جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

صفر تا صد ثبت شرکت تضامنی در کرج

ثبت شرکت تضامنی در کرج

در شرکت تضامنی، شخصیت شرکاء و اعتبار آنان از نظر اقتصادی نقش مهمتری از سرمایه شرکت دارد. از این رو برای ثبت شرکت تضامنی در کرج نیازمند کسب اطلاعات دارید که در ادامه متن زیر راهنمای شما عزیزان خواهیم بود.

ثبت شرکت تضامنی در کرج

شرکت های تضامنی شرکت هایی هستند که بین چند شخص تشکیل میگردد در اسم شرکت تضامنی باید نام یکی از شرکا قید گردد و همانطور که از نام آن پیداست شریکی که اسمش در نام شرکت قید مسئولیت تضامنی را برعهده دارد به عنوان مثال “شرکت تضامنی محمدی و شرکا”

مسئولیت شرکا با توجه به تعهدات مقرر در شرکت تضامنی نامحدود می باشید در صورتی که سرمایه ثبت شرکت برای پرداخت خسارت وارد شده به شرکت کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت کلیه خسارات می باشند هر شریکی که ضرر و زیان وارد شده را پرداخت نمود می تواند به نسبت سهم الشرکه هریک از شرکاء دیگر مبالغ پرداختی خود را از ایشان مطالبه نماید.

شرکت های تضامنی تنها میتوانند یک مدیر عامل داشته باشند حتی اگر هیئت مدیره نداشته باشند توجه داشته باشید مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره می توانند خارج از شرکا باشند.

راهنمای ثبت شرکت تضامنی درکرج

 • نحوه انتخاب و عزل مدیر شرکت تضامنی در کرج

به استناد مواد مندرج در قانون شرکتهای تضامنی توسط حداقل یک مدیر که که از میان سهامداران و یا خارج از سهامداران منتخب گردیده است اداره می گردد.

در صورتی كه مدیران از بین شركا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند.

با توجه به شرایط اساسنامه به اتفاق ارا سایر شركا قابل عزل می باشند.

مدیر غیر شریك با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اكثریت شركا معزول می شود.

اگر مدیر یا مدیران در شركتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعداً صورت گرفته باشد.

در این صورت شركا می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.

 • قلمرو محدودیت اختیارات مدیر شرکت تضامنی در کرج

مدیر منتخب در شرکت تضامنی برای آنکه بتواند در مقابل اشخاض ثالث متهعد باشد باید در محدوده اختیارات خود در شرکت اتخاد تصمیم نماید در غیر این صورت خود به تنهایی مسئول کلیه تعهدات می باشد.

دردو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریك شركت تضامنی به طور صریح اشاره شده است:

 • مسئولیت مدنی مدیر شركت تضامنی در کرج

مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت در حقیقت از مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و در مقابل شرکا از اصول حقوق مدنی می باشد

 • تقسیم سود در شرکت تضامنی در کرج

کلیه منافع در شرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه در بین شرکا تقسیم می گردد مگر آنکه در شرکتنامه ترتیب مقرر گردیده باشد به همین خاطر تقسیم هر نوع منفعتی در شرکت تا زمانی که میزان سهم الشرکه اعضا بر اثر خسارت های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود.

ثبت شرکت تضامنی در کرج

تعریف شرکت تضامنی در کرج

طبق ماده 116 قانون تجارت، «شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود، اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

 • چند عنصر اساسی تعریف

الف – اسم مخصوص: در اسم شرکت تضامنی، باید عبارت «شرکت تضامنی» و یا لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذكر شود.

مطابق ماده 117 قانون تجارت، در شرکتهای خانوادگی بعد از ذکر نام شریک اصلی باید عبارت «و پسران» یا «برادران» ذکر شود و در سایر شرکت ها بعد از نام شریک او شرکاء» ذکر شود.

ذکر نام شخص در اسم شرکت از ویژگی های شرکت تضامنی و نسبی» است و سایر شرکتها حق چنین کاری را ندارند.

ب- مسئولیت تضامنی: «تضامنی بودن مسئولیت شرکاء» یعنی اینکه طلبکاران شرکت برای وصول تمام طلب خود می توانند به هر یک از شرکاء» رجوع کنند و مراجعه به یکی از شرکاء مانع مراجعه به شرکاء دیگر نیست.

ج- نامحدود بودن مسئولیت: ماده 124 تصریح می کند که « پس از انحلال، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و هیچ یک از شرکاء نمی تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او بیشتر است از پرداخت قروض شرکت امتناع کند.»

تشکیل شرکت تضامنی در کرج

طبق ماده 118 قانون تجارت: «شرکت تضامنی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. لذا می توان گفت که برای تشکیل شرکت تضامنی در امر زیر ضروری است:

تنظیم شرکت نامه و امضاء آن

پرداخت سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه نقدی

 • الف – تنظیم شرکت نامه و امضاء آن

شرکت نامه، در واقع یک نوع «عقد» می باشد که باید مکتوب بوده و به ثبت برسد. اول – طبق ماده 124، اصولاَ مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه آنهاست مگر اینکه در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

دوم – طبق ماده 133، جز در مورد ماده 132، شرکت نمی تواند شریکی را مجبور نماید که بیش از آنچه که در شرکت نامه مقرر شده است، به شرکت سرمایه بدهد. بر طبق ماده 137، تنظیم اساسنامه در شرکت های تضامنی، ضروری نیست.

 • ب- پرداخت سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی

در شرکتهای تضامنی، تمام سرمایه نقدی در زمان تشکیل شرکت باید پرداخت و سرمایه غیرنقدی باید ارزیابی و تسلیم شود و اگر آورده شركاء از میزان ذکر شده کمتر باشد به حقوق افراد ثالث، لطمه وارد می شود.

ماده 122 مقرر می دارد: “در شرکت تضامنی، اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد، باید سهم الشرکه مزبور قبلا به تراضی تمام شرکاء تقویم شود”.

اداره ثبت شرکت تضامنی در کرج

در ماده ۱۲۰ حقوق تجارت: در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج از سازمان به سمت مدیریت تعیین نمایند. ماده 121 حقوق تجارت: «حدود مسئولیت مدیر یا مدیران همان است که در ماده 51 مقرر شده است.»

ماده ۵۱ قانون تجارت: «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد در صورتی که تعداد مدیران متعدد باشد، باید طبق اساسنامه تصمیم گیری شود و تغییر مدیر یا مدیران، باید با رضایت تمام شرکا و یا به موجب حکم دادگاه و دلایل موجه، صورت می گیرد.

در صورتی که انتخاب مدیر از خارج شرکت و با تصمیم اعضاء و بدون ذکر در اساسنامه باشد، عزل او در هر زمان با اکثریت آراء شرکاء انجام می شود.

معمولاً در شرکتهای تضامنی، موسس شرکت یا یک نفر از شرکاء به عنوان مدیر انتخاب می شود.

سود و زیان و سرمایه شرکت تضامنی در کرج

مسئولیت شرکاء در شرکت تضامنی تضامنی و نامحدود است و سود و زیان نسبت به سرمایه تقسیم می شود.

نحوه کلی تقسیم سود و زیان: طبق ماده 119 قانون تجارت در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» و «طبق ماده 124، مسئولیت هر یک از شرکا در پرداخت قروض شرکت به نسبت سرمایه است » و در کلیه شرکت ها تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه است.

نحوه استثنائی تقسیم سود و زیان: ممکن است در مورد بعضی از افراد تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه نباشد، مثلا جذب سرمایه شخصی که دارای امتیاز بخصوصی باشد.

در این صورت این امر در مسئولیت شرکاء نسبت به افراد ثالث مؤثر نیست و ثالثاً چنین امتیازی باید با رضایت کلیه شرکاء باشد.

تکمیل سرمایه: طبق ماده 132، اگر در نتیجه ضررهای وارده، سهم الشرکه شرکاء کم شود، تا زمانی که این کمبود جبران نشده پرداخت هر نوع سود به شرکاء ممنوع می باشد.

فسخ و انحلال شرکت تضامنی در کرج

تفاوت فسخ و انحلال: انحلال شرکت فقط در مواردی که قانون پیش بینی کرده است حاصل می شود و فسخ، حقی است که در اختیار هر یک از شرکاء است که با رعایت ضوابط مربوطه می توانند از حق فسخ خود استفاده کنند.

الف – فسخ شرکت تضامنی

طبق ماده 137 قانون تجارت، در صورتی شریک می تواند از حق فسخ خود استفاده کند که شرایط زیر جمع باشد:

 • در اساسنامه شرکت، این حق از شرکاء سلب نشده باشد.
 • تقاضای فسخ به قصد زیان رسانیدن به سایر شرکا نباشد.
 • از تاریخ تقاضای فسخ 6 ماه گذشته باشد.
 • در موقع اتمام محاسبه سالیانه به عمل آمده باشد.

دلایل انحلال شركت تضامنی در کرج

 • کلیه شرکتهای تضامنی برای انجام یک هدف مشخصی تاسیس شده است در صورتی که این امر اتفاق نیوفتد می توانند شرکت را منحل نمایند.
 • شرکتها برای مدت معینی تاسیس شده است و با پایان آن مدت تمدید به اداره ثبت شرکتها اعلام نگردد.
 • چنانچه شرکت دچار ورشکستگی گردد.
 • یا مجمع عمومی فوق العاده در شرکت تضامنی تصمیم به انحلال بگیرند.
 •  رضایت کلیه شرکا شرکت.
 • در صورتی که هریک از شرکا ورشکست شود و سهم آن در شرکت کافی برای پرداخت دیون نباشد می تواند تقاضای انحلال نماید.
 • اگر یکی از شرکا شرکت را فسخ نماید
 • در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركاء

در صورت تمایل به اخذ مشاوره تخصصی در زمینه ثبت شرکت تضامنی در کرج می توانید با مجتمع ثبتی ایلیا تماس گرفته و از مشاوره حقوقی بهره ببرید.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها