درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

استعلام کد حوزه مالیاتی

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 14 مرداد 1400


جستجوی کد واحد مالیاتی

با توجه به اینکه تعداد پرونده های مالیاتی در هر شهری بالا می باشد در هر حوزه مالیاتی هر پرونده نزد یک ممیز و یا گروه مالیاتی می باشد.با کامل نمودن فرم مشاوره آنی ثبت شرکت ایلیا و تماس کارشناسان ثبت شرکت ایلیا با شما و بهره مندی شما از مشاوره کارشناسان ثبت شرکت ایلیا می توانید از شیوه جستجوی کد واحد مالیاتی مطلع شوید.هم چنین می توانید با شماره تلفن های 32137-026 و26655119-021 تماس حاصل کنید.

جستجو کد واحد مالیاتی تهران

متقاضیانی محترمی که در جستجو کد واحد مالیاتی تهران و جستجو کد واحد مالیاتی مشهد می باشید.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دو موضوع فوق الذکر می توانید با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و از راهنمایی های کارشناسان ما بهره مند شوید.مشاوران و کارشناسان ثبت شرکت ایلیا مفتخرند مشاور امور ثبتی شما متقاضیان گرامی باشند.

استعلام کد حوزه مالیاتی

همه شرکتها و موسسه هایی که در اداره ثبت شرکتها ثبت شده اند باید به منظور تعیین حوزه مالیاتی خود و استعلام کد حوزه مالیاتی مبادرت نمایند .برای اموری اعم از اخذ کد اقتصادی،شرکت در مناقصه ها و مزایده ها،اخذ کارت بازرگانی،اخذ تسهیلات بانکی،افتتاح حساب بانکی و تشکیل پرونده پرونده کارکنان شرکت تعیین حوزه مالیاتی انجام می شود.جهت بیشتر شدن درآمد‎های مالیاتی،کم شدن هزینه وصول مالیات،رضایت مندی مودیان،شفافیت در عملکرد و پیاده سازی آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‎های مستقیم اهداف پروژه تفکیک اداره کل مالیات بر شرکت‎ها حوزه مالیاتی شکل گرفته است.مطابق ماده ۱۱۰ قانون مالیات،همه اشخاص حقوقی وظیفه دارند تا ترازنامه، اظهارنامه، سود و زیان متکی به دفاتر، اسناد و مدارک خود را حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی به همراه لیست اسامی تمامی شرکا، سهامداران و میزان سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. این امر باید در اداره امور مالیاتی که مقر فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن قرار دارد بعد از ارائه اولین لیست مدارک مذکور، در سنوات بعدی فهرست تغییرات کافی خواهد بود. شهر تهران،محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در داخل کشور اقامتگاه یا نمایندگی ندارند می‎باشد.مطابق ماده فوق الذکر، در رابطه با کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز حکم جاری می‎شود.

کد واحد مالیاتی

پس از ثبت شرکت شما یک مودی مالیاتی و یک فعال اقتصادی محسوب می شوید که باید این موضوع را ضمن تشکیل پرونده مالیاتی به اداره دارایی اعلام فرمایید و جهت استعلام کد حوزه مالیاتی مبادرت نمایید.جهت تشکیل پرونده مالیاتی ابتدا باید حوزه مالیاتی مشخص شود و شماره واحد مالیاتی شما که یک شماره شش رقمی است و نشان دهنده حوزه مالیاتی شما و نوع واحد آن می باشد.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کد واحد مالیاتی می توانید با شماره تلفن های 32137-026و26655119-021 تماس بگیرید.

نحوه دریافت شماره حوزه مالیاتی و گلاسه پرونده

اشخاص حقوقی،مطابق ماده 110 قانون مالیات های مستقیم موظف می باشند تا اظهارنامه،حساب سود وزیان،ترازنامه و همچنین مدارک خودشان را حداکثر تا 4ماه بعد از سال مالیاتی به همراه لیست هویتی شرکا وسهامداران و نشانی هر کدام یک از آن ها را به سازمان مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن قرار دارد ارائه نماید. مضاف بر آن یک کلاسه پرونده نیز جهت استعلام پرونده فیزیکی شما در اداره دارایی به پرونده شرکت شما در اداره مالیات تعلق می گیرد.لازم به ذکر است که از آنجایی که تعداد پرونده های مالیاتی در هر شهر بالا است در هر حوزه مالیاتی هر پرونده نزد یک ممیز یا گروه مالیاتی می باشد.با مراجعه به حوزه مالیاتی خود می توانید از نحوه دریافت شماره حوزه مالیاتی و کلاسه پرونده خود نیز اطلاع حاصل نمایید.

حوزه مالیاتی

همه شرکتها و موسسه هایی که در اداره ثبت شرکتها ثبت شده اند باید به منظور تعیین حوزه مالیاتی خود مبادرت نمایند.برای اموری اعم از اخذ کد اقتصادی،شرکت در مناقصه ها و مزایده ها،اخذ کارت بازرگانی،اخذ تسهیلات بانکی،افتتاح حساب بانکی و تشکیل پرونده پرونده کارکنان شرکت تعیین حوزه مالیاتی انجام می شود.جهت بیشتر شدن درآمد‎های مالیاتی،کم شدن هزینه وصول مالیات،رضایت مندی مودیان،شفافیت در عملکرد و پیاده سازی آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‎های مستقیم اهداف پروژه تفکیک اداره کل مالیات بر شرکت‎ها حوزه مالیاتی شکل گرفته است.مطابق ماده ۱۱۰ قانون مالیات،همه اشخاص حقوقی وظیفه دارند تا ترازنامه، اظهارنامه، سود و زیان متکی به دفاتر، اسناد و مدارک خود را حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی به همراه لیست اسامی تمامی شرکا، سهامداران و میزان سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. این امر باید در اداره امور مالیاتی که مقر فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن قرار دارد بعد از ارائه اولین لیست مدارک مذکور، در سنوات بعدی فهرست تغییرات کافی خواهد بود. شهر تهران،محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در داخل کشور اقامتگاه یا نمایندگی ندارند می‎باشد.مطابق ماده فوق الذکر، در رابطه با کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز حکم جاری می‎شود.

 

استعلام کد حوزه مالیاتی

 

شماره واحد مالیاتی

منظور از شماره واحد مالیاتی شماره شش رقمی می باشد که نشان دهنده نوع واحد مالیاتی شما ومحل آن است.هم چنین شماره واحد مالیاتی در اداره دارایی تحت عنوان استعلام پرونده فیزیکی دارایی است.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شماره واحد مالیاتی می توانید با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید.

چگونگی تعیین حوزه مالیاتی

درباره چگونگی تعیین حوزه مالیاتی باید بگوییم که باید به نزدیکترین حوزه مالیاتی و واحد مالیاتی مقر فعالیت شرکت رجوع نمایید و به بخش تشکیل پرونده مالیاتی مراجعه کنید و مدارک مورد نیاز را کامل کنید و به اداره مالیاتی ارائه نمایید.خاطر نشان می شویم که شما با مشخص نمودن حوزه مالیاتی می توانید امور مالیاتی خود را در همان حوزه به انجام برسانید.

 

ثبت شرکت و برند ایلیا

 

کد حوزه مالیاتی

برای کسب اطلاعات در خصوص کد حوزه مالیاتی می توانید با شماره تلفن32137-026 تماس حاصل نمایید.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده و تعیین شماره حوزه مالیاتی

مدارک مورد نیاز برای تعیین حوزه ی مالیاتی عبارت است از:

  • یک نسخه کپی پروانه کسب
  • کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا
  • ارائه درخواست اظهارنامه مالیاتی به همراه امضا تمامی صاحبان امضا
  • ارائه قبوض تلفن و برق مرکز اصلی شرکت
  • کپی مدارک ثبتی شرکت (اساسنامه،آگهی های تاسیس و مدارک ثبتی)
  • آدرس مندرج در اجاره نامه یا آدرس رسمی و ثبت شده شرکت باید یکسان باشد.
  • چنانچه ملک شرکت اجاره ای باشد،ارائه اصل اجاره نامه الزامی است که اجاره نامه باید کد رهگیری داشته باشد.

قابل توجه است،طبق قانون،آدرس شرکت می بایست آدرسی واقعی بوده و ملک مورد نظر اداری یا تجاری باشد.در غیر این صورت شرکت متخلف محسوب گردیده و قابلیت اخذ کداقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی را نخواهد داشت.لذا،نشانی منزل مسکونی موقعیت تشکیل پرونده مالیاتی را ندارد.

در پایان لازم است تاکید شود که پس از ثبت شرکت ظرف دوماه باید نسبت به تعیین شماره حوزه مالیاتی ، تشکیل پرونده دارایی ، اخذ کد اقتصادی و دفاتر پلمپ قانونی شرکت اقدام نمود.

زیرا پس از طی این مدت چنانچه در این زمینه اقدامی نشود شرکت شما مشمول جرمه علی الراس خواهد شد.

موسسه ثبتی حقوقی ایلیا با استفاده از وکلای مجرب در حوزه امور مالیاتی انجام این امور در حوزه استان البرز و تهران را در اسرع وقت برای شما عزیزان به انجام می رساند.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

شعبه کرج: 137 32 – 026
شعبه تهران :119 55 266 – 021
سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، هم چنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کدحوزه مالیاتی بجنورد
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا
باید از اداره دارایی یا سامانه اداره دارایی دریافتش کنین
پاسخ
سلام. شماره واحد معاملاتی 333431 مربوط به کجاست؟
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
سوال شما مربوط به حوزه کاری ما نمی باشد
پاسخ
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید