درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

تنظیم اساسنامه شرکت سهامی خاص در استان البرز

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     سه شنبه، 12 مرداد 1400


تنظیم اساسنامه شرکت سهامی خاص در استان البرز

شرکت سهامی خاص یکی از انواع شرکتهای سهامی است که شرکت بازرگانی محسوب می شود و می تواند با موضوعات مختلف به ثبت برسد. سرمایه در آن به سهام تبدیل شده و موسسین سهامداران شرکت هستند و مبلغ سرمایه اولیه آن که نباید کمتر از صد هزار تومان باشد را حداقل 35% را باید واریز کنند در حسابی به نام شرکت سهامی خاص در شرف تاسیس و مابقی سرمایه در تعهد سهامداران می ماند و در اوراق ثبتی شرکت ذکر می شود . جهت ثبت شرکت سهامی خاص حضور سه سهامدار الزامی است . شایان ذکر است که سهام این نوع شرکت در بازار بورس ارائه و خرید و فروش نمی شود . شرکت سهامی خاص برای شرکتهای فنی مهندسی که اخذ گرید ، شرکت در نمایشگاهها یا مناقصات و یا اخذ وام مدنظرشان است مناسب می باشد.

اساسنامه شرکت سهامی خاص در کرج

یکی از مدارک اصلی ثبت شرکت سهامی خاص اساسنامه شرکت سهامی خاص می باشد که همرا ه با سایر مدارک ثبتی این نوع شرکت لازم است که با امضا صاحبان سهام به اداره ثبت ارائه شود . اساسنامه شرکت سهامی خاص در 64 ماده و 11 تبصره تنظیم میشود و باید دو نسخه از آن از طریق سامانه ثبت شرکتها چاپ شود. اساسنامه شرکت سهامی خاص چارچوب کلی و خط مشی شرکت سهامی خاص را مشخص می کندو مواردی نظیر انتخاب اعضای هیات مدیره و سمت آنها وصاحبین حق امضا ونیز موضوع فعالیت شرکت ، مدت شرکت و سرمایه آن در آن ذکر می شود .

مجمع عمومی عادی شرکت سهامی خاص

شرکتها و اشخاص حقوقی جهت تصمیم گیری در مورد امور شرکت ه برگزاری مجمع مبادرت می کنند چرا که اشخاص حقوقی از شراکت افراد مختلف به وجود آمده و تصمیم گیری فردی در آن معنا ندارد و لذا باید به صورت مشترک و دسته جمعی در مجامع عادی ، فوق العاده یا مجمع موسسین در خصوص ثبت شرکت و امور آن تصمیم گیری انجام شود. مجمع عمومی عالی ترین رکن شرکت و مرجع تصمیم گیرنده می باشد.
تصمیماتی مانند انتخاب سمت اعضا یا صاحبان حق امضا و یا تغییرات شرکت همه در مجامع عمومی شرکتها اتخاذ می شود.مجمع عمومی میتواند مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده یا مجمع عمومی هیات مدیره باشد.

اساسنامه شرکت سهامی خاص
در این میان مجمع عمومی عادی دارای وظایف و اختیاراتی است که در مقاله حاضر به آنها می پردازیم :
مجمع عمومی عادی یا سالانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.
صورتجلسه مجمع عمومی عادی
نام شرکت : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره ثبت شرکت : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرمایه ثبت شده : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( یا عادی بطور فوق العاده) شرکت ـــــــــــــــــــــــــــــــ سهامی خاص ثبت شده به شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــ در تاریخ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ساعت ــــــــــــــــــــ با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

خانم/ آقای ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به سمت رئیس جلسه
خانم/ آقای ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به سمت ناظر جلسه
خانم/ آقای ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به سمت ناظر جلسه
خانم/ آقای ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خانم/آقای ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خانم/آقای ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت بازرس اصلی خانم / آقای ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ــــــــــــــــــــــــــــ مورد تصویب قرار گرفت.
ج: به خانم / آقای ــــــــــــــــــــــــــــ احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه

رئیس جلسه ــــــــــــــــــــــــــــ ناظر جلسه ــــــــــــــــــــــــــــ منشی جلسه ــــــــــــــــــــــــــــ

امضا اعضای هیئت مدیره :
1ـ ــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ ــــــــــــــــــــــــــــ 3ـ ــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ ــــــــــــــــــــــــــــ

امضاء بازرسین

بازرس اصلی بازرس علی البدل

تنظیم اساسنامه شرکت سهامی خاص در استان البرز را با ثبت شرکت ایلیا به صورت تخصصی بررس و اقدامات اولیه و همچنین کل مراحل رابه ایلیا محول نمایید.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید