جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

مدت زمان مدیریت اعضای هیئت مدیره در شرکتها

زمان مدیریت اعضای هیئت مدیره در شرکتها

بعد از آنکه ثبت شرکت انجام شد، موضوع بسیار مهم در خصوص مدت زمان مدیریت اعضای هیئت مدیره در شرکتها نیز باید مشخص شود البته در شرکتهای سهامی خاص این اتفاق می افتد، بهتر است بدانید در این نوع شرکتها مدت زمان برای اعضای هیئت مدیره در نظر گرفته می شود. در ادامه نکات تخصصی را به شما ارائه می کنیم.

زمان مدیریت اعضای هیئت مدیره در شرکتها

هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی شرکتها به وظیفه خود عمل نکنند هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید). مشکل مطرح شده بدین شکل می باشد که برابر سوابق و مدارک ارسالی از سوی برخی از متقاضیان، ممکن است مدت تصدی هیات مدیره برابر سوابق ثبتی منقضی شده باشد.

در این حالت و پس از پایان مدت تصدی، هیئت مدیره سابق برخی از اقدامات حقوقی از جمله تغییر محل شرکت، افزایش سرمایه، تغییر سمت اعضای هیئت مدیره و یا تغییر مدیر عامل را جهت ثبت به واحد ثبتی ارائه می نمایند که ثبت این موضوع دارای محاسن و معایبی می باشد که در قانون تجارت پنهان مانده است.

در نحوه اجرای تکالیف مذکور، برخی از واحدهای ثبتی به استناد ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت که تجویز نموده تا زمان انتخاب مدیران کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن می باشند، چنانچه هیئت مدیره که مدت تصدی آن منقضی شده، تصمیم اتخاذ نمایند نسبت به صدور آگهی ثبتی اقدام نمایند و برخی دیگر از واحدهای ثبتی قایل به این می باشند که امور ثبتی مصوبات هیئت مدیره با توجه به انقضاء مدت قابل اقدام نمی باشد.

اثر منفی ثبت این دسته از تغییرات صورتجلسات، عدم تشکیل به موقع مجامع عمومی وبه نحوی اطمینان خاطر شرکت به بهانه ظرفیت های این قانون می باشد که سال ها مجمع عمومی مبنی برانتخاب مدیران را تشکیل نمی دهد و یا ادعا مدیریت دائمی شرکت را دارند و مانع تشکیل مجمع و انتخاب بازرس و مدیران جدید می شوند که در ماده201 لایحه اصلاحی قانون تجارت ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شده است.

از طرفی عدم ثبت صورتجلسات شرکت مانند امضا و افزایش سرمایه شرکت های سهامی که مدت ماموریت مدیران آن منقضی گردیده است نیز موجب بروز خسارات و مشکلاتی برای شرکت ها خواهد گردید.

ابهامات مذکور در شورای هماهنگی حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح گردید که آیا در صورت پایان یافتن مدت تصدی هیئت مدیره، صورتجلسات هیات مدیره به استناد قانون مذکور قابل ثبت می باشد یا خیر؟ و اقدامات آن ها دارای اثر می باشد؟

شورای هماهنگی حقوقی سازمان ثبت اسناد و املام با اکثریت آراء حقوقی در پاسخ نامه به شماره 226152/93مورخ 29/04/1393 اعلام نموده است (با توجه به صراحت ماده 136 قانون مذکور ، اقدامات هیئت مدیره سابق تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، امکان پذیر می باشد) لذا صورتجلسات هیئت مدیره منقضی شده از جمله صورتجلسات انتخاب سمت و همچنین تعیین حق امضا و یا عملی نمودن افزایش سرمایه و سایر موارد در شرایط جدید قابل ثبت می باشد. همچنین دفاتر اسناد رسمی نیز می توانند به موجب این نظریه اسناد شرکت که مدت مدیران آن منقضی شده را توسط همان مدیران ثابث تنظیم نمایند.

البته مراتب فوق و استفاده از ماده مذکور صرفا در صورتی است که در اساسنامه خلاف آن در نظر گرفته نشده باشد و همچنین قلمرو ماده 136 قانون مذکور فقط جهت شرکت های سهامی می باشد و سایر شرکت ها نمی توانند از این ظرفیت استفاده نمایند مگر به موجب اساسنامه شرکت که در آن این موضوع تصریح شده است.

با جمیع موارد فوق برخی از مراجع قضایی و یا دستگاه های اجرایی و یا بانک ها چنین اختیارات تامی را برای هیات مدیره سابق که مدت تصدی آن منقضی شده قبول نداشته که به طور مثال می توان به دادنامه شماره 9409970221801223 مورخ 15/10/1394 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی برابطال چنین تصمیماتی در مرجع قضایی اشاره نمود.

انقضای مدت هیئت مدیره

درباره تفسیر ماده 136 قانون تجارت باید بگوییم که: مطابق ماده 136 قانون تجارت مدت زمان ماموریت مدیران تا مدت زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق مسئول کارهای شرکت و اداره آن می باشند.

درصورتی که مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظایف خود عمل نمایند هر ذینفعی قادر می باشد از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را جهت مدیران درخواست نماید.

مسئولیت هیات مدیره قبلی

  • براساس قانون به موجب ماده 109 مدت زمان تصدی مدیران دو سال می باشد و بعد از دوسال مجدد باید انتخاب و یا تغییرات صورت گیرد و شخص دیگری انتخاب شود.
  • بعد از تغییرات مجدد به اداره ثبت شرکت ها اسمی ارسال می شود این اظهارنامه ممکن است اظهارنامه تمدید باشد و یا انتخاب اعضای جدید

زمان مدیریت اعضای هیئت مدیره در شرکتها

مدت مدیریت مدیران در شرکت سهامی

تعیین کننده مدت زمان مدیریت اعضای هیئت مدیره را اساسنامه شرکت مشخص می نماید. به سبب ماده109 قانون تجارت ذکر شده از دوسال بیشتر نباشد و انتخاب دوباره مدیران برای هر یک و یا چند دوره بدون اشکال می باشد.

در صورتی که مدت زمان مدیری به اتمام برسد و مجدداً ابلاغیه جدید اخذ ننماید هم چنان مدیریت او تداوم و پایدار نحواهد بود و تا مدت زمان انتخاب مدیر و یا مدیران جدید مسئولیت او از اداره کاسته نمی شود.

انقضای مدت مدیر عامل

تا مدت زمانی که شرکت فعال است مدیران شرکت اعم از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، همانند نمایندگان و وکیل شرکت محسوب می شوند.

به موجب همین امر آن ها کلیه مسئولیت های اشخاص حقوقی را عهده دار می باشند و باید همه تلاش آن ها باید برای رعایت موازین حقوقی از قبیل مقررات و قوانین تجارت، مقررات تامین اجتماعی و قانون مالیات های مستقیم باشد هر نوع عذر و بهانه ای مبنی بر عدم اطلاع رافع مسئولیت نمی باشد.

1.استعفای مدیر عامل: از آنجایی که شرکت شخصیت حقوقی دارد باید نمایندگانی را به صورت رسمی و قانونی داشته باشد. به موجب همین امر مدیر عامل نمی تواند در هر زمانی که علاقه داشته باشد از شرکت استعفا بدهد و کار خود را به پایان برساند. باید به این نکته هم توجه داشت که در اساسنامه شرکت درباره استعفای مدیر چه موازینی تعریف شده است.

2. عزل مدیر عامل: مطابق ماده 107 لایحه قانون تجارت، انتخاب مدیران در صلاحیت مجمع عمومی می باشد. بنابراین او می‌تواند مدیر را عزل کند. هر زمان که مجمع عمومی او را عزل کرد، باید همزمان جانشین او را هم معرفی کند.

3.سلب شرایط مدیریت: در صورتی که به حکم دادگاه صالح، مدیر شرایط قانونی احراز سمت مدیریت را از دست بدهد، از مدیریت منفصل می‌شود. در صورتی که مدیری ورشکسته شود و توانایی اداره امور مالی را نداشته باشد یا محجور شود، از مدیریت برکنار می شود.

هم چنین اگر مدیر جرائمی اعم از سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جرائمی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی را انجام دهد از مدیریت برکنارمی شود.

در بعضی از شرکتها مدت زمان مدیریت اعضای هیئت مدیره به صورت نامحدود است که این مورد را در اساسنامه شرکت قید می کنید و نیاز به تمدید ندارد.

مدت مسئولیت اعضاء هیئت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چندسال است ؟

مدمدت زمان مدیریت اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها را نمایندگان مجلس از تاریخ انتخاب اشخاص، چهارسال مشخص نموده اند.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص اقدامات اداری می توانید با مجتمع ثبتی ایلیا در تماس باشید و سوالات خود را در تمامی زمینه های اداری از کارشناسان بپرسید.

4.5/5 - (12 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
15 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
عبدالهی
عبدالهی
3 ماه قبل

سلام
تاریخ انقضا مسئولیت هیئت مدیره شرکت سهامی خاص پایان مدت 2 ساله است، آیا اگر شرکتی که در سال 96 ثبت شده و بعد از مدتی کوتاه (کمتر از یک سال ) بدون هیچگونه فعالتی فریز گردیده است، آیا براساس قانون فوق مسئولیت اعضای هئیت مدیره پابرجاست و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

شماره تماس:
9127276775
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
ویرایشگر
پاسخ به  عبدالهی
2 ماه قبل

درود بر شما در صورتی که جلسات مجمع را با استناد به انحلال شرکتتان تشکیل نداده اید مشمول می شوید.

