لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

متقاضی دستور موقت دادرسی در خصوص برند


متقاضی دستور موقت

متقاضی دستور موقت دادرسی در خصوص برند، علامت و علائم و نام تجاری

انجام هر اقدامی در دادرسی مدنی منوط به درخواست اشخاص ذینفع است. در خواست کننده دستور موقت به واسطه اینکه صاحب اصلی حق فکری است یا به دلیل اینکه اجازه بهره برداری از آن را دارد متقاضی صدور این دستور است (بند اول). با وجود این، در صورتی که استفاده شخص ذینفع از اموال فکری تنها به موجب یک قرارداد باشد، از آنجایی که اقدامات مربوط به ثبت قرارداد نزد اداره مالکیت صنعتی در نفوذ حقوقی آن نسبت به اشخاص ثالث موثر است، باید رابطه بین ثبت قرارداد و تاثیر آن در ایجاد حق درخواست دستور موقت برای منتقل الیه را بررسی نمود (بند دوم).

ذینفع اولیه

یکی از موضوعاتی که با مطالعه مواد ۱۸۲ به بعد آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری قابل توجه به بنظر می رسد این که چه کسی می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. ماده ۱۸۳ آیین نامه مذکور که صراحتا عبارت دستور موقت را بکار برده است می گوید «.. معترض می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای دستور موقت نسبت به ... را بنماید». در ماده ۱۸۲ آئین فوق هم می خوانیم «... توقیف کالاهای مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه ... بنا به دادخواست مالک اختراع، طرح صنعتی علامت تجاری یا قائم مقام وی صادر می گردد…
همانطور که ملاحظه می شود مواد مذکور به معترض، مالک ورقه اختراع یا قائم مقام او اشاره نموده است و البته باید در نظر داشت که از شرایط صدور دستور موقت مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی ذی نفع بودن متقاضی است. در این خصوص که مالک هر اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری را می توان به عنوان متقاضی دستور موقت

پذیرفت تردیدی نیست. در خصوص قائم مقام هم باید توجه داشت قائم مقام یا قائم مقام عام است یعنی کسی است که در کلیه حقوق و تکالیف شخص جایگزین او می شود که همان وراث متوفی می باشد و یا قائم مقام خاص که در واقع همان منتقل الیه قراردادی است . در ما نحن فیه قائم مقام خاص همان انتقال گیرنده قرارداد واگذاری است. توضیح این که اثر اصلی قرارداد واگذاری همانطور که پیش تر بیان شد انتقال مالکیت از انتقال دهنده به انتقال گیرنده می باشد از این رو انتقال گیرنده دارای همان حقوق و تکالیف انتقال دهنده بوده و مطابق مقرره فوق الذکر می تواند از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت نماید. اما در قراردادهای لیسانس این ابهام وجود دارد که آیا لیسانس گیرنده می تواند تقاضای دستور موقت نماید یا خیر. علت ایهام این است مطابق مواد مختلف قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه آن قرارداد لیسانس قرارداد اجازه محور دانسته شده است. به عنوان مثال ماده ۵۰ قانون مذکور می گوید « هرگونه قرارداد اجازه بهره برداری از اختراع و طرح های صنعتی یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود...». در خصوص امکان اقدامات قضائی برای لیسانس گیرنده که قانون او را دارای اجازه استفاده و نه حق استفاده می داند قانون گذار سال ۸۶ در یکی از انتقاد برانگیزترن مواد خود، یعنی ماده ۶۰ دشواری هایی را برای لیسانس گیرنده به وجود آورده است و می گوید «نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هر گونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد. علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معین به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید». همانطور که بخوبی از ماده مذکور بر می آید لیسانس گیرنده یا به عبارت قانون گذار سال ۸۶ اجازه گیرنده جهت برخورداری از مزایای مذکور می بایست بدون اثبات نماید که از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی از جمله دستور موقت به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده و یا نتوانسته آن را انجام دهد که این امر با ماهیت قراردادهای لیسانس سازگار نمیباشد و مشکلات فراوانی را در عمل برای لیسانس گیرنده فراهم می آورد. دشواری بیشتر اینکه مقرره مذکور تفکیکی میان اقسام قراردادهای لیسانس ننموده است. توضیح این که به عنوان مثال قراردادهای لیسانس انحصاری که به قراردادهای واگذاری بسیار نزدیک میباشد با لیسانسهای غیر انحصاری یکسان دانسته شده است. مختصر آن که جهت تقاضای دستور موقت مالک ورقه اختراع یا قائم مقام او و لیسانس گیرنده به شرح آنچه در ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری آمد می توانند تقاضای صدور دستور موقت نمایند.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی عام تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نقش تصرف در مال در تجاری بودن عمل

نقش تصرف در مال در تجاری بودن عمل -*مقدار تصرف در مال مهم نیست مهم این است که آن مال به قصد فروش خریداری شده باشد. کسی که خودروهای فرسوده میخرد و آنها درست می کند و به قیمت بالایی می فروشد کار او ذات تجاری است.

ضابطه استرداد سود و قواعد مشابه در حقوق ایران

ضابطه استرداد سود تحصیل شده اختراع و مالکیت صنعتی توسط ناقض و قواعد مشابه در حقوق ایران - هیچ یک از قوانین و مقررات مالکیت فکری کشورمان، به صورت صریح یا حتی ضمنی به ضابطه مذکور اشاره نکرده اند. به همین جهت گفته شده: «چون در حقوق ایران راهکار مطالبه سود تحصیل شده ناقض پیش بینی نشده است

مجازات اشخاص در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی

مجازات اشخاص دیگر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به مجازات سایر اشخاص مواردی به شرح زیر پیش بینی شده است.

استثنائات حق ثبت اختراع در نظام بین الملی

استثنائات حق ثبت اختراع در نظام بین الملی حق اختراع - در سطح بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری بطور برجسته ای با انعقاد موافقت نامه تریپس متحول شد. تا قبل از موافقت نامه تریپس کشورها در پذیرش و اعمال سیاست های مربوط به استثنائات حق اختراع و تعیین حدود و ثغور آن آزاد بودند چراکه کنوانسیون پاریس

نقض حق مالکیت فکری در اثر خطای مدنی

نقض حق مالکیت فکری در اثر خطای مدنی (تقصیر) - گفتیم که اعمال این ضابطه، بخاطر ارتكاب خطای مدنی است. لذا این سؤال مطرح میشود که منظور از خطای مدنی چیست؟ بدیهی است از نظر حقوقی، فعل و عمل قابل سرزنش با ارتكاب خطا مساوی نیستند.

مراحل درخواست مالک برای توقیف کالاهایی که مخالف حقوق شخص باشد

نحوه درخواست مالک برای توقیف کالاهایی که مخالف حقوق وی می باشد - طبق ماده ۱۸۲ آیین نامه، مالک هر اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی بر حسب مورد می تواند به موجب امر، نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا، در آن محل است صورت مشروحی از کالاهایی که به ادعای او با حق

نظام حقوقی ایران در مورد نحوه حمایت از طرح صنعتی

نظام حقوقی ایران در مورد نحوه حمایت از طرح صنعتی - پس از گذشت سالها خلاء قانونی در مورد نحوه حمایت از طرحهای صنعتی به عنوان یکی از مهمترین آفرینه های فکری مدرن، قانونگذار ایرانی در سال ۱۳۸۶ با اقتباس از قانون مدل سازمان جهانی مالکیت فکری، به این مهم پرداخته و با تعریف طرح صنعتی و بیان شرایط شکلی

متقاضی دستور موقت دادرسی در خصوص برند

متقاضی دستور موقت دادرسی در خصوص برند، علامت و علائم و نام تجاری - انجام هر اقدامی در دادرسی مدنی منوط به درخواست اشخاص ذینفع است. در خواست کننده دستور موقت به واسطه اینکه صاحب اصلی حق فکری است یا به دلیل اینکه اجازه بهره برداری از آن را دارد متقاضی صدور این دستور است (بند اول).

منافع تفویت شده دارنده مالکیت فکری در اثر نقض

منافع تفویت شده دارنده مالکیت فکری در اثر نقض - براساس این ضابطه، دارنده حق در صورت اثبات توان تولید و فروش محصول نقض شده؛ اثبات میزان سود، فقدان کالای جانشین و وجود تقاضا در بازار (شروط پاندوئیت) می تواند منافع از دست رفته خود را مطالبه کند.

مشاوره حقوقی

مجتمع حقوقی ایلیا با فراهم آوردن امکان مشاوره حقوقی رایگان توسط مشاوران متخصص و وکلای پایه یک دادگستری در زمینه مورد نظر شما بر آن است تا بتواند کارگشای

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید