تعریف پروانه بهره برداری

مجوزی است که به کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم، شامل تامین زمین وتاسیسات و احداث ساختمان رابرای نصب ماشین آلات خط تولیدو تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده، داده می شود .

پروانه بهره برداری همانطور که گفتیم برای واحدهای صنفی در هر صنف داده می شود و تهیه پروانه بهره برداری شامل مراحل خاص خود می باشد که در مقالات گذشته به آن پرداختیم . پروانه بهره برداری همانطور که گفته شد درارای مزایای زیادی می باشد. پروانه بهره برداری مدرکی می باشد که برای هر نوع صنفی به واحد های صنفی داده می شود.
برای گرفتن پروانه بهره برداری یا همان مجوز سازمان ها و نهاد های مختلفی مانند وزارت بهداشت و ریاست جمهوری و… در کشور ما وجود دارد.به طور کلی در تمامی کشور ها گرفتن پروانه بهره برداری برای واحد های صنفی وجود دارد اما زمان گرفتن پروانه بهره برداری و تعداد فرآیندهای آن وجود دارد.
همانطور که در قبل گفته شد واحد صنعتی به مکانی که مالک می تواند در آنجا به انجام یک یا چند فعالیت صنعتی بپردازد گفته می شود و پروانه بهره برداری به تمام واحدهای صنعتی ای که اقدام های اولیه را انجام داده اند داده می شود و همچنین باید ممنوع بودن پروانه بهره برداری برای اطراف تهران و اصفهان (شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان) را در نظر گرفت.

اخذ پروانه بهره برداری

مزایای پروانه بهره برداری :

• پروانه بهره برداری به به صاحبان اصناف مزایایی می دهد که دارندگان پروانه بهره برداری از مزایای زیر بهره می گیرند
• پروانه بهره برداری موجب تسهیلات بانکی دولتی با نرخ مصوب تولیدی می شود.
• پروانه بهره برداری باعث معافیت مالیاتی واحد های صنعتی جدید می شود.
• برای گرفتن وام برای تجهیزات و یا ماشین آلات صاحبان صنایع باید پروانه بهره برداری به همراه داشته باشند.
• پروانه بهره برداری به واحد های صنعتی امکان بخشیده شدن جریمه از وام ها و پرداخت آن را به مدت یکسال به آنها می دهد.
• پروانه بهره برداری برای ثبت برند مورد نیاز می باشد.
• پروانه بهره برداری موجب معافیت مالیاتی برای اجرای طرح های انتقال و توسعه می شود.
• پروانه بهره برداری باعث گرفتن مجوز جهت وارد کردن ماشین آلات خط تولید مستعمل می شود.
• پروانه بهره برداری موجب تهیه مواد اولیه پلاستیک و شیمیایی از پالایشگاه ها و شرکت ها به قیمت دولتی می گردد.
• پروانه بهره برداری موجب معافیت حقوق ورودی مواد اولیه در صورت صادر کردن آنها می گردد.
• پروانه بهره برداری باعث معافیت پرداخت سهمیه حق بیمه در پرسنل جدید می شود.
• پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان شرکت در نمایشگاه های خارجی و داخلی و همچنین ارائه محصولاتشان می گردد.
• پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان شرکت در مناقصه های دولتی و همچنین خصوصی به عنوان تولید کنندگان کالا را می دهد.
• پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان استفاده از حامل های انرژی به نرخ دولتی را می دهد و همچنین انرژی برق را با تعرفه صنعتی به آنها می دهد.
• پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان گرفتن علامت استاندارد برای واحد های صنعتی ای که محصولاتشان شامل استاندارد اجباری است می گردد.
• پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان وارد کردن ماشین آلات داخلی بدون پرداخت مالیات گمرکی را می دهد.

راهنمای صدور پروانه بهره برداری

پس از اتمام مراحل احداث و تولید آزمایشی، بازدید و ظرفیت سنجی توسط سازمان و در حالت ارائه گواهی های مورد نیاز و تبعیت از شرایط درج شده در جواز تاسیس، پروانه بهره برداری بنا بر نیاز برای کلیه ی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صادر می شود .

چنانچه قسمتی از ظرفیت تولید شامل بعضی از خطوط یا مراحل تولید آماده بهره برداری باشد پروانه بهره برداری به صدور میرسد. اخذ جواز تاسیس صنایع در این موارد باطل نمیشود واز قوانین جاری جواز تاسیس پیروی خواهد نمود .

