکت با مسئولیت محدود، ماده ۱۱۶ در شرکت تضامنی، ماده ۱۴۱ در شرکت مختلط غیرسهامی، ماده ۱۶۲ در شرکت مختلط سهامی و ماده ۱۸۳ در مورد شرکت نسبی به این امر تصریح نموده است. در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷اگرچه در مورد شرکتهای سهامی هیچ ماده ای از وجود نام مخصوص به صراحت سخن نگفته است ولی از تبصره ماده ۴ لایحه مزبور این امر قابل استفاده است . تبصره فوق مقرر می دارد: «در شرکتهای سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکتهای سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود». همچنین در ماده ۷ لایحه مزبور در اظهارنامه و در ماده ۸ در طرح اساسنامه و در ماده ۹ در طرح اعلامیه پذیره نویسی به نام شرکت تصریح شده و همهآنها باید متضمن نام شرکت باشند و همچنین به موجب ماده ۱۳ لایحه مزبور، ورقه تعهد سهام نیز باید متضمن نام شرکت باشد .
ناگفته نماند که نام شرکت در برخی از شرکتهای تجاری باید دارای ویژگیهایی باشد که قانون مقرر نموده است مانند شرکت با مسئولیت محدود که نام شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد (ماده ۹۵ ق.ت). البته ذکر نام یک یا چند نفر از شرکا در نام شرکت خللی به نام شرکت یا خود شرکت وارد نمی سازد بلکه فقط شریک یا شرکای مزبور در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت یعنی این اشخاص در مقابل اشخاص ثالث نسبت به بدهی های شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
حکم مزبور در ماده فوق مبتنی بر حکم قانون در ماده ۱۱۷ ق.ت میباشد که به موجب آن در نام شرکت تضامنی نام حداقل یکی از شرکا باید ذکر گردیده و در این صورت باید از عبارتی از قبیل (و شرکا، و پسران، و فرزندان و ...) استفاده کرد .
بنابراین حکم قانونگذار در ماده ۹۵ق.ت در خصوص مسئولیت تضامنی شریکی که نام او در نام شرکت با مسئولیت محدود ذکر شده به دلیل تشابه چنین شرکتی با شرکت تضامنی میباشد که موجب اشتباه مردم گردیده و ممکن است از این جهت دچار ضرر و زیان گردند. در شرکت مختلط غیرسهامی و سهامی نیز مانند شرکت تضامنی باید حداقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود (ماده ۱۴۱ و ۱۶۲ ق.ت (.
علاوه بر مواد قانون تجارت، از برخی مواد نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب 1310/3/16وزارت دادگستری لزوم برخورداری هر شرکت تجاری از یک نام قابل استفاده است .
به موجب ماده ۶ نظامنامه مزبور یکی از مندرجات الزامی اظهارنامه ثبت شرکت، نام کامل شرکت می باشد. همچنین به موجب ماده ۱۸ همان نظامنامه، تصدیق ثبت شرکت که باید از سوی اداره ثبت اسناد (اداره ثبت شرکتها) صادر گردد باید متضمن نام کامل شرکت باشد .
نکته قابل توجه در مورد نام شرکتهای تجاری این است که در اشخاص حقیقی، ابتدا شخص متولد می شود و سپس به هنگام اخذ شناسنامه نام او به ثبت رسیده و رسمیت پیدا می کند اگر چه در عمل، خانواده ها نام او را قبل از تولد تعیین و بعد از تولد آن را به ثبت رسانده و رسمیت می دهند. اما در شرکتهای تجاری همزمان با تشکیل شرکت، نام آننیز مورد نظر و توجه قرار گرفته و شرکت با همان نام تشکیل می گردد ولی در شرکت سهامی عام قبل از تأسیس شرکت، نام شرکت به وسیله مؤسسین تعیین گردیده و سپس شرکت با همان نام ایجاد می شود. زیرا در این شرکت ها به موجب ماده ۶ ل.ا.ق.ت. مؤسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل سی و پنج درصد آن را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها بسپارند و همچنین باید اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه مؤسسین رسیده به اداره ثبت شرکتها بفرستند که هم در اظهارنامه و هم در طرح اساسنامه و هم در طرح اعلامیه پذیره نویسی باید اسم شرکت نوشته شود (مواد ۷، ۸ و ۹ ل.ا.ق.ت) در حالی که هنوز شرکت تشکیل نشده و بعد از برگزاری جلسه مجمع عمومی مؤسس و انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و قبول سمت توسط آنان تشکیل خواهد شد که ممکن است ماهها این امر طول بکشد (ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت (
نکته قابل توجه دوم در مورد نام شرکت های تجاری این است که قانون تجارت هیچ گونه شرایطی برای آن مقرر نکرده است غیر از شرایطی که در نام شرکتهای اشخاص و سرمایه به شرح مواد ۹۵، ۱۱۷ و ۱۸۴ ق.ت. مقرر شده است ولی در عمل اداره ثبت شرکتها به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و نظم عمومی با الهام از برخی قوانین و مقررات مانند ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵، ملاکهای قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۵۷۸ ق.ت، محدودیت هایی را ایجاد کرده است .

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید