جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

راه های شناخت شرکت های دولتی

شناخت شرکت های دولتی

برای دریافت راه های شناخت شرکت های دولتی ما در کم ترین زمان راهنما و پشتیبان شما خواهیم بود. در ادامه نکات حقوقی را ارائه می دهیم .

راه های شناخت شرکت های دولتی

شرکت های دولتی در ماده(4) قانون محاسبات عمومی مصوب1/6/1366، بدین شرخ توصیف شده است : شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت ثبت شرکت تجارتی ایجاد می شود و یا به حکم دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و پیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد می شود مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می شود.

براساس ماده(3) قانون محاسبات عمومی، موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیرنظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد. براساس نیاز کشور در استان ها و مناطق مختلف، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی تشکیل گردیده است و طبق ماده 5 این قانون، به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تشکیل شده ویا می شود.

در برخی منابع حقوقی، از موارد زیر به عنوان وجوه افتراق موسسات دولتی و شرکت های دولتی نام برده شده است. شرکت های دولتی دارای ارکان (مجمع عمومی مستقل از دولت، هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس) است .

همچنین ارکان اداره کننده شرکت های دولتی شباهت زیادی به موسسات دارد. در حال حاضر شرکت های دولتی ، وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر ذی ربط و معاونان آن ها تشکیل و اداره می گردد. همچنین قاعدتا بودجه بندی شرکت های دولتی باید توسط مجمع شورای اسلامی صورت گیرد.

براساس قانون بودجه سال 1387 و همچنین سال های قبل، حدود 70 درصد بودجه سالیانه کشور مربوط به شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت است و این مطلب نیز تاکیدی بر تشابه موسسات و شرکت های دولتی از لحاظ مرجع تصویب بودجه است.

ادامه مطلب
اقدامات ضروری بعد از ثبت شرکت

اداره دارایی های شرکت های دولتی باید تابع مقررات داخلی خود و اداره موسسات دولتی تابع قانون محاسبات عمومی باشد. اما در حال حاضر دارایی شرکت های دولتی نیز تابع قانون محاسبات عمومی و مقررات دولتی است.

شرکت های دولتی

منظور از شرکت دولتی شرکت مشخصی می باشد که با اجازه قانون تحت عنوان یک شرکت به وجود آمده است و تمامی سرمایه و یا 50درصد از سرمایه ودارایی آن به دولت تعلق دارد.

ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که شرکتهای دولتی کدامند؟

یکی از انواع شرکت های دولتی شرکت ملی نفت ایران می باشد که بر اثر ملی شدن، همه سهام آن به دولت انتقال داده شده است. شرکت های دولتی تابع ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 27/12/1347 است که می گوید: شرکت های دولتی، تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده، تابع مقررات این قانون می شوند.

شناخت شرکت های دولتی

شناخت شرکت های دولتی

مطابق درخواست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به شماره نامه 37770/200 مورخ 8/2/1389 در اجرای تبصره یک ماده 4و تبصره ماده 115 قانون خدمات کشوری ایجاد و ثبت شرکت های دولتی(بیش از 50% سهام) قبل از هرگونه اقدام می بایستی علاوه براجازه مجلس شورای اسلامی و یا تجویز ایجاد و تاسیس آن به هیات وزیران نظر آن معاونت یاد شده را اخذ نمایند.

البته در برخی از قوانین موخر ایجاد شرکت های دولتی را تحت شرایطی بدون اخذ مجوزپیش بینی نموده است که می توان به ماده واحد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب24/12/1389 اشاره نمود.

لذا به موجب قانون مذکور و نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره نامه 159681/17766 مورخ 2/11/1392 سازمان های توسعه ای هر چند ماهیت دولتی دارند لکن در مناطق محروم امکان سرمایه گذاری و تملک سهام 100% شرکت را دارا می باشند.

ادامه مطلب
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در استان البرز

در ماده 18قانون اصلاح اصل 44 ایجاد شرکت های دولتی صرفا تا پایان سال 1392 امکان پذیر بوده و به نظر تاکنون این محدودیت تمدید نشده است.

در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوطه برای سازمان های دولتی تعریفی ارائه نشده است. براساس ماده 130 قانون محاسبات عمومی، از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی منحصرا به صورت وزارتخانه، موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود.

کلیه موسسات غیر انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت وسایر دستگاه های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می شوند مکلفند حداکصر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقرات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضای این فرصت، موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود.

در مواردی که جایگاه این سازمان ها، در اساسنامه و یا قانون تشکیل آن ها تعریف شده است که از جمله می توان به سازمان حسابرسی براساس ماده یک اساسنامه خود، شرکت های مادر تخصصی در بخش کشاورزی و صنعتی و راه و ساختمان ، شرکت شهرهای جدید، شرکت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ، سازمان فناوری اطلاعات وسایر موارد اشاره نمود.

در برخی از قوانین ، شرکت های دولتی صرفا در قالب شرکت های مادر تخصصی وشرکت های عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی می شود. ماده 587 قانون تجارت مقرر می دارد، موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.

وزارتخانه ها و ادارات کل استان ها، شهرستان ها و…جزء تقسیمات داخل سازمان دولت مرکزی به شمار می آیند. وزارتخانه ها، تشکیلات و ارکان داخلی دولت هستند و مامور این وزارتخانه ها، مامور دولتی ودارایی آن ها متعلق به دولت است و کلیه اعمال و قراردادهای آن ها دولتی محسوب می شود و به طور کلی تمام وزارتخانه ها و ادارات ، شخصیت حقوقی واحد محسوب می گردند.

ادامه مطلب
ثبت شرکت سهامی خاص در خراسان رضوی

علاوه بروزارتخانه ها، استانداری، فرمانداری، بخشداری و…..جزء دولت محسوب می گردند. معمولا در قانون تاسیس و اساسنامه شرکت های دولتی، نحوه تغییرات بعدی پیش بینی می گردد و در صورتی که پیش بینی لازم صورت نگرفته باشد، تصویب هر گونه تغییر با مرجع تاسیس می باشد و به دلیل این که در خصوص ثبت این شرکت ها در اداره ثبت شرکت ها سابقه ای وجود ندارد، لذا اداره مزبور از ثبت تغییرات در اساسنامه شرکت های گفته شده امتناع می نماید.

هم چنین در خصوص انحلال شرکت های دولتی به موجب ماده 134 قانون محاسبات عمومی:(انحلال شرکت های دولتی منحصرا با اجازه قانون مجاز می باشد، مگر آن که در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد) به موجب بمد (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور، دولت موظف گردید نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکت های دولتی به استثناء شرکت های مشمول اصل 44قانون اساسی، از طریق انحلال ، واگذاری و فروش سهام به بخش های خصوصی و تعاونی اقدام کند.

همچنین در ماده 7و8 قانون برنامه چهارم توسعه نیز به این مضمون تاکید شده و مقرراتی برای شفاف سازی و سازماندهی شرکت های دولتی وضع گردیده است.

با جمیع موارد فوق، تشخیص شرکت های دولتی از شرکت های خصوصی امر دشوار می باشد و متولی خاصی برای شناسایی آن در نظر گرفته نشده است و تقریبا در تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی انواع شرکت های دولتی و یا مادر تخصصی وجود دارد.

عدم ایجاد بانک اطلاعاتی شرکت های دولتی موجب بروز مشکلات و تخلفات عمده ای در مدیریت ویا سیاست گذاری آن گردیده است.

4.7/5 - (9 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
24 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محسن
محسن
20 روز قبل

با سلام شرکت ایدم تبریز دولتی هست یا خصوصی

آخرین ویرایش 20 روز قبل توسط محسن
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
ویرایشگر
پاسخ به  محسن
19 روز قبل

درود بر شما بر طبق اطلاعات دریافتی این شرکت خصوصی از نوع سهامی خاص است. اطلاعاتتان کافی نیست .

علی احمدی
علی احمدی
2 ماه قبل

سلام وقت شما بخیر، شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان یک شرکت خصوصی است یا دولتی؟

کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
ویرایشگر
پاسخ به  علی احمدی
2 ماه قبل

درود بر شما می توانید برای استعلام با داشتن شناسه ملی به سایت روزنامه رسمی مراجعه کنید.

فرشاد بهاری
فرشاد بهاری
2 ماه قبل

با سلام شرکت سبلان خودرو مایوان خصوصی است یا دولتی ؟

شماره تماس:
9383239910
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
ویرایشگر
پاسخ به  فرشاد بهاری
2 ماه قبل

درود بر شما بر اساس استعلامات انجام گرفته این شرکت خصوصی و از نوع شرکت تجاری سهامی خاص است.

مهناز مرادی
مهناز مرادی
4 ماه قبل

شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه دولتی است یا خصوصی؟

شماره تماس:
9183343053
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
ویرایشگر
پاسخ به  مهناز مرادی
4 ماه قبل

با سلام دوست عزیز جزو ارگان های دولتی می باشد

مصطفی دیوان طلب
مصطفی دیوان طلب
5 ماه قبل

سلام شرکت بهساز نگهدار حامی شهر دولتی است یا خیر؟

شماره تماس:
9126342582
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
ویرایشگر
پاسخ به  مصطفی دیوان طلب
5 ماه قبل

درود بر شما . شرکت مدنظر شما بر اساس استعلام انجام شده خصوصی از نوع با مسئولیت محدود می باشد

محمد
محمد
8 ماه قبل

باسلام وخسته نباشیدببخشیدمن میتونم اسم شرکت رابه شمابگم وشمااستعلام بگیریدکه ببینیدشرکت دولتی هست یاخصوصی؟اصلاسامانه ای برای تشخیص وراهنمایی وجودداردیافقط شاخص های شرکت دولتی راعنوان میکنید مثلا شرکت آبایان پروفیل دزدزفول که ازسال1396تاسیس شده است شرکت دولتی هست یاخصوصی؟

ثبت شرکت ایلیا
ثبت شرکت ایلیا
پاسخ به  محمد
8 ماه قبل

سلام ، وقتتون بخیر باشه . البته موردی نداره جهت هماهنگی در این حوزه با شماره تماسهای موجود در سایت تماس حاصل فرمایید .

farshid
farshid
10 ماه قبل

با سلام شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰ خصوصی است یا دولتی

ثبت شرکت ایلیا
ثبت شرکت ایلیا
پاسخ به  farshid
10 ماه قبل

تشخیص دولتی یا خصوص یا خصولتی بودن یک شرکت بر اساس ثبت آن نیست

foad
foad
11 ماه قبل

سلام ستاد اجرایی فرمان امام خصوصی یا دولتی است؟

ثبت شرکت ایلیا
ثبت شرکت ایلیا
پاسخ به  foad
11 ماه قبل

سلام دولتی است

فواد قریشی
فواد قریشی
11 ماه قبل

سلام بنیادمسکن انقلاب اسلامی خصوصی یا دولتی است؟

حسین
حسین
پاسخ به  فواد قریشی
9 ماه قبل

بنیاد مسکن موسسه غیر انتفاعی میباشد

ثبت شرکت ایلیا
ثبت شرکت ایلیا
پاسخ به  حسین
9 ماه قبل

سلام عرض کردم ، در خدمتتون هستم . این موضوع سوالتونه ؟

ثبت شرکت ایلیا
ثبت شرکت ایلیا
پاسخ به  فواد قریشی
11 ماه قبل

دولتی

کاظم
کاظم
1 سال قبل

سلامشرکت صنعتی و معدنی ایرانی به شماره ثبت ۲۷۲۳ خصوصی یا دولتی است؟ متشکر

ثبت شرکت ایلیا
ثبت شرکت ایلیا
پاسخ به  کاظم
1 سال قبل

سلام می توانین با مراجعه به سایت شناسه ملی از دولتی یا خصوصی بودن این شرکت مطلع بشین

فواد
فواد
1 سال قبل

سلام شرکت توسعه مسکن وابسته به بنیاد مسکن شرکتی خصوصی یاد دولتی است؟

ثبت شرکت ایلیا
ثبت شرکت ایلیا
پاسخ به  فواد
1 سال قبل

سلام خصولتی هستن