توضیحی در خصوص هزینه ثبت شرکت

ثبت شرکت مانند هر موضوع خدماتی دیگری هزینه های خود را دارد و فرایندی است که مدت زمانی حدود دوهفته حداقل زمان بر است و شامل مراحلی است که به شکل اینترنتی ، پیگیری و حضور آن هم دو مرتبه حداقل به سر انجام می رسد . بنابراین اگر بخواهیم هزینه ثبت شرکت را تقسیم بندی کنیم می شود گفت که هزینه حق الثبت شرکت ، هزینه اینترنت ، هزینه پستی شامل هزینه پاکت و تمبر و حق ابطال تمبر سرمایه و اگر بخواهید روزنامه رسمی را هم در امتداد ثبت شرکت انجام دهید حق الچاپ اگهی نیز به اب موارد افزوده می شود . فلذا مشاهده می کنید که امور خدماتی به ظاهر کوچک هم می تواند در دل خود زحمت زیاد ومراحل زیادی داشته باشد که هزینه اش را افزایش می دهد . به علاوه بسیاری از افرادی که اقدام به ثبت شرکت می کنند خود معمولا" شاغل هستند و زمانی جهت انجام امور ثبتی و پیگیری مرحله به مرحله آن را ندارند و یا تازه کارند و اصلا نمی دانند از کجا باید شروع کنند و چه کنند و اطلاعات کافی را ندارند که باز هم می تونند این اطلاعات را البته بدون هزینه با مشاوره ثبتی رایگان از ثبت شرکت ایلیا دریافت کنند و بنابراین مشخص است که چرا بسیاری از افراد حاضر هستند که هزینه کندن و ثبت شرکت خود ر ا به موسسات ثبتی حقوقی بسپارند.

ارزانترین ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت از لحاظ پرداخت هزینه

1- مراجعه به کافی نت و یا هزینه اینترنت خانگی جهت ثبت نام در سامانه ثبت شرکت

2- در صورت تایید ثبت نام تهیه و تکمیل مدارک شاملهزینه های پرینت و کپی برابر اصل دفترخانه ( در ثبت شرکت ایلیا هزینه کپی برابر اصل را نمی پردازید )

3- چنانچه ثبت نام تایید شود هزینه اینترنت مجدد و سپس هزینه شماره 2

4- پس از هزینه تکمیل مدارک وقت گذاشتن و حضور در برخی شعب خاص اداره پست شهر خود جهت تهیه تمبر و پاکت و پرداخت هزینه پست

5- چنانچه پرونده تایید گردد مجددا مراجعه حضوری و پرداخت حق الثبت و تمبر سرمایه و در صورت عدم تایید پرداخت هزینه های مراحل 2-4 و سپس مجددا" مرحله 5

مشاهده می کنید که علاوه بر هزینه های فوق الذکر چقدر باید زمان و انرژی بابت پیگیری فقط ثبت شرکت انجام دهید و هزینه ای که موسسات ثبتی از شما درخواست می کنند هزینه بالایی نیست .

ارزانترین ثبت شرکت

با توجه به موارد گفته شده می توان گفت که ثبت شرکت ایلیا ارزانترین ثبت شرکت را برای شما به انجام می رساند زیرا نه تنها مشاوره رایگان ارائه می دهد ، بلکه با انجام تخصصی کار سبب ثبت سریع و آسان شده و با صرفه جویی در وقت شما و پرداخت حق الوکاله به وکیل خود ثبت شرکت را سریعتر و تخصصی و ارزان به ثبت می رساند و اخذ هزینه علاوه بر کلیه مراحل بالا هزینه وکیل رانیز شامل می گردد که در مجموع می توان گفت که ارزانترین ثبت شرکت را از هر لحاظ به شما ارائه می دهد .