لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

موافقت نامه تریپس 1994در زمینه طرح صنعتی


موافقت نامه تریپس 1994

موافقت نامه تریپس 1994در زمینه ثبت طرح صنعتی

در زمینه مالکیت فکری و صنعتی از قرن نوزدهم میلادی به بعد کنوانسیون ها و معاهدات متعددی بین دول با هم فکری حقوق دانان و متخصصان کشورهای بزرگ جهان به امضاء رسیده است که در حال حاضر اکثر این معاهدات تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری یعنی وایپو « WIPO» که یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد است اداره می شوند با وجود تجدید نظرهای به وجود آمده در کنوانسیون های بین المللی، نقایص و کمبودهایی از جمله عدم پیش بینی راه حل های اجرایی و قضایی موثر، سبب شده که در مذاکرات دور ارو گونه معایب حقوق مالکیت فکری وصنعتی مطرح گردد و در نتیجه موافقت نامه ای با عنوان موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) به تصویب نمایندگان دول شرکت کننده رسید.

موافقت نامه تریپس در 73 ماده به منظور تکمیل کنوانسیون های قبلی و رفع نقایص عملی درسال 1994 تصویب شد که مواد 25 و 27 آن ضوابطی برای طرح های صنعتی و مسائل آن به طور اختصاصی در نظر گرفته شده است . هرچند در مواد 2و3و4و5و11و12 آن نیز که ناظر به اصول اساسی و کلی است، به طرح های صنعتی اشاراتی دارد.

در ماده 25 موافقت نامه تریپس به مسائل مربوط به لزوم حمایت از طرح های صنعتی، شرایط حمایت از این طرح ها و تضمین خاص شرایط حمایت از طرح های منسوجات پرداخته شده است.

دربند یک ماده 25 موافقت نامه، همانند مواد یک و پنج کنوانسیون پاریس به لزوم حمایت از طرح های صنعتی و تعهد کشورهای عضو اتحادیه و امضاء کنندگان موافقتنامه ، به حمایت از طرح های صنعتی ، اشاره شده است.

در زمینه شرایط حمایت از طرح های صنعتی، در بند یک ماده 25 موافقت نامه عنوان شده است که طرح های صنعتی به شرط این که جدید و اصیل بوده و وجود استقلالی داشته باشند، باید مورد حمایت قرار گیرند بنابراین یک طرح صنعتی اگر در طراحی آن تفاوت چشمگیر و قابل ملاحظه ای با طرح های شناخته شده ویا ترکیبی از عناصر طراح های شناخته شده قبلی وجود نداشته باشد ،لازم نیست آن را یک طرح جدید یا اصیل تلقی کرد و قابل حمایت دانست.

دربند 2ماده 25 موافقت نامه در زمینه طرح های مربوط به منسوجات، توصیه خاصی شده است که اعضاء این موافقت نامه، در شرایط حمایت برای طرح های منسوجات، خصوصاً در مورد هزینه های طرح، بررسی طرح، یا انتشار آن، تضمینی به طراحان بدهند، تا لطمه ای نامعقول به امکان درخواست و تحصیل امتیاز ناشی از حمایت مذکور وارد نسازد.

به موجب این بند، اعضاء موافقت نامه، مختار خواهند بود که تعهد ناشی از این تضمین را از طریق تصویب قانون مربوط به حمایت از طرح های صنعتی یا از طریق تصویب قانون مربوط به کپی رایت، عهده دار گردند.

ضوابط مربوط به طرح ها وطراحی های مربوط به منسوجات پیش بینی شده در بند 2ماده 25 موافقت نامه تریپس کاملا ضابط جدیدی است که در کنوانسیون پاریس حکم مشابه آن وجود ندارد.

در ماده 26موافقت نامه به حقوق ناشی از حمایت و مدت آن اشاره شده است.

بند یک و دو ماده 26 موافقت نامه تریپس، ناظر به حقوق مالک یک طرح صنعتی است و مالک طرح صنعتی مورد حمایت، به طور انحصاری از امتیازات و حقوق ناشی از طرح برخوردار خواهد بود و اشخاص ثالث نمی توانند بدون موافقت صاحب طرح، از آن در ساخت، فروش کالا و امثال آن ها استفاده کنند ولی صاحب طرح می تواند حقوق خود را به صورت کلی یا جزئی با عوض یا بلاعوض به صورت محدود یا نامحدود به دیگری واگذار کند ولی نسخه برداری یا مشابه سازی طرح، توسط ثالث با هدف تجاری ممنوع است که در پاره ای از موارد، موافقت نامه تریپس، تکمیل کننده کنوانسیون پاریس است.

بند 3ماده 26 موافقت نامه تریپس مربوط به مدت حمایت از طرح های صنعتی است وحداقل مدت این حمایت نباید کمتر از 10 سال باشد.بنابراین کشورهای عضو این موافقت نامه حق ندارند مدت حمایت را کمتر از 10سال در قوانین خود پیش بینی کنند.

در کنوانسیون پاریس، در زمینه مدت حمایت از طرح های صنعتی، حکمی ملاحظه نمی شود هرچند آن دسته از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس که به موافقت نامه لاهه 1960 در خصوص سپرده گذاری بین المللی طرح های صنعتی پیوسته اند، طبق شق الف بند1 ماده 11 موافقت نامه لاهه، باید حداقل برای مدت 10 سال از طرح های صنعتی که در سطح بین المللی سپرده گذاری و تمدید شده اند، حمایت کنند و آن گروه از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس که به موافقت نامه 1934 لاهه پیوسته اند، باید طبق ماده 7موافقت نامه مزبور ،از طرح های صنعتی به مدت15 سال از تاریخ سرمایه گذاری در دفتر بین المللی مالکیت صنعتی، حمایت کنند.

برابر گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری و صنعتی دربعضی از کشورها از جمله در آفریقای جنوبی، طرح های تزئینی برای مدت15 سال وطرح های فنی و کاربردی برای مدت 19 سال از تاریخ تکمیل تقاضانامه ثبت، مورد حمایت قرار می گیرند. البته لازم است هرطرحی، سالانه با پرداخت هزینه مربوط تمدید گردد و اگر مالک طرح، هزینه سالانه را پرداخت نکند، پروانه ثبت طرح وی باطل می شود.

لازم است در مورد سپرده گذاری بین المللی توضیح مختصر داده شود که منظور از سپرده گذاری، تودیع پول در مراجع و دفاتر بین المللی نیست بلکه به معنای تسلیم و تودیع تقاضانامه یا اظهارنامه است همراه با یک یا چند عکس و تصویر یا نمودار از طرح صنعتی به دفتر بین المللی وایپو، که برای ثبت حق اختراع یا ثبت حق طرح های صنعتی بین المللی صورت می گیرد.

در زمینه سپرده گذاری یا تودیع بین المللی موضوع اختراعات یا طرح های صنعتی و غیره معاهدات و موافقت نامه هایی بین کشورهای بزرگ جهان به امضاء رسیده است که از جمله آن ها، موافقت نامه سال های 1960،1934،1925 و 1967 را می توان نام برد.

تودیع یا سپرده گذاری بین المللی طرح های صنعتی به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی باید براساس یکی از معیارهای 3گانه باشد که عبارتند از:

استقرار موسسه اقتصادی، اقامتگاه دائمی یا تابعیت یکی از کشورهای متعاهد، براساس موافقت نامه 1925 تجدید نظر شده سال 1934 و موافقت نامه 1960 لاهه یا هر دو، صورت گیرد. با توجه به این که 95 درصد سپرده ها یا تودیع بین المللی منحصرا یا در برخی از موارد براساس ضوابط موافقت نامه 1960 لاهه صورت می گیرد، این موافقتنامه نسبت به موافقتنامه سال 1934 در اولویت قرار گرفته است.

براساس ضوابط موافقتنامه 1960 لاهه، سپرده گذاری بین المللی یک طرح صنعتی، می تواند به صورت مستقیم یا از طریق اداره مالکیت صنعتی ملی کشور مبداء در صورتی که قوانین این کشور چنین اجازه یا شرطی را پذیرفته باشد، در دفتر بین المللی وایپو انجام گیرد. درتقاضانامه یا اظهارنامه، علاوه برپیوست عکس یا نمودار، باید فهرست کشورهای متعاهد مورد تقاضا برای شناسایی تودیع بین المللی را که حاضر به پذیرش این شناسایی باشند و همچنین کالا یا کالاهای مورد نظر برای ساخت و استفاده ازطرح صنعتی، باید نام برده شود که کشور مبداء نیز ممکن است مشمول این تعهد باشد، مگر این که ترتیب دیگری در قوانین این کشور مقرر شده باشد. تقاضا نامه باید به یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسه تنظیم شده باشد. با وجود این که سپرده گذاری بین المللی متقاضی، براساس موافقت نامه 1934 و1 1960 وبا توجه به ارتباطی که با کشورهای عضو یکی از این معاهدات دارد، می تواند اقدام به سرمایه گذاری کند، طبق آمار اعلام شده در موافقت ژنو1999 بیش از 95 درصد سپرده های بین المللی منحصراً یا در برخی موارد تابع ضوابط موافقت نامه 1960 هستند. درسال 1988 تعداد 2708 سپرده گذاری ،ثبت شده که 9150 سپرده مربوط به طرح صنعتی بوده است ولی درسال 2001 تعداد سپرده گذاری 4334 مورد بوده که 21195 مورد آن مربوط به طرح صنعتی بوده و به طور میانگین هرطرح صنعتی مشمول سپرده سرمایه گذاری بین المللی در 11 کشور متعاهد اعتبار دارد که این آمار نشان دهنده پیشرفت کار موافقت نامه لاهه است. با این حال، تعداد کشورهای طرف این موافقت نامه و قلمرو جغرافیایی آن، محدود مانده است زیرا در قوانین برخی از کشورها، ضوابط موافقت نامه 1960 در زمینه بدیع بودن طرح های صنعتی، همراه با مشکلاتی بوده است .به همین دلیل در دوم ژوئیه 1999 در یک کنفرانس سیاسی در ژنو، برای رفع نواقص موافقت نامه لاهه، توافقاتی به عمل آمد وبه وسیله نمایندگان 24 کشور امضا شد که باعث تسهیل الحاق اعضای جدید به موافقت نامه لاهه گردید و در امتیازات جدیدی نظیر افزایش مهلت اعلام عدم اعطای حمایت به مدت 12 ماه ویا وضع هزینه بالاتر برای تعیین کشورهای مورد تقاضای سپرده گذار و همچنین موجبات امکان تعویق انتشار عکس ها و نمودارهای طرح های صنعتی سپرده گذاری شده را تا 30 ماه برای متقاضی فراهم کرد وبه جذابیت موافقت نامه لاهه افزود تا سپرده گذاران را به سپرده گذاری بین المللی بیشتر تشویق کند.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت انواع شرکت های تجاری و تخصصی، تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها ) خدمات نام تجاری و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت طرح صنعتی و هزینه و قیمت ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی و ثبت اختراع )همچنین امور اخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران .

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

هزینه ثبت طرح صنعتی

هزینه ثبت طرح صنعتیهزینه ثبت طرح صنعتی

سوالات متداول ثبت طرح صنعتی

سوالات متداول ثبت طرح صنعتی در حوزه های مختلفی مطرح شده.در صورت تمایل به اطلاعات تکمیلی در خصوص طرح صنعتی با ثبت ایلیا در ارتباط باشید.

تعارض قوانین در مورد طرح های صنعتی

تعارض قوانین در مورد طرح های صنعتی - در ماده2 قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران مصوب سال 1348 بعضی از آثار مورد حمایت، پیش بینی شده است که اتباط زیادی با طرح ها و مدل های صنعتی دارند.

مراحل ثبت طرح صنعتی

مراحل ثبت طرح صنعتی به تحویل اظهارنامه به مرجع ثبت نیاز دارد بنابراین متقاضیان ثبت طرح صنعتی ابتدا می بایست فرم مخصوص را کامل کرده و ارسال نمایند.ثبت ایلیا

ثبت طرح صنعتی بندرعباس

ثبت طرح صنعتی بندرعباس-جهت کسب اطلاعات تکمیلی با کارشناسان مجتمع ثبتی ایلیا در بندرعباس تماس حاصل نمایید.

ثبت بین المللی طرح صنعتی

مسیر و مراحل بین المللی ثبت طرح صنعتی - متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می تواند از مسیرهای مختلفی برای ثبت طرح خود اقدام کند.اولین مسیر این است که به کشورهای مورد نظر مراجعه و در صورت دارا بودن شرایط مقرره در آن کشورها طرح صنعتی خود را به ثبت برساند. البتهدر این مسیر متقاضی می تواند .

مراحل توقف و جلوگیری از کپی طرح صنعتی ثبت شده

مراحل توقف و جلوگیری از کپی طرح صنعتی ثبت شده - ممکن است کالایی با علامت تقلبی تولید شده باشد یا از طرح صنعتی ثبت شده بدون اجازه مالک آن بهره برداری شده و در ساخت و فروش کالا مورد استفاده قرار گرفته باشد، در این صورت مالک طرح یا قائم مقام وی می تواند از دادگاه صالح خواستار، توقیف کالاها گردد.

مرجع دریافت اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

مرجع دریافت اظهارنامه ثبت طرح صنعتی - درحقوق ایران مرجع قانونی برای تسلیم اظهارنامه اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. در ماده 52 قانون جدید ثبت اختراعات آمده است:« تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های

استعلام ثبت طرح صنعتی

استعلام ثبت طرح صنعتی - قبل از ارائه اظهارنامه ثبت طرح صنعتی و اختراع در اداره مالکیت صنعتی ، می توان با بررسی از کالاهای و ارائه اظهارنامه های ثبتی طرح و

مدارک و زمان لازم برای ثبت طرح صنعتی

برای اینکه ثبت طرح صنعتی انجام دهیم باید از مدارک لازم برای ثبت طرح صنعتی اطلاع داشته باشیم. همچنین بسیاری از افراد میخواهند از زمان لازم برای ثبت طرح صنعتی اطلاع کسب نمایند که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید