جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

ثبت شرکت تضامنی در کرج

ثبت شرکت تضامنی در کرج

در شرکت تضامنی، شخصیت شرکاء و اعتبار آنان از نظر اقتصادی نقش مهمتری از سرمایه شرکت دارد. از این رو برای ثبت شرکت تضامنی در کرج نیازمند کسب اطلاعات دارید که در ادامه متن زیر راهنمای شما عزیزان خواهیم بود.

توضیح ثبت شرکت تضامنی در کرج

شرکتهای تضامنی شرکتهایی هستند که بین چند شخص تشکیل میگردد در اسم شرکت تضامنی می بایست نام یکی از شرکا قید گردد و همانطور که از نام آن پیداست شریکی که اسمش در نام شرکت قید مسئولیت تضامنی را برعهده دارد به عنوان مثال “شرکت تضامنی محمدی و شرکاء”

مسئولیت شرکا با توجه به تعهدات مقرر در شرکت تضامنی نامحدود میباشید در صورتی که سرمایه ثبت شرکت برای پرداخت خسارت وارد شده به شرکت کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت کلیه خسارات می باشند هرشریکی که ضرر و زیان وارد شده را پرداخت نمود می تواند به نسبت سهم الشرکه هریک از شرکاء دیگر مبالغ پرداختی خود را از ایشان مطالبه نماید.

شرکتهای تضامنی تنها میتوانند یک مدیرعامل داشته باشند حتی اگر هیئت مدیره نداشته باشند توجه داشته باشید میدرعامل و اعضاء هیئت مدیره میتوانند خارج از شرکا باشند.

راهنمای ثبت شرکت تضامنی درکرج

 • نحوه انتخاب و عزل مدیر شرکت تضامنی

به استناد مواد مندرج در قانون شرکتهای تضامنی توسط حداقل یک مدیر که که از میان سهامداران و یا خارج از سهامداران منتخب گردیده است اداره می گردد. در صورتی كه مدیران از بین شركا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند. با توجه به شرایط اساسنامه به اتفاق ارا سایر شركا قابل عزل می باشند. مدیر غیر شریك با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اكثریت شركا معزول می شود.

اگر مدیر یا مدیران در شركتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد. در این صورت شركا می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.

 • قلمرو محدودیت اختیارات مدیر شرکت تضامنی

مدیر منتخب در شرکت تضامنی برای آنکه بتواند در مقابل اشخاض ثالث متهعد باشد باید در محدوده اختیارات خود در شرکت اتخاد تصمیم نماید در غیر این صورت خود به تنهایی مسئول کلیه تعهدات می باشد.

دردو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریك شركت تضامنی به طور صریح اشاره شده است:

 • مسئولیت مدنی مدیر شركت تضامنی در کرج

مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت در حقیقت از مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و در مقابل شرکا از اصول حقوق مدنی می باشد

 • تقسیم سود در شرکت تضامنی

کلیه منافع در شرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه در بین شرکا تقسیم می گردد مگر آنکه در شرکتنامه ترتیب مقرر گردیده باشد به همین خاطر تقسیم هرنوع منفعتی در شرکت تا زمانی که میزان سهم الشرکه اعضاء بر اثر خسارت های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود.

انحلال شركت تضامنی در کرج

 1. کلیه شرکتهای تضامنی برای انجام یک هدف مشخصی تاسیس شده است در صورتی که این امر اتفاق نیوفتد میتوانند شرکت را منحل نمایند
 2. شرکت برای مدت معینی تاسیس شده است و با پایان آن مدت تمدید به اداره ثبت شرکتها اعلام نگردد.
 3. چنانچه شرکت دچار ورشکستگی گردد.
 4. یا مجمع عمومی فوق العاده در شرکت تضامنی تصمیم به انحلال بگیرند.
 5.  رضایت کلیه شرکا شرکت.
 6. در صورتی که هریک از شرکا ورشکست شود و سهم آن در شرکت کافی برای پرداخت دیون نباشد می تواند تقاضای انحلال نماید.
 7. اگر یکی از شرکا شرکت را فسخ نماید
 8. در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركاء
ادامه مطلب
ثبت شرکت سهامی عام 【مشاوره رایگان ثبتی✔️】

ثبت شرکت تضامنی در کرج

تعریف شرکت تضامنی در کرج

طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت، «شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود، اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

 • چند عنصر اساسی تعریف

الف – اسم مخصوص: در اسم شرکت تضامنی، باید عبارت «شرکت تضامنی» و یا لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذكر شود. مطابق ماده ۱۱۷ قانون تجارت، در شرکتهای خانوادگی بعد از ذکر نام شریک اصلی باید عبارت «و پسران» یا «برادران» ذکر شود و در سایر شرکت ها بعد از نام شریک او شر کاء» ذکر شود. ذکر نام شخص در اسم شرکت از ویژگی های شرکت تضامنی و نسبی» است و سایر شرکتها حق چنین کاری را ندارند.
ب- مسئولیت تضامنی: «تضامنی بودن مسئولیت شرکاء» یعنی اینکه طلبکاران شرکت برای وصول تمام طلب خود می توانند به هر یک از شرکاء» رجوع کنند و مراجعه به یکی از شرکاء مانع مراجعه به شرکاء دیگر نیست.
ج- نامحدود بودن مسئولیت: ماده ۱۲۴ تصریح می کند که «…. پس از انحلال، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و هیچیک از شرکاء نمی تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او بیشتر است از پرداخت قروض شرکت امتناع کند.»

تشکیل شرکت تضامنی در کرج

طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت: «شرکت تضامنی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. لذا می توان گفت که برای تشکیل شرکت تضامنی در امر زیر ضروری است:

تنظیم شرکت نامه و امضاء آن

پرداخت سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه نقدی

 • الف – تنظیم شرکت نامه و امضاء آن

شرکت نامه، در واقع یک نوع «عقد» می باشد که باید مکتوب بوده و به ثبت برسد. اول – طبق ماده ۱۲۴، اصولا مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه آنهاست مگر اینکه در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد. دوم – طبق ماده ۱۳۳، جز در مورد ماده ۱۳۲، شرکت نمی تواند شریکی را مجبور نماید که بیش از آنچه که در شرکت نامه مقرر شده است، به شرکت سرمایه بدهد. بر طبق ماده ۱۳۷، تنظیم اساسنامه در شرکت های تضامنی، ضروری نیست.

 • ب- پرداخت سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی

در شرکتهای تضامنی، تمام سرمایه نقدی در زمان تشکیل شرکت باید پرداخت و سرمایه غیرنقدی باید ارزیابی و تسلیم شود، و اگر آورده شركاء از میزان ذکر شده کمتر باشد به حقوق افراد ثالث، لطمه وارد می شود. ماده ۱۲۲۰ مقرر می دارد: “در شرکت تضامنی، اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد، باید سهم الشرکه مزبور قبلا به تراضی تمام شرکاء تقویم شود”.

اداره شرکت تضامنی در کرج

در ماده ۱۲۰ حقوق تجارت: در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج از سازمان به سمت مدیریت تعیین نمایند. ماده ۱۲۱ حقوق تجارت: «حدود مسئولیت مدیر یا مدیران همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده است.»

ماده ۵۱ قانون تجارت: «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد در صورتی که تعداد مدیران متعدد باشد، باید طبق اساسنامه تصمیم گیری شود و تغییر مدیر یا مدیران، باید با رضایت تمام شرکاء و یا به موجب حکم دادگاه و دلایل موجه، صورت می گیرد. در صورتی که انتخاب مدیر از خارج شرکت و با تصمیم اعضاء و بدون ذکر در اساسنامه باشد، عزل او در هر زمان با اکثریت آراء شرکاء انجام می شود. معمولا در شرکتهای تضامنی، مؤسس شرکت یا یک نفر از شرکاء به عنوان مدیر انتخاب می شود.

ادامه مطلب
آدرس اداره ثبت شرکت های شيراز

سود و زیان و سرمایه

مسئولیت شرکاء در شرکت تضامنی تضامنی و نامحدود است و سود و زیان نسبت به سرمایه تقسیم می شود.

الف – نحوه کلی تقسیم سود و زیان: طبق ماده ۱۱۹ قانون تجارت در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» و «طبق ماده ۱۲۴، … مسئولیت هر یک از شرکاء در پرداخت قروض شرکت به نسبت سرمایه است …» و در کلیه شرکت ها تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه است.

ب- نحوه استثنائی تقسیم سود و زیان: ممکن است در مورد بعضی از افراد تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه نباشد، مثلا جذب سرمایه شخصی که دارای امتیاز بخصوصی باشد. در این صورت این امر در مسئولیت شرکاء نسبت به افراد ثالث مؤثر نیست و ثالثا چنین امتیازی باید با رضایت کلیه شرکاء باشد.

ج- تکمیل سرمایه: طبق ماده ۱۳۲، اگر در نتیجه ضررهای وارده، سهم الشرکه شرکاء کم شود، تا زمانی که این کمبود جبران نشده پرداخت هر نوع سود به شرکاء ممنوع می باشد.

شخصیت شرکاء در شرکتهای تضامنی

منظور از شخصیت شرکاء، شخصیت اقتصادی آنها می باشد که می تواند ضامن پرداخت بدهی های احتمالی شرکت، علاوه بر سرمایه باشد. شخصیت شرکاء دارای اهمیت خاصی است که به شرح آنها می پردازیم:

 • الف – تغییر شریک

در موارد زیر ممکن است تغییر شریک پیش آید:

1- نقل و انتقال سهم الشرکه

۲- فوت یا محجوریت

٣- ورشکستگی شریک.

١- انتقال سهم الشرکه

طبق ماده ۱۲۳: «در شرکت تضامنی، هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء». در این صورت شریک جدید مسئولیت قروض قبلی شرکت را نیز به عهده خواهد داشت. ماده ۱۲۵: هر کس به عنوان ضامن در شرکت تضامنی داخل شود، متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروض هم خواهد بود.

۲- فوت یا محجوریت شریک

در صورتی که یکی از شرکاء فوت کند یا محجور شود، ادامه کار شرکت بستگی به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی دارد، که نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور در سود و زیان شریک خواهد بود، در صورت عدم رضایت، در سود (در مدت مذکور) شریک بوده و در ضرر سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضاء یک ماه در حکم اعلام رضایت است.

٣- ورشکستگی شریک

طبق ماده ۱۳۸، ورشکستگی یکی از شرکاء نیز ممکن است منجر به انحلال شرکت شود ولی طبق ماده ۱۳۱، در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و در صورت درخواست یکی از طلبکاران شخصی شرکاء، و نیز در صورت فوت شریک، شرکاء می توانند سهم آن شریک را نقدا داده و او را از شرکت اخراج کنند همین حکم در مورد فوت شریک نیز جاری است.

 • ب- تهاتر

تهاتر عبارت است سقوط دین شخصی نسبت به طلبکار خود که از دائن خود طلبکار می گردد. شخصیت شرکاء از شرکت جداست و طلب از شرکت یا شرکاء ارتباطی به یکدیگر ندارند و موجب تهاتر نیست، جز در یک مورد که کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء باشد، می تواند به تهاتر استناد کند.

 • ج- بستانکاران
ادامه مطلب
حقوق فرانسه در ثبت شرکت

این قسمت تحت دو عنوان بررسی می شود:

1- طلبکاران شرکت

۲ طلبکاران شخصی شرکاء

۱- طلبکاران شرکت

طبق ماده ۱۲۴: «تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نشده است، مطالبه قروض آن از خود شرکت به عمل می آید، پس از انحلال شرکت، طلبکاران می توانند به هر یک از شرکاء و یا تمام آنها رجوع کننده

۲- طلبکاران شخصی شرکاء

طبق ماده ۱۲۹، طلبکاران شخصی شرکاء برای وصول طلب خود با شرایط زیر می توانند به شرکت مراجعه کنند:

اولا – طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت وصول کنند فقط می توانند پس از انحلال به سهمیه مدیون مزبور از منافع شریک اقدام کنند. در واقع، مالکیت شرکاء نسبت به دارایی شرکت یک «مالكیت مطلق» نیست بلکه یک مالكیت مفید» است.

ثانیة – طلبکار برای مراجعه به حقوق شریک در شرکت، باید مراحل زیر را طی کند:

1- ابتدا باید به دارایی شخصی او مراجعه و طلب خود را از دارایی او وصول کند.

۲- در صورت عدم کفایت دارایی شخصی شریک، به منافع او در شرکت مراجعه کند.

٣- ممکن است شرکت با بعضی از شرکاء طلب طلبکاران را پرداخت کنند.

۴- ممکن است سایر شرکاء، سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقدا پرداخت کنند و او را از شرکت اخراج کنند.

۵- در غیر این صورت، طلبکاران می توانند تقاضای انحلال شرکت را بکنند.

ثالثا- پس از انحلال شرکت تضامنی، تا زمانی که قروض شرکت از دارایی آن پرداخت نشده است، هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حتی در آن دارایی نخواهند داشت.

فسخ و انحلال شرکت تضامنی در کرج

تفاوت فسخ و انحلال: انحلال شرکت فقط در مواردی که قانون پیش بینی کرده است حاصل می شود و فسخ، حقی است که در اختیار هر یک از شرکاء است که با رعایت ضوابط مربوطه می توانند از حق فسخ خود استفاده کنند.

 • الف – فسخ شرکت تضامنی

طبق ماده ۱۳۷ قانون تجارت، در صورتی شریک می تواند از حق فسخ خود استفاده کند که شرایط زیر جمع باشد:

1- در اساسنامه شرکت، این حق از شرکاء سلب نشده باشد.

۲- تقاضای فسخ به قصد اضرار (زیان رسانیدن) به سایر شرکاء نباشد.

٣- از تاریخ تقاضای فسخ ۶ ماه گذشته باشد.

۴- در موقع اتمام محاسبه سالیانه به عمل آمده باشد.

 • ب – انحلال شرکت تضامنی

با توجه به ماده ۱۳۶ قانون تجارت، شرکت تضامنی در موارد زیر منحل می شود

1- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

٢- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.

3- در صورتی که شرکت ورشکست شود.

۴- در صورت تراضی تمام شرکاء

۵- در صورتی که یکی از شرکاء انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نموده و دادگاه دلایل او را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.

۶- در صورت فسخ شرکت، توسط یکی از شرکاء (مطابق ماده ۱۳۷)

7- در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء (مطابق ماده ۱۳۸)

– 8در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء (مطابق ماده ۱۳۹ و ۱۴۰)

مطابق ماده ۱۳۵، «هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی تبدیل گردد، در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی الزامی است»

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x