جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد ثبت شرکت

نمونه قرارداد ثبت شرکت

در متن زیر نکاتی را در زمان عقد قراردادهای تخصصی با موسسات حقوقی و ثبتی را ارائه می کنیم. در صورت تمایل به اخذ نمونه قرارداد ثبت شرکت می توانید متن زیر را مطالعه کرده و یا به صورت مستقیم با وکلای حقوقی مجتمع ثبتی ایلیا تماس گرفته و قرارداد خود را از طریق مشاوره رایگان و تخصصی آن ها تنظیم کنید.

نمونه قرارداد ثبت شرکت ثبتی

این قرارداد برای شرکت هایی که دارای مسائل ثبتی متعدد و روز مره بوده و رعایت مقررات ثبتی و قانون تجارت در خصوص امور سهام و تشکیل مجامع و ثبت صورتجلسات مجامع و ثبت شرکت ها و علائم تجاری جدید و مدیریت امور ثبتی شرکت حائز اهمیت و اولویت می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

این قرارداد مطابق مادتین 10 و 190 قانون مدنی بین موسسه بین المللی حقوقی ایلیا به شماره ثبت ………………… به نمایندگی آقای ………………….. به عنوان عضو هیات مدیره و آقای ………………… به عنوان مدیر عامل به نشانی تهران میدان هفت تیر اول خیابان بهار شیراز نرسیده به خیابان سلیمان خاطر جنب اداره پست پلاک 4 طبقه 4 واحد 11 به عنوان « مشاور» از یک طرف و شرکت ………………………. به شماره ثبت …………. به نمایندگی آقای ………………….. به عنوان ……. هیات مدیره و آقای …………….. به عنوان مدیر عامل به نشانی ………………………………………………………..

( یا ) بین آقای ………………….. فرزند ………………….. به نشانی : …………………………………………………………………… تلفن : ……………………………. و شماره همراه …………………………… به عنوان «کارفرما » از طرف دیگر منعقد و مطابق مفاد ذیل برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده 1 ) موضوع قرارداد :ارائه خدمات مشاوره حقوقی به کارفرما در خصوص امور ثبت شرکتها و علائم تجاری و نحوه تشکیل مجامع و نظارت بر حسن امور مربوط به مسائل مجامع و امور سهام کارفرما و انجام خدمات ثبتی توسط مشاور یا اشخاصی که توسط مشاور انتخاب و به کارفرما معرفی می شوند مطابق فرم پیوست که جزء لاینفک این قرارداد می باشد.

ماده 2 ) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن :الف ) کارفرما متعهد است ماهیانه مبلغ ……… ریال به صورت خالص بابت حق المشاوره به مشاور پرداخت نماید.

ب ) در مواردی که مشاور باید خدمات ثبتی را انجام دهد کارفرما متعهد است مبلغ هر خدمت ثبتی را که مشاور اعلام می نماید مستقلاً پرداخت نماید

تبصره 1 ) کل مبلغ خدمت ثبتی بدواً به کارفرما اعلام خواهد شد و در صورت قبول مبلغ از سوی کارفرما 50% ( پنجاه در صد ) کل مبلغ بدواً به عنوان پیش پرداخت به مشاور پرداخت خواهد شد و ما بقی مبلغ پس از انجام خدمت ثبتی درخواست شده و با ارائه اسناد و مدارک ثبتی مربوطه به مشاور پرداخت خواهد شد.

تبصره2 ) ارائه هر گونه خدمات موضوع این قرارداد یا پیگیری امور محول شده به مشاور منوط به پرداخت مبلغ پیش پرداخت موضوع این ماده بوده و تا زمانی که مبلغ مذکور به مشاور پرداخت نگردد مشاور تعهدی به انجام مفاد قرارداد حاضر نداشته و در صورتی که مبلغ پیش پرداخت حداکثر ظرف 15 روز کاری به مشاور پرداخت نگردد قرارداد حاضر باطل و کان لم یکن خواهد بود.

ماده 3 ) مدت قرارداد :مدت این قرارداد یک سال شمسی از تاریخ ……………….. ( به حروف …………… ) تا تاریخ ……………………. ( به حروف …………… ) می باشد که در صورت تمایل طرفین قبل از انقضاء مدت این قرارداد قابل تمدید خواهد بود.

ماده 4 ) تعهدات مشاور :1-4- مشاور موظف است طبق درخواست کارفرما و در حوزه موضوع قرارداد عمل نموده و کلیه دستورات کارفرما را به شرط نداشتن منع قانونی و تکمیل مدارک از سوی کارفرما به اتمام رسانیده و به ایشان تحویل نماید .

تبصره : در مورد شرکت های سهامی خاص کارفرما متعهد است همزمان با واریز مبلغ پیش پرداخت ، نامه بانکی مبنی بر واریز 35 درصد را به مشاور تحویل نماید و در صورت عدم تحویل نامه بانکی پرونده ناقص محسوب می گردد.

2-4- مشاور متعهد است در انجام خدمات از اشخاص و وکلای معتمد استفاده نموده و از ارجاع کار به اشخاص فاقد صلاحیت خودداری نماید.

3-4- مشاور متعهد است در حفظ اسناد و مدارک تحویل شده از سوی کارفرما دقت لازم را معمول نموده و از افشاء عمدی آنها خودداری نماید.

4-4- مدت انجام خدمات ثبتی از تاریخ واریز مبلغ پیش پرداخت تابع عرف حاکم بر رویه معمول اداره ثبت شرکتها و حداکثر …………… ماه می باشد.

ماده 5 ) تعهدات کارفرما :1-5- کارفرما متعهد است همزمان با امضاء این قرارداد 50 % ( پنجاه در صد ) (مبلغ پیش پرداخت ) را از بابت خدمات ثبتی که همزمان با انعقاد این قرارداد درخواست نموده است نقداً یا طی یک فقره چک به تاریخ انعقاد قرارداد صادر و به مشاور یا نماینده ایشان تحویل نماید.

2-5- کارفرما با امضاء این قرارداد متعهد گردید چنانچه به هر دلیل در حین ارائه خدمات یا بلافاصله پس از امضای این قرارداد از ادامه کار منصرف گردید 50% ( پنجاه درصد ) از مبلغ پیش پرداخت ( یا 25% مبلغ کل قرارداد ) را به عنوان وجه التزام به مشاور پرداخت نماید و در این خصوص حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

3-5- کارفرما اعلام می نمایند که مسئولیت صحت امضاء کلیه سهامداران و هر گونه امضاء ذیل اوراق ، صورتجلسات و اساسنامه ها بر عهده ایشان بوده و مشاور در این خصوص هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و وکالت نامه مربوطه را اشخاص ذیصلاح در حضور وکیل امضاء نمودند .

4-5- کارفرما متعهد می گردد در صورت رد شدن نامهای پیشنهادی، در همان روز نام جدید پیشنهادی خود را به مشاور اعلام نماید و در صورتی که به هر دلیل از اعلام نام جدید خودداری نماید ضمن این قرارداد به مشاور وکالت می دهد تا به تشخیص خود انتخاب نام نموده و در خصوص ثبت آن اقدام نماید و در این خصوص کارفرما حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 6 ) سایر شرایط قرارداد :1-5- هر گونه وجه پرداختی به مشاور صرفاً مطابق مفاد این قرارداد و در مقابل تنظیم سه نسخه رسید به امضاء و مهر مشاور خواهد بود. بدیهی است پرداخت هر گونه مبلغی به هر عنوان به کارشناسان مشاور مسئولیتی متوجه مشاور ننموده و از بابت مبلغ این قرارداد محاسبه نخواهد شد.

2-5- در صورتیکه مدارک مورد نیاز مشاور از طرف کارفرما تکمیل نگردد و یا با تاخیر یا ناقص تکمیل و تحویل گردد مسئولیت آن متوجه مشاور نخواهد بود.

3-5- کلیه شرکتهای ثبت شده حداکثر دو ماه از تاریخ ثبت شرکت خود موظف به پرداخت دو در هزار سرمایه ثبتی خود به عنوان حق تمبر می باشند که در صورت عدم پرداخت جریمه ای معادل دو برابر آن اضافه خواهد شد و جریمه فوق به عهده کارفرما بوده و مشاور در این خصوص مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

نمونه قرارداد ثبت شرکت
نمونه قرارداد ثبت شرکت

قرارداد ثبت شرکت

بعد از انتشار نمونه قراردادها «سبز،سفید،سرخ» بنا براقتضاء و نیازسنجی طبق تماس ها و مکاتبات ویجت قرارداد حاضر برای پر نمودن خلاء و کمبود که دوستان و اعضاء گروه با تشریک مساعی، جمع آوری، حک و اصلاح و آماده نمودند.

ویجت قراردادهای حاضر در زمینه پیمانکارهای بزرگ، طرح های مقاوم سازی، خدمات شهری، فاضلاب ، مهندسی، احداث باند، انواع مشاوره ها، معماری اطلاعات وطبقه بندی آن برای شرکت ها، قراردادهای پژوهشی، استاندارد، استراتژیک، نحوه خدمات ، مدیریت جذب توریست و گردشگری، نگاه دقیق به مباحث حمل و نقل و اجاره اسکله، نمایندگی و از طرف دیگر مباحث قراردادهای تسهیلاتی، سرمایه گذاری، مشارکت کارگزاری، مضارب، اخذ وام، خرید و فروش کالا که نیاز مبرم کارهای بازرگانی است.

همچنین نگاهی بسیار نو و تازه به مباحث روابط عمومی، اطلاع رسانی، پخش آگهی، فرهنگی، واگذاری امتیاز، ارتباط ماهواره ای، نرم افزار سیستم جامع، خدمات پشتیبانی، نرم افزارو سخت افزار، استقرار سیستم مدیریت و غیره موجب اغنای وجدان و کاری بس طاقت فرسا که نکته سنجی های بسیار ظریف و دقیق را طلب می نماید.

ساعت ها بحث و بررسی، کاوش، تجزیه و تحلیل با استفاده از تجارب یک دهه قبل در این نوع فعالیت ها، آنچه که خستگی را از تن بچه ها بیرون می نماید. قضاوت بزرگواران و خوانندگان عزیز که همیشه ما را مورد مرحمت و لطف بیکران خود قرار داده اند.

تمامی قراردادهای حاضر از لحاظ محتوی، تخصصی، پیشرفته و کاربردی تر برای تمام اقشار، شرکت ها، موسسات ، اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امیر
امیر
11 ماه قبل

عالی بود