لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

ثبت شرکت ترخیص کالا


ما در این مقاله تلاش برآن داریم تا درباره ی ثبت شرکت ترخیص کالا مطالبی را به اشخاصی که در صدد ثبت شرکت ترخیص کالا می باشند ارائه نماییم مقاله را تا انتها مطالعه نمایید و در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ثبت شرکت ایلیا در ارتباط باشید.

ترخیص کالا چیست؟

به فرآیند قانونی به منظور خارج نمودن کالاهای وارداتی خارجی از همه ی گمرک های جمهوری اسلامی ایران به وسیله ی ترخیص کار کالا به پشت درب گمرک به منظور ارسال کالاها به سراسر کشور را ترخیص کالا می گویند.در ذیل به برخی از گمرک های اطراف کشور اشاره می کنیم:

  1. گمرک بندرعباس.
  2. گمرک فرودگاه امام خمینی.
  3. گمرک خرمشهر.
  4. و.................

شایان ذکر است که ترخیص کالا می تواند از گمرک هوایی،گمرک زمینی،گمرک دریایی هم باشدکه گمرک هوایی از راه هواپیما انجام می شود و مختص بارهای هوایی و نسبتا سبک است.گمرک دریایی هم از راه دریا و با کشتی های تجاری و لنچ های باری صورت می گیرد.در گمرک های زمینی بارها توسط تریلی های خطوط بین المللی صورت می گیرد اما در شرایط جدید هم استفاده از خطوط ریلی به وسیله ی قطار به وسیله ی قطار جهت بازرگانان مهیا و فراهم می گردد که باید مد نظر داشته باشیم که امکان دارد گمرکات خطوط زمینی ریلی و یا ترازیتی کمی با یکدیگر تفاوت داشته باشد.و در پاره ای از اوقات هم کالا به وسیله ی گمرک خود شرکت راه آهن که به صورت اختصاصی می باشد انجام می گیرد که همه ی فرآیند ترخیص کالا را از راه ترخیص کار گمرک جهت بازرگانان و مالکان کالا انجام می دهند.

ثبت شرکت ترخیص کالا

شرکت هایی که در عرصه ی بازرگانی ثبت و تاسیس می شوند.می توانند ترخیص کالا از گمرکات را هم داشته باشند.این گونه از شرکت ها با دربرداشتن قابلیت ترخیص کالا از گمرکات قادر می باشند کار بازرگانی خود را در این راستا هم پیش ببرند.در حقیقت به ثبت رسانیدن شرکت هایی که در زمینه ی ترخیص کالا زیر مجموعه هایی از شرکت های بازرگانی می باشند.شرکت هایی که سرفصل آن ها بازرگانی نمی باشد اما امکان فعالیت در این زمینه را دارند قادر می باشند ترخیص کالا را در سرفصل شرکت خود قرار بدهند.

شرايط متقاضی ثبت شرکت ترخیص کالا

مدیرعامل شرکت باید شرایطی به شرح ذیل داشته باشد:

1-1 تابعيت کشور جمهورى اسلامى ايران داشته باشد.

1-2به يکى از اديان رسمى کشور متدین باشد.

1-3سوء پيشينه نداشته باشد.

1-4 نداشتن اعتياد به مواد مخدر نداشته باشد.

1-5 ذوره خدمت سربازى را گذرانده باشد و يا معافيت دائم از خدمت وظيفه داشته باشد.

1-6 حداقل ديپلم کامل متوسطه داشته باشد.

1-7 حداقل ۲۵ سال تمام داشته باشد.

1-8داشتن ۵ سال سابقهٔ کار در زمينهٔ حمل و نقل بين‌المللى که به يکى از راه‌هاى زير احراز خواهد شد:

الف. تأييد سازمان يا وزارتخانهٔ مربوط براى سابقهٔ کار دولتى.

ب. تأييد سازمان تأمين اجتماعى مبنى بر پرداخت حق بيمه.

ج. روزنامهٔ رسمى کشور و یا یکی از موارد ذیل:

  1. داشتن مدرک تحصيلى کارشناسى و بالاتر با دو سال سابقهٔ کار .
  2. داشتن مدرک تحصيلى کارشناسى و بالاتر در رشته‌هاى تخصصى حمل و نقل، مديريت بازرگاني، مديريت اداري، بيمه و بانکداري، گمرک، اقتصاد و ترافيک، بدون سابقهٔ کار.

1-9 گواهى گذراندن دورهٔ مديريت حمل و نقل بين‌المللى داشته باشد.

1-10 در شرکت های دیگر اشتغال نداشته باشد (توضيح اينکه مديرعامل شرکت حمل و نقل بين‌المللى نمى‌تواند در ساير شرکت‌ها در سمت مديرعامل باشد.)

سپردن تعهد رسمى براى انجام موارد زير

2-1در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران عضویت داشته باشد.

2-2نام شرکت در دو طرف وسيلهٔ نقليهٔ شرکت درج شده باشد.

2-3نام فارسى – ايرانى و غيرمشابه با نام ديگر شرکت‌هاى حمل و نقل انتخاب شود (براى جلوگيرى از دوباره‌کارى در ابتدا نام شرکت با واحد امور شرکت‌ها هماهنگ شود، سپس در ادارهٔ ثبت شرکت‌ها ذخيره گردد.)

2-4ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ ثبت باید يک نسخهٔ کامل از مدارک ثبتى و آگهى تأسيس شرکت که به تأييد ادارهٔ کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجارى رسيده باشد ارسال شود.

2-5تعهد رسمى هيئت مؤسس و مديرعامل منتخب مبنى بر ارسال آمار فعاليت شرکت هر شش ماه يک بار (پايان ماه‌هاى شهريور و اسفند)

2-6تعهد رسمى هيئت مؤسس مبنى بر اجراى کليه دستورالعمل‌هاى صادره از طرف سازمان حمل و نقل .

2-7 تعهد رسمى هيئت موسس مبنى بر اينکه هر گونه تغييرات در شرکت قبل از اعلام به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها با اطلاع و کسب نظر قبلى از سازمان حمل و نقل (واحد مربوط) انجام پذيرد.

2-8تعهد رسمى از طرف هيئت مؤسس مبنى بر اينکه اعضاى هيئت مديره و مديرعامل شرکت در هيچ‌يک از ادارات و مؤسسات دولتى شاغل نيستند.

3.سه رونوشت از اساسنامه شرکت ارسال شود.

4.سه رونوشت از اظهارنامه ارسال شود.

5.سه رونوشت از شرکت‌نامه ارسال شود.

6.سه رونوشت از نخستین صورتجلسهٔ مجمع عمومى مبنى بر انتخاب مديرعامل و معرفى امضاهاى مجاز و ساير تصميمات متخذه ارسال گردد.

7.مشخصات شامل نشانى و نقشهٔ دقيق محل سکونت فعلى مديرعامل، سهامداران و اعضاى هيئت مديره و شماره تلفن آنها (در صورت تغيير نشانى و شماره تلفن مراتب را سريعاً به اطلاع برسانند.) به انضمام تصوير کليه صفحات شناسنامه اعضا ارسال گردد.

8.گواهى عدم سوءپيشينه، عدم اعتياد به مواد مخدر و کارت پايان خدمت نظام وظيفه و مدرک تحصيلى اعضاى هيئت مديره ارائه گردد.

9.اسناد رسمى دفتر کار و هم چنین ارائه سند تلفن دفتر کار (با ذکر شمارهٔ تلفن) ضرورى است.

تذکر: از کليهٔ سناد و مدارک بايد تصوير تهيه شود و به کپى برابر اصل مهر گردد.

10. پس از ارسال مدارک فوق، سهامداران و مديرعامل و اعضاى هيئت‌مديره بايد ظرف مدت ۱۰ روز براى تنظيم فرم حضور در ايران با ۲ قطعه عکس و اصل شناسنامه به سازمان حمل و نقل واحد مربوط مراجعه کنند.

11.بعد از کامل نمودن پرونده و مورد تأييد قرار گرفتن دفتر کار و واريز مبلغ پانصد هزار ريال به حساب شمارهٔ ۹۰۰۳۶ به نام تسهيلات بانک ملى ايران شعبهٔ وصال تهران‌نو، با صدور مجوز ثبت شرکت موافقت خواهد شد.

۱۲. بعد از ارائهٔ مدارک ثبتى و مطابقت آن با پيش‌نويس تأييد شدهٔٔ قبلى با صدور مجوز فعاليت شرکت موافقت خواهد شد.

از اینکه تا انتهای مقاله با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم.

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

آدرس اداره ثبت شرکت ها به همراه تلفن و نقشه اداره ثبت شرکت ها تهران و مراکز استان ها

لیست کامل آدرس ثبت شرکت ها به همراه نقشه تلفن و آدرس تمام ثبت شرکت های استان ها . توضیحات تکمیلی در خصوص تلفن ثبت شرکت ها و روند ثبت شرکت در استان ها

تفاوت شرکت تجارتی با موسسات غیرتجاری

ارائه توضیحاتی به صورت کامل درباره تفاوت شرکت تجارتی با موسسات غیر تجاری.با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید.

انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت

انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره - با بیان مقررات مذکور در مراتب فوق، اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی، همان مسئولیت..

شرایط حق دادن رأی اعضا در مجامع عمومی شرکت

شرایط حق دادن رأی اعضا در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت ها - اعضاء دارای حقوق متعدد و گوناگونی در فرآیند تشکیل مجمع هستند. اعضاء از مرحله­ی شکل گیری اندیشه­ی نخستین برای مراحل ثبت و تأسیس شرکت تا آخرین لحظه­ی حیات دارای حقوق اساسی برای مداخله­ی قانونمند در فعالیتت ها و مدیریت امور شرکت هستند.

نحوه انتخاب مدیران و بازرسان در شرکت

نحوه انتخاب مدیران و بازرسان در شرکت - الف- نحوه­ی انتخاب و اکثریت لازم برای آن. - ب -تعداد، مدت مأموریت ...مقنن به انتخاب مدیران و بازرسان توجه ویژه ای نموده است. به این ترتیب که در ماده­ی 35 قانون شرکت های تعاونی، تبصره­ی 2 ماده­ی 36 قانون و ماده­ی 25 آیین نامه­ی نحوه­ی تشکیل مصوب 1387، ملاک

ثبت مهر شرکت - مهر شرکت

مهر هر شرکت به مثابه امضا و اعتبار و آبروی شرکت است و ممکن است با تقلید از آن هویت و اعتبار یک شرکت به خطر بیفتد و نشان آن به نوعی جعل شود که به همین دلیل ثبت شرکت ایلیا به دلیل جلوگیری از این موضوع مهر شرکت شما را به شکل مالکیت معنوی به ثبت می رساند.

ثبت اسم تک سیلابی شرکت

توضیح در خصوص ثبت اسم تک سیلابی -ثبت ایلیا برای صاحبان کسب و کار که علاقه مند به ثبت اسم تک سیلابه شرکت هستند راهکار خوبی را در نظر گرفته است-با ما تماس .

نحوه استعلام شماره ثبت شرکت

توضیح در خصوص نحوه استعلام شماره ثبت شرکت - واحدی که یک شرکت در آن ثبت گردیده مانند محل صدور شخص حقیقی است. در این جا برخی شناسه های مربوطه برای استعلام

ارزانترین ثبت شرکت

ثبت شرکت مانند هر موضوع خدماتی دیگری هزینه های خود را دارد و فرایندی است که مدت زمانی حدود دوهفته حداقل زمان بر است و شامل مراحلی است که به شکل اینترنتی

مدت زمان ثبت شرکت

توضیحات کامل درباره مدت زمان ثبت شرکت به بیانی ساده و روان.با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و کلیه امور ثبتی خود را به مابسپارید.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید