کد اقتصادی اصولا" کدی طراحی شده توسط سازمان امور مالیاتی برای رهگیری معاملات تجار و فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل است تا محاصبه مالیات را دقیق تر کرده ، از سود جویی احتمالی و فرار مالیاتی جلوگیری نماید و بازار را سالم سازی کند .هر شخصیت حیقی یا حقوقی فعال اجبارا" باید کد اقتصادی اخذ کند و آن را بر روی فاکتورهای فروش خود درج کند تا آن فاکتور ، فاکتور رسمی باشد ، زیرا در پایان سال مالی تنها فاکتورهای رسمی هستند که از نظر اداره مالیات و ممیز این اداره در جهت محاسبه درآمد و هزینه معتبر هستند و تنها با اتکا به این فاکتورها و کد اقتصادی درج شده روی آنها است که میزان سود خالص و مالیات بر درآمد سالانه اشخاص حقیقی یا حقوقی مشخص می گردد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی اخذ کد اقتصادی مقاله ذیل را مطالعه نمایید : اخذ کد اقتصادی

پس از ثبت شرکت یک سری اقدامات لازم است انجام شود که به آنها اصطلاحا" اقدامات پس از ثبت می گویند. یکی از این اقدامات اخذ کد اقتصادی می باشد . به منظور اخذ کد اقتصادی باید تشکیل پرونده مالیاتی انجام شود و به همین دلیل هزینه تشکیل پرونده مالیاتی نیز به هزینه و تعرفه اخذ کد اقتصادی اضافه می شود . لذا هزینه کد شامل هزینه ابطال تمبر سرمایه ، حق الوکاله وکیلی که تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام می دهد و ثبت نام و موارد پیگیری سامانه ای ( تشکیل پرونده ) و سپس ثبت نام جهت اخذ کد اقتصادی و حق الوکاله مجدد وکیل موسسه ایلیا جهت اخذ کد 10 رقمی و سپس تکمیل مدارک و تشکیل پرونده مجدد، جهت ثبت نام کد هوشمند 12 رقمی .

با توجه به کلیه مراحل ذکر شده می بینید که هزینه اخذ کد اقتصادی باید به میزانی باشد که بتواند هزینه های وکیل و پیگیری های آنلاین و غیر حضوری را به طور کامل پوشش دهد و به علاوه هزینه ابطال تمبر سرمایه که با توجه به میزان سرمایه متغیر هست نیز دخیل تاست . بنابراین نمی توان هزینه دقیقی در این خصو اعلام کرد. لیکن شما می توانید جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص هزینه و تعرفه اخذ کد اقتصادی با ثبت شرکت ایلیا تماس حاصل نمایید.

سایر شرایط اخذ کد اقتصادی

با اخذ کد اقتصادی می توانید اخذ کارت بازرگانی انجام دهید . در مزایده ها شرکت کنید. فاکتور صادر کنید و با شرکت های دولتی قرارداد ببندید . برخی از افراد براساس قانون تجارت ایران الزامی براخذ کد اقتصادی ندارند که عبارتند از :
مساجد و تکایا، هنرمندانی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی ، طراحی،خطاطی،نقاشی،نویسندگی،ترجمه کتاب،گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند. اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند.از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی .اتحادیه های امور صنفی .اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند به شرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.

توضیحات تکمیلی و مفید در خصوص اخذ کد اقتصادی

کد اقتصادی

شرکتها به کد اقتصادی نیازمند میباشند . چنین کدی جهت معین ساختن فعالیت یک شرکت اعم از خرید - فروش – خدمات میباشد که این کد در قراردادها و فاکتورها درج میگردد و در یافت این کد اجبار قانونی بهمراه دارد.

بررسی عملکردهای اقتصادی به طرق متفاوتی امکان پذیر می باشد. پشتیبانی از افرادی که در حوزه ی اقتصادی به فعالیت می پردازند و همچنین نظارت مستقیم بر عملکرد اقتصادی شناختی از شخصیت های فعال را طلب میکند.این شناخت از طریق اخذ کد اقتصادی ممکن می گردد.

دریافت مجوز جهت انجام فعالیت های بازرگانی و پرداخت حقوق دولت در چهارچوب امور مالیاتی و پیشگیری ازانواع رقابتها و تلاشهای ناصحیح نیز از دیگر مزیتهای این اتفاق محسوب می شود.

به انضمام راهنمای ثبت شرکتها و اخذ کارت بازرگانی ، دریافت و اخذ کد اقتصادی بسیار مهم و ضروری میباشد بنابراین با استفاده از قوانین مرتبط در واحدهای صلاحیت

دار وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف می باشد که راهنمایی را جهت اخذ کد اقتصادی برای نیازمندان کسب آگاهی در این حوزه به رشته ی تحریر در بیاورد.

تعاریف کد اقتصادی

1.اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی

همه ی شخصیت های حقوقی که به فعالیتهای تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند وهمچنین همه ی شخصیت های حقیقی که به فعالیتهای فوق الذکر مشغول میباشند و پروانه کسب یا کار خودشان را نیز ازمراجع ذیصلاح دریافت نموده اند یا محل فعالیت تجاری را دارا هستند وشرایط اخذ شماره اقتصادی را دارند موظف به اخذ شماره اقتصادی میباشند.نکته یحائز اهمیت این است که دارا بودن یکی از شرایط بالا برای اشخاص حقیقی کفایت میکند.

2.مجوز فعالیت

سندی که طی آن فعالیت اقتصادی هر شخصی از سوی یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مجوز فعالیت نام دارد. مثل پروانه داروخانه ها که از سوی وزارت بهداشت و درمان صادر میشود یا کارت بازرگانی که وزارت بازرگانی متولی صدور آن میباشد.

3.محل فعالیت تجاری

واحدی شغلی که فعالیت تجاری در آنجا انجام میپذیرد محل فعالیت تجاری نام دارد. آن محل از سوی شهرداری ها یا دیگر مراجع قانونی تحت عنوان محل فعالیت تجاری خوانده میشود وعملکرد مرتبط در آن باجواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود .برای دفاتر پیمانکاری یا واسطه ها یا دیگر مشاغلی که فعالیتشان نیازمند کسب مجوز از ارگان خاصی نمیباشد و نیز داروخانه ها و یا مشاغلی از این قبیل که فعالیت آنها به کسب مجوزاحتیاج دارد، چنین مکانی میبایست بطور قطعی یا اجاره ای به عنوان محل فعالیت تجاری درمخیره پرداخت کننده باشد

4.رسید بانکی

مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب 523 خزانه به یکی از شعب بانک ملی از سوی تادیه کننده، واریز میگردد .

5.پرینت مربوط به شماره اقتصادی

یک نسخه پرینت شده که پیش از صادر شدن کارت معرف کلیه ی اطلاعات و شماره ی اقتصادی میباشد. این پرینت همه ی اطلاعات مندرج در کارت را اعم از هویتی و مالیاتی را در برمیگیرد که در قالب رسید از پرداخت کننده توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مودی استفاده خواهد شد.

نحوه در خواست شماره اقتصادی

پرداخت کننده مالیاتی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشر شده در روزنامه های کثیر الانتشار و آیین نامه ی اجرایی ماده 85 قانون، در رابطه با مطالبه بعضی از در آمدهای دولت و مصرف آن در حوزه های مشخص را بررسی می نماید و در صورت دارا بودن شروط لازم ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه مجزا کرده یا از فرم نمونه کپی می گیرد و بعد از کامل کردن قسمت مربوط به خود و ضمیمه نمودن یک قطعه عکس روی فرم مشخصات، آن را به انضمام دیگرمدارک به حوزه های مالیاتی صلاحیتدار تحویل نموده و رسید را دریافت میدارد. بعد از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشند شماره اقتصادی به آن تعلق نمیگیرد و مدارک وفیش بانکی پس داده نخواهد شد. اشخاص حقوقی هم همچون اشخاص حقیقی خواهند بود با این تفاوت که در صورت داشتن هر گونه تغییرات میبایست فرم تغییرات اطلاعات شناسایی هم از جانب پرداخت کنندگان کامل شود . تشکیلات قانونی هم در صورتی که حسابی مستقل داشته باشندو مورد تایید امور ذیحسابی ها قرار بگیرند قادرند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نمایند.