صدور پروانه بهره برداری برمبنای ماده 13 قانون شیوه ی ممانعت از آلودگی هوا ،منوط به تایید محل استقرار واحد بواسطه ی سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .

تبصره: بر مبنای هفتمین ماده از قانون برطرف کردن بعضی از موانع تولید و سرمایه گذاری های صنعتی درصورتیکه سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استعلام های شرکت در جهت صدور پروانه بهره برداری در مدت زمان یک ماهه پاسخ ندهد سازمان ها مکلف هستند نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام نمایند .

در صورتیکه صدور پروانه بهره برداری مربوط به مکانی اجاره ای باشدو حتیاگر با کمترین میزان اجاره یکسالهدر آن واحد استقرار دارند این موضوع مانع قانونی ندارد .

تبصره: قرارداد اجاره باید کد رهگیری داشته باشد و از سامانه املاک و مستغلات بوده و یا در دفاتر اسناد رسمی منتظم گردیده باشد .

واحدهایی که دارای پروانه بهره برداری میباشند با پیروی از ضوابط و مقررات نسبت به بالا بردن ظرفیت موجود و یا تولید محصولات جدید اقدام کرده اند اخذ پروانه بهره برداری تازه صادر و جایگزین پروانه قبلی میشود .

تبصره 1: عبارت "این پروانه جایگزین پروانه بهره برداری شماره... مورخ... گردیده است" میبایست در پروانه جدید درج گردد .

تبصره 2: در حالت رعایت مفاد ذیل ماده 3 صدور پروانه بهره برداری تازه جهت واحدهای موضوع تبصره ذکر شده مانعی از نظر قانونی ندارد .

تبصره 3: صدور پروانه بهره برداری برای واحدهایی که قبل از ابلاغ هر یک از این محدودیت ها ایجاد شدند بلامانع است .

برای واحدهای فعال صنعتی فاقد جواز تاسیس در صورت درخواست متقاضی و با رعایت مقررات این دستورالعمل پروانه بهره برداری صادر می گردد .

صدور پروانه بهره برداری برای صنایع نوین یا صنعت سبز که قبل از تاریخ 18 مرداد 88 در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران احداث و آماده بهره برداری شده اند بر اساس بند 8 مصوبه شماره 99757 مورخ 18 مرداد 88 هیات وزیران بلامانع است. تبصره: احراز سابقه فعالیت واحدهای مزبور منوط به ارائه مستندات پرداخت مالیات یا حق بیمه کارکنان از مراجع ذیربط است .

ظرفیت تولید واحد صنعتی بر اساس توان ماشین آلات نصب شده برای سه شیفت 6 هزار ساعت در سال محاسبه می شود و در مواردی که به دلیل ماهیت صنعت استمرار تولید ضرورت داشته باشد ظرفیت بر اساس 8 هزار ساعت در سال محاسبه می شود .

تبصره: اصلاح ظرفیت پروانه بهره برداری واحدهای موجود بر اساس ضوابط این دستورالعمل بلامانع است .

اطلاعات درج شده در پروانه بهره برداری عبارتند از شناسه کسب و کار، تاریخ صدور و شماره ثبت دبیرخانه، نام و شناسه شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه، فهرست و ظرفیت محصولات، سرمایه و اشتغال موجود

تغییر نام دارنده ��روانه بهره برداری بر اساس درخواست متقاضی و ارائه گواهی رسمی بلامانع است .

تولید بدون کارخانه با رعایت ضوابط این دستورالعمل و دریافت شناسه کسب و کار رسمیت می یابد .

صدور مجوزهای مطرح شده در این دستورالعمل از طریق سامانه بهین یاب انجام می شود و هر گونه توضیح و تغییر به صورت دستی در مجوزهای صادره ممنوع است .

هزینه صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و تمدید جواز تاسیس بر اساس قوانین و مقررات دریافت می شود .

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بسته به مورد با معاونت برنامه ریزی، معاونت امور صنایع و اقتصادی با معاونت امور معادن و صنایع معدن خواهد بود و هر گونه تغییر در دستورالعمل با پیشنهاد مشترک معاونان مذکور و تایید وزیر صنعت معدن و تجارت صورت می پذیرد .

این دستورالعمل در 21 ماده و 12 تبصره تهیه و به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ جایگزین دستورالعمل و ابلاغیه های مرتبط قبلی میباشد .

اخذ پروانه بهره برداری

پروانه تولید کارگاهی – پروانه بهره برداری :

تعریف :
مجوزی است که به متقاضی دارای تخصص و تجربه در حرفه مورد درخواست )اعم ازحقیقی یا حقوقی ( اعطاء می گردد تا در یک مجموعه کارگاهی بابکارگیری تعدادی نیروی انسانی و وسایل و ابزار کار در رشته مورد نظر تا سقف تعیین شده در زمینه تولید مصنوعات دستی فعالیت نماید .
تذ کر : پروانه تولیدکارگاهی حسب تقاضا و به نام شرکت و یا صا حب کارگاه تولیدی )کار فرما ( صادر می گردد .

ضوابط :
پروانه تولید کارگاهی صادره برای مدت دو سال از تاریخ صدور معتبر می باشد و تمدید آن بنا به درخواست متقاضی و تایید کارشناس تخصصی معاونت صنایع دستی استان مثل کرج بلامانع خواهد بود .

مراحل صدور :
به منظور دریافت پروانه تولید مراحل زیر می بایست انجام پذیرد :
۱ – دریافت پرسش نامه مربوطه از معاونت صنایع دستی استان توسط متقاضی ، تکمیل و ارائه آن به واحد مربوطه .
۲ -بررسی ، بازدید و ارزیابی فعالیت مورد نظر توسط کارشناسان تخصصی مجتمع ثبت ایلیا .
۳ -صدور مجوز پس از تایید کارشناس مربوطه .
۴ -صدور پروانه تولید توسط معاونت صنایع دستی استان .

شرایط تمدید :
در صورت درخواست تمدید پروانه تولید ، فرم درخواست تمدید توسط متقاضی تکمیل و پس از اعلام نتیجه و بازدید توسط کارشناس تخصصی معاونت صنایعدستی استان نسبت به تمدید آن اقدام خواهد شد .

شرایط اختصاصی برای افراد متقاضی دریافت پروانه تولید کارگاهی
۱ -داشتن کلیه شرایط عمومی .
۲ -داشتن کارگاه فعال ) ملکی یا استیجاری (در حال تولید صنایع دستی یا کارگاهی که براساس دریافت اعلامیه تاسیس قبلی از معاونت صنایع دستیاستان احداث و آماده بهره بردار ی شده باشد .
۳ -داشتن سکونت دائم در شهر ، مکان یا محدوده مناسب فعالیت کارگاه
* منظورازکارگاه ، مکانی است ثابت که درآن صاحب کارگاه ) کارفرما (بابکارگیری تعدادی نیروی انسانی در سطوح مهارت مختلف درتولید یک رشتهازمصنوعات دستی فعالیت دارد .

مدارک لازم برای افراد متقاضی صدور پروانه تولید کارگاهی
۱ -اصل شناسنامه به همراه تصویر صفحات اول و دوم متقاضی ) برا ی اشخاص حقیقی ( .
۲ -اصل و تصویر کارت ملی متقاضی ) برا ی اشخاص حقیقی ( .
۳ -تصویر آگهی ثبت شرکت ، اساسنامه و آخرین مصوبه هیئت مدیره که در آن صاحبان امضاء مجاز شرکت، تعیین شده باشند ) برای شرکتها )
۴-یک قطعه عکس ۳ × ۴ تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است و برای شرکتها، عکس از مدیر عامل وقت)
۵ -تصویر کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان زیر ۳۵ سال .
۶ -تصویر اعلامیه تاسیس دریافتی جهت احداث کارگا ه برای دارندگان اعلامیه تاسیس .
۷ -مدارک لازم دال بر سابقه فعالیت تولیدی در رشته مورد نظر ، کروکی محل کارگاه و تصویر سند مالکیت
یا اجاره کارگاه برای افراد متقاضی فاقد اعلامیه تاسیس .
۸ -تکمیل فرم درخواست و پرسشنامه پروانه تولید کارگاهی و تعهد نامه مربوطه.

مدارک لازم برای افراد متقاضی تمدید پروانه تولید کارگاهی
۱-یک قطعه عکس ۳ × ۴ تمام رخ جدید رنگی (برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است و برای شرکتها، عکس از مدیر عامل وقت)
۲ -تکمیل فرم درخواست تمدید پروانه تولید کارگاهی
۳ -تحویل اصل پروانه تولید کارگاهی قبلی .

اخذ پروانه بهره برداری

ضوابط صدور پروانه بهره برداري

پروانه بهره برداري به صنايع فرآوري مواد معدني فلزي و غير فلزي كه از وزارت صنايع و معادن جواز تاسيس دريافت داشته اند و نسبت به احداث راه اندازي آزمايشي اقدام نموده اند و يا واحدهايي كه پرونده آنها طبق توافق في مابين اين وزارت و وزارت صنايع به وزارت صنايع و معادن منتقل ميگردد بشرح مراحل زير صادر ميگردد :

ارائه درخواست كتبي دارنده جواز تاسيس به وزارت صنايع و معادن

دريافت تكميل و ارائه فرم سئوالات مربوط به صدور پروانه بهره برداري ) فرم شماره (3 از سوي متقاضي

بازديد كارشناس بررسي كننده از عمليات اجرائي انجام شده در پروژه و تطبيق آن با طرح اوليه و آئين نامه هاي مربوط و گزارش از وضعيت پيشرفت طرح .

كارشناس بررسي كننده پس از بررسي و بازديد از طرح بر اساس هزينه هاي انجام شده ،قيمت تمام شده طرح به نرخ روز) نسبت به تهيه پيش نويس فرم پروانه بهره برداري (فرم 4 اقدام و جهت تاييد و امضا به معاونت مربوطه ارسال مينمايد .

پس از تصويب و امضا پروانه بهره برداري توسط مقام مسئول،فرم پروانه بهره برداري )فرم شماره4 ( تايپ و به تعداد 6 نسخه تکثیرو پس از ثبت در دفتر يا دبيرخانه نسخه اصل آن پس از دريافت حقوق دولتي بر اساس ميزان سرمايه ثابت طبق جدول پيوست )حداكثر تا مبلغ 150 هزار ريال (به متقاضي تحويل و مابقي نسخ نيز همانند جواز تاسيس به مراجع ذيربط ارسال مي گردد .

اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل شماره 2934/600 مورخه 75.05.02 است كه عنداللزوم جهت اطلاع از گردش کار در مخیره ی متقاضيان قرار میگیرد .

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداري صنايع معدني و فلزي

درخواست کنندگان سرمايه گذاري در گستره ی فعاليتهايي كه در قلمرو مسئولیتهای وزارت صنايع و معادن اعم از صنايع كانه آرائي .فرآوري مواد معدني و صنايع فلزي هستند قادرند برای دریافت مجوزهاي مرتبط به وزارت صنايع و معادن مراجعت نمایند .

براین اساس وزارت صنعت ،معدن ،تجارت مسئولیت برنامه ريزي یکپارچگی ، توسعه نوسازي، ايجاد بهره برداري، پشتیبانی و راهنمایی فعاليتهايی که در بالا به آنها اشاره شد را به شرح ذیل عهده دار میباشد :

الف-توليد محصولات مواد معدني كانه آرائي و صنايع فرآوري و فلزي شامل :

 1. توليد فلزات آهني و آلياژهاي آنها و شكل دهي اين فلزات و پودرهاي مربوطه
 2. صنايع فلزي غيرآهني شامل توليد كنسانتره ،عمليات ذوب ريخته گري، پالايش و توليد شمش با ابعاد مختلف و آلياژها و پودرهاي مربوطه با مشخصات فيزيكي-شيميايي استاندارد .
 3. صنايع توليد انواع فروآلياژها از قبيل فروسيليس ،فرومنگنز فروكروم، فرونيكل و غيره ....
 4. توليد و فرآوري مصالح ساختماني :پودرسنگ، سنگ نمره، گچ، پوكه معدني انواع بالاست و غيره) بر اساس وظايف تعيين شده .(
 5. صنايع توليد انواع پودرهاي معدني در اندازه هاي گوناگون از جمله ميكرونيزه و سوپرميكرونيزه و مواد معدني صنعتي .
 6. صنايع توليد انواع مواد معدني پالايش شده شامل شستشو و تغليظ سيليس، فلدسپات، تالك، كوئولن و ..... به روشهاي مختلف .
 7. صنايع توليد انواع مواد و فرآورده هاي نسوز شامل آجرهاي نسوز منيزيتي، بوته نسوز گرافيتي، كربن منيزيتي، منيزيت كروميتي، كروم منيزيتي، زيركني، سيليسي، دولوميتي، شاموتي و .... و همچنين انواع مواد ويژه نسوز جرم�� ملات، مواد افزودني، پاشيدني بصورت شكل دار و بي شكل .
 8. صنايع فرآوري انواع سنگهاي تزئيني شامل برش خورده و صيقل يافته در ابعاد مختلف )تايل اسلب و (...
 9. صنايع تراش و صيقل سنگهاي نرم و سخت جهت ساخت مصنوعات سنگي از قبيل مجسمه ، ستون، گلدان، سنگ لوح و ...
 10. صنايع فرآوري شامل :تراش و صيقل انواع سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي .
 11. صنايع شيميايي معدني
 12. صنايع فرآوري نمك : نمکسنگي و چشمه اي و غيره (صنعتي و يد دار (با پیروی از استاندارد وزارت بهداشت .
 13. طلب حصول گونه های املاح معدني از آبها و شورابه ها و دیگر منابع نظیر نمك ، منيزيت ، پتاس و ساير املاح معدني
 14. توليد شن و ماسه كوهي
 15. به انضمام فعالیتهایی که دربالا ذکر شد هرنوع فعاليتهاي صنعتي ديگر و وابسته به مواد معدني كه در سیطره ی قوانین اين دستورالعمل قرار مي گيرد
 16. به منظور اخذ پروانه بهره برداری ، ارائه و تنظیم طرح توجیهی ( طرح تجاری و بازاریابی) پس از امکان سنجی الزامی می باشد که در ذیل به صورت مختصر توضیحاتی داده می شود .

