تعریف پروانه بهره برداری

 

مجوزی است که به کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم، شامل تامین زمین وتاسیسات و احداث ساختمان رابرای نصب ماشین آلات خط تولیدو تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده، داده می شود .

پروانه بهره برداری همانطور که گفتیم برای واحدهای صنفی در هر صنف داده می شود و تهیه پروانه بهره برداری شامل مراحل خاص خود می باشد که در مقالات گذشته به آن پرداختیم . پروانه بهره برداری همانطور که گفته شد درارای مزایای زیادی می باشد. پروانه بهره برداری مدرکی می باشد که برای هر نوع صنفی به واحد های صنفی داده می شود.
برای گرفتن پروانه بهره برداری یا همان مجوز سازمان ها و نهاد های مختلفی مانند وزارت بهداشت و ریاست جمهوری و… در کشور ما وجود دارد.به طور کلی در تمامی کشور ها گرفتن پروانه بهره برداری برای واحد های صنفی وجود دارد اما زمان گرفتن پروانه بهره برداری و تعداد فرآیندهای آن وجود دارد.
همانطور که در قبل گفته شد واحد صنعتی به مکانی که مالک می تواند در آنجا به انجام یک یا چند فعالیت صنعتی بپردازد گفته می شود و پروانه بهره برداری به تمام واحدهای صنعتی ای که اقدام های اولیه را انجام داده اند داده می شود و همچنین باید ممنوع بودن پروانه بهره برداری برای اطراف تهران و اصفهان (شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان) را در نظر گرفت.

 

اخذ پروانه بهره برداری

مزایای پروانه بهره برداری 

پروانه بهره برداری به به صاحبان اصناف مزایایی می دهد که دارندگان پروانه بهره برداری از مزایای زیر بهره می گیرند
پروانه بهره برداری موجب تسهیلات بانکی دولتی با نرخ مصوب تولیدی می شود.
پروانه بهره برداری باعث معافیت مالیاتی واحد های صنعتی جدید می شود.
برای گرفتن وام برای تجهیزات و یا ماشین آلات صاحبان صنایع باید پروانه بهره برداری به همراه داشته باشند.
پروانه بهره برداری به واحد های صنعتی امکان بخشیده شدن جریمه از وام ها و پرداخت آن را به مدت یکسال به آنها می دهد.
پروانه بهره برداری برای ثبت برند مورد نیاز می باشد.
پروانه بهره برداری موجب معافیت مالیاتی برای اجرای طرح های انتقال و توسعه می شود.
پروانه بهره برداری باعث گرفتن مجوز جهت وارد کردن ماشین آلات خط تولید مستعمل می شود.
پروانه بهره برداری موجب تهیه مواد اولیه پلاستیک و شیمیایی از پالایشگاه ها و شرکت ها به قیمت دولتی می گردد.
پروانه بهره برداری موجب معافیت حقوق ورودی مواد اولیه در صورت صادر کردن آنها می گردد.
پروانه بهره برداری باعث معافیت پرداخت سهمیه حق بیمه در پرسنل جدید می شود.
پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان شرکت در نمایشگاه های خارجی و داخلی و همچنین ارائه محصولاتشان می گردد.
پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان شرکت در مناقصه های دولتی و همچنین خصوصی به عنوان تولید کنندگان کالا را می دهد.
پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان استفاده از حامل های انرژی به نرخ دولتی را می دهد و همچنین انرژی برق را با تعرفه صنعتی به آنها می دهد.
پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان گرفتن علامت استاندارد برای واحد های صنعتی ای که محصولاتشان شامل استاندارد اجباری است می گردد.
پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان وارد کردن ماشین آلات داخلی بدون پرداخت مالیات گمرکی را می دهد.

راهنمای صدور پروانه بهره برداری

پس از اتمام مراحل احداث و تولید آزمایشی، بازدید و ظرفیت سنجی توسط سازمان و در حالت ارائه گواهی های مورد نیاز و تبعیت از شرایط درج شده در جواز تاسیس، پروانه بهره برداری بنا بر نیاز برای کلیه ی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صادر می شود .

چنانچه قسمتی از ظرفیت تولید شامل بعضی از خطوط یا مراحل تولید آماده بهره برداری باشد پروانه بهره برداری به صدور میرسد. اخذ جواز تاسیس صنایع در این موارد باطل نمیشود واز قوانین جاری جواز تاسیس پیروی خواهد نمود .

صدور پروانه بهره برداری برمبنای ماده 13 قانون شیوه ی ممانعت از آلودگی هوا ،منوط به تایید محل استقرار واحد بواسطه ی سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .

تبصره: بر مبنای هفتمین ماده از قانون برطرف کردن بعضی از موانع تولید و سرمایه گذاری های صنعتی درصورتیکه سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استعلام های شرکت در جهت صدور پروانه بهره برداری در مدت زمان یک ماهه پاسخ ندهد سازمان ها مکلف هستند نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام نمایند .

در صورتیکه صدور پروانه بهره برداری مربوط به مکانی اجاره ای باشدو حتیاگر با کمترین میزان اجاره یکسالهدر آن واحد استقرار دارند این موضوع مانع قانونی ندارد .

تبصره: قرارداد اجاره باید کد رهگیری داشته باشد و از سامانه املاک و مستغلات بوده و یا در دفاتر اسناد رسمی منتظم گردیده باشد .

واحدهایی که دارای پروانه بهره برداری میباشند با پیروی از ضوابط و مقررات نسبت به بالا بردن ظرفیت موجود و یا تولید محصولات جدید اقدام کرده اند اخذ پروانه بهره برداری تازه صادر و جایگزین پروانه قبلی میشود .

تبصره 1: عبارت "این پروانه جایگزین پروانه بهره برداری شماره... مورخ... گردیده است" میبایست در پروانه جدید درج گردد .

تبصره 2: در حالت رعایت مفاد ذیل ماده 3 صدور پروانه بهره برداری تازه جهت واحدهای موضوع تبصره ذکر شده مانعی از نظر قانونی ندارد .

تبصره 3: صدور پروانه بهره برداری برای واحدهایی که قبل از ابلاغ هر یک از این محدودیت ها ایجاد شدند بلامانع است .

برای واحدهای فعال صنعتی فاقد جواز تاسیس در صورت درخواست متقاضی و با رعایت مقررات این دستورالعمل پروانه بهره برداری صادر می گردد .

صدور پروانه بهره برداری برای صنایع نوین یا صنعت سبز که قبل از تاریخ 18 مرداد 88 در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران احداث و آماده بهره برداری شده اند بر اساس بند 8 مصوبه شماره 99757 مورخ 18 مرداد 88 هیات وزیران بلامانع است. تبصره: احراز سابقه فعالیت واحدهای مزبور منوط به ارائه مستندات پرداخت مالیات یا حق بیمه کارکنان از مراجع ذیربط است .

ظرفیت تولید واحد صنعتی بر اساس توان ماشین آلات نصب شده برای سه شیفت 6 هزار ساعت در سال محاسبه می شود و در مواردی که به دلیل ماهیت صنعت استمرار تولید ضرورت داشته باشد ظرفیت بر اساس 8 هزار ساعت در سال محاسبه می شود .

تبصره: اصلاح ظرفیت پروانه بهره برداری واحدهای موجود بر اساس ضوابط این دستورالعمل بلامانع است .

اطلاعات درج شده در پروانه بهره برداری عبارتند از شناسه کسب و کار، تاریخ صدور و شماره ثبت دبیرخانه، نام و شناسه شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه، فهرست و ظرفیت محصولات، سرمایه و اشتغال موجود

تغییر نام دارنده پروانه بهره برداری بر اساس درخواست متقاضی و ارائه گواهی رسمی بلامانع است .

تولید بدون کارخانه با رعایت ضوابط این دستورالعمل و دریافت شناسه کسب و کار رسمیت می یابد .

صدور مجوزهای مطرح شده در این دستورالعمل از طریق سامانه بهین یاب انجام می شود و هر گونه توضیح و تغییر به صورت دستی در مجوزهای صادره ممنوع است .

هزینه صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و تمدید جواز تاسیس بر اساس قوانین و مقررات دریافت می شود .

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بسته به مورد با معاونت برنامه ریزی، معاونت امور صنایع و اقتصادی با معاونت امور معادن و صنایع معدن خواهد بود و هر گونه تغییر در دستورالعمل با پیشنهاد مشترک معاونان مذکور و تایید وزیر صنعت معدن و تجارت صورت می پذیرد .

این دستورالعمل در 21 ماده و 12 تبصره تهیه و به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ جایگزین دستورالعمل و ابلاغیه های مرتبط قبلی میباشد .

اخذ پروانه بهره برداری

 پروانه بهره برداری 


مجوزی است که به متقاضی دارای تخصص و تجربه در حرفه مورد درخواست )اعم ازحقیقی یا حقوقی ( اعطاء می گردد تا در یک مجموعه کارگاهی بابکارگیری تعدادی نیروی انسانی و وسایل و ابزار کار در رشته مورد نظر تا سقف تعیین شده در زمینه تولید مصنوعات دستی فعالیت نماید .

تذ کر : پروانه تولیدکارگاهی حسب تقاضا و به نام شرکت و یا صا حب کارگاه تولیدی )کار فرما ( صادر می گردد .

ضوابط پروانه بهره برداری


پروانه تولید کارگاهی صادره برای مدت دو سال از تاریخ صدور معتبر می باشد و تمدید آن بنا به درخواست متقاضی و تایید کارشناس تخصصی معاونت رصنایع دستی استان مثل کرج بلامانع خواهد بود .


* منظورازکارگاه ، مکانی است ثابت که درآن صاحب کارگاه ) کارفرما (بابکارگیری تعدادی نیروی انسانی در سطوح مهارت مختلف درتولید یک رشتهازمصنوعات دستی فعالیت دارد .

 

مدارک لازم برای افراد متقاضی صدور پروانه تولید کارگاهی


۱ -اصل شناسنامه به همراه تصویر صفحات اول و دوم متقاضی ) برا ی اشخاص حقیقی ( .
۲ -اصل و تصویر کارت ملی متقاضی ) برا ی اشخاص حقیقی ( .
۳ -تصویر آگهی ثبت شرکت ، اساسنامه و آخرین مصوبه هیئت مدیره که در آن صاحبان امضاء مجاز شرکت، تعیین شده باشند ) برای شرکتها )
۴-یک قطعه عکس ۳ × ۴ تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است و برای شرکتها، عکس از مدیر عامل وقت)
۵ -تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان زیر ۳۵ سال .
۶ -تصویر اعلامیه تاسیس دریافتی جهت احداث کارگا ه برای دارندگان اعلامیه تاسیس .
۷ -مدارک لازم دال بر سابقه فعالیت تولیدی در رشته مورد نظر ، کروکی محل کارگاه و تصویر سند مالکیت
یا اجاره کارگاه برای افراد متقاضی فاقد اعلامیه تاسیس .
۸ -تکمیل فرم درخواست و پرسشنامه پروانه تولید کارگاهی و تعهد نامه مربوطه.

 

مدارک لازم برای افراد متقاضی تمدید پروانه تولید کارگاهی


۱-یک قطعه عکس ۳ × ۴ تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است و برای شرکتها، عکس از مدیر عامل وقت)
۲ -تکمیل فرم درخواست تمدید پروانه تولید کارگاهی
۳ -تحویل اصل پروانه تولید کارگاهی قبلی .

 

اخذ پروانه بهره برداری

ضوابط صدور پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداري به صنايع فرآوري مواد معدني فلزي و غير فلزي كه از وزارت صنايع و معادن جواز تاسيس دريافت داشته اند و نسبت به احداث راه اندازي آزمايشی اقدام نموده اند و يا واحدهايي كه پرونده آنها طبق توافق في مابين اين وزارت و وزارت صنايع به وزارت صنايع و معادن منتقل ميگردد بشرح مراحل زير صادر ميگردد :

ارائه درخواست كتبي دارنده جواز تاسيس به وزارت صنايع و معادن

دريافت تكميل و ارائه فرم سئوالات مربوط به صدور پروانه بهره برداري ) فرم شماره (3 از سوي متقاضي

بازديد كارشناس بررسي كننده از عمليات اجرائي انجام شده در پروژه و تطبيق آن با طرح اوليه و آئين نامه هاي مربوط و گزارش از وضعيت پيشرفت طرح .

اخذ پروانه بهره برداری