محبی
محبی
3 ماه قبل

سلام روزتون بخیر ببخشید یک سوال داشتم من ریسس هیت مدیره بودم و یکی از دوستان بنده مدیرعامل. چون کسی که مسئول تنظیم و تاسیس شرکت بود از اشناها بود و به بنده گفت شما عضو علی البدل هستین حالا بعد امضا افتتاح حساب بنده و مدیرعامل منصرف شدیدم این اقا میتونن بدون اجاره ما دو امضادار دسته چک بگیرن از بانک؟؟؟

کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
ویرایشگر
پاسخ به  محبی
3 ماه قبل

درود بر شما در صورتی که شما عضو هیئت مدیره باشید تمامی اقدامات باید به امضا برسد ، در این مواقع بهتر است با وکیل حقوقی در ارتباط باشید تا به اشتباه نیوفتید.

آرتا ربیعی
آرتا ربیعی
4 ماه قبل

سلام
تاریخ انقضا مسئولیت هیئت مدیره شرکت سهامی خاص پایان مدت 2 ساله از تاریخ صورتجلسه مجمع است یا تاریخ آگهی ثبت روزنامه رسمی؟
مدت زمان قانونی بین تاریخ صورتجلسه و آگهی ثبت شرکت چقدر است؟

شماره تماس:
9125365024
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
ویرایشگر
پاسخ به  آرتا ربیعی
4 ماه قبل

درود بر شما انقضای مدت مسئولیت هیئت مدیره شرکتها تا حداکثر 2 سال تعیین شده که باید از زمان انتشار آگهی در نظر گرفته شود. تا حداکثر یکماه بعد از تشکیل جلسه باید آگهی منتشر شود.

ضرغام امینی
ضرغام امینی
5 ماه قبل

سلام
آیا بعد از انتخاب هیئت مدیره جدید و خروج هیئت مدیره قبلی از شرکت تمام مسئولیت هیئت مدیره قبلی از بین خواهد رفت یا نسبت به تصمیمات و امضای خود پاسخگو خواهند بود یا هیئت مدیره جدید جوابگو هستند؟

شماره تماس:
9363091243
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
ویرایشگر
پاسخ به  ضرغام امینی
5 ماه قبل

درود بر شما در صورت تنظیم صورتجلسه و موافقت اعضای هیئت مدیره تمامی مسئولیت ها به هیئت مدیره جدید منتقل می شود، پس از انتقال، حساب ها و موجودی های شرکت به هیئت مدیره جدید تحویل داده می شود.

ATENASHEKOFTEH@GMAIL.COM
ATENASHEKOFTEH@GMAIL.COM
1 سال قبل

یرای ثبت موسسه به من میگه نباید شخص در قسمت عضو رکن اداره کننده قبل از مجمع عمومی موسسین باشه،اما من براساس اساسنامه پیش رفتم،دقیقا باید چیکارکنم؟

حسین مهدیزاده
حسین مهدیزاده
1 سال قبل

سلام
آیا هئیت مدیره ایی که ده سال انتخابات برگزار نکرده و بعد از آن ناچارا مجمع گذاشته هئیت مدیره متخلف چند درصد آرا را باید بدست اورد؟؟

شماره تماس:
9130448896
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
ویرایشگر
پاسخ به  حسین مهدیزاده
1 سال قبل

با سلام دوست عزیز . این موضوع به نوع شرکت شما بستگی دارد. در صورتی که شرکت شما از نوع سهامی خاص باشد باید 50%+1 درصد آرا و در مسئولیت محدود 75% آرا ملزوم است.

علی اکبر مرادی
علی اکبر مرادی
1 سال قبل

با سلام .اگر هیئت مدیره شرکت تعاونی هیچ گونه اسناد مالی وغیر مالی را در اختیار بازرس قرار ندهد و مجمع عمومی‌ و فوق العاده تشکیل دهد و بازرس هیچ گونه گزارشی نداشته باشد تکلیف قانونی آن مجمع چیست ؟متشکرم

ثبت شرکت ایلیا
ثبت شرکت ایلیا
پاسخ به  علی اکبر مرادی
1 سال قبل

سلام چنین مجمعی قابلیت ثبت در سامانه های ثبت را ندارد

دکتر محمدرضا مروج اسکوئی
دکتر محمدرضا مروج اسکوئی
2 سال قبل

درود بر شما ، روزتون به نیکی و شادکامی ، در شرکت های سهامی خاص ، مدت زمان مسئولیت مدیر عامل و رئیس و اعضای هیات مدیره را میتوان به «مدت نا محدود » قید نمود ؟ شرکت سهامی خاص ثبت شده ای داریم که در آن مدت مسئولیت اولین هیات مدیره بمدت دو سال بوده است ، الان برای تمدید مدت مسئولیت همان اعضا و مدیر عامل ، میتوان در اظهارنامه تمدید مدت مسئولیت ، زمان تمدید را به مدت نا محدود قید نمود و به ثبت رسانید ؟ پیشاپیش از راهنمائیتون سپاسگزارم .

ثبت شرکت ایلیا
ثبت شرکت ایلیا
پاسخ به  دکتر محمدرضا مروج اسکوئی
2 سال قبل

درود برشما،روزتون بخیر باشه . طبق قانون تصدی اعضا در شرکت های سهامی خاص باید دوسال یکبار تمدید شود، و امکان تبدیل به زمان نامحدود را ندارد .