جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

قرارداد لوله کشی گاز

قرارداد لوله کشی گاز

جهت تنظیم قرارداد لوله کشی گاز بهتر است از طریق مشاوره حقوقی افراد مجرب در این زمینه اقدام کنید . از این رو ما تمامی نکات را در مجتمع ثبتی ایلیا به شما ارائه می کنیم تا راهنمای شما عزیزان باشیم.

نمونه قرارداد لوله کشی گاز

این قرارداد فی مابین شرکت…………..به مدیریت …………..شماره ثبت…………….به عنوان «کارفرما» و شرکت فنی مهندسی گازرسانی ……………(با مسئولیت محدود) به شماره ثبت شرکت به نمایندگی آقای………….با سمت مدیر عامل …………..تلفن ……………به عنوان«پیمانکار» منعقد می گردد.

ماده1. موضوع پیمان

موضوع پیمان عبارت است از تهیه موارد مورد نیاز وطراحی و اجرای عملیات لوله شکی گاز واحدهای مسکونی ………………نقشه تائید شده شرکت ملی گاز می باشد.

ماده2.مدت پیمان

مدت از تاریخ تائید قرارداد از طریق طرفین………….لغایت………….به مدت…………..روز می باشد.

ماده3. مبلغ پیمان

مبلغ کل پیمان طبق موضوع قرارداد به مبلغ……….ریال با احتساب کسورات قانونی به شرح زیر می باشد:

الف) طراحی و تهیه نقشه اجرایی……………..ریال است

ب) تهیه مواد مورد نیاز واجرای لوله کشی با کلیه هزینه های جاری اعم از لوله اتصالات وشیرآلات و رگلاتور غیره،……………..ریال می باشد.

ماده4. تعهدات پیمانکار

1-4. پیمانکار متعهد می گردد در خصوص این قرارداد عدم شمول قانون منبع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337 را نسبت به خویش اعلام می دارد.

2-4. پیمانکار متعهد می گردد که از محل اجرای موضوع پیمان بازدید نموده واز کلیه شرایط و مقتضیات منطقه اجرای کار، آگاهی کامل داشته و با توجه به این شرایط متعهد به انجام به موقع کلیه عملیات اجرایی موضوع پیمان می باشد.

3-4. پیمانکار ملزم گردید فردی با سابقه ومجرب را به عنوان سرپرست کارگاه و نماینده تام الاختیار به کارفرما معرفی نماید بدیهی است هرگونه ابلاغ از سوی کارفرما به نامبرده به منزله ابلاغ به پیمانکار خواهد بود.

4-4. پیمانکار متعهد می گردد ظرف مدت……..روز از زمان الاغ کتبی کارفرما کلیه تجهیزات و ابزارآلات و همچنین پرسنل مورد نیاز جهت اجرای عملیات موضوع پیمان را در محل کارگاه مستقر نماید.

5-4. پیمانکار ملزم گردید جهت اجرای عملیات موضوع پیمان از افراد کارآزموده و مجرب وبه تعداد کافی جهت اجرای پیمان استفاده نماید.

6-4. کلیه هزینه های مربوط به حقوق پرسنل پیمانکار هزینه مسکن،غذا، ایاب و ذهاب و هزینه بیمه پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار بوده واز این بابت هیچ گونه پرداختی از سوی کارفرما به پیمانکار صورت نخواهد گرفت.

7-4. پیمانکار متعهد گردید کلیه تجهیزات وامکانات مورد نیاز جهت اجرای موضوع پیمان را به تعداد کافی وبدون هیچ گونه عیب و نقص در کارگاه حاضر نماید.

8-4. چنانچه کارفرما تشخیص دهد که فردیا افرادی از پرسنل پیمانکار صلاحیت نداشته ویا تجربه کافی جهت انجام صحیح کارها را ندارد ، پیمانکار موظف است سریعا نسبت به خروج آنها از کارگاه اقدام وافراد با تجربه را جایگزین نماید. بدیهی است در این خصوص هیچ گونه تعهدی متوجه کارفرما نخواهد بود.

9-4.کلیه کارهای اجرا شده توسط پیمانکار می بایست مورد تائید کارفرما باشد.بدیهی است در صورت عدم تائید هریک از موارد اجرا شده پیمانکار ملزم به رفع نقص فوق بوده و از این بابت هیچ گونه پرداختی از سوی کارفرما به پیمانکار صورت نخواهد گرفت.

10-4. پیمانکار متعهد گردید که کلیه عملیات را برطبق نقشه، مشخصات فنی ابلاغ شده اجرا نموده و در صورت مشاهده هرگونه اشکال در نقشه ها مراتب را کتبا به کارفرما اعلام نماید تا در صورت نیاز نسبت به تغییر موارد ذکر شده اقدام گردد.

11-4. پیمانکار و پرسنل پیمانکار ملزم به رعایت موارد ایمنی و قوانین کار بوده و همچنین پیمانکار ملزم می باشد کلیه تجهیزات و البسه ایمنی پرسنل خود را به هزینه تهیه و در اختیار پرسنل قراردهد. بدیهی است در صورت بروز هرگونه حادثه کارفرما هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در قبال فرد یا افراد حادثه دیده نخواهد داشت.

12-4. کلیه مصالح مورد نیاز این پیمان توسط پیمانکار تهیه می گردد.

13-4. عملیات تست لوله کشی بعد از اجرا می بایستی انجام وبه تائید شرکت ملی گاز برسد.

14-4. بعد از انجام کلیه عملیات لوله کشی نقشه های مورد نیاز کار تهیه و تحویل کارفرما می گردد.

15-4. اجرای عملیات حفاری ونصب و خاکریزی عملیات لوله کشی به عهده پیمانکار است.

16-4. پیمانکار اعلام می نماید حساب شماره………..بانک………..کد …………..متعلق به آن شرکت می باشد وکلیه پرداختی ها در وجه آن حساب منظور می گردد.

17-4. پیمانکار جهت حسن انجام تعهدات متعهد به تسلیم ضمانت نامه بانکی معتبر معادل………….% کل قرارداد گردیده و با پایان قرارداد پس از تائید مراتب به همراه حسن انجام کار و سپرده تضمین مسترد می گردد.

ماده5. تعهد کارفرما

1-5. کارفرما به منظور کنترل و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان و تعهداتی را که پیمانکار به عهده دارد کتبا شخصی یا گروهی را به عنوان ناظر به پیمانکار معرفی می نماید.

ماده6. نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

1-6. ……………………………%مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار در ازای ارائه ضمانت نامه معتبربانکی پرداخت خواهد شد.

2-6. صورت وضعیت های تائید شده پیمانکار بعد از بررسی و تائید ……………مبلغ قرارداد پرداخت خواهد شد.

ماده7. جرایم تاخیر در کار

1—7. چنانچه پیمانکار در اجرای هر یک از کارهای موضوع قرارداد تاخیر نمایند به ازا هر روز تاخیر در اجرای عملیات مذکور معادل یک درصد مبلغ کل قرارداد تا سقف ده روز از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

2-7. در صورتی که مدت تاخیر بیش از ده روز شود معادل یک درصد کل مبلغ قرارداد بابت هر روز از مطالبات پیمانکار کسر و کارفرما مجاز به فسخ قرارداد به صورت یک طرفه خواهد بود.

ماده8.کسورات قانونی

کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه، مالیات و……که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده و هزینه پیمانکار است.

ماده9. حل اختلاف

چنانچه در تعبیر مفاهیم قراداد یا مواد اجرایی و مشخصات فنی ابهامی وجود داشت نظر داور مرضی الطرفین قطعی و نهایی و لازم الاجرا بین طرفین است.

ماده10. فسخ قرارداد

1-10.چنانچه در حین اجرای کار به هر دلیلی کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار صلاحیت انجام ادامه عملیات را ندارد مجاز است راسا نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده و مراتب را کتبا به پیمانکار ابلاغ و کارهای انجام شده آن زمان را برآورد و به پیمانکار پرداخت نماید.

ماده10.نسخ و مواد قرارداد

این قرارداد در………………..ماده ودر…………………نسخه که هر نسخه حکم واحد را دارد تهیه و تنظیم گردیده است.

امضا شرکت کارفرما امضاء شرکت پیمانکار

قرارداد لوله کشی گاز

پیمانکار لوله کشی گاز

قرارداد لوله کشی

این قرارداد در تاریخ ……………………. مابین شرکت ………………………… به نمایندگی ………………………. به نشانی …………………………………………………………………………………………. تلفن ……………………………..که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ………………….. فرزند …………………………. به شماره شناسنامه ………………………. و به نشانی……………………………………………….. تلفن ……………….. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .

ماده یک – موضوع قرارداد

موضوع قراردادعبارت است از طراحی ، محاسبات ، تهیه نقشه های اجرائی و اجرای عملیات شبکه های گاز فشار قوی و فشار ضعیف داخلی پروژه ……………………… بر اساس ضوابط و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران با کلیه مصالح و اقلام مورد نیاز و آزمایش نشتی مطابق ضوابط شرکت ملی گاز ایران .

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

2-1. قرارداد حاضر.

2-2.مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان که بدون ضمیمه نمودن جزو اسناد قرارداد است .

2-3. مشخصات فنی و نقشه ها و توافقنامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد که

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدودا ………………….. ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس نرخنامه پیوست قابل پرداخت خواهد بود . چنانچه حجم عملیات اضافه شده بیش از 25 درصد مبلغ فوق الذکر باشد نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه با قیمت های جدید توافق شده فیمابین خواهد بود .

ماده چهار – حق الزحمه

مدت اجرای موضوع قرارداد به شرح ذیل خواهد بود .

4-1. اجرای شبکه های گاز فشار ضعیف داخلی از تاریخ تایید کیفیت اجناس و اقلام تهیه شده توسط مهندس ناظر شرکت گاز ……………………… روز

4-2. اجرای شبکه های گاز فشار قوی پس از اتمام محوطه و موتورخانه مجموعه به مدت ………….. روز

تبصره – تهیه اجناس و اقلام مورد نیاز و حمل آنها به محل کار حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد توسط طرفین و دریافت پیش پرداخت از کارفرما خواهد بود .

ماده پنج – تعهدات دو طرف قرارداد

الف ) …………… درصد کل مبلغ برآورد شده به عنوان پیش پرداخت جهت خرید اجناس و اقلام مورد نیاز پس از امضای قرارداد .

ب ) …………… درصد کل مبلغ برآورد شده پس از اتمام 50 درصد از شبکه های گاز فشار ضعیف داخلی .

ج ) ……………….. درصد کل مبلغ برآورد شده پس از اتمام کل شبکه های گاز فشار ضعیف داخلی .

د ) ………… درصد باقیمانده پس از اتمام کل شبکه های فشار قوی و فشار ضعیف پس از متراژ دقیق لوله ها و شمارش دقیق شیرها و سایر اجناس و اقلام مصرفی به پیمانکار پرداخت و تسویه حساب خواهد شد ( پس شمارش دقیق شیرها و سایر اجناس و اقلام مصرفی به پیمانکار پرداخت و تسویه حساب خواهد شد ( پس از اخذ تاییدیه از شرکت گاز )

ه ) ……………. درصد بابت عوارض و مالیات کسر می گردد .

و ) بابت تضمین حسن انجام کار معادل ……………….. درصد ازهر پرداخت حق الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود .

تبصره – پیمانکار در ازاء پیش پرداخت چکی به همان مبلغ به کارفرما ارائه و این چک پس از خرید کلیه اجناس و اقلام مصرفی و اتمام شبکه های گاز فشار ضعیف به پیمانکار مسترد خواهد شد .

ماده شش – تعهدات کارفرما

6-1- همکاری با پرسنل پیمانکار در چارچوب حسن تفاهم فیمابین جهت اجرای هر چه سریعتر پروژه

6-2- تهیه و تامین آب ، برق ، تلفن مورد نیاز پرسنل پیمانکار .

6-3- تعیین محل مسقف و محصور جهت انبار کردن اجناس و اقلام خریداری شده توسط پیمانکار و محل آزاد برای انبار کردن لوله ها

6-4- حفاظت از اجناس و اقلام خریداری شده و ابزارها و ماشین آلات پیمانکار در غیاب پرسنل او و نیز پس از تعطیلی کارگاه

6-5- پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار

6-6- اجرای کلیه کارهای ساختمانی از قبیل کندن بتن های سقف یا کف و یا دیوارهای مجموعه به استثنای سوارخکاریها که توسط پیمانکار انجام می گردد .

ماده هفت – تعهدات پیمانکار

7-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر کارفرما بدون عیب و نقص انجام دهد .

7-2- پیمانکار می بایستی در تمامی مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

7-3- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات قضایی لغو شده تلقی می گردد .

7-4- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تایید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

7-5- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد ، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

7-6- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

7-7- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

7-8- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کارکردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی ( افغانی ) بدون مجوز یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند .

7-9- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد ، حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعوض و بجای آنها افراد مورد تایید را بکار گمارد .

7-10- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

7-11- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نمایند تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد .

7-12- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

7-13-رعایت کلیه اصول آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و همچنین مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان از طرف پیمانکار الزامی می باشد .

ماده هشت – مشخصات فنی

با توجه به خطرات ناشی از گاز و به منظور ایمنی کامل مجموعه و نیز پیشگیری از هرگونه سوانح احتمالی به هنگام استفاده از مجموعه گاز طبیعی کارفرما متعهد می گردد تحت هیچ شرایطی تغییرات جزئی یا کلی در شبکه های گاز اجرا شده توسط پیمانکار را توسط شخص ثالث یا شرکت دیگری نداده و هرگونه تغییرات جزئی و کلی احتمالی در شبکه های اجرا شده را به خود پیمانکار محول نماید . ضمنا تاکیدات لازم را به سایر گروههای کاری از قبیل گروه ساختمانی ، تاسیسات برق و مکانیک و ….. بعمل آورد که هنگام اجرای کارهای خود به هیچ وجه عملیات جابجائی یا تغییراتی را در لوله کشی های گاز انجام شده بعمل نیاورد .

ماده نه – نکاتی که باید در اجرای لوله کشی گاز رعایت شود

9-1- نصب شیر 50 میلیمتر ( 2 اینچ ) و بزرگتر بر روی لوله تا قطر 100 میلیمتر ( 4 اینچ ) با استفاده از تبدیل مجاز می باشد .

9-2- بست های لوله ای بالارونده باید کاملا لوله را در خود گرفته و وزن آنها را مهار نماید .

9-3- ارتقاع لوله های روکار از سطح زمین در خارج از ساختمان باید طوری تعیین شود که از صدمات خارجی محفوظ بماند .

9-4- در مواردی که لوله از داخل دیوار ، چهارچوب ( در ، پنجره یا شیشه ) عبور می کند ، باید با نصب غلاف از ساییدگی لوله از طریق قاب در یا پنجره یا شیشه جلوگیری به عمل آید .

9-5- فاصله لوله روکار تا لوله های آب باید حداقل 5 سانتیمتر باشد . در مواردی که حفظ فاصله فوق امکان پذیر نباشد ، باید روی لوله گاز را نوارپیچی نمود .

9-6- کانال های عمودی ساختمان که لوله گاز از آنها عبور می کند ، باید از پایین و بالا به هوای آزاد راه داشته باشد تا امکان جمع شدن گاز در آنها وجود نداشته باشد .

عبور لوله گاز از داخل کانالهای مربوط به هواکش ، آسانسور ، دودکش ، تهویه و امثال آن مجاز نیست .

9-7- لوله گاز نباید با سیم و کابل برق داخلی و خارجی ساختمان تماس داشته باشد . فاصله سیم روکار ، کلید و پریز برق با لوله های گاز باید حداقل 5 سانتیمتر باشد .

9-8- شیرهای گاز باید در ارتفاع حداقل 10 سانتیمتر بالاتر از کلید و پریز برق نصب شود .

9-9- در لوله کشی های افقی و قائم روکار که در معرض تغییرات حرارت قابل توجه قرار می گیرند ، باید پیش بینی های کافی برای مقابله با انقباض و انبساط لوله به عمل آید .

9-10- در صورتی که لوله در معرض ضربه های فیزیکی قرار گیرد ، باید با استفاده از غلاف فلزی و یا حفاظ مقاوم از وارد آمدن ضربه به لوله جلوگیری نمود . ضمنا در صورت استفاده از غلاف باید در دو سر لوله ، لاستیک مسدود کننده تعبیه گردد . در صورت استفاده از غلاف می توان فضای بین لوله و غلاف را از مواد عایقی مانند قیر هم پر نمود .

9-11- عبور لوله گاز به صورت افقی از پشت دستگاه گاز سوز باید از ارتفاعی پایین تر از سطح شعله باشد . در صورتی که لوله گاز بالاتر از دستگاه گاز سوز قرار گیرد ، باید حداقل 50 سانتیمتر از سطح شعله فاصله داشته باشد

9-12- در صورتی که لوله کشی گاز به منظور رسیدن به پشت ساختمان از روی بام عبور کند ، محل عبور لوله در روی بام باید به نحوی باشد که در معرض برخورد با اجسام خارجی و مسیر عبور و مرور نباشد و در صورتی که احتمال تماس طولانی لوله با آب و باران و برف وجود دارد باید پیش بینی های لازم برای جلوگیری از زنگ زدگی لوله به عمل آید .

ماده ده – لوله کشی توکار

10-1- در اجرای لوله کشی توکار فقط باید از اتصالات جوشی بدون درز و با روش جوشکاری برق استفاده شود .

10-2- جوشکاری باید یکنواخت و عاری از نواقص ظاهری باشد .

10-3- در صورتی که لوله های گاز با سایر لوله های تاسیساتی و کابل برق در یک کانال عمودی قرار گیرند ، باید لوله های گاز حداقل به فاصله 10 سانتیمتر با سایر لوله ها و کابل برق فاصله داشته باشد .

10-4- چنانچه لوله گاز در داخل کانال افقی مستقلی قرار داشته باشد ، باید این کانال با ماسه خشک پر شود .

10-5- عبور لوله های توکار از داخل و یا دهانه چاه آب و فاضلاب ممنوع است .

10-6- محل عبور لوله در کف پارکینگ یا تقاطعی را که اتومبیل عبور می کند باید با حفر کانال و پر کردن آن با ماسه یا نصب غلاف فلزی محافظت نمود تا از وارد آمدن فشار مستقیم و یا لرزش ناشی از عبور اتومبیل بر روی آن جلوگیری گردد .

10-7- اگر لوله گاز با سایر لوله ها در کانال مشترکی قرار دارد که نمی توان آن را با ماسه پر نمود ، باید دارای تهویه بوده و به هوای آزاد مرتبط باشد .

10-8- لوله های گاز توکاری که به وسیله مصالح ساختمانی پوشیده می شود ، باید از سایر لوله های تاسیساتی و کابل برق حداقل 10 سانتیمتر فاصله داشته باشد .

10-9-در مواردی که لوله به طور قائم از سقف عبور می کند ، نصب غلاف با قطر یک سانیمتر بیش از قطر لوله الزامی است و دو انتهای غلاف باید با لاستیک مسدود شود .

ماده یازده

لوله هائی که روی کار نصب می شوند باید ابتدا چربی زدائی و زنگ زدائی گردیده و سپس با یک لایه ضد زنگ و یک لایه رنگ روغنی ، رنگ آمیزی شوند

ماده دوازده – عایق کاری لوله های توکار

لوله هائی که توی کار نصب می شوند ابتدا باید چربی زدائی و زنگ زدائی شده و سپس با رعایت مراحل زیر نوارپیچی شوند :

12-1- قبل از اقدام به نوارپیچی باید سطح لوله پرایمر ( رنگ اولیه مخصوص نوارپیچی ) زده شود. پرایمر قبل از مصرف باید در ظرف مربوطه کاملا هم زده شودو پس از پایان پرایمر زنی نیز درب آن محکم بسته شود .

12-2- پرایمر زنی در هوای بارانی ، مه سنگین ، درگرد و غبار و یا در شرایطی که درجه حرارت محیط پایین تر از 5+ درجه سانتیگراد باشد مجاز نیست .

12-3- در صورتی که حلقه نوار در هنگام نوارپیچی به پایان برسد، نوار جدید باید حداقل یک دور بر روی نوار قبلی پیچیده شود.

12-4- در محل اتمام نوارپیچی باید نوار سه دور روی هم پیچیده شود.

12-5- در صورتی که نوارپیچی لوله ها قبل از جوشکاری انجام شده باشد ، در این صورت باید نوارپیچی سرجوش ها و اتصالات بوسیله نوار نرم مخصوص سرجوش ها و اتصالات انجام شود .

12-6- در صورت عبور لوله از نقاط مرطوب و یا عبور از نقاطی که در تماس با آب قرار می گیرد ، باید نوار پیچی با یک لایه اضافه انجام شده و جمعا دو لایه نوارپیچی با روی هم پیچی 50 درصد صورت گیرد.

ماده سیزده – انواع اجناس مصرفی

13-1- لوله ها از نوع بی درز ( مانیسمان ) درجه یک مورد تایید شرکت ملی گاز ایران .

13-2- کلیه اتصالات از نوع بی درز استاندارد .

13-3- کلیه نوارها از نوع آلتن یا مشابه خارجی با پرایمر همسو.

13-4- کلیه شیرهای دنده ای از نوع kitz ژاپن

13-5- کلیه شیرهای قفلی از نوع خارجی برای سایز و و ایرانی برای سایز .

13-6- کلیه شیرهای فلنجی و دفنی از نوع آدکو – کلاس 150 استیل .

13-7- کلیه رگولاتورهای کوچک از نوع گاز سوزان یا مشابه مورد تایید شرکت ملی گاز ( تا ظرفیت 40 متر مکعب در ساعت ) و بالاتر از نوع انگلیسی یا آلمانی .
13-8- کلیه بستها از نوع بستیران .

13-9- هزینه پرتونگاری از جوشها بعهده پیمانکار خواهد بود

ماده چهارده – موارد فسخ قرارداد

14-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخصاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

14-2- عدم اجرا تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

14-3- تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قراردادماده پانزده – حکمیت

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد کارشناسان رسمی دادگستری می باشد .

ماده شانزده

این قرارداد در شانزده ماده و 2 تبصره و 2 نسخه تهیه شده و هر نسخه حکم واحد را دارا می باشد .

کارفرما /پیمانکار

قرارداد لوله کشی ساختمان

نمونه قرارداد لوله کشی ساختمان

این قرارداد در تاریخ ……………………. مابین شرکت ………………………… به نمایندگی ………………………. به نشانی………………….. تلفن ………………..که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ………………….. فرزند …………………………. به شماره شناسنامه ………………………. و به نشانی …………………………………………………. تلفن ……………….. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .

ماده یک – موضوع قرارداد

موضوع قراردادعبارت است از طراحی ، محاسبات ، تهیه نقشه های اجرائی و اجرای عملیات شبکه های گاز فشار قوی و فشار ضعیف داخلی پروژه ……………………… بر اساس ضوابط و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران با کلیه مصالح و اقلام مورد نیاز و آزمایش نشتی مطابق ضوابط شرکت ملی گاز ایران .

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

2-1. قرارداد حاضر.

2-2.مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان که بدون ضمیمه نمودن جزو اسناد قرارداد است .

2-3. مشخصات فنی و نقشه ها و توافقنامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد که

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدودا ………………….. ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس نرخنامه پیوست قابل پرداخت خواهد بود .

چنانچه حجم عملیات اضافه شده بیش از 25 درصد مبلغ فوق الذکر باشد نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه با قیمت های جدید توافق شده فی مابین خواهد بود .

ماده چهار – حق الزحمه

مدت اجرای موضوع قرارداد به شرح ذیل خواهد بود .

4-1. اجرای شبکه های گاز فشار ضعیف داخلی از تاریخ تایید کیفیت اجناس و اقلام تهیه شده توسط مهندس ناظر شرکت گاز ……………………… روز

4-2. اجرای شبکه های گاز فشار قوی پس از اتمام محوطه و موتورخانه مجموعه به مدت ………….. روز

تبصره – تهیه اجناس و اقلام مورد نیاز و حمل آنها به محل کار حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد توسط طرفین و دریافت پیش پرداخت از کارفرما خواهد بود .

ماده پنج – تعهدات دو طرف قرارداد

الف ) …………… درصد کل مبلغ برآورد شده به عنوان پیش پرداخت جهت خرید اجناس و اقلام مورد نیاز پس از امضای قرارداد .

ب ) …………… درصد کل مبلغ برآورد شده پس از اتمام 50 درصد از شبکه های گاز فشار ضعیف داخلی .

ج ) ……………….. درصد کل مبلغ برآورد شده پس از اتمام کل شبکه های گاز فشار ضعیف داخلی .

د ) ………… درصد باقیمانده پس از اتمام کل شبکه های فشار قوی و فشار ضعیف پس از متراژ دقیق لوله ها و شمارش دقیق شیرها و سایر اجناس و اقلام مصرفی به پیمانکار پرداخت و تسویه حساب خواهد شد ( پس شمارش دقیق شیرها و سایر اجناس و اقلام مصرفی به پیمانکار پرداخت و تسویه حساب خواهد شد ( پس از اخذ تاییدیه از شرکت گاز )

ه ) ……………. درصد بابت عوارض و مالیات کسر می گردد .

و ) بابت تضمین حسن انجام کار معادل ……………….. درصد ازهر پرداخت حق الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود .

تبصره – پیمانکار در ازاء پیش پرداخت چکی به همان مبلغ به کارفرما ارائه و این چک پس از خرید کلیه اجناس و اقلام مصرفی و اتمام شبکه های گاز فشار ضعیف به پیمانکار مسترد خواهد شد .

ماده شش – تعهدات کارفرما

6-1- همکاری با پرسنل پیمانکار در چارچوب حسن تفاهم فیمابین جهت اجرای هر چه سریعتر پروژه

6-2- تهیه و تامین آب ، برق ، تلفن مورد نیاز پرسنل پیمانکار .

6-3- تعیین محل مسقف و محصور جهت انبار کردن اجناس و اقلام خریداری شده توسط پیمانکار و محل آزاد برای انبار کردن لوله ها

6-4- حفاظت از اجناس و اقلام خریداری شده و ابزارها و ماشین آلات پیمانکار در غیاب پرسنل او و نیز پس از تعطیلی کارگاه

6-5- پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار

6-6- اجرای کلیه کارهای ساختمانی از قبیل کندن بتن های سقف یا کف و یا دیوارهای مجموعه به استثنای سوراخ کاری ها که توسط پیمانکار انجام می گردد .

ماده هفت – تعهدات پیمانکار

7-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر کارفرما بدون عیب و نقص انجام دهد .

7-2- پیمانکار می بایستی در تمامی مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

7-3- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات قضایی لغو شده تلقی می گردد .

7-4- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تایید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

7-5- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد ، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

7-6- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

7-7- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

7-8- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کارکردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی ( افغانی ) بدون مجوز یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند .

7-9- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد ، حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعوض و بجای آنها افراد مورد تایید را بکار گمارد .

7-10- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

7-11- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نمایند تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد .

7-12- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

7-13-رعایت کلیه اصول آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و همچنین مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان از طرف پیمانکار الزامی می باشد .

ماده هشت – مشخصات فنی

با توجه به خطرات ناشی از گاز و به منظور ایمنی کامل مجموعه و نیز پیشگیری از هرگونه سوانح احتمالی به هنگام استفاده از مجموعه گاز طبیعی کارفرما متعهد می گردد تحت هیچ شرایطی تغییرات جزئی یا کلی در شبکه های گاز اجرا شده توسط پیمانکار را توسط شخص ثالث یا شرکت دیگری نداده و هرگونه تغییرات جزئی و کلی احتمالی در شبکه های اجرا شده را به خود پیمانکار محول نماید .

ضمناً تاکیدات لازم را به سایر گروههای کاری از قبیل گروه ساختمانی ، تاسیسات برق و مکانیک و ….. بعمل آورد که هنگام اجرای کارهای خود به هیچ وجه عملیات جابجائی یا تغییراتی را در لوله کشی های گاز انجام شده بعمل نیاورد .

ماده نه – نکاتی که باید در اجرای لوله کشی گاز رعایت شود

9-1- نصب شیر 50 میلیمتر ( 2 اینچ ) و بزرگتر بر روی لوله تا قطر 100 میلیمتر ( 4 اینچ ) با استفاده از تبدیل مجاز می باشد .

9-2- بست های لوله ای بالارونده باید کاملا لوله را در خود گرفته و وزن آنها را مهار نماید .

9-3- ارتقاع لوله های روکار از سطح زمین در خارج از ساختمان باید طوری تعیین شود که از صدمات خارجی محفوظ بماند .

9-4- در مواردی که لوله از داخل دیوار ، چهارچوب ( در ، پنجره یا شیشه ) عبور می کند ، باید با نصب غلاف از ساییدگی لوله از طریق قاب در یا پنجره یا شیشه جلوگیری به عمل آید .

9-5- فاصله لوله روکار تا لوله های آب باید حداقل 5 سانتیمتر باشد . در مواردی که حفظ فاصله فوق امکان پذیر نباشد ، باید روی لوله گاز را نوارپیچی نمود .

9-6- کانال های عمودی ساختمان که لوله گاز از آنها عبور می کند ، باید از پایین و بالا به هوای آزاد راه داشته باشد تا امکان جمع شدن گاز در آنها وجود نداشته باشد . عبور لوله گاز از داخل کانالهای مربوط به هواکش ، آسانسور ، دودکش ، تهویه و امثال آن مجاز نیست .

9-7- لوله گاز نباید با سیم و کابل برق داخلی و خارجی ساختمان تماس داشته باشد . فاصله سیم روکار ، کلید و پریز برق با لوله های گاز باید حداقل 5 سانتیمتر باشد .

9-8- شیرهای گاز باید در ارتفاع حداقل 10 سانتیمتر بالاتر از کلید و پریز برق نصب شود .

9-9- در لوله کشی های افقی و قائم روکار که در معرض تغییرات حرارت قابل توجه قرار می گیرند ، باید پیش بینی های کافی برای مقابله با انقباض و انبساط لوله به عمل آید .

9-10- در صورتی که لوله در معرض ضربه های فیزیکی قرار گیرد ، باید با استفاده از غلاف فلزی و یا حفاظ مقاوم از وارد آمدن ضربه به لوله جلوگیری نمود . ضمنا در صورت استفاده از غلاف باید در دو سر لوله ، لاستیک مسدود کننده تعبیه گردد.

در صورت استفاده از غلاف می توان فضای بین لوله و غلاف را از مواد عایقی مانند قیر هم پر نمود .

9-11- عبور لوله گاز به صورت افقی از پشت دستگاه گاز سوز باید از ارتفاعی پایین تر از سطح شعله باشد . در صورتی که لوله گاز بالاتر از دستگاه گاز سوز قرار گیرد ، باید حداقل 50 سانتیمتر از سطح شعله فاصله داشته باشد

9-12- در صورتی که لوله کشی گاز به منظور رسیدن به پشت ساختمان از روی بام عبور کند ، محل عبور لوله در روی بام باید به نحوی باشد که در معرض برخورد با اجسام خارجی و مسیر عبور و مرور نباشد و در صورتی که احتمال تماس طولانی لوله با آب و باران و برف وجود دارد باید پیش بینی های لازم برای جلوگیری از زنگ زدگی لوله به عمل آید .

ماده ده – لوله کشی توکار

10-1- در اجرای لوله کشی توکار فقط باید از اتصالات جوشی بدون درز و با روش جوشکاری برق استفاده شود .

10-2- جوشکاری باید یکنواخت و عاری از نواقص ظاهری باشد .

10-3- در صورتی که لوله های گاز با سایر لوله های تاسیساتی و کابل برق در یک کانال عمودی قرار گیرند ، باید لوله های گاز حداقل به فاصله 10 سانتیمتر با سایر لوله ها و کابل برق فاصله داشته باشد .

10-4- چنانچه لوله گاز در داخل کانال افقی مستقلی قرار داشته باشد ، باید این کانال با ماسه خشک پر شود .

10-5- عبور لوله های توکار از داخل و یا دهانه چاه آب و فاضلاب ممنوع است .

10-6- محل عبور لوله در کف پارکینگ یا تقاطعی را که اتومبیل عبور می کند باید با حفر کانال و پر کردن آن با ماسه یا نصب غلاف فلزی محافظت نمود تا از وارد آمدن فشار مستقیم و یا لرزش ناشی از عبور اتومبیل بر روی آن جلوگیری گردد .

10-7- اگر لوله گاز با سایر لوله ها در کانال مشترکی قرار دارد که نمی توان آن را با ماسه پر نمود ، باید دارای تهویه بوده و به هوای آزاد مرتبط باشد .

10-8- لوله های گاز توکاری که به وسیله مصالح ساختمانی پوشیده می شود ، باید از سایر لوله های تاسیساتی و کابل برق حداقل 10 سانتیمتر فاصله داشته باشد .

10-9-در مواردی که لوله به طور قائم از سقف عبور می کند ، نصب غلاف با قطر یک سانیمتر بیش از قطر لوله الزامی است و دو انتهای غلاف باید با لاستیک مسدود شود .

ماده یازده

لوله هائی که روی کار نصب می شوند باید ابتدا چربی زدائی و زنگ زدائی گردیده و سپس با یک لایه ضد زنگ و یک لایه رنگ روغنی ، رنگ آمیزی شوند .

ماده دوازده – عایق کاری لوله های توکار

لوله هائی که توی کار نصب می شوند ابتدا باید چربی زدائی و زنگ زدائی شده و سپس با رعایت مراحل زیر نوارپیچی شوند :
12-1- قبل از اقدام به نوارپیچی باید سطح لوله پرایمر ( رنگ اولیه مخصوص نوارپیچی ) زده شود. پرایمر قبل از مصرف باید در ظرف مربوطه کاملا هم زده شودو پس از پایان پرایمر زنی نیز درب آن محکم بسته شود .

12-2- پرایمر زنی در هوای بارانی ، مه سنگین ، درگرد و غبار و یا در شرایطی که درجه حرارت محیط پایین تر از 5+ درجه سانتیگراد باشد مجاز نیست .

12-3- در صورتی که حلقه نوار در هنگام نوارپیچی به پایان برسد، نوار جدید باید حداقل یک دور بر روی نوار قبلی پیچیده شود.

12-4- در محل اتمام نوارپیچی باید نوار سه دور روی هم پیچیده شود.

12-5- در صورتی که نوارپیچی لوله ها قبل از جوشکاری انجام شده باشد ، در این صورت باید نوارپیچی سرجوش ها و اتصالات بوسیله نوار نرم مخصوص سرجوش ها و اتصالات انجام شود .

12-6- در صورت عبور لوله از نقاط مرطوب و یا عبور از نقاطی که در تماس با آب قرار می گیرد ، باید نوار پیچی با یک لایه اضافه انجام شده و جمعا دو لایه نوارپیچی با روی هم پیچی 50 درصد صورت گیرد.

ماده سیزده – انواع اجناس مصرفی

13-1- لوله ها از نوع بی درز ( مانیسمان ) درجه یک مورد تایید شرکت ملی گاز ایران .

13-2- کلیه اتصالات از نوع بی درز استاندارد .

13-3- کلیه نوارها از نوع آلتن یا مشابه خارجی با پرایمر همسو.

13-4- کلیه شیرهای دنده ای از نوع kitz ژاپن

13-5- کلیه شیرهای قفلی از نوع خارجی برای سایز و و ایرانی برای سایز .

13-6- کلیه شیرهای فلنجی و دفنی از نوع آدکو – کلاس 150 استیل .

13-7- کلیه رگولاتورهای کوچک از نوع گاز سوزان یا مشابه مورد تایید شرکت ملی گاز ( تا ظرفیت 40 متر مکعب در ساعت ) و بالاتر از نوع انگلیسی یا آلمانی .

13-8- کلیه بستها از نوع بستیران .

13-9- هزینه پرتونگاری از جوشها بعهده پیمانکار خواهد بود

ماده چهارده – موارد فسخ قرارداد

14-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخصاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

14-2- عدم اجرا تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

14-3- تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد

ماده پانزده – حکمیت

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد کارشناسان رسمی دادگستری می باشد .

ماده شانزده

این قرارداد در شانزده ماده و 2 تبصره و 2 نسخه تهیه شده و هر نسخه حکم واحد را دارا می باشد .

کارفرما /پیمانکار

قرارداد لوله کشی گاز ساختمان

1. مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

موضوع قرارداد حاضر عبارت است از طراحی، ساخت پلان، تأمین مصالح از جمله لوله ها و حمل آن و اجرای عملیات لوله کشی گاز داخلی ساختمان به نشانی ……. طبقه ……. شماره پروانه ساختمانی …….. به تاریخ …../…./…. می باشد.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

3. 1 نصب شیر ….. میلی متری بر روی لوله تا قطر ……. میلی متر با استفاده از تبدیل مجاز می باشد.

3. 2 لوله های روکار می بایست در ارتفاع …. سانتی متر از سطح زمین نصب گردد تا موجب صدمات خارجی نشود.

3. 3 بست لوله هایی که بصورت قائم نصب شده بایست کاملاً لوله را در خود گرفته باشد و آن را مهار نماید.

3. 4 میزان فاصله استاندارد لوله های گاز و لوله های آب می بایست حداقل ….. سانتی متر باشد.

3. 5 عبور لوله گاز از کانال های عمودی بایست به نحوی باشد که دارای مسیر دسترسی به هوای آزاد را داشته باشد.

3. 6 عبور لوله گاز از هواکش، آسانسور، دودکش و امثالهم ممنوع می باشد.

3. 7 فاصله لوله گاز با سیم های برق کار شده در داخل دیوار ساختمان، می بایست حداقل …… سانتی متر باشد.

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

4. 1 هزینه اجرای کل موضوع قرارداد از جمله طراحی و ساخت پلان، تأمین لوله و اتصالات، حمل آن ها و نصب در ساختمان در مجموع به ارزش ……. ریال تعیین می گردد.

4. 2 هزینه جزء به جزء اجرای موضوع قرارداد به شرح ذیل می باشد:

4. 2. 1 هزینه طراحی و ساخت پلان لوله کشی گاز ساختمان به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 2 هزینه تأمین لوله و اتصالات از قرار هر متر به ارزش ….. ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 3 هزینه حمل مصالح لوله ها و ابزار آلات خریداری شده تا محل کارگاه به ارزش ….. ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 4 هزینه لوله کشی گاز از قرار هر متر بهمراه هزینه رنگ کاری لوله ها به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).

5. 2 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

5. 4 مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی …. می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی و کلیه دستورکارها و توافقنامه هایی که در حین اجرای موضوع قرارداد به توافق طرفین می رسد.

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده …. است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد.

در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ….. است .

11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

12. تعهدات پیمانکار

12. 1 پیمانکار متعهد می گردد که مفاد مبحث 17 مقررات ملی ساختمان نسبت به طراحی و تهیه نقشه های اجرائی و تهیه مصالح مورد نیاز و اجرای سیستم لوله کشی گاز داخلی ساختمان رعایت نماید.

12. 2 پیمانکار متعهد می گردد بهنگام طراحی و ساخت مسیر لوله کشی گاز، ایمن ترین و کوتاه ترین مسیر ممکن را برای لوله کشی گاز مد نظر قرار دهد.

12. 3 پیمانکار متعهد می گردد پیش از تأمین لوله، اتصالات و سایر ابزارهای مورد نیاز، تأیید کارفرما و مهندس ناظر را نسبت به رعایت استانداردهای مصالح خریداری شده را اخذ نماید.

12. 4 پیمانکار ملزم است به منظور ارزیابی کنترل کیفیت لوله های نصب شده، پس از پایان کار، سیستم لوله کشی گاز ساختمان را زیر فشار …… psi به مدت ……. قرار دهد و گزارشی از آن تهیه و در اختیار کارفرما و مهندس ناظر قرار دهد.

12. 5 پیمانکار متعهد می گردد که در سیستم لوله کشی که پیشتر انجام شده و مورد تأیید شرکت گاز قرار گرفته است، تغییر ایجاد نکند.

12. 6 پیمانکار متعهد می گردد پس از پایان عملیات موضوع قرارداد، و عدم تأیید توسط مهندس ناظر، پیمانکار بایست تمامی خسارات مادی و معنوی کارفرما را جبران نماید.

12. 7 پیمانکار نسبت به صحت کار، سلامت افراد و ایمنی محیط کارگاه و همچنین رعایت اصول و مقررات ایمنی و حفاظت فنی و مقررات قانون کار از مسئولیت مطلق برخوردار است و می بایست به تذکرات کارفرما و دستگاه نظارت توجه مقتضی مبذول نماید.

12. 8 پیمانکار مسئول تهیه و تأمین لوازم و وسایل ایمنی به اندازه کافی برای پرسنل خویش بوده و همچنین می بایست از افراد متخصص و فنی در امر لوله کشی گاز بهره ببرد و یا حداقل پیش از اجرای موضوع قرارداد پرسنل ایشان آموزش های لازم را فرا ببیند. هر گونه قصور و بی مبالاتی نسبت به این امر، مسئولیت را متوجه مستقیم شخص پیمانکار می نماید.

12. 9 مستقل از هر شرط صریح در قرارداد، پیمانکار در مقابل کارفرما به ازای هر پیامد ناشی از تأخیر، ضعف عملکرد، سستی و بی مبالاتی، نقض قرارداد و قصور انجام شده متعهد و مسئول است.

12. 10 شخص پیمانکار در مقابل هر گونه قصور، بی مبالاتی، بی توجهی به نکات ایمنی از سوی پرسنل خویش در مقابل کارفرما مسئول می باشد.

12. 11 پیمانکار در مقابل هر گونه ادعا، مطالبه خسارت، مخارج و هزینه هایی که در جهت اجرای موضوع قرارداد اعم از اینکه از جانب خویش یا پرسنل خود صورت گیرد مسئول است و کارفرما از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد.

12. 12 در صورت لزوم، پیمانکار متعهد می گردد در غیاب خویش، فردی متخصص و مسئول را بعنوان نماینده خود و مدیر پروژه تعیین نماید؛ در صورت تأیید کارفرما سمت ایشان اعتبار پیدا می کند.

12. 13 پیمانکار متعهد می گردد مدارک و اسناد و گزارش های فعالیت های انجام شده مطابق با برنامه زمانبندی اجرای پروژه، در پایان انجام هر یک از بخش ها، در اختیار کارفرما قرار دهد.

12. 14 پیمانکار متعهد می گردد پس از مرحله نصب و راه اندازی سیستم موضوع قرارداد و پیش از تحویل موقت و نهایی، نسبت به آموزش رایگان/ یا با هزینه پرسنل کارفرما جهت کار و بهره برداری از تجهیزات موضوع قرارداد اقدام نماید.

12. 15 پیمانکار متعهد می گردد اجرای موضوع قرارداد را با اعمال نوین ترین روش ها و اصول متداول فنی و در نظر داشتن منافع کارفرما در تأمین تجهیزات اقدام نماید.

12. 16 پیمانکار نسبت به اصلی بودن و نو بودن تجهیزات خریداری شده مسئول می باشد و هر گونه تجهیزات مستعمل یا تعمیر شده از ایشان پذیرفته نمی شود و نسبت به بکارگیری آن ها مسئولیت مطلق دارد.

12. 17 پیمانکار نسبت به حفظ و حراست از اطلاعات و اسناد مربوطه که در اختیار ایشان قرار می گیرد، مسئول بوده و ملزم است تحت هیچ شرایطی اطلاعات، مدارک و دانش فنی ای که توسط کارفرما در اختیار ایشان گذاشته می شود را فاش نکند.

12. 18 پیمانکار متعهد می گردد که از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر قرارداد حاضر از جمله قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملاً مطلع بوده و نسبت به رعایت آن ها مسئول می باشد.

12. 19 پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد.

12. 20 تهیه، پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب، مسکن، بیمه و غذای افراد مشغول در کارگاه برعهده پیمانکار می باشد.

12. 21 پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمانی به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد.

13. تعهدات کارفرما

13. 1 نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.

13. 2 آب، برق و در صورت وجود گاز مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما می باشد.

13. 3 کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا ، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید.

13. 4 کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید.

13. 5 کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد.

13. 6 کارفرما از بابت موارد و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

13. 7 کارفرما متعهد می گردد زمین مربوط به دپوی مصالح از جمله لوله ها و اتصالات را که از ایمنی و حفاظت مطلوبی نسبت به پیشگیری از سرقت داشته باشد را در اختیار پیمانکار قرار دهد.

14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

15. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

17. موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

18. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

19. موارد متفرقه

19. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

19. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

19. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

20. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان

نمونه فاکتور لوله کشی گاز

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نمونه فاکتور لوله کشی گاز می توانید با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حسین بیات
حسین بیات
5 سال قبل

ممنون از مقاله ی بسیار کاربردی شما ،،سپاس

ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
پاسخ به  حسین بیات
5 سال قبل

سلام از تعریف شما سپاس گذارم