لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه صورت جلسه تبدیل نوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص


نمونه صورت جلسه تبدیل نوع شرکت

نمونه صورت جلسه تبدیل نوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت: ...................................................... شماره ثبت شرکت: ....... سرمایه ثبت شده: ............................................................
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ............................................................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ................... در تاریخ ...................................... ساعت ............ با حضور کلیه / اکثریت شرکا در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف) در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

١. خانم / آقای ..............................................................به سمت رئیس جلسه

۲. خانم / آقای ........................................................................................................... به سمت ناظر رئیس

3. خانم / آقای ......... به سمت ناظر جلسه

۴ خانم / آقای ... ............................................... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب) در خصوص دستور جلسه، تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به مسئولیت محدود بحث و بررسی شد و النهایه تصمیم گرفته شد که نوع شرکت به مسئولیت محدود تغییر یابد.
ج) اساسنامه جدید در ............... ماده .................................. تبصره تصویب و به امضای کلیه شرکا رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
د) دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه تنظیم و به امضای کلیه شرکا رسید.
ه )سرمایه شرکت مبلغ .................................................................... ریال می باشد اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان به شرح زیر می باشد.
1 خانم / آقای....................................................................... دارای ......................................................................... ریال سهم الشرکه

۲ خانم / آقای....................................................................................... دارای ......................................................................... ریال سهم الشرکه

۳ خانم / آقای..................................................................................... دارای ............................................................................ ریال سهم الشرکه

۴ خانم / آقای............................................................................... دارای ........................................................................... ریال

سهم الشرکه و اعضای هیئت مدیره انتخاب به شرح زیر می باشند.

1خانم / آقای .....................................................

2 خانم / آقای ....................................................................

۳ خانم / آقای........................................................

4 خانم/اقای...........................................................
ز) سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر میباشد.

خانم / آقای ................................................................................................ به سمت رئیس هیئت مدیره

خانم / آقای ............................................................................................. به سمت نائب رئیس

هیئت مدیره خانم / آقای .................................................................................... به سمت مدیر عامل
ح) حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مشترک

خانم / آقای ..................................................................................... همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای

خانم / آقای ............................................................................... همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
خانم / آقای ............................................................................... (احدی از شرکا یا اعضای هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضای اعضای هیئت رئیسه:

١. رئیس هیئت جلسه ..........

2. ناظر جلسه .......................................

٣. ناظر جلسه .................................................................

۴. منشی جلسه...

1 امضای اعضای هیئت مدیره:...............2. رئیس هیئت مدیره..................... ...

3نایب رئیس هیئت مدیره ........................................................... 3 مدیر عامل ...................................
تذکرات
١. دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود تهیه و ذیل تمام صفحات به امضای کلیه شرکا رسیده و به انضمام صورت جلسه تحویل شرکتها شود.
٢. دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه تنظیم و به امضای کلیه شرکا برسد و به ضميمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

3. در صورتی که شرکت سهامی خاص که قصد تبدیل نوع دارد سرمایه تعهدی خود را نپرداخته قبل از تبدیل نوع نسبت به پرداخت سرمایه تعهدی و ارائه گواهی لازم به اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
۴. صورت جلسه در چند نسخه تنظیم کلیه صفحات و به امضای هیئت رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
۵. در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.
۶. در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
۷. نام شرکا و میزان سهم الشرکه آنان در یک لیست نوشته و به امضای آنان برسد و به ضميمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
به صورت جلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام شرکت و برند در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ) ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

راهنمای قدم به قدم ثبت تغییرات شرکت

کلیه مراحل ثبت تغییرات شرکت توسط ثبت شرکت و برند ایلیا

موارد انحلال در شرکت های سهامی

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص موارد انحلال در شرکت های سهامی با مشاورین مجرب و متخصص ثبت شرکت ایلیا در تماس باشید همین حالا با ما در ارتباط باشید

ثبت تغییرات افزایش و کاهش سرمایه

ثبت تغییرات افزایش و کاهش سرمایه با تنظیم صورتجلسه و توافق اعضا امکان ثبت در اداره ثبت شرکتها دارد و باید آگهی شود .

ثبت تغییرات در سرمایه شرکت

ثبت تغییرات در سرمایه شرکت - هر شرکت تجاری می تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه ی اولیه خود را به وسیله تأدیه ی اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه، آن را تقلیل دهد البته در اساسنامه باید حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد.

تغییرات در مورد اختراع ثبت شده

مراحل و شرایط ثبت تغییرات در مورد اختراع ثبت شده - اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع وصدور گواهی نامه اختراع، طبق بند د ماده 14قانون جدید مصوب سال 1386 مکلف گردیده است:«به درخواست دارنده گواهی نامه اختراع، تغییراتی را در مضمون ونقشه های اختراع، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد، مشروط

هزینه ثبت تغییرات و صورتجلسات شرکتها

هزینه ثبت تغییرات و صورتجلسات شرکتها

پرسش و پاسخ ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها

پرسش و پاسخ ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها

ثبت تغییرات در اساسنامه شرکت

ثبت تغییرات در اساسنامه شرکت - در برخی شرکت ها هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.[1] و یا در شرکت های با مسئولیت محدود یا اکثریت عددی شرکاء که اقلا سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند تغییر در اساسنامه صورت می گیرد

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

مراحل تنظیم صورتجلسه شرکت ها در قالب مجمع فوق العاده و مجمع عادی به طور فوق العاده و در برخی از موارد در قالب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ها باید تنظیم گردد.

مر احل تنظیم صورتجلسه شرکت ها در ایران

مراحل تنظیم صورتجلسه شرکت ها در قالب مجمع فوق العاده و مجمع عادی به طور فوق العاده و در برخی از موارد در قالب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ها باید تنظیم گردد.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
برگزاری مسابقه اینستاگرمی مسابقه اینستاگرمی
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید