• ثبت طرح صنعتی در اهواز

در کل وقتی طرحی قابلیت پیاده سازی و ارائه به بازار راداشته باشد باید در اولین گام به نام صاحب ایده یا طراح ثبت گردد چرا که اگر محصول تولید شده نصیب به محصولات تولید شده قبلی برتری محسوسی داشته باشد می تواند از خدمات وحمایت های دولتی بهرمند شود

لازم به ذکر است که مجتمع ثبتی بین الملل ایلیا شما را در مسیر پیشرفت وثبت هرنوع طرح صنعتی حمایت می کند وبا ثبت طرح وایده صنعتی انحصار محصول تولید شده در اختیار خودتان قرار می گیرد واجازه تولید یا کپی برداری از محصول شما را نخواهد داشت

برای جذب بیشتر مشتریان وافزایش سهم فروش در بازار باید شکل ظاهری محصول تولید شده خود را تحت انحصار قرار دهید

ثبت طرح صنعتی چیست

معمولا ثبت طرح صنعتی به ظاهر وشکل کلی یک محصول اشاره می کند ولی در لسان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصا به شکل یک کالا وتزیئنات به کار رفته درآن برای چشم نوازی ومعرفی نوع فعالیت یک کالا را دارد در ضمن باید در نظر داشته باشیم آنچه که در پایگاه مالکیت معنوی به عنوان طرح به ثبت می رسد شکل ظاهری محصول است نه کارکرد آن در کل اگر تغییری در کارکرد بک محصول بوجود آید باید آن را در قالب یک اختراع به ثبت برسانیم نه طرح صنعتی

  • محصولات مطرح به عنوان طرح صنعتی

به گونه ای که در توضیحات گفته شد محصولات از نوع طرح صنعتی یا صنایع دستی قابلیت ثبت به عنوان طرح صنعتی را دارند مثلا فرش –طلاجات-وسرامیک و

به زبان ساده تر می توان عنوان کرد که ثبت طرح صنعتی بیشتر به شکل کلی وظاهر محصولات می پردازد مثلا یک میز کامپیوتر زمانی که یک طرح صنعتی خوب است که با رعایت شکل کلی وظاهر زیبا در هنگام کارکردن با سیستم احساس خستگی نکرد

ویژگی های طرح صنعتی در اهواز

به عنوان یک قاعده اساسی وکلی میتوان ثبت طرح صنعتی در اهواز را در 3 بخش معرفی کرد

  1. شکل یک محصول که ویژگی سه بعدی آن باشد
  2. خطوط رنگها وتزیئنات محصول که ویژگی دو بعدی آن باشد
  3. ترکیبی از دو ویژگی یاد شده
  • حمایت از طرح صنعتی چه حقوقی به دارنده آن می دهد؟

زمانی می توان از یک طرح صنعتی درمحصول یا کالایی حمایت کرد که به صورت قانونی در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد تا اشخاص ثالث از کپی برداری یا ثکثیر یا واردات وصادرات غیر مجاز آن بهره نبرند

مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی در اهواز

کامل کردن اظهارنامه تقاضای ثبت طرح

مدارک شناسایی متقاضی

اشخاص حقیقی:برابر اصل شده مدارک شناسایی

اشخاص حقوقی:مدارک شناسایی صاحبان امضا آگهی تلسیس وآخرین تغییرات شرکت

در صورتی که تقاضا توسط شخص دیگری اعلام شده است باید مدارک هویتی نیز ضمیمه گردد

ثبت اختراع در اهواز

اختراع در کل حاصل تلاش وثمره وتراوش ذهنی وفکری مخترع در قالب فرایند صنعتی باید یک محصول صنعتی متبلور می شود لازم به ذکر است که بدانید در هر کجای دنیا که باشید زمانی میتوانید از اختراع شما حمایت کرد که طبق شرایط وقانون ان کشور اختراع خود را به ثبت رسانده باشید

معمولا پس از ثبت اختراع به صورت به دو صورت از اختراع حمایت می شود

حمایت ایجابی:یعنی اینکه دارنده از تلاش ذهنی وخلاقیت خود بهره ببرد

حمایت سلبی:مکلف میکند که سایرین به حقوق حاصل از تلاش ذهنی وفکری احترام گذاشته ومانع هرگونه استفاده بدون اجازه صاحب اختراع می شود

بدین صورت مخترع اجازه ساخت ،صادرات وواردات ،استفاده وفروش محصول را که از طریق این فرآیند می آید را دارد

مدارک مورد نیاز جهت ثبت اختراع در اهواز
  • تکمیل کردن اظهارنامه وامضا آن
  • متروح یا توصیف اختراع حداقل باید برای نوشتن اختراع از برگه استفاده می شود
  • نقشه های اختراع باید از روی مقیاس متروی تنظیم شود حداقل باید از کاغذ 34*22استفاده شود
  • ادعانامه اختراع باید به طور کامل شرح داده شود تا از جنبه های ادعایی اختراع واضح بیان گردد
  • مدارک شناسایی صاحب اختراع