اخذ پروانه بهره برداری

امکان سنجی

برای تصمیم گیری پایانی در خصوص سرمایه گذاری در راستای طرحهای ارائه شده از جانب فناوران ،وجود مطالعات بازار و امکان سنجی فنی اقتصادی الزام قانونی دارد .

هدف از مطالعات امکان سنجی این است که با شناسایی و تحلیل گزینه های متنوع فنی ، اجرایی و ارزیابی های اقتصادی و مالی وگزینه ها و ملاحظات اجتماعی سرمایه گذاری، بهترین ومناسب ترین گزینه که میتواند نیاز مار را مرتفع سازد را انتخاب نماییم. برنامه پروژه که از معین ساختن محل اجرا ، ظرفیت یا وسعت، محدوده کار، منابع لازم، فن آوری مناسب، روش های انجام کار، بودجه و زمان بندی پروژه و بالاخص شیوه تادیه منابع مالی باشد حاصل و بازخورد مطالعات امکان سنجی میباشد .

تیتر های مطالعات امکان سنجی به شرح ذیل می باشد :

 • سابقه و تاریخچه طرح
 • بازار و ظرفیت کارخانه
 • مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز
 • موقعیت و محل کارخانه
 • طراحی پروژه
 • برآورد هزینه
 • برآورد نیروی انسانی بهره بردار
 • برنامه ریزی اجرای پروژه
 • ارزیابی مالی و اقتصادی
 • طرح تجاری و بازاریابی

برنامه ريزي و تهيه طرح تجاري در مراحل اوليه هر فعاليت نوپا و هنگامي كه كارآفرين قصد دارد طرح يك فعاليت اقتصادي را آماده نماید بسيار مهم است ،تا درک درست و مشخصی از بازار، محصول توليدي يا خدمات داشته باشد .

طرح تجاري سند مكتوبي است كه كارآفرين با توصيف تمام عناصر دروني و بيروني مربوطه،كه در شروع يك فعاليت كارآفرينانه موجود است، آن را آماده مي كند. طرح تجاري معمولا مجموعه اي از برنامه هاي كاربردي مثل برنامه هاي بازاريابي، مالي، توليدي و منابع انساني است .

به طور كلي هدف از تهيه طرح تجاري فراهم كردن راهنما و ساختاري براي كارآفرينان و مديران است تا در محيط بسيار متغيري كه با آن روبرو هستند قادر به فعاليت موثر گردند . همچنین زماني كه برنامه ها روي كاغذ مي آيند امكان ديدن مسائل و مشكلات پيش روي كار ، ايجاد شده و مي توان اين معضلات را قبل از بروز حل نمود و نيز ضعف هاي كار را برطرف و اصلاح نمود شما را در همه زمینه ها راهنمایی می نماید.

در صورت نیاز به مشاوره های تخصصی در خصوص مراحل صدور و اخذ پروانه بهره برداری از کلیه نهاد ها و سازمانهای مربوطه با کارشناسان و متخصصین مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا به عنوان بهترین موسسه ثبت شرکت و دیگر خدمات اداری و حقوقی تماس حاصل نمایید.