لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

نمونه قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

ماده1.

این قرارداد بین موسسه.............به نمایندگی آقایان................(مدیر عامل) و................(عضو هیات مدیره)..............(عضو هیات مدیره)به شماره ثبت................در اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی خیابان................پلاک............کدپستی........صندوق پستی............تلفن..............که در این قرارداد«کارفرما» نامیده می شود از یک طرف وشرکت.............به مدیریت آقای............به شماره ثبت...........در اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی خیابان..................ساختمان........................طبقه...........شماره................که از این پس«پیمانکار» نامیده می شود از طرف دیگر، برابر شرایط ذیل منعقد گردید:

ماده2. موضوع قرارداد

قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

تهیه و تولید مانتو وشلوار چروتی طوسی به همراه شومیز و فوکل و مقتعه(مطابق با نمونه) جهت پرسنل موسسه .................به تعداد................زنانه.

تبصره. تعداد مذکور در فوق قابل افزایش یا کاهش می باشد بدون آن که در واحد بها و شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن است.

ماد3مبلغ قرارداد

قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

الف) مبلغ قراداد با احتساب................ثوب مانتو و شلوار، به مبلغ هرتوپ

.....................ریال،.............ثوب مقنعه ساده به مبلغ هر ثوب..................ریال و .............ثوب شومیز به مبلغ هر ...............ریال جمعا ............ریال می باشد.

ب) 1. همزمان با امضا قرارداد مبلغ .............ریال (معادل.............درصد) از مبلغ قرارداد به پیمانکار پرداخت گردید.

ب)2. مقرر شد مبلغ .............ریال دیگر(معادل...........درصد بعد از تحویل البسه موضوع قرارداد به کارفرما پرداخت گردد).

ب)3. مبلغ...............معادل..........درصد دیگر از الباقی مبلغ قرارداد .............روز پس از تحویل البسه مشروط به رضایت کامل کارفرما از کیفیت البسه تحویل شده را رعایت ماده 5قرارداد خواهد بود.

ماده4. مدت قرارداد

قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

مدت تحویل کالاهای موضوع قرارداد عبارت است از.................روز کاری از تاریخ تنظیم ومبادله قرارداد فی مابین طرفین می باشد.

ماده5. محل تحویل

قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

پیمانکار موظف است کالای موضوع قرارداد را با کیفیت مطلوب کارفرما در محل شرکت پیمانکار تحویل دهد.

تبصره. کارفرما حق دارد در صورت عدم رضایت از کیفیت و نحو دوخت وطراحی از تحویل کالای موضوع ماده یک این قرارداد خودداری و پیمانکار قبول وتعهد نمود که نسبت به رفع ایرادات اعلامی کتبی کارفرما حداکثر ظرف............روز از تاریخ اعلام اقدام نماید.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

ماده6. دستگاه ناظر

قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

نظارت براجرای تعهداتی که پیمانکار طبق قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده....................که در این قرارداد(ناظر) نامیده می شود واگذار گردیده است ناظر می تواند در محلی که کالای موضوع قرارداد تهیه می شود حضور یافته و کیفیت پارچه تهیه شده و نحوه دوخت و تولید را با توجه به طراحی مصوب ورنگ های انتخابی و مشخصات اعلامی(مشخصات و چگونگی طرح ودوخت و نوع ورنگ پارچه پیوست این قرارداد می باشد که جزو لاینفک قرارداد می باشد)مورد بازرسی قرار دهند، پیمانکار موظف به همکاری و فراهم نمودن تسهیلات لازم برای ناظر بوده و همچنین مکلف است تذکرات و دستورات ناظر را رعایت نماید بدیهی است نظارت ناظر رافع مسئولیت پیمانکار(تولید کننده) نمی باشد.

ماده7. تضمین حسن انجام تعهدات

قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

پیمانکار به منظور حسن انجام تعهدات خود ضمانت بانکی/ چک شماره ..............مبلغ.......را به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات به کارفرما تسلیم نمود. در صورت قصور، مسامحه و تخلف پیمانکار از مفاد این قرارداد کارفرما می تواند بدون انجام تشریفات قضایی و اداری از محل تضمین حسن انجام تعهدات فوق الذکر وبند ب 3ماده 3قرارداد نماید؛ ضرر و زیان خود را برداشت نماید؛ پیمانکار حق هر گونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.بدیهی است که تضمین فوق پس از انقضای دوره تضمین و تایئد ناظر به پیمانکار مسترد می گردد.

ماده8. دوره تضمین

قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

کیفیت کالای موضوع قرارداد برای مدت.............از زمان تحویل از طرف پیمانکار تضمین می گردد واین مدت به نام دوره تضمین نامیده می شود.

ماده9. حل اختلاف

قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

کلیه اختلاف ناشی از تفسیر اجرای این قرارداد ابتدا ازطریق مذاکره فیمابین و به طور دوستانه حل وفصل می گردد.در صورت عدم حل و فصل اختلاف به طریق فوق، هرگونه اختلاف یا تفسیر ناشی از مفاداین قرارداد به داوری تفویض می گردد و داور مرضی الطرفین حداکثر ظرف ...................ماه از تاریخ ارجاع نسبت به رفع اختلاف ویا تفسیر اقدام خواهد نمود و نظریه داور برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می باشد .

ماده10. اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

این قرارداد در ...............ماده و.................تبصره و در...........نسخه در تاریخ ............تنظیم و مبادله گردید که هر نسخه آن حکم واحد را دارد.

موسسه کارفرما به نمایندگی آقای شرکت پیمانکار به نمایندگی آقای

نمونه قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد جعاله پیگیری و اجرای امور ثبتی -قرارداد جعاله

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه جعاله پیگیری و اجرای امور ثبتی (اراضی ، املاک) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد اخذ وام

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه اخذ وام - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

نمونه قرارداد صلح سهام شرکت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه صلح سهام شرکت با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهار - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد نصب و راه اندازی دستگاه خود پرداز

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه فروش، نصب و راه اندازی باآموزش و پشتیبانی و خدمات پس از فروش دستگاه خود پرداز با دوره گارانتی معین - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده ...

نمونه قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک..

نمونه قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات

نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در ضمینه پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید حقوقی و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های

نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان

نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان - در چارچوب پیمان اجرای عملیات کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی وبرقی و محوطه سازی مجتمع اداری مسکونی، تجاری، اداری،ورزشی،

نمونه قرارداد خدمات مشاوره ای در امور سرمایه گذاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه خدمات مشاوره ای در امور سرمایه گذاری - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری)

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید