اخذ پروانه استاندارد

چنین سوالی در حوزه های مختلف تولیدی با اندک تفاوتی محقق میگردد.اما بطور تقریبی اصول اخذ استاندارد جهت محصولات مشمول استاندارد اجباری به قرار ذیل است :

اخذ مجوز فعالیت، برابر با نوع محصولی که واحد میخواهد آن را تولید کنداجباریمیباشد، در نتیجه بعنوان نمونه برای تولید یخچال نمی شود از مجوز ماشین لباسشویی بهره جست و باید نخست جهت تولید، تقاضایی از صنایع و یا اتحادیه صنفی مرتبط درخواست کرد و گواهی فعالیت و یا پروانه کسب را اخذ نمود .

  • راهنمای دریافت پروانه استاندارد اجباری

دارا بودن مجوز صنایع و یا جواز اتحادیه جهت اخذ پروانه استاندارد الزام قانونی دارد و بدون دارا بودن آن پروانه به صدور نخواهد رسید. ضوابط و طریقه دریافت مجوز در استانهای مختلف کشور توانایی و پتانسیل این را دارد که ساده و یا خیلی سخت باشد. با مراجعت به ارگان مربوط به حیطه ی فعالیت خود قادرید از شرایط اخذ مجوز اطلاع حاصل نمایید .

امکانات تولید :

یکی دیگر از الزمات اخذاستاندارد دارا بودن فضا و امکانات مکفی جهت خط تولید و کنترل کیفی است. اما لزوما دارنده کارخانه بودن و یا همه محصول را بطور کامل تولید کردن اجباری و الزامی نیست بدین مفهوم که واحد قادر است یک خط کوچک مونتاژ نهایی دارا باشد و قطعات را از بازار و یا دیگر واحدهای تولیدی خریداری کند .

  • درخواست کتبی از اداره کل استاندارد :

تقاضا به شکل کتبی برمبنای درخواست اخذ پروانه استاندارد از اداره کل استاندارد استان مربوطه درخصوص کسب مجوز تولید آزمایشی و نمونه برداری از خط تولیدتنظیم میگردد. که معمولا بسته به نوع محصول در تعداد محدود به واحد اجازه تولید داده می شود و واحد تولیدی به هیچ وجه اجازه عرضه کالای تولید شده به بازار را تا زمان اخذ پروانه استاندارد ندارد .

  • تهیه استاندارد ملی مربوطه :

با مراجعه به استاندارد و آگاهی یافتن از شماره کتاب استاندارد ملی،کتابمرتبط آن را تهیه نموده که تبعیت از مجموعه قوانین درج شده در آن اجباری بوده و شاخص دریافت پذیرش از آزمونهای استاندارد برابری کامل با بندهای استاندارد ملی است و در حالت نداشتن مطابقت نتیجه آزمون رد شدن میباشد .

  • استخدام کارشناس کنترل کیفیت :

واحد تولیدی بایستی به استخدام کارشناس کنترل کیفیت ( معمولا با تحصیلات لیسانس ) در رشته اعلامی توسط موسسه استاندارد مبادرت ورزیده و در نامه ای به شکل مکتوب وی را به اداره کل استاندارد استان مربوطه معرفی نماید ، پس از تایید شدن صلاحیت شخص و در طول دوره تخصصی آزمونها و قبولی برای او پروانه تایید صلاحیت صادر خواهد گردید .

ثبت علامت تجاری :

یکی دیگر از موارد الزامی اخذ نشان استاندارد دارا بودن ثبت برند در اداره کل ثبت علائم کشور بوده و تولید کننده ملزم میباشد تصدیق مالکیت علامت تجاری را به اداره استاندارد تسلیم نماید .

  • ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفیت :

واحد تولیدی باید به تناسب نوع محصول و آزمونهای مرتبط در محل تولید، آزمایشگاه مجهز به آزماینده ها و دستگاههای آزمون متخصص آن محصول را تادیه کرده و مکان متناسب را به تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفی اختصاص دهد که در زمان اخذ پروانه استاندارد و بعد از کسب ، مسئول کنترل کیفیت در آن

محل کیفیت کالا را کنترل نماید ،تکمیل بودن و کالیبره بودن تجهیزات باید توسط اداره استاندارد مورد تایید قرار گیرد .

  • تدوین نظامنامه :

کتابچه ای را تحت عنوان نظامنامه کنترل کیفی اعم از مجموعه باید ها و نباید ها و دستورالعمل های کنترل کیفیت جهت تولید محصولات در محل تولید باهدف ایجاد قوانین درون سازمانی برای کنترل مداوم کیفیت و بالابردن راندمان و رسیدن به کیفیت پایدار تهیه نمایید .

واحدهای تولیدی بعد از اخذ پروانه استاندارد ملی ایران مورد بازدیدهای ادواری و نمونه برداری از انبار و یا خط تولید و یا بازار فروش تحت کنترل قرار می گیرندودرصورت عدم مطابقت محصول با استاندارد، پروانه استاندارد صادره باطل میشود . بطور معمول اعتبار پروانه استاندارد یک سال است و واحد تولیدی موظف میباشد همه ساله برای تمدید پروانه و واریز وجه تمدید اعتبار اقدام لازم مبذول نماید .

کارشناسان ثبت شرکت ایلیا با دارا بودن دپارتمان های تخصصی آماده ارائه خدمات کاملا تخصصی به شما متقاضیان محترم می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ استاندارد