درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

مندرجات اجباری و نحوه تکمیل سفته

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 14 مرداد 1400


اسناد تجارتی (سفته و چک)

تمام مقررات راجع به برات با اندکی تفاوتی مختصر در خصوص سفته لازم الرعایه است.

تفاوت سفته با برات این است که در برات سه نفر وجود دارد اما در سفته دو نفر.

چون در سفته فقط تعهد صادر کننده است دارای محل (وجه) نیست.

مندرجات اجباری و نحوه تکمیل سفته

سفته نوشته ای است که به موجب آن شخصی متعهد می شود مبلغ معینی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد دیگری کار سازی کند.

مندرجات اجباری سفته

1- امضاء یا مهر متعهد.

2- تاریخ صدور به روز و ماه و سال و گرنه سفته بی اعتبار است.

٣- مبلغ سفته: نوشتن مبلغ با حروف را قانون ضروری دانسته ولی ننوشتن آن به صورت حروف سفته را بی اعتبار نمی کند.

۴- نام گیرنده وجه: می توان نام گیرنده را ننوشت و سفته را در وجه حامل صادر کرد.

صدور برات به حواله کرد صادر کننده این فایده را دارد که به جای اینکه آن را فوری دست برانگیر بدهد خود او قبولی را از براتگیر می گیرد و بعد برات را در اختیار دارنده می گذارد.

*متعهد نمی تواند سفته را مانند برات به حواله کرد خود صادر کند.

۵- تاریخ پرداخت

ذکر تاریخ پرداخت در سفته ضروری است.

سفته می تواند به وعده معین باشد یا به رؤیت یا عندالمطالبه.

اگر مبلغ دو بار با حروف نوشته شده باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است.

اگر مبلغ با حروف و عدد نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد مبلغ نوشته شده با حروف معتبر است.|
سفته ای که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد سند تجاری قلمداد نمی شود و مشمول مرور زمان اموال منقول می شود.

وعده سفته

1- به رؤیت: به محض ارائه سند توسط دارنده یا ظهرنویس باید وجه آن پرداخت شود این سفته باید ظرف مدت یک سال از صدور به متعهد ارائه گردد و الاحق مراجعه به ظهرنویس ها را نخواهد داشت.

  • روز مبدأ جزء مدت شروع وعده محسوب نمی شود.
  • عندالمطالبه در سفته همان به رؤیت است.

۲- به وعده از رؤیت: مثلا ده روز پس از رؤیت سفته، این سفته باید ظرف مهلت یک سال از تاریخ سفته، به رؤیت متعهد برسد و الا حق رجوع به ظهرنویسان سلب می شود.

٣- روز معین: مثلا شخص متعهد می گردد پانزده خرداد وجه سفته را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت وجه سفته، دارنده تا ده روز باید سفته را واخواست کند.
اگر پرداخت سفته در ایران است ظرف مدت یک سال و اگر در خارج از کشور است ظرف مدت دو سال علیه متعهد باید اقامه دعوا شود.

مسئولیت کلیه امضاء کنندگان سفته تضامنی است.

اگر سفته ای در وعده پرداخت نشد تاریخ اعتراض عدم تأدیه بعد از روز وعده تا ده روز است. مثلا وعده روز دهم بوده تاریخ اعتراض از روز یازدهم شروع می شود به مدت ده روز.

مهلت اقامه دعوی علیه ظهرنویس ها از تاریخ واخواست شروع می شود.

اگر فورس ماژور پیش آید تاریخها توسط دادگاه تمدید می شود.

دعوی علیه ضامن در سفته پس از انقضای یک سال پذیرفته می شود اما علیه ظهرنویسان پذیرفته نمی شود.

قانونگذار برات و سفته را ذات یک عمل تجاری تلقی کرده است.

قانون مدنی، رهن دین یا منفعت را باطل می داند پس رهن گذاشتن برات وسفته نیز باطل است و نمی توان آنها را رهن گذاشت.

ظهرنویسی سفته

* ظهرنویسی سفته با امضاء انجام می شود.

* می شود سفته ای را سفید امضاء کرد و به ثالث منتقل نمود و شخص ثالث نیز می تواند در آن سفته نام خود یا دیگری را وارد کند و یا سفته را مجددا سفید امضاء کند و به دیگری بدهد یا سفته را بدون امضاء به ثالثی منتقل کند.

هر گاه ظهرنویسی سفته را سفید امضاء به دیگری دهد شخص ثالث در حکم وکیل است که نام خود یا دیگری و یا بدون نام شخصی آن را انتقال دهد.

*متعهد سفته و ظهرنویس ها در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند.

متعهد سفته و هر کدام از ظهرنویس ها در مقابل ظهرنویس بعد از خود مسئولیت تضامنی دارند.
اگر در سفته ای یک متعهد و پنج ظهرنویس باشد متعهد و چهار ظهرنویس در مقابل ظهر نویس پنجمی مسئولیت تضامنی دارند.
قلمرو مسئولیت ضامن نسبت به ظهرنویس محدودتر است و ضامن با کسی مسئولیت تضامنی دارد که او را ضمانت کرده است.
اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون درج هر مطلبی امضاء کند این امضاء حمل بر ضمانت امضاء کننده است و ضمانت او از متعهد تلقی می شود که با هم مسئولیت تضامنی دارند. مطلب فوق نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری است و در صورتی که این نظریه نبود به نظر می رسد که اگر کسی پشت سفته ای را بدون درج مطلبی امضاء کند بایستی ظهرنویس سفته تلقی گردد.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

)به لبخندتان برترینیم (

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

· شعبه کرج: 137 32 – 026

· شعبه تهران :119 55 266 – 021

· سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32

· سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR

· پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید