اخذ پروانه استاندارد

چنین سوالی در حوزه های مختلف تولیدی با اندک تفاوتی محقق میگردد.اما بطور تقریبی اصول اخذ استاندارد جهت محصولات مشمول استاندارد اجباری به قرار ذیل است :

اخذ مجوز فعالیت، برابر با نوع محصولی که واحد میخواهد آن را تولید کنداجباریمیباشد، در نتیجه بعنوان نمونه برای تولید یخچال نمی شود از مجوز ماشین لباسشویی بهره جست و باید نخست جهت تولید، تقاضایی از صنایع و یا اتحادیه صنفی مرتبط درخواست کرد و گواهی فعالیت و یا پروانه کسب را اخذ نمود .

 • راهنمای دریافت پروانه استاندارد اجباری

دارا بودن مجوز صنایع و یا جواز اتحادیه جهت اخذ پروانه استاندارد الزام قانونی دارد و بدون دارا بودن آن پروانه به صدور نخواهد رسید. ضوابط و طریقه دریافت مجوز در استانهای مختلف کشور توانایی و پتانسیل این را دارد که ساده و یا خیلی سخت باشد. با مراجعت به ارگان مربوط به حیطه ی فعالیت خود قادرید از شرایط اخذ مجوز اطلاع حاصل نمایید .

امکانات تولید :

یکی دیگر از الزمات اخذاستاندارد دارا بودن فضا و امکانات مکفی جهت خط تولید و کنترل کیفی است. اما لزوما دارنده کارخانه بودن و یا همه محصول را بطور کامل تولید کردن اجباری و الزامی نیست بدین مفهوم که واحد قادر است یک خط کوچک مونتاژ نهایی دارا باشد و قطعات را از بازار و یا دیگر واحدهای تولیدی خریداری کند .

 • درخواست کتبی از اداره کل استاندارد :

تقاضا به شکل کتبی برمبنای درخواست اخذ پروانه استاندارد از اداره کل استاندارد استان مربوطه درخصوص کسب مجوز تولید آزمایشی و نمونه برداری از خط تولیدتنظیم میگردد. که معمولا بسته به نوع محصول در تعداد محدود به واحد اجازه تولید داده می شود و واحد تولیدی به هیچ وجه اجازه عرضه کالای تولید شده به بازار را تا زمان اخذ پروانه استاندارد ندارد .

 • تهیه استاندارد ملی مربوطه :

با مراجعه به استاندارد و آگاهی یافتن از شماره کتاب استاندارد ملی،کتابمرتبط آن را تهیه نموده که تبعیت از مجموعه قوانین درج شده در آن اجباری بوده و شاخص دریافت پذیرش از آزمونهای استاندارد برابری کامل با بندهای استاندارد ملی است و در حالت نداشتن مطابقت نتیجه آزمون رد شدن میباشد .

 • استخدام کارشناس کنترل کیفیت :

واحد تولیدی بایستی به استخدام کارشناس کنترل کیفیت ( معمولا با تحصیلات لیسانس ) در رشته اعلامی توسط موسسه استاندارد مبادرت ورزیده و در نامه ای به شکل مکتوب وی را به اداره کل استاندارد استان مربوطه معرفی نماید ، پس از تایید شدن صلاحیت شخص و در طول دوره تخصصی آزمونها و قبولی برای او پروانه تایید صلاحیت صادر خواهد گردید .

ثبت علامت تجاری :

یکی دیگر از موارد الزامی اخذ نشان استاندارد دارا بودن ثبت برند در اداره کل ثبت علائم کشور بوده و تولید کننده ملزم میباشد تصدیق مالکیت علامت تجاری را به اداره استاندارد تسلیم نماید .

 • ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفیت :

واحد تولیدی باید به تناسب نوع محصول و آزمونهای مرتبط در محل تولید، آزمایشگاه مجهز به آزماینده ها و دستگاههای آزمون متخصص آن محصول را تادیه کرده و مکان متناسب را به تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفی اختصاص دهد که در زمان اخذ پروانه استاندارد و بعد از کسب ، مسئول کنترل کیفیت در آن

محل کیفیت کالا را کنترل نماید ،تکمیل بودن و کالیبره بودن تجهیزات باید توسط اداره استاندارد مورد تایید قرار گیرد .

 • تدوین نظامنامه :

کتابچه ای را تحت عنوان نظامنامه کنترل کیفی اعم از مجموعه باید ها و نباید ها و دستورالعمل های کنترل کیفیت جهت تولید محصولات در محل تولید باهدف ایجاد قوانین درون سازمانی برای کنترل مداوم کیفیت و بالابردن راندمان و رسیدن به کیفیت پایدار تهیه نمایید .

واحدهای تولیدی بعد از اخذ پروانه استاندارد ملی ایران مورد بازدیدهای ادواری و نمونه برداری از انبار و یا خط تولید و یا بازار فروش تحت کنترل قرار می گیرندودرصورت عدم مطابقت محصول با استاندارد، پروانه استاندارد صادره باطل میشود . بطور معمول اعتبار پروانه استاندارد یک سال است و واحد تولیدی موظف میباشد همه ساله برای تمدید پروانه و واریز وجه تمدید اعتبار اقدام لازم مبذول نماید .

کارشناسان ثبت شرکت ایلیا با دارا بودن دپارتمان های تخصصی آماده ارائه خدمات کاملا تخصصی به شما متقاضیان محترم می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ استاندارد

 1. فهرست مدارک و شرایط مورد نیاز جهت صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
 2. درخواست كتبي واحد متقاضي
 3. تصوير آگهي ثبت واحد توليدي/خدماتي در روزنامه رسمي
 4. تصوير پروانه تاسيس /پروانه بهره برداري/پروانه فعاليت از مراجع قانوني
 5. تصوير آگهي ثبت نام/علامت تجارتي
 6. ارائه مدارک و مستندات زیر در صورت وجود:-تصویرپروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر براي حداقل يكي ديگر از محصولات . گواهينامه معتبر استقرار سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001(موضوع بند6-1-1-5 روش اجرائي 221/42/ر) يا ISO22000 يا HACCP
 7. مدارك مبني بر دارا بودن "ايران كد"از وزارت بازرگانی
 8. ارائه پرسشنامه اطلاعات فني تائيد شده
 9. ارائه مدارک مبنی بردارا بودن آزمايشگاه اختصاصی يا قرارداد رسمی یک ساله با آزمایشگاه
 10. معرفی نامه مسئول كنترل كيفيت
 11. مدرك مبني بر دارا بودن شناسه صنعتي ومعدني
 12. مستندات مربوط به ارسال نتايج آزمون نمونه حاصل از توليد آزمايشي
 13. وضعيت واحد از نظر مناسب بودن توليد/ارائه خدمت،امكانات،نيروي انساني
 14. برقراري نظام كيفيت درحد لازم در واحد
 15. مفاصا حساب پرداخت تمام هزينه هاي قانونی