درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکت ترخیص کالا

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     یکشنبه، 9 آذر 1399


ما در این مقاله تلاش برآن داریم تا درباره ی ثبت شرکت ترخیص کالا مطالبی را به اشخاصی که در صدد ثبت شرکت ترخیص کالا می باشند ارائه نماییم مقاله را تا انتها مطالعه نمایید و در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ثبت شرکت ایلیا در ارتباط باشید.

ترخیص کالا چیست؟

به فرآیند قانونی به منظور خارج نمودن کالاهای وارداتی خارجی از همه ی گمرک های جمهوری اسلامی ایران به وسیله ی ترخیص کار کالا به پشت درب گمرک به منظور ارسال کالاها به سراسر کشور را ترخیص کالا می گویند.در ذیل به برخی از گمرک های اطراف کشور اشاره می کنیم:

  1. گمرک بندرعباس.
  2. گمرک فرودگاه امام خمینی.
  3. گمرک خرمشهر.
  4. و.................

شایان ذکر است که ترخیص کالا می تواند از گمرک هوایی،گمرک زمینی،گمرک دریایی هم باشدکه گمرک هوایی از راه هواپیما انجام می شود و مختص بارهای هوایی و نسبتا سبک است.گمرک دریایی هم از راه دریا و با کشتی های تجاری و لنچ های باری صورت می گیرد.در گمرک های زمینی بارها توسط تریلی های خطوط بین المللی صورت می گیرد اما در شرایط جدید هم استفاده از خطوط ریلی به وسیله ی قطار به وسیله ی قطار جهت بازرگانان مهیا و فراهم می گردد که باید مد نظر داشته باشیم که امکان دارد گمرکات خطوط زمینی ریلی و یا ترازیتی کمی با یکدیگر تفاوت داشته باشد.و در پاره ای از اوقات هم کالا به وسیله ی گمرک خود شرکت راه آهن که به صورت اختصاصی می باشد انجام می گیرد که همه ی فرآیند ترخیص کالا را از راه ترخیص کار گمرک جهت بازرگانان و مالکان کالا انجام می دهند.

ثبت شرکت ترخیص کالا

شرکت هایی که در عرصه ی بازرگانی ثبت و تاسیس می شوند.می توانند ترخیص کالا از گمرکات را هم داشته باشند.این گونه از شرکت ها با دربرداشتن قابلیت ترخیص کالا از گمرکات قادر می باشند کار بازرگانی خود را در این راستا هم پیش ببرند.در حقیقت به ثبت رسانیدن شرکت هایی که در زمینه ی ترخیص کالا زیر مجموعه هایی از شرکت های بازرگانی می باشند.شرکت هایی که سرفصل آن ها بازرگانی نمی باشد اما امکان فعالیت در این زمینه را دارند قادر می باشند ترخیص کالا را در سرفصل شرکت خود قرار بدهند.

شرایط متقاضی ثبت شرکت ترخیص کالا

مدیرعامل شرکت باید شرایطی به شرح ذیل داشته باشد:

1-1 تابعیت کشور جمهورى اسلامى ایران داشته باشد.

1-2به یکى از ادیان رسمى کشور متدین باشد.

1-3سوء پیشینه نداشته باشد.

1-4 نداشتن اعتیاد به مواد مخدر نداشته باشد.

1-5 ذوره خدمت سربازى را گذرانده باشد و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه داشته باشد.

1-6 حداقل دیپلم کامل متوسطه داشته باشد.

1-7 حداقل ۲۵ سال تمام داشته باشد.

1-8داشتن ۵ سال سابقهٔ کار در زمینهٔ حمل و نقل بین‌المللى که به یکى از راه‌هاى زیر احراز خواهد شد:

الف. تأیید سازمان یا وزارتخانهٔ مربوط براى سابقهٔ کار دولتى.

ب. تأیید سازمان تأمین اجتماعى مبنى بر پرداخت حق بیمه.

ج. روزنامهٔ رسمى کشور و یا یکی از موارد ذیل:

  1. داشتن مدرک تحصیلى کارشناسى و بالاتر با دو سال سابقهٔ کار .
  2. داشتن مدرک تحصیلى کارشناسى و بالاتر در رشته‌هاى تخصصى حمل و نقل، مدیریت بازرگانی، مدیریت اداری، بیمه و بانکداری، گمرک، اقتصاد و ترافیک، بدون سابقهٔ کار.

1-9 گواهى گذراندن دورهٔ مدیریت حمل و نقل بین‌المللى داشته باشد.

1-10 در شرکت های دیگر اشتغال نداشته باشد (توضیح اینکه مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین‌المللى نمى‌تواند در سایر شرکت‌ها در سمت مدیرعامل باشد.)

سپردن تعهد رسمى براى انجام موارد زیر

2-1در اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران عضویت داشته باشد.

2-2نام شرکت در دو طرف وسیلهٔ نقلیهٔ شرکت درج شده باشد.

2-3نام فارسى – ایرانى و غیرمشابه با نام دیگر شرکت‌هاى حمل و نقل انتخاب شود (براى جلوگیرى از دوباره‌کارى در ابتدا نام شرکت با واحد امور شرکت‌ها هماهنگ شود، سپس در ادارهٔ ثبت شرکت‌ها ذخیره گردد.)

2-4ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ثبت باید یک نسخهٔ کامل از مدارک ثبتى و آگهى تأسیس شرکت که به تأیید ادارهٔ کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجارى رسیده باشد ارسال شود.

2-5تعهد رسمى هیئت مؤسس و مدیرعامل منتخب مبنى بر ارسال آمار فعالیت شرکت هر شش ماه یک بار (پایان ماه‌هاى شهریور و اسفند)

2-6تعهد رسمى هیئت مؤسس مبنى بر اجراى کلیه دستورالعمل‌هاى صادره از طرف سازمان حمل و نقل .

2-7 تعهد رسمى هیئت موسس مبنى بر اینکه هر گونه تغییرات در شرکت قبل از اعلام به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها با اطلاع و کسب نظر قبلى از سازمان حمل و نقل (واحد مربوط) انجام پذیرد.

2-8تعهد رسمى از طرف هیئت مؤسس مبنى بر اینکه اعضاى هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در هیچ‌یک از ادارات و مؤسسات دولتى شاغل نیستند.

3.سه رونوشت از اساسنامه شرکت ارسال شود.

4.سه رونوشت از اظهارنامه ارسال شود.

5.سه رونوشت از شرکت‌نامه ارسال شود.

6.سه رونوشت از نخستین صورتجلسهٔ مجمع عمومى مبنى بر انتخاب مدیرعامل و معرفى امضاهاى مجاز و سایر تصمیمات متخذه ارسال گردد.

7.مشخصات شامل نشانى و نقشهٔ دقیق محل سکونت فعلى مدیرعامل، سهامداران و اعضاى هیئت مدیره و شماره تلفن آنها (در صورت تغییر نشانى و شماره تلفن مراتب را سریعاً به اطلاع برسانند.) به انضمام تصویر کلیه صفحات شناسنامه اعضا ارسال گردد.

8.گواهى عدم سوءپیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و کارت پایان خدمت نظام وظیفه و مدرک تحصیلى اعضاى هیئت مدیره ارائه گردد.

9.اسناد رسمى دفتر کار و هم چنین ارائه سند تلفن دفتر کار (با ذکر شمارهٔ تلفن) ضرورى است.

تذکر: از کلیهٔ سناد و مدارک باید تصویر تهیه شود و به کپى برابر اصل مهر گردد.

10. پس از ارسال مدارک فوق، سهامداران و مدیرعامل و اعضاى هیئت‌مدیره باید ظرف مدت ۱۰ روز براى تنظیم فرم حضور در ایران با ۲ قطعه عکس و اصل شناسنامه به سازمان حمل و نقل واحد مربوط مراجعه کنند.

11.بعد از کامل نمودن پرونده و مورد تأیید قرار گرفتن دفتر کار و واریز مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شمارهٔ ۹۰۰۳۶ به نام تسهیلات بانک ملى ایران شعبهٔ وصال تهران‌نو، با صدور مجوز ثبت شرکت موافقت خواهد شد.

۱۲. بعد از ارائهٔ مدارک ثبتى و مطابقت آن با پیش‌نویس تأیید شدهٔٔ قبلى با صدور مجوز فعالیت شرکت موافقت خواهد شد.

از اینکه تا انتهای مقاله با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
ثبت شرکت ترخیص کالا

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید