شرکت نوپا یا همان شرکت استارت آپ کسب و کار یا شرکتی است که به تازگی و با انگیزه کارآفرینی ایجاد شده است و داری نرخ رشد سریعی است . شرکت های استارت آپ اغلب ایده محور و ریسک پذیرند و با تولیدات یا راه حل های خلاقانه در جهت پاسخ به یک نیاز خاص ثبت شرکت و تشکیل می شوند.
مدل کسب و کار در شرکت های استارت آپ ازپیش تعیین شده نیست و بازار خریدشان نیز مفروض است . شرکت های نوپا یا استارت آپ در هر زمینه ای می توانند فعالیت کنند ، لیکن با استفاده از تکنولوژی فعالیت خود را ادامه می دهند.

ثبت شرکت استارت آپ با ایلیا

ثبت شرکت ایلیا جهت ثبت شرکت استارت آپ ، مشاوره رایگان ارائه می دهد همچنین طراحی اپلیکیشن و ربات و هر آنچه نیاز شما برای ثبت شرکت استارت آپ است توسط ثبت ایلیا انجام می شود ، به علاوه فرایند ثبتی نیز به صورت کامل انجام می شود یعنی پس از مشاوره حضوری و تکمیل مدارک و اطلاعات جهت ثبت شرکت استارت آپ ، با ثبت نام سامانه کار ثبت شرکت شروع شده و پس از تعیین نام یا رفع نقص احتمالی و تعیین نام مجدد شرکت ، تایید مدارک و ارائه مدارک کامل ثبت شرکت به شما توسط ثبت ایلیا انجام می شود . ثبت شرکت استارت آپ را می توان به شکل ثبت شرکت استارت آپ با مسئولیت محدود یا موسسه یا انواع ثبت شرکت دیگر انجام داد.
ثبت شرکت استارت آپ

مراحل ثبت شرکت استارت آپ

مرحله 1
•مشخص نمودن شرکای معتمد
•تعیین سرمایه اولیه و محل کار
•تعیین آدرس مشخص برای ثبت شرکت
•تعیین سهم الشرکه و حق امضا
•انتخاب کلمتی برای اسم شرکت
•و از همه مهم تر تعیین موضوع فعالیت
مرحله 2
• مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها
•تکمیل مشخصات شرکت و شرکا و ثبت نام اولیه
•تعیین نام شرکت یا رفع نقص و اصلاحات مجدد
•تهیه و ارسال مدارک
•تایید مدارک یا رفع نقص و ارسال مجدد اسناد
•تحویل مدارک ثبت شرت استارت آپ یا نوپا از اداره ثبت شرکت ها

مدارک لازم جهت ثبت شرکت استارت آپ

مدارک شناسایی شرکا
گواهی عدم سوپیشینه اعضا
مدارک ثبتی در دو نسخه
اقرار نامه
و مجوز فعالیت در صورت لزوم