تشکیل پرونده دارایی

کلیه ی اشخاص حقوقی می بایست بعد از تأسیس شرکت وتعیین حوزه ی مالیاتی مربوطه نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی مبادرت بورزند . براساس قانون ثبت شرکت ها ،کلیه ی شرکتهای تجاری تا 2 ماه بعداز به ثبت رساندن شرکت موظف میباشند تشکیل پرونده دارایی داده و مالیات سرمایه ابتدایی را پرداخت نمایند . در حقیت تشکیل پرونده دارایی به مفهوم نوعی اطلاع رسانی شروع فعالیت شرکت به اداره مالیات میباشد . برمبنای قانون دو در هزار سرمایه اولیه شرکت بابت تمبر تشکیل پرونده دارایی باطل می شود اگرنه میبایست جریمه مالیاتی را به میزان دو برابر مالیات ابتدایی یعنی چهار در هزار پرداخت نمایند .

برای معین ساختن حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی میبایست به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مرتبط با شرکت ها مراجعه نمایند .

مدارک جهت تشکیل پرونده دارایی

اصل و کپی کلیه مدارک شرکت ( اساسنامه - اظهارنامه - شرکتنامه - تقاضانامه - روزنامه رسمی )

اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت

تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت

گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت

اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت

فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت

فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت

عنایت بفرمایید که شرکت موظف است که تشکیل پرونده دارایی بدهد حتی اگر هنوز مشغول فعالیت نشده باشد . جهت اطلاع رسانی عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات نیاز به انجام آن می باشد وگرنه مشمول جریمه ی مالیاتی میشود .

درصورتی که آدرس دفتر شرکت به شکل صوری وغیر حقیقی اعلام شده باشد تشکیل پرونده دارایی امری ست غیر ممکن و جهت تشکیل پرونده مالیاتی میبایست اجاره نامه و سند مالکیت آن بنام شرکت باشد حتی در برخی از حوزه های مالیاتی برای بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه رسمی شرکت موجود است قطعا جهت بررسی صحت موضوع به محل آدرس می روند .

برای معین ساختن حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی با کارگروه تخصصی تشکیل پرونده مالیاتی در موسسه ی حقوقی ثبت ایلیا تماس حاصل فرمایید . مشاوران مجرب ایلیا بهترین و سهل ترین راه را به شما نشان خواهند داد .