درخواست مشاوره رایگان

آدرس اداره ثبت شرکت های همدان

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     چهارشنبه، 8 بهمن 1399


در این مقاله به مطالبی درباره آدرس اداره ثبت شرکت های همدان پرداخته شده است مقاله را بخوانید.

آدرس اداره ثبت شرکت های همدان

مراجعین به دوایر و دفاتر ثبتی بیش از هر چیز نیاز به تسلط علمی نسبت به مسائل روز و قوانین کاربردی حقوقی و ثبتی دارند. که از هزینه های نامتعارف و از دست دادن زمان تا حدود زیادی پیشگیری کنند. بطور مثال عدم آگاهی از مراحل ثبتی تاسیس و تغییرات شرکتها تنها به فرصت سوزی و رفت آمد بی نتیجه منجر خواهد شد.درحالیکه با وجود منابع مطالعاتی دقیق و علمی ، شهروندان محترم با دغدغه کمتری ، مراحل اداری خود را طی خواهند نمود.

مجتمع ثبت شرکت ایلیا به عنوان یکی از بزرگترین متولیان نشر علم و تجربه در حوزه مسائل ثبتی با افتخار نسبت به طراحی بسیاری از سایت های حقوقی و ثبتی و انجام مشاورات رایگان تلفنی و حضوری ،سهم بزرگی در اطلاع رسانی در حوزه های مختلف ثبتی داشته است.

انواع شخصیت های حقوقی در اداره ثبت شرکت های استان همدان

تعریف شرکت سهامی عام: شرکتی بازرگانی است که قسمتی از سرمایه آن توسط موسسین و بخشی توسط مردم تامین میگردد.

تعریف شرکت سهامی خاص: شرکتی که سرمایه آن به قطعات سهام تبدیل شده و منحصرا توسط موسسین تعهد وپرداخت میگردد داخت خواهد شد

تعریف شرکت با مسئولیت محدود : شرکتی است که اگر پس از اسم آن عبارت (بامسئولیت محدود )قید نشود این ثبت شرکت نسبت به اشخاص ثالث متضامنا مسولیت خواهد داشت

تعریف شرکت تضامنی: شرکتی است که در آن هیچ یک از شرکا امکان انتقال سهم خود به غیر را ندارند مگر اینکه تمام شرکا با این مساله موافقت کنند.

تعریف شرکت نسبی: شرکتی است که در آن باید لا اقل اسم یک نفر شریک ذکر شود و اگر اسم مشتمل بر همه اعضا نباشد باید در آن عبارت و شرکا و برادران و .... ذکر گردد.

تعریف شرکت مختلط سهامی: شرکتی است که از تعدادی شریک سهامی و شریک ضامن تشکیل می شود و مسئولیت شرکای سهامی به نسبت سرمایه ی آنهاست.

تعریف شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است که تحت نام مخصوصی در امور تجاری فعالیت کرده و دارای یک یا چند شریک ضامن و نیز یک یا چند شریک با مسولیت محدود ،بدون اینکه سهام منتشر شود ،تشکیل می گردد.

تعریف شرکت تعاونی: شرکتی است که حداقل دو سوم اداره کنندگان آن یاید از میان شرکایی انتخاب شوند که واجد حرفه ی موضوع عملیات شرکت هستند .

جهت دریافت آدرس اداره ثبت شرکت ها در همدان به لینک ثبت شرکت در همدان مراجعه نمایید.
ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
آدرس اداره ثبت شرکت های همدان

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید