انتخابی نامی مناسب برای شرکت میتواند از مهم ترین مقدمات اولیه ثبت شرکت باشد بیش از نیمی از اشخاصی که قصد به ثبت رساندن شرکت را دارند برای انتخاب نامی مناسب انرژی و زمان زیادی را صرف می کنند انتخا اسم مناسب در ابتدا تاسیس شرکت این کمک را یه شما می کند که بعد از اتمام ثبت شرکت نیاز به تغییر نام نداشته باشید کهه این امر خود نیازمند زمان هزینه های جداگانه می باشد.

به این نکته توجه داشته باشید که نام شرکت در حقیقت اولین نشانه برای معرفی شرکت می باشد و قانون گذار سختگیری های لازم را در این زمینه اعمال ی نماید به همین خاطر انتخاب نام مناسب برای شرکت یک امر پیچیده و سخت به نظر می رسد. مهم این است که با شناخت قواعد اسم شرکت بتوانید نامی مناسب و ارزنده را انتخاب نمایید.

اسامی انتخابی برای نام شرکت می بایست دارای 3 سیلاب تشکیل شده از اسم خاص باشد که قبلا به ثبت نرسیده است این اسامی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد کلماتی همانند سپهر ، سیما ، طب و... در مقابل نیز اسامی هستند که در لغت نامه دهخدا دارای معنا می باشند اما قابلیت ثبت ندارند کلمه انتخابی باید دارای معنا و مفهوم باشد

 • کلماتی همانند ایران به هیچ عنوان قابلیت ثبت ندارد
 • اسامی بیگانه شامل تکنیک ، تل و.. نیز قابلیت به ثبت رسیدن ندارند
 • تنها در صورتی میتوان از نام شهر یا محل در شرکت استفاده نمود که در همان حوزه به ثبت برسد.
 • کلماتی همچون بازرگانی ، خدماتی ، مهندسی به عنوان سیلاب در نام شرکت حساب نمیشوند و تنها به صورت قید می توان استفاده نمود.
 • اداره ثبت شرکتها محدودیت هایی برای قبول اسامی شرکت را دارا می باشد

چند نکته :

 • به این نکته توجه داشته باشید که ممکن است نام انتخابی شما به صورتی باشد که دو سیلاب نیز به ثبت برسد
 • اسامی انتخابی شما صرفا باید دارای فارسی و دارای ریشه فارسی باشد.

پیشنهاد اسامی جهت نام شرکتشرایط ثبت نام شرکت :

به منظور انتخاب درست نام شرکت خود بر آن شدیم که اطلاعات دقیق و جامعی را در اختیار شما متقاضیان عزیز با استناد بر دستورالعمل اجرایی قرار دهیم :

 • متقاضیان ثبت شرکت با توجه به نوع شخصیت حقوقی خود اسامی پیشنهاد می دهند.
 • این نام در حقیقت واژه یا واژگانی می باشد که اشخاص برای معرفی شرکت خود اعلام می دارند.
 • اعتبار اسامی شرکتهایی که آگهی شده اند و دارای شماره ثبت می باشند به صورت نامحدود می باشد اما شرکتهایی که در مرحله تایید نام می باشند صرفا سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارند در شرکتهای سهامی عام نیز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس 6 ماه اعتبار دارد.
 • نام شخص حقوقی با توجه به رعایت حق تقدم متعلق به شرکتی می باشد که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و هیچ کس نمیتواند از این نام استفاده نماید.

مجتمع ثبت شرکت ایلیا با دار بودن دپارتمان های تخصصی در زمینه ثبت شرکت و مشاوره انتخاب اسامی شرکت آماده ارائه خدمات کاملا تخصصی به شما متقاضیان محترم می باشد.

 پیشنهاد اسامی جهت نام شرکت

نمونه اسم شرکت

معناناممعنانام
شکوه و زیباییفردادنوید دهنده(ارمنی)کارو
مشاورباتابنام یکی از سرداران مادکاراکو
تورنجباتسآرزو و خواهش کوچککامک
نام قلعهباتیسهموار و صاف(کردی)راسا
پاییزبادیزفراغت و آسودگی رامش
پرده دارباربدروشن(کردی)روناک
خورجینباردانآموزنده و تعلیم دهندهویدا
پهلوانباتر زنده و پابرجا(کردی)زینو
نام کوهباتیرسهل و آسانسانا
پیله ی ابریشمبادامهنام خانواده زرتشتی سورن
بخشی از مرندباروجشاهانکیان
دهی در بیرجندبارازخاندانی از موبدان زرتشتیساینا
موزون و هماهنگبارکاوفرداسوبا
بهشتپردیسمحترم و لایقبارمان
فرشته آراددهی در نیشابور باروس
جزیرهآداکمحلی در خرم آبادبادیمه
نام قدیم کرمانکارمانیاملون و رنگ داربارنگ
رب النوع دریا و دختر(یونانی)تتیسروستایی از توابع خوی سیوان
طوفانتوکاننام پیشین اصفهانپارتاک
ذات پارسا(نام مسجد سلیمان)پارسوماشاز سپاه آمدهاسپادانا
مسافر،رها شدهرهامدهی از توابع نطنزویونا
آفرینندهفاطرتجربهآروین
آشکار مبینجوانمردرادین
نام کاخی در پرسپولیس آپادانااندیشهسگال
روستایی در لرستاندکاموندنام اراکآراک
روستایی در رامسرلیماکزینت و زیورافرند
روزها(کردی)روژاننام قدیم قوچانآساک
مهم،بزرگمهامسنگین،با ادبآژند
هوشمندویرامانند ویس(معشوقه ی رامین)ویستا
گل نیلوفر آبیلوتوسفردا،آیندهفرتاک
راست و درستآرتادارای چهره ی شادهیراد
رنگین بنفشآماتیسشاهزاده(ترکی)تکین
��مان آریا،نژادآیریاگوشه عالم(هندی)آیسان
مژدهایتوکارباب(ترکی)صدرا
باشکوهآروندنام قدیم یزدایساتیس
آسمانگونایرسارسم کننده،نقاشرسام
توانایی و قدرتتاوآرزوهیواد
در و آستانهرواقفرشته خوبیپرهام
شمال کوه البرز(اوستای)وارناقهرمان(ترکی)آراز
پاکآویژههدفویژن
سرزمین های بلندآکامقدرتمندپرگاس
صنعتفیدارمروارید درخشاندرنیکا
نام دهی از توابع جوانمردساتیارروی زیبارونیکا
خانه شاهاناسپرلوسنام گل های زرد آمیتیس
پادشاه ایرانی(پسراردشیر)آرسساولین باران بهاری برساد
صفت نیکآروننام دهی در کاشانآران
نوشیدنیآشامبانگ،فریادآژیراک
درخششآذرخشنام یکی از بزرگان رومآدرین
نام دهی از رودسرلیماقالب خشتآخیز
نام دهی در نهاوندلیداننام محلی در لرستانلیلام
نام قدیم خوزستاناوکسیننام قدیم تبریزتاواریژ
نام سردار ایرانیآریونام قدیم اردبیلآرتاویل
والی(یونانی)ساتراپپوششساتر
نام سردار سکائیساتراسدهی در دماوندساران
آرامش یافتهآرمیتانام گلفرناد
انسان نیکوکار(اوستای)آبتیننام پزشک هخامنشآبادیس
نامدارآدلیمفید،سودمندآداس
تواناسوریننام سردار اشکانیکارن
محبوب(گیلگی)رایکاقابل ستایشسپنتا
تخت پادشاهی اورنگبخشندهمهراد
از ممالک قوم پارتکارینانام روستایی در رفسنجانسارین
عاقل،زیرکآرتیننام برادر داریوشآرتان
نام درختنارونمایه اطمینان(ترکی)آرکا
اوستا(کتاب مقدس)وستامنطقه ی مرزی در غربا ایرانلاوین
قله کوه(کردی)آکوشخص همیشه پیروزآرمین
نام وزیرساسانیراماننهر آب(مازندرانی)سوما
راه عبورراشاعربی ساربانسیروان
پرنده خوش آوازناروپویانادین
خواهش،امید،آرزووندادتوشه(کردی)راشین

نام باستانی

ساتیابرنا،جوانورنا

جستجوی پیشرفته در خصوص انتخاب نام زیبای شرکتها

نام های زیبا برای شرکت ، نمونه اسم شرکت ، نام زیبا برای شرکت ، اسم شرکت بازرگانی ،نام مناسب شرکت ،نام شرکت سه سیلابی ،استعلام اسم شرکت ،نام های پیشنهادی برای شرکت ساختمانی، اسم شرکت عمرانی ،اسامی پیشنهادی برای ثبت شرکت ،اسامی سه سیلابی ایرانی ،اسامی خاص برای برند ،اسم شرکت بازرگانی ،اسامی زیبا برای شرکت ؛نام مناسب شرکت ،اسامی شرکت های ثبت شده در ایران ،اسم شرکت عمرانی ،نمونه اسم شرکت بازرگانی ،پیشنهاد اسم شرکت ؛اسامی زیبا برای شرکت ،نام مناسب شرکت ،نام شرکت سه سیلابی ،اسامی خاص برای برند ،اسامی سه سیلابی ایرانی ،اسامی شرکت های ثبت شده در ایران ،اسامی سه سیلابی ایرانی ،اسامی پیشنهادی برای ثبت شرکت ،اسامی زیبا برای شرکت ،نمونه اسم شرکت بازرگانی ،نام مناسب شرکت ،نام شرکت سه سیلابی ،انتخاب نام شرکت بازرگانی ،اسامی شرکت های ثبت شده در ایران ،پیشنهاد نام شرکت ،نمونه اسم شرکت ،نام زیبا برای شرکت ،انتخاب نام شرکت بازرگانی ،اسم شرکت بازرگانی ،نام شرکت سه سیلابی ،اسم شرکت عمرانی ،اسامی شرکت های ثبت شده در ایران.