• ثبت تغییرات شرکت در یاسوج :

با دریافت آگهی تاسیس که بر روی آن شماره ثبت وشناسه ملی شرکت شما درج گردیده است میتوانید با شرکت خود شروع به فعالیت نمایید در بعضی از مواقع با شروع فعالیتهای خود به این نتیجه می رسید که نیازمند تغییر و تحول در شرکت هستید در این صورت می توانید با اختیارات مندرج در اساسنامه ثبت شرکت تغییراتی را در شخصیت حقوقی خود ایجاد نمایید که تشریفات انجام آن در قانون تجارت توضیح داده شده است من جمله تصمیم گیری در مورد تغییرات مختلف در مجامع شرکتها که در ذیل به آنها می پردازیم.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به شرح ذیل می باشد :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • افزایش و کاهش سرمایه
 • تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت
 • تغییر سهام بی نام به بانام
 • نقل و انتقال سهام شرکت در بین سهامداران یا خارج از سهامداران

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 • انتخاب مدیر یا مدیران و بازرس و یا بازرسین شرکت
 • انتصاب سمت مدیران و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت
 • تصویب ترازنامه های مالی شرکت

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در یاسوج :

ارائه کلیه اوراق ثبتی به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین ثبت تغییرات شرکت در یاسوج و یا روزنامه رسمی آن ، برابر اصل شده مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه) کلیه شرکا و اعضاء هیئت مدیره.

ثبت تغییرات شرکت در یاسوج :

با دریافت آگهی تاسیس که بر روی آن شماره ثبت وشناسه ملی شرکت درج گردیده است میتوانید با شرکت خود شروع به فعالیت نمایید در بعضی از مواقع با شروع فعالیتهای خود به این نتیجه می رسید که نیازمند تغییر و تحول در شرکت هستید در این صورت قادر هستید با اختیارات مندرج در اساسنامه ثبت شرکت در یاسوج تغییراتی را در شخصیت حقوقی خود ایجاد نمایید که تشریفات انجام آن در قانون تجارت توضیح داده شده است.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

تغییرآدرس دفتر مرکزی در یاسوج :

چنانچه شرکتها اقدام به جا به جایی دفتر مرکزی خود نمایند می بایست از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در یاسوج برسانند.

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در یاسوج :

تغییر در موضوع فعالیت عموما به این خاطر می باشد که موضوع به ثبت رسیده قابلیت انجام ندارد در این صورت این اجازه در قانون تجارت به موسسین داده شده است که اقدام به تغییرموضوع فعالیت خود نمایند.

الحاق به زمینه فعالیت شرکت در یاسوج :

شما میتوانید در هر زمانی بعد از ثبت شرکت خود با در دست داشتن مجوزهای لازم اقدام به الحاق به موضوع نمایید.

تغییر نام شرکت در یاسوج :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

افزایش سرمایه ثبت شده شرکتها و موسسات در یاسوج :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

کاهش سرمایه اولیه شخصیت حقوقی در یاسوج :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ورود و خروج شریک یا سهامدار در یاسوج :

در صورتیکه برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در یاسوج :

در زمان خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در یاسوج :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا انتخاب افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در یاسوج :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند سمت خود را تمدید نمایند.

اصلاح مواد اساسنامه در یاسوج :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد. کلیه مراحل ثبتی شرکت خود را از طریق کارشناسانثبت شرکت ایلیا جویا شوید.

انحلال شرکت در یاسوج :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در یاسوج :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در یاسوج

 • اوراق ثبتی شرکت و آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت
 • آخرین آگهی تغییرات و روزنامه رسمی
 • برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و شرکا حاضر در شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در یاسوج

 • اوراق ثبتی شرکت به همراه آگهی تاسیس
 • آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه روزنامه رسمی
 • اظهارنامه ثبت
 • فهرستی از آخرین سهامداران شرکت
 • مدارک شناسایی شرکاء و اعضاء هیئت مدیره
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کهکیلویه و بویراحمد و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در یاسوج
 • ثبت تغییرات شرکت در دهدشت
 • ثبت تغییرات شرکت در سی سخت
 • ثبت تغییرات شرکت در چرام
 • ثبت تغییرات شرکت در باشت
 • ثبت تغییرات شرکت در دوگنبدان