درخواست مشاوره رایگان

انحلال شرکت تعاونی

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     جمعه، 7 آذر 1399


هنگامی که تصمیم دارید شرکت تجاری را منحل نمایید،در حقیقت تمایل دارید به حیات شرکت پایان بدهید.ثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات به متقاضیانی می باشد که تمایل به انحلال آن را دارند.برای برقراری ارتباط با مشاوران و کارشناسان ثبت شرکت ایلیا می توانید به دو روش اقدام کنید نخست اینکه فرم مشاوره آنی رایگان را کامل کنید تا با شما تماس بگیرند و دوم اینکه خودتان با شماره تلفن های 32137-026و 26655119-021 تماس حاصل نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تغییرات شرکت می توانید بر روی لینک کلیک کنید.

 انحلال شرکت تعاونی

در شرکت های تعاونی نیز به موجب قوانین ومقررات خاص مربوط به بخش تعاونی از جمله مواد54الی56 موارد انحلال در شرکت های تعاونی به شرح ذیل می باشد.

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند:

 • تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
 • کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
 • انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
 • توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه
 • عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3بار خطای کتبی درسال به وسیله وزارت تعاون برطبق آیین نامه مربوط
 • ورشکستگی طبق قوانین مربوط

پس از اعلام انحلال و ثبت آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد. در بندهای دوم وچهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید. اعلام نظر وزارت تعاون درمورد بندهای 4و5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد. کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی وبانک ها در اختیار تعاونی قرار کرفته با انحلال آن باید مستردشود.مسئولیت اعضا هرتعاونی در این مورد تضامنی است.

در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رای به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب وبه اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا برطبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی وبانک ها و شهرداری سپرده است، عمل نماید.

با توجه به مباحث مذکور،انحلال شرکت های تعاونی علاوه برمجمع عمومی فوق العاده در اجرای مواد54 و55 قانون بخش تعاون، توسط ادارات تعاون وبا رعایت مقررات امکان پذیر می باشد. انتخاب هیات تصفیه ممکن است بعد از انحلال (در رعایت ماده 55قانون تعاون) صورت پذیرد ونیازی به اعلام همزمان انحلال شرکت تعاونی با انتخاب مدیران تصفیه نمی باشد. انحلال شرکت های تعاونی اعتبار فاقد مجوز از بانک مرکزی نیاز به اخذ مجوز از مرجع مذکور نداشته و مجوز وزارت تعاون جهت انحلال کفایت می نماید.

اما شرکت های تعاونی اعتبار که دارای مجوز از بانک مرکزی می باشند، انحلال آن ها نیز نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی و تعاون دارد.

در انحلال شرکت مدیران تصفیه باشد کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند. اما این امر در شرکت های تعاونی به صورت همزمان الزامی نیست زیرا برطبق ماده55قانون بخش تعاونی اقتصاد، در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رای به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفرجهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تابرطبق قانون وآیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

شرایط انحلال شرکت تعاونی

مطابق ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 شهریور 1370 محلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، شركت ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

 • تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.
 • كاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی كه حداكثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
 • انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی كه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نكرده باشد.
 • توقف فعالیت بیش از یك سال بدون عذر موجه.
 • عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار كتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط..
 •  ورشكستگی طبق قوانین مربوط..

ثانیاً- مطابق تبصره 2 ماده مزبور، ماده 55 قانون پیش‌گفته و ماده ۱۹ (اصلاحی 1392/1/18) آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 مرداد 1371 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ وزارت تعاون می تواند در بندهای 2، 4 و 5 ماده 54 قانون، انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید که این اعلام نظر به موجب تبصره 3 ماده اخیر تنها در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شكایت و رسیدگی می‌باشد.

هم چنین به موجب ‌ماده 25 (اصلاحی 1392/1/18) آیین نامه اجرایی سابق‌الذکر، در اجرای تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون، وزارت در موارد زیر طبق دستورالعمل مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انحلال تعاونی را به مرجع ثبت اعلام خواهد کرد:

 • کاهش تعداد اعضا از حدنصاب مقرر در آیین نامه موضوع ماده (۶) قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از زمان کاهش، تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.
 • توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
 • عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی به وسیله وزارت در سال.

ثالثاً- برابر ماده 55 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در صورتی كه مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یك ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون ‌انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه ذکرشده نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

جزئیات بیش‌تر انحلال به شرح مواد 15 الی 26 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 مرداد 1371 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی است که در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر مطالعه نمایید.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبروشدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با  شماره تلفن های 32137-026 و 26655119-021 که به ثبت شرکت ایلیا تعلق دارد تماس بگیرید و از تجربیات مشاوران و کارشناسان ما در این مجموعه ثبتی بهره مند شوید.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
انحلال شرکت تعاونی

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
اگر مجمع رای به انحلال نداد تکلیف چیست
اگر مجمع رای به انحلال نداد تکلیف چیست
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
اگر به حد نصاب نرسه باید از طریق دادگاه اقدام کنین
پاسخ
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید