درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

تنظیم اساسنامه موسسه در استان البرز

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     شنبه، 27 شهریور 1400


توضیحاتی در خصوص اساسنامه موسسه


اساسنامه دستور العمل کاری موسسه است و خلاصه ای از مقررات مربوط به اداره موسسه یا شرکت در آن ذکر می شود. درحقیقت خط مشی یک موسسه غیر تجاری را اساسنامه آن موسسه مشخص می کند.همچنین مواردی مانند نام موسسه ، موضوع فعالیت آن ، سرمایه ، مشخصات اعضا و سهمش و سمتشان و اقامتگاه موسسه و سایر مواردی از این دست در اساسنامه موسسه ذکر می شو د و این اساسنامه توسط اداره ثبت شرکت ها باید مورد تایید قرارگیرد. بنابراین تنظیم اساسنامه موسسه در استان البرز باید با دقت کافی انجام شود و کارشناسان ثبت شرکت ایلیا در این زمینه ( ثبت شرکت و موسسه ) بهترین هستند. لازم به ذکر است که اساسنامه موسسه در کنار سایر مدارک ثبتی ( تقاضانامه و...) جهت ثبت موسسه لازم می باشد. که باید پس از تاییدیه متن آن از طریق سامانه مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری دونسخه از آن از سامانه پرینت گرفته شده و به امضا شرکا برسد و هردو نسخه به همراه سایر مدارک ثبت موسسه به اداره ثبت ارسال شود.
می توان هر آنچه جهت اداره یا ایجاد تغییر در موسسه لازم است در تنظیم اساسنامه موسسه در استان البرز را پیش بینی نمود زیرا تغییرات شخصیت حقوقی من جمله موسسه در چارچوب اساسنامه میسر می باشد.

تنظیم اساسنامه موسسه در استان البرز
نمونه اساسنامه جهت ثبت موسسه


اساسنامه موسسه غیر تجارتی
ماده 1: نام ونوع موسسه:.......................
ماده 2: موضوع موسسه: ..................................
ماده 3: مركز اصلی موسسه: ................................
ماده 4: سرمایه موسسه:
ماده 5: مدت موسسه: از تاریخ .................. بمدت نامحدود
ماده 6: تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است .
ماده 7: هیچ یك از شركا حق انتقال سهم الشركه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه كه دارای اكثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی .
ماده 8: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشكیل ولی ممكن است بنابه دعوت هریك از اعضای هیات مدیره یا شركا بطور فوق العاده تشكیل گردد.
ماده 9: دعوت هر یك از جلسات مجامع عمومی توسط هر یك از اعضای هیات مدیره مدیرعامل یا شركا بوسیله دعوتنامه كتبی یا درج آگهی در یكی از جراید كثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تا تشكیل جلسه 12 روز خواهد بود .
ماده 10: در صورتی كه كلیه شركا در هریك از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 8